Kategoriler

Uluslararası Sağlık Hukuku Kongresi Özet Kitapçık International Congress On Health Law Summary Booklet

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

35,00 28,00
50,00 40,00

Toplam

Yazar : Doç. Dr. Mustafa Çakır
Basım Tarihi : Aralık 2018
Sayfa Sayısı : 76
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN (Online) : 978-605-315-341-2
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Bu çalışmada, 14 Aralık 2018 tarihinde Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dragos Hastanesi’nde gerçekleştirilen “Uluslararası Sağlık Hukuku Kongresi”nde alanında öncü akademisyenlerce sunulan tebliğlerin özetlerine yer verilmiştir.

İÇİNDEKİLER
ADLİ DNA BANKALARININ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 1
YABANCI TABİİYETLİ HEKİMLERİNİN TÜRKİYE’DE İSTİHDAMININ HUKUKİ ÇERÇEVESİ 7
THE NEW LEGAL DIMENSION BROUGHT BY PPP PROJECTS IN TURKISH HEALTH LAW 9
THE ROLE OF SPEECH IN MEDICINE 11
A METHODOLOGICAL DECISION TREE FOR THE EVALUATION OF MEDICAL DEVICES 13
İNSAN ÜZERİNDE DENEY SUÇUNDA ÇOCUĞUN RIZASI 17
KÖK HÜCRE ARAŞTIRMALARINDA ETİK SORUNLAR 19
BIOETHICAL PERSPECTIVES ON DONATION AFTER CIRCULATORY DETERMINATION OF DEATH (DCDD) 21
FİZYOTERAPİSTLERİN İDARİ, HUKUKİ ve CEZAİ SORUMLULUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 23
AFGANİSTAN’DA SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİM HAKKININ DURUMU 25
MÜLTECİLERİN SAĞLIK HAKKI 27
HISTORICAL EVOLUTION OF THE HEALTH SECTOR IN BURUNDI 29
THE HAND-IN-HAND RELATIONSHIP OF CONSUMER BEHAVIOUR AND CONSUMER PROTECTION LAW ABOUT ABOUT PRODUCTS WITH 
HEALTH RISKS 31
HASTALARIN KİŞİSELSAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİ 33
ÖZEL HASTANELERLE YAPILAN TEŞHİS VE TEDAVİ SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 35
TIP UYGULAMALARINDA HEKİM HAKLARI 37
PHYSICIAN RIGHTS IN MEDICAL APPLICATIONS 39
THE RIGHT OF THE PATIENT ON GETTING INFORMATION AND TAKING DECISIONS 41
OBSTETRICS and GYNECOLOGY SERVICES EVALUATION in TERMS of MEDICAL ERRORS are EXPERIENCED in HEALTH LAW 43
TÜRKİYE’DE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MARUZ KALDIĞI İŞ SAĞLIĞI
VE GÜVENLİĞİ SORUNLARINA YÖNELİK HUKUKİ DÜZENLEMELERİN GENEL BİR DEĞERLENDİRMESİ 47
KAN BANKALARININ HUKUKİ SORUMLULUĞU 49
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE HEKİMİN SORUMLULUĞU “DRUG INTERACTIONS AND THE RESPONSIBILITY OF THE PHYSICIAN” 51
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İDARENİN SORUMLULUĞU 53
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN HEKİMLERİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ VE DİNLENME HAKKI 55
ORGANIZATION AND FUNCTIONING OF THE ALBANIAN HEALTH
SYSTEM, THEİR LAWS, AND SOME CRITICISM OVER ITS
DEFICIENCIES! 57
THE CONCEPT OF RIGHT TO HEALTH IN IRAN’S LEGAL SYSTEM 59
SAĞLIK SEKTÖRÜNDE MOBBİNGİN NEDENLERİ VE MOBBİNGİN GÖRÜLME SIKLIĞI: TÜRKİYE LİTERATÜRÜ İNCELEMESİ 61
TÜRKİYE’DE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET LİTERATÜRÜNÜN İNCELENMESİ 63
TÜRKİYE’DE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDETİN ULUSAL LİTERATÜRDE İNCELENMESİ 65
TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN TEDAVİ HAKKI 67
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASINDA PALLIATIV YARDIMIN TARIXI, TƏCRÜBƏSI VƏ BEYNƏLXALQ NORMALARA UYĞUNLUĞU 69