Kategoriler

Uluslararası Kuruluşların Türkiye' de Sosyal Güvenlik Mevzuatının Oluşumuna Etkileri

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

345,00 276,00
175,00 140,00
225,00 180,00

Toplam

Yazar : Mehmet Selvi
Basım Tarihi : Temmuz 2014
Sayfa Sayısı : 162
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4847-56-3
ISBN (Online) : 978-605-315-397-9
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Mehmet SELVİ

 

- Uluslararası Çalışma Örgütü ve Avrupa Konseyi' nin Sosyal Güvenlik Normlarına İlişkin Düzenlemeleri

- Uluslararası Normların Uygulanmasına İlişkin Uluslararası Denetim Mekanizmaları ve Yöntemleri

- Uluslararası Kuruluşların Sosyal Güvenliğe İlişkin Normları ile Denetim Mekanizmaları Işığında Türkiye' deki Mevzuatın Değerlendirilmesi

 

TEŞEKKÜR    III
KISALTMALAR    VII
İÇİNDEKİLER    IX
TABLO VE ŞEKİLLER LİSTESİ    XI
GİRİŞ    1

BİRİNCİ BÖLÜM
ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ VE AVRUPA KONSEYİ’NİN SOSYAL GÜVENLİK NORMLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ

1.1 Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Sosyal Güvenlik    7
1.1.1 ILO’nun Örgüt Yapısı ve Faaliyetleri    7
1.1.2 ILO’nun Sosyal Güvenlik Alanındaki Normları    22
1.2 AVRUPA KONSEYİ (AK) VE SOSYAL GÜVENLİK    36
1.2.1 Avrupa Konseyi ve Faaliyet Alanları    36
1.2.2 Avrupa Konseyi’nin Sosyal Güvenliğe Dair Temel Normları    46

İKİNCİ BÖLÜM
ULUSLARARASI NORMLARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN ULUSLARARASI DENETİM MEKANİZMALARI VE YÖNTEMLERİ

2.1 ILO’nun denetim sistemi    63
2.1.1 Denetim Sisteminin Amacı    64
2.1.2 Denetimin Türleri ve Organlar    66
2.1.3 Denetimde Sosyal Güvenliğin Bazı Normlarının Değerlendirilmesi    80
2.2 Avrupa Konseyi’nin denetim Yöntemleri    87
2.2.1 Sosyal Şart’ın Uygulanmasının Denetimi    88
2.2.2 Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu ve Denetimi    100

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ULUSLARARASI KURULUŞLARIN SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TEMEL NORMLARI İLE DENETİM MEKANİZMALARI IŞIĞINDA TÜRKİYE’DEKİ MEVZUATIN DEĞERLENDİRİLMESİ

3.1 ULUSLARARASI KURULUŞLAR VE NORMLAR IŞIĞINDA  
      TÜRKİYE’DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ  
      OLUŞUMU VE GELİŞİMİ    109

3.1.1 Türkiye’deki Sosyal Güvenlik Mevzuatının Tarihsel Süreci    110
3.1.2 Yakın Dönemde Gerçekleştirilen Önemli Düzenlemeler    120
3.2 ULUSLARARASI TEMEL SOSYAL GÜVENLİK NORMLARI VE  
      DENETİM MEKANİZMALARI AÇISINDAN TÜRKİYE’NİN
      DURUMU    128
3.2.1 Temel Normlar ve Denetim Sistemleri Açısından Türkiye’deki Sosyal  
          Güvenlik Mevzuatının Mevcut Genel Görünümü    128
3.2.2 Uluslararası Kuruluşların Bazı Temel Sosyal Sigorta Kollarına İlişkin  
          Normları Kapsamında Türkiye’deki Mevcut Sosyal Güvenlik Mevzuatının  
          Değerlendirilmesi    137
SONUÇ    147
KAYNAKÇA    153
EK 1. TÜRKİYE’NİN ONAYLADIĞI ILO SÖZLEŞMELERİ  
           (Sözleşme Numarasına Göre)    159
EK 2. ÖZGEÇMİŞ    163
TABLO VE ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1. ILO Sözleşmelerinin Onaylanma Süreç Şeması (Kaynak:ÇSGB-
               DİYİH)    20
Şekil 2. ILO’nun İki Boyutlu Stratejisi Hakkında Şema    35
Tablo 1. Güncel Uluslararası Normlar ve Sosyal Güvenlik Hakkı  
                Karşılaştırması    61
Şekil 3. Raporların İncelenmesine Dayalı Düzenli Denetim Sistemi
              Şeması    76
Tablo 2. 1945-2000 Yılları Arası Uluslararası Temel Normlar ile  
               Türkiye’deki Sosyal Güvenlik Mevzuatının Kabul Edilme      
               Tarihlerinin Karşılaştırılması    116
Tablo 3. Uluslararası Temel Normlar ile Reform Sonrası Türkiye’deki
               Sosyal Güvenlik Mevzuatının Karşılaştırılması    131
Tablo 4. Denetim Mekanizmaları ve Temel Normlar Bakımından
                Son Yıllar İtibarıyla Türkiye’nin Uyum Durumu     134
Tablo 5. Yıllar İtibarıyla Sosyal Güvenlik Kapsamına Alınan Nüfus    140