Kategoriler

Uluslararası Sağlık Hukuku Kongresi International Congress On Health Law

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

85,00 68,00
100,00 80,00

Toplam

Yazar : Doç. Dr. Mustafa Çakır
Basım Tarihi : Aralık 2018
Sayfa Sayısı : 271
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN (Online) : 978-605-315-335-1
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Bu çalışmada, 14 Aralık 2018 tarihinde Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dragos Hastanesi’nde gerçekleştirilen “Uluslararası Sağlık Hukuku Kongresi”nde alanında öncü akademisyenlerce sunulan tebliğler derlenmiştir.

İÇİNDEKİLER
LEGAL RESPONSIBILITY FOR CONTAMINATED BLOOD TRANSFUSION 1
THE HISTORY, EXPERIENCE OF PALLIATIVE CARE AND COMPLIANCE TO THE INTERNATIONAL NORMS IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN 7
KAN BANKALARININ HUKUKİ SORUMLULUĞU 13
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM SERVİSLERİNDE YAŞANAN TIBBİ HATALARIN SAĞLIK HUKUKU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 17
THE RIGHT OF THE PATIENT ON GETTING INFORMATION AND TAKING DECISIONS 25
ORGANIZATION AND FUNCTIONING OF THE ALBANIAN HEALTH
SYSTEM, THEİR LAWS, AND SOME CRITICISM OVER ITS
DEFICIENCIES! 31
HEKİMLERİN TIP HUKUKU ALANINDA DOĞRU BİLDİĞİ YANLIŞLAR 65
ORGAN VE DOKU NAKLİNİN ÖZEL HUKUK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 71
HISTORICAL EVOLUTION OF THE HEALTH SECTOR IN BURUNDI 91
MÜLTECİLERİN SAĞLIK HAKKI 101
ACİL TIBBİ MÜDAHALELERDE AYDINLATILMIŞ ONAM 115
FİZYOTERAPİSTLERİN İDARİ, HUKUKİ ve CEZAİ SORUMLULUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 135
NÖROŞİRÜRJİDE MALPRAKTİS VE KOMPLİKASYON KAVRAMLARI 151
KADAVRADAN ORGAN NAKLİNDE BİYOETİK SORUNLAR 157
KÖK HÜCRE ARAŞTIRMALARINDA ETİK SORUNLAR 163
İNSAN ÜZERİNDE DENEY SUÇUNDA ÇOCUĞUN RIZASI 169
MALPRAKTİS - KOMPLİKASYON AYRIMININ ÖNEMİ 197
TIBBİ STANDARTLARIN HEKİMİN HUKUKSAL SORUMLULUĞU
ÜZERİNDE ETKİSİ 213
COMMUNITY BASED HEALTH INSURANCE SCHEME (MUTUELLES DE SANTE) IN RWANDA: THE LAW GOVERNING HEALTH INSURANCE 229
THE HAND-IN-HAND RELATIONSHIP OF CONSUMER BEHAVIOUR AND CONSUMER PROTECTION LAW ABOUT PRODUCTS WITH HEALTH
RISKS 241
THE ROLE OF SPEECH IN MEDICINE 249
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İDARENİN SORUMLULUĞU 251
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE HEKİMİN SORUMLULUĞU 261