Kategoriler

Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Hukuku Bağlamında Rusya - Ukrayna Çatışması Sempozyumu

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

295,00 236,00
150,00 120,00
195,00 156,00

Toplam

Yazar : Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Poroy , Arş. Gör. M. Emre Hayyar
Basım Tarihi : Aralık 2022
Sayfa Sayısı : 177
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-625-8200-11-9
ISBN (Online) : 978-625-8200-16-4
Boyut : 16 x 23
Dili : Türkçe

2022 yılı Şubat ayında Rusya tarafından Ukrayna’ya karşı başlatılmış olan askerî harekât, uluslararası hukuk ve insan hakları hukukuna dair çeşitli hususları bir kez daha uluslararası toplumun gündemine taşımıştır. Bu kapsamda, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi Milletlerarası Hukuk ve Dış Politika Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde 3 Haziran 2022 tarihinde düzenlenen “Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Hukuku Bağlamında Rusya-Ukrayna Çatışması Sempozyumu” düzenlenmiş ve sempozyumda sunulmuş olan tebliğler bu kitapta tam metin olarak yayınlanmıştır. Sempozyum kapsamında Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışma, uluslararası ceza hukuku, kuvvet kullanımı, mülteci hukuku, ayrılma hakkı ve insan hakları gibi çeşitli açılardan ele alınmış ve gelişmelerin bütüncül bir çerçevesinin çizilmesi amaçlanmıştır.


İÇİNDEKİLER

KİTAP HAKKINDA III
TAKDİM

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU XI


BİRİNCİ OTURUM
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİNİN YARGI YETKİLERİ VE UKRAYNA’DA İŞLENİLDİĞİ İDDİA  EDİLEN ULUSLARARASI SUÇLAR BAĞLAMINDA ULUSLARARASI CEZA HUKUKUNDA BİREYSEL CEZAİ SORUMLULUĞUN TESİSİ
Prof. Dr. Yusuf AKSAR 3
ULUSLARARASI BARIŞ VE GÜVENLİK HUKUKU İLE ULUSLARARASI SORUMLULUK HUKUKU İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI
Doç. Dr. Hakkı Hakan ERKİNER 17
ULUSLARARASI HUKUKTA KORUMA SORUMLULUĞU VE RUSYA’NIN UKRAYNA MÜDAHALESİ
Doç. Dr. Ceren Zeynep PİRİM 27


İKİNCİ OTURUM
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Doç. Dr. Selman KARAKUL 41
ULUSLARARASI HUKUK IŞIĞINDA UKRAYNA’DAKİ AYRILIKÇI HAREKETLERİN AYRILMA HAKKI
Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman KARAOĞLU 73
GEÇİCİ KORUMANIN YENİDEN DOĞUŞU: AVRUPA BİRLİĞİ’NDE UKRAYNALILARIN HUKUKİ STATÜSÜ
Dr. Öğr. Üyesi Esra YILMAZ EREN 89
IUS AD BELLUM BAĞLAMINDA RUS ASKERΠ HAREKÂTININ HUKUKİLİĞİ
Arş. Gör. M. Emre HAYYAR 121