Kategoriler

Uluslararası Kadın Kongresi: Sosyo & Hukuki Perspektifte Kadının Yeri International Women Congress: The Place of Women in Socio & Legal Perspective

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

125,00 100,00
150,00 120,00

Toplam

Yazar : Doç. Dr. Mustafa Çakır
Basım Tarihi : Aralık 2018
Sayfa Sayısı : 404
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN (Online) : 978-605-315-338-2
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Bu çalışmada, 5-9Aralık 2018 tarihinde Samsun’da gerçekleştirilen “Uluslararası Kadın Kongresi:Sosyo & Hukuki Perspektifte Kadının Yeri”nde alanında öncü akademisyenlercesunulan tebliğler derlenmiştir.

İÇİNDEKİLER
TÜRKİYE'DE KADIN İSTİHDAMININ SEKTÖREL DAĞILIMI 1
1950-1960 YILLARI ARASINDA ÜCRETLİ KADIN  EMEĞİNİN DURUMU 13
TÜRK EDEBİYATINDAN BİR FEMİSİD ÖRNEĞİ: YILANI ÖLDÜRSELER 45
THE INTERNATIONAL HUMAN RIGHT LAWS ON WOMEN’S HUMAN RIGHT APPRAISAL ON THE EFFECTIVENESS OF THE INTERNATIONAL HUMAN RIGHT LAWS COMPLIANCENMECHANISM TO AVOID DISCRIMINATORY RELIGIOUS AND CULTURAL TRADITIONS AGAINST WOMEN 53
CURRICULUMS IN THE CONTEXT OF GENDER PERSPECTIVE 75
TÜRKİYE’DE BAŞLIĞINDA KADIN VE ŞİDDET KAVRAMLARINI İÇEREN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZLERİNİN İNCELENMESİ 93
GÖÇ KADIN VE SAĞLIK 99
GELENEKSEL AİLE YAPISINDA KADIN ROLLERİ VE KADININ TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 103
RIGHT OR MURDER: THE PROBLEM OF ABORTION IN
THE MODERN WORLD 145
KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖĞRENCİLER GÖZÜ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 157
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN NAMUS ALGISI 163
REFLEXION SUR LA PLACE DE LA FEMME DANS LA SOCIETE BURUNDAISE 167
KIRSAL KALKINMADA KADININ ROLÜ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 191
ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÖRE CİNAYETLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ 209
TÖRE CİNAYETLERİNE BAKIŞ 217
TRANS BİREYLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMLERİNİN
ÖNÜNDEKİ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 227
EŞCİNSEL VE BİSEKSÜEL KADINLARIN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMLERİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 235
ÖĞRETMEN ADAYLARININ “KADINA ŞİDDET” KAVRAMINA YÜKLEDİKLERİ DUYGUSAL SEMANTİK DEĞERLERİN ANALİZİ 243
FRAUEN UND BEWAFFNETE KONFLAGSION: EINE DISKUSSION ÜBER SYRISCHE FRAUEN ALS FLÜCHTLINGE UND
IMMIGRANTEN IN EUROPA 259
TOPLUMSAL CİNSİYETİN İNFERTİLİTE İLE İLİŞKİSİ 267
KADIN VE NAMUS CİNAYETLERİ 273
TÜRKİYE’NİN EN DEĞERLİ MARKALARINDA “KADIN” 279
EVLİ VE BEKAR YETİŞKİNLERDE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK
VE YAŞAM DOYUMU 289
DONNE IN NAZIONALISMO: UNO STUDIO COMPARATIVO DELLA
STORIA RECENTE DELLA TURCHIA E DELL'ITALIA SUI DIRITTI
DELLA DONNA 303
POLITICAL RIGHTS OF WOMEN IN THE CONSTITUTION OF THE
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 313
THE RIGHT OF EMPLOYMENT IN ALBANIA IN REGARD TO DISCREMINATION AGAINST WOMEN EMPLOYNMENT UNDER THE HUMAN RIGHTS SPECTRIUM 323
AVRUPALI MÜSLÜMAN FEMİNİSTLER 367
YOKSULLAŞAN KADINLARIN AİLE HAYATLARI: BANGLADEŞ
ÖRNEĞİ 373
ORTA ASYA’DAN ANADOLU’YA TÜRK KADINININ LİDERLİĞİ 383
ÇOCUK YAZINI ÜRÜNÜ OLARAK MUZAFFER İZGÜ’NÜN ÖKKEŞ SERİSİ KİTAPLARINDA ANNE KAVRAMI 399
TOPLUMSAL CİNSİYET KAVRAMI BAĞLAMINDA AİLE VE AKRABALIK İLİŞKİSİ BELİRTEN SÖYLEMLERİN SOSYAL İLİŞKİLERDEKİ YERİ 415