Kategoriler

Uluslararası Kadın Kongresi: SosyoHukuki Perspektifte Kadının Yeri Özet Kitapçık International Women Congress: The Place Of Women In Socio & Legal Perspective Summary Booklet

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

50,00 40,00
50,00 40,00

Toplam

Yazar : Doç. Dr. Mustafa Çakır
Basım Tarihi : Aralık 2018
Sayfa Sayısı : 100
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN (Online) : 978-605-315-342-9
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Bu çalışmada, 5-9 Aralık 2018 tarihinde Samsun’da gerçekleştirilen “Uluslararası Kadın Kongresi: Sosyo & Hukuki Perspektifte Kadının Yeri”nde alanında öncü akademisyenlerce sunulan tebliğlerin özetlerine yer verilmiştir.


İÇİNDEKİLER

A HISTORICAL COMPARATIVE ANALYSIS OF WOMEN’S STATUS IN TURKEY AND JAPAN 1
THE FUNCTIONS OF THE LEGAL SERVICES OF THE ISLAMIC FEMINIST ORGANISATION “SISTERS IN ISLAM” TO TACKLE GENDER INEQUALITY 3
THE RIGRT OF EMPLOYMENT IN ALBANIA IN REGARD TO DISCREMINATION AGAINST WOMEN EMPLOYNMENT UNDER THE HUMAN RIGHTS SPECTRIUM 5
EMEĞİN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ: İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU BAĞLAMINDA TÜRKİYE'DE EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN KADINLAR 7
TÜRKİYE’DE İŞ VE AİLE YAŞAMINI UYUMLAŞTIRMA POLİTİKALARI 9
AVRUPALI MÜSLÜMAN FEMİNİSTLER 11
YOKSULLAŞAN KADINLARIN AİLE HAYATLARI 13
TÜRKİYE'DE KADIN İSTİHDAMININ SEKTÖREL DAĞILIMI 15
ERKEN YAŞTA EVLİLİK VE KADIN SAĞLIĞI SORUNLARI 17
TÜRKİYE’NİN EN DEĞERLİ MARKALARINDA “KADIN” 19
EŞCİNSEL VE BİSEKSÜEL KADINLARIN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMLERİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 21
GELENEKSEL AİLE YAPISINDA KADIN ROLLERİ VE KADININ TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 23
GÖÇ KADIN VE SAĞLIK 25
ÖĞRETMEN ADAYLARININ “KADINA ŞIDDET” KAVRAMINA YÜKLEDIKLERI DUYGUSAL SEMANTIK DEĞERLERIN ANALIZI 27
KADINLARDA KARİYER HEDEFLERİNİN YORDAYICILARI OLARAK AİLE VE KARİYERE YÖNELİK TUTUM ÖZGECİLİK VE DİNDARLIK 29
KIRSAL KALKINMADA KADININ ROLÜ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 31
TRANSSEKSÜELLERIN MEDYADAKI TEMSILI: “LA CASA DE LAS FLORES” ÖRNEĞİ 33
1950-1960 YILLARI ARASINDA ÜCRETLI KADIN  EMEĞİNİN DURUMU 35
SİYASİ PARTİLERİN KADIN KOLLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET
ALGISI: KARS ÖRNEĞİ 37
ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÖRE CİNAYETLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ 39
TOPLUMSAL CİNSİYET KAVRAMI BAĞLAMINDA AİLE VE AKRABALIK İLİŞKİSİ BELİRTEN SÖYLEMLERİN SOSYAL İLİŞKİLERDEKİ YERİ 41
ÇOCUK YAZINI ÜRÜNÜ OLARAK MUZAFFER İZGÜ’NÜN ÖKKEŞ SERİSİ KİTAPLARINDA ANNE KAVRAMI 43
AFGANISTAN ANAYASASI’NDA KADINLARIN YERI VE KADINLARA POZITIF AYRIMCILIK 45
CONSTITUTIONALLY SECURED POLITICAL RIGHTS FOR WOMEN IN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 47
REFLEXION SUR LA PLACE DE LA FEMME DANS LA SOCIETE BURUNDAISE 49
RIGHT OR MURDER: THE PROBLEM OF ABORTION IN THE MODERN WORLD 51
ÇALIŞAN KADININ KIZINA AKTARDIĞI TOPLUMSAL CİNSİYET VE ÜCRETLİ ÇALIŞMA DEĞERLERİ 53
KADIN VE NAMUS CİNAYETLERİ 55
TOPLUMSAL CİNSİYET, KÜLTÜR VE ŞİDDETİN İNFERTİLİTE
İLE İLİŞKİSİ 57
FRAUEN UND BEWAFFNETE KONFLAGSION: EINE DISKUSSION
ÜBER SYRISCHE FRAUEN ALS FLÜCHTLINGE UND
IMMIGRANTEN IN  EUROPA 59
DONNE IN NAZIONALISMO: UNO STUDIO COMPARATIVO DELLA
STORIA RECENTE DELLA TURCHIA E DELL'ITALIA SUI DIRITTI
 DELLA DONNA 61
TÜRKİYE’DE BAŞLIĞINDA KADIN VE ŞİDDET KAVRAMLARINI İÇEREN  LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZLERİNİN İNCELENMESİ 63
THE ROLE OF NATIONAL LEGISLATION IN THE POLITICAL EMPOWERMENT OF AFRICAN WOMEN STUDY ON THE PROTOCOL
ON THE RIGHTS OF WOMEN IN AFRICA 65
TOPLUMSAL CINSIYET BAĞLAMINDA EĞITIM PROGRAMLARI 67
YOKSULLUKLA MÜCADELE STRATEJİLERİNDE KADINLARIN ROLÜ 69
EVLİ VE BEKAR YETİŞKİNLERDE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK
VE YAŞAM DOYUMU 71
ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERDE KADINLARA  TANINAN HAKLAR 73
EVLİ KADINLARIN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ EVLİLİK UYUMUNA ETKİSİ 75
EŞCİNSEL VE BİSEKSÜEL KADINLARIN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMLERİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 77
TÖRE CİNAYETLERİNE BAKIŞ 79
SİYASİ PARTİLERİN KADIN KOLLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET
ALGISI: KARS ÖRNEĞİ 81
TRANS BİREYLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMLERİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 83
KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖĞRENCİLER GÖZÜ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 85
ÖĞRENCİLER GÖZÜ İLE NAMUS KAVRAMI 87
THE INTERNATIONAL HUMAN RIGHT LAWS ON WOMEN’S HUMAN RIGHT APPRAISAL ON THE EFFECTIVENESS OF THE INTERNATIONAL HUMAN RIGHT LAWS COMPLIANCE MECHANISM TO AVOID DISCRIMINATORY RELIGIOUS AND CULTURAL TRADITIONS AGAINST WOMEN 91