Kategoriler

Uluslararası Metinler, AB Düzenlemeleri ve ABAD Kararları Işığında Avrupa Birliği' nde Aile Birleşimi

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

345,00 276,00
175,00 140,00
225,00 180,00

Toplam

Yazar : Yasir Gökçe
Basım Tarihi : Mart 2013
Sayfa Sayısı : 106
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4354-70-2
ISBN (Online) : 978-605-315-572-0
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

ULUSLARARASI METİNLER, AB DÜZENLEMELERİ VE ABAD KARARLARI AVRUPA BİRLİĞİ' NDE AİLE BİRLEŞİMİYasir GÖKÇEÖNSÖZ VII

KISALTMALAR IX

İÇİNDEKİLER XI

GİRİŞ 1BİRİNCİ BÖLÜM

AİLE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN BİRLİK DÜZENLEMELERİ1. AVRUPA BİRLİĞİ VATANDAŞLARININ AİLE BİRLEŞMESİ 5

1.1. Eski Düzenlemelerde Aile Birleşmesinin Düzenlenişi 7

1.2. 2004/58 sayılı Direktif’te Aile Birleşmesinin Düzenlenişi 12

1.2.1. Kapsam 12

1.2.2. İçerik 13

1.2.2.1. Giriş ve Çıkış Hakkı 13

1.2.2.2. Süreli İkamet Hakkı 14

1.2.2.3. Kalıcı İkamet Hakkı 20

1.2.2.4. Süreli İkamet Hakkı ve Kalıcı İkamet Hakkı Açısından Ortak Düzenlemeler 23

1.2.2.5. Üye Devletlerin Kamu Düzeni, Kamu Güvenliği ve Kamu Sağlığı Nedenlerine Bağlı Sınırlandırma Yetkisi 27

2. ORTAKLIK ANLAŞMASINA SAHİP ÜÇÜNCÜ ÜLKE VATANDAŞLARININ AİLE BİRLEŞMESİ 30

3. ÜÇÜNCÜ ÜLKE VATANDAŞLARININ AİLE BİRLEŞMESİ 37

3.1. 2003/86 sayılı Aile Birleşmesi Hakkı Konulu Konsey Direktifi 37

3.2. Uluslararası Mekanizmalarda Aile Birleşmesi ve Birlik Mekanizmaları 50

3.2.1. Uluslararası Düzeyde ve Avrupa Düzeyindeki Anlaşma ve Sözleşmelerde Aile Birleşmesi 50

3.2.2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Kararlarında Aile Birleşmesi 51

3.2.3. Direktif ile AİHS’nin 8. Maddesi’nin Karşılaştırılması 52

3.2.4. Çocuk Hakları Sözleşmesi ve AB Temel Haklar Şartı’nda Çocuk 52İKİNCİ BÖLÜM

AİLE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATINA ELEŞTİRİLER1. AİLE BİRLEŞMESİNİN BİRLİK DÜZEYİNDE ELE ALINMASININ ULUSAL GÖÇ YASALARINI LİBERAL BİR ÇİZGİYE YAKLAŞTIRMASI VE ÜYE DEVLETLERİN ULUSAL DÜZENLEMELERİNDE GÖRÜLEN OLUMLU YENİLİKLER 55

1.1. Minimum Standart Yaklaşımının Pozitif Etkisi 55

1.2. Mültecilere İlişkin Ulusal Hükümler 56

1.3. Sponsor İle Eşit Muamele 56

1.4. Örnekler 56

2. AİLE BİRLEŞMESİNİN BİRLİK DÜZEYİNDE ELE ALINMASININ ULUSAL GÖÇ YASALARINI UYUMLAŞTIRMASI 57

2.1. Direktif’in Ulusal Düzenlemelerin Harmonizasyonunda Etkisi 57

2.2. Yüksek Vize veya Başvuru Ücretleri 58

3. AİLE BİRLEŞMESİNİN BİRLİK DÜZEYİNDE ELE ALINMASININ ULUSAL PARLAMENTOLARDA KONUYA DUYULAN FARKINDALIĞA ETKİSİ 59

4. ULUSAL DÜZENLEMELERİN DİREKTİFLERİN SUNDUĞU ASGARİLER ÜZERİNDEN BELİRLENMESİ İLE KISITLAYICI GÖÇ YASALARININ OLUŞUMU VE ÜYE DEVLETLERİN TAKDİR YETKİLERİNİ SUİSTİMALİ 59

4.1. Üç Yıla Varan Bekleme Süreleri 60

4.2. Vize ve Başvuru Ücretleri 60

4.3. Standstill Hükmü 60

4.4. Yasal Direnme Hakkı 61

4.5. Direktif’in 7. Maddesindeki Şartlar 62

4.6. Kontrolünde Olmayan Şartlardan Ötürü Mali Şartların Yerine Getirilememesi 63

4.7. Örnekler 63

4.8. Hollanda’da Yüksek Gelir Şartı 64

5. AİLE BİRLEŞMESİ DİREKTİFLERİNİN ÖZÜNDE AYRIMCILIK TÜRLERİNDEN BELLİ BİRKAÇINI BARINDIRMASI 64

5.1. Yaşa Dayalı Ayrımcılık 64

5.2. Servete Dayalı Ayrımcılık 65

5.3. Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık 66

5.4. Sınıf Ayrımcılığı 66

6. BİRLİĞİN AİLE BİRLEŞMESİ DÜZENLEMELERİNİN GÖÇ MESELESİNİN FEMİNEN BİR FORMU OLAN BÖYLE BİR KONUYA KADIN EKSENLİ YAKLAŞAMAMASI 67

6.1. Eşlerin Sponsor İle Aynı Düzeyde Eğitim ve Çalışma Hayatına Girebilmelerine Getirilebilen Koşullar-14. Madde 68

6.2. Otonom İkamet İznine İlişkin Koşullar-15. Madde 69

6.3. Poligami/Çok Eşlilik Durumu 69

7. BİRLİĞİN AİLE BİRLEŞMESİ DÜZENLEMELERİNİN BELLİ BAŞKACA İLGİSİZ AMAÇLARA ULAŞMADA AİLE BİRLEŞMESİNİ ARAÇ OLARAK GÖRMESİ 70

7.1. Maksimum 21 Yaş Sınırı 70

7.2. 1 Yıl Sonra İşini Kaybeden Birine Orantısal Tedbir 71

7.3. Entegrasyon Testi 71

8. BİRLİĞİN AİLE BİRLEŞMESİ DÜZENLEMELERİNİN İÇERDİĞİ MİNİMUM STANDARTLAR YAKLAŞIMININ NEGATİF ETKİSİ 72

9. BİRLİĞİN AİLE BİRLEŞMESİ DÜZENLEMELERİNİN ÜYE DEVLETLERİN YABANCI ALGISINI VE FARKLI AİLE HUKUKU REJİMLERİNİ DİKKATE ALMAMASI 73

9.1. Dar ve Çekirdek Aile Tanımı 73

9.2. Ailesel Bağların İspatı 74

10. BİRLİĞİN AİLE BİRLEŞMESİ DÜZENLEMELERİNİN İDDİASININ AKSİNE ÇOCUĞUN ÜSTÜN ÇIKARINI GÖZETMEMESİ 74

10.1. Çocuğa İlişkin Diğer Kapsayıcı Hükümler 74

10.2. Bekleme Süreleri 75

10.3. Çocuğun Üstün Çıkarının C-540/03 Sayılı ABAD Kararı Özelinde Analizi 76

SONUÇ 89

KAYNAKÇA 97

ÖZET 107

ABSTRACT 108