Kategoriler

Uluslararası Sosyal & Hukuk Çalışmaları Kongresi International Congress on Social & Legal Studies

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

290,00 232,00
380,00 304,00

Toplam

Yazar : Doç. Dr. Mustafa Çakır
Basım Tarihi : Aralık 2018
Sayfa Sayısı : 800
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN (Online) : 978-605-315-333-7
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Bu çalışmada, 5-6-7 Ekim 2018 tarihinde Samsun’da gerçekleştirilen Uluslararası Sosyal & Hukuk Çalışmaları Kongresi’nde alanında öncü akademisyenlerce sunulan tebliğler derlenmiştir.

İÇİNDEKİLER

(ÇALIŞAN) KADIN(LAR)A YÖNELEN BİR ŞİDDET TÜRÜ OLARAK MOBBİNG 1
TOPLUMUN SAĞLIK HABERCİLİĞİ KONUSUNDAKİ ALGI, TUTUM VE DAVRANIŞLARI 17
OTORİTER YÖNETİCİLİK Mİ NARSİST LİDERLİK Mİ 29
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU BAKIMINDAN SANATÇILARIN DURUMU 39
SOSYAL POLİTİKA AÇISINDAN SANATÇILARIN DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 47
KÜLTÜREL MİRASININ GELECEK NESİLLERE AKTARIMINDA CANLANDIRMA SANATININ (ANİMASYON) KULLANIMI 53
MULTİDİSİPLİNER EĞİTİM ORTAMLARI: ANİMASYON ATÖLYELERİ 67
TÜRKİYE’DE YURT DIŞI OY KULLANIMI VE TEMSİLDE ADALET 79
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA PSİKOLOJİK TACİZ  VE BİLGİ İFŞASI 87
KADIN HAKLARININ DÜNYA ANAYASALARINDAKİ YERİ:
KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ 95
SOSYAL BİLİM PARADİGMASININ TEK-TİPLEŞMESİ: AVRUPAMERKEZCİ HEGEMONYA’NIN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ 105
ÇEVRE HAKKININ HAKLAR SINIFLANDIRMASINDAKİ YERİ VE ANAYASAL BOYUTLARI 115
KREDİ NOTU DEĞİŞİKLİKLERİNİN İŞSİZLİK VE ENFLASYON ÜZERİNE ETKİLERİ 131
KIRSAL KALKINMADA TURİZMİN ETKİSİ 139
GENÇLERİN SIKLIKLA KULLANDIĞI SOSYAL MEDYA ARAÇLARI 151
SOSYAL HAKLAR VE DEVLETİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ BAĞLAMINDA
AİHM’İN DOĞAL AFETLERDEN DOĞAN ZARARLARA İLİŞKİN YAKLAŞIMI 169
DİJİTAL KÜLTÜRDE SANALLAŞAN BENLİKLER: SANAL PLATFORMDA VİCDAN RAHATLATMA REAKSİYONLARI 191
ÜNİVERSİTELERİN UZMANLAŞMASININ KIRSAL KALKINMAYA OLASI ETKİLERİNİN BAYBURT VE GİRESUN ÖRNEĞİNDE İRDELEMESİ 199
KENTLEŞMENİN EVLİLİK ÂDETLERİNDEKİ DEĞİŞİM ÜZERİNE ETKİSİ 215
BİREYSEL İŞ UYUŞMAZLIKLARINDA İSPAT YÜKÜ 227
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI ÇERÇEVESİNDE "EVLENME HAKKI" 249
WHEN THE PRINCIPLE OF EQUALITY BECOMES FAVORITISM: THE
CONCEPT OF RWANDAN EQUALITY OF GENDERS 261
SAĞLIK HİZMETLERİNDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, SİLİNMESİ, DEĞERLENDİRİLMESİ VE KORUNMASI 267
KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN KADIN İŞGÜCÜNE ETKİLERİNİN EV EKSENLİ ÇALIŞMA BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 279
DUYGUSAL BULAŞMANIN İŞ PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: 297
HUKUK SEKRETERLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 297
İŞLETME MANEVİYATININ İŞ KÜLTÜRÜ ÜZERİNE ETKİSİ: KONYA’DA BİR ARAŞTIRMA 305
AVRUPA YAZILI HUKUKUNUN TEMELLERİ I: PACTUS LEGIS SALICAE 313
AVRUPA YAZILI HUKUKUNUN TEMELLERİ II: LEX RIBUARIA 337
ULUSLARARASI HUKUK SİSTEMİNDE BREZİLYA’NIN YERİ 361
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DENİM GİYSİ KULLANIMI VE MODAYA ETKİSİ 367
ORİGAMİ VE KRİGAMİ SANATININ (HOUTE-COUTURE) ÖZGÜN GİYSİ TASARIMLARINA YANSIMASI 377
HZ. PEYGAMBER (S.A.V) DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE KADINCÂMİ
İLİŞKİSİNE FIKHÎ BİR BAKIŞ 389
FROM THE “LAND OF FIRES” TO THE “LAND OF CIVICNESS” 415
NÜKLEER TEKNOLOJİ; MİLLİLİK SÖYLEMİ VE EYLEMİ ÜZERİNE TİPİK
BİR ÖRNEK 431
POLYGAMIC MARRIAGE IN THE JURIDICAL CULTURE OF WESTERN
EUROPE AND IN ITALIAN CIVIL LAW 445
SOCIAL AND ECONOMIC CONSEQUENCES OF LIBERALIZATON MIGRANT REMITTANCES 459
TÜRK EĞİTİM PARADİGMASINDA, GÖRSEL SANATLAR VE TEKNOLOJİ TASARIM DERSLERİ İÇİN ÖĞRETMEN KAYNAKLARI SORUNU 473
SAĞLIKTA ŞİDDET VE İNTERNET 495
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA BAĞLAMINDA YENİ KÜRESEL YÖNETİM YAKLAŞIMLARI VE “YUMUŞAK HUKUK”UN EKONOMİK AKTÖRLERİN GÖNÜLLÜ KATILIMINA ETKİSİ ÜZERİNE ÇALIŞMALARA BİR GİRİŞ  509
KÜLTÜR VE SANAT İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA BİR SORUMLULUK OLARAK KÜLTÜREL VE TARİHİ MİRASIN KORUNMASI: NİĞDE İLİ  ESKİ SARAY MAHALLESİ  SİT ALANI 523
ANAYASA MAHKEMESİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN
AİLE YAŞAMINA SAYGI HAKKINA İLİŞKİN KARARLARINDAN DEVLETİN POZİTİF YÜKÜMLÜLÜĞÜ 537
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ VE TURİZM SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİSİ 549
ÜLKELERİN DAHA İYİ YAŞAM ENDEKSİNE GÖRE ANALİZİ 555
TÜRK HUKUKU’NDA TAŞIYICI ANNELİK SÖZLEŞMESİ VE YARATTIĞI
HUKUKİ SORUNLAR 565
THE PROBLEM REGARDING THE OWNERSHIP OF MANUS 579
TÜRK HUKUKUNDA KEFALET SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞU VE
GEÇERLİLİK ŞARTLAR 589
ALİYA İZZETBEGOVİÇ’İN HUKUK DÜŞÜNCESİNE HÂKİM OLAN
İLKELER VE EVRENSEL HUKUK ANLAYIŞINA KATKILARI 623
THE SCOPE OF EMPLOYMENT PROTECTION IN THE ERA OF NEW FORMS
OF WORK: THE EU PERSPECTIVE 641
İSVEÇ’TE ÇOCUKLARIN KORUNMASINA YÖNELİK YÖNETSEL
ÖRGÜTLENME MODELİ 653
EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ İLE BORSA İSTANBUL 100 ENDEKSİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ 665
THE IMPORTANCE OF AFGHANISTAN IN THE USA CENTRAL ASIAN
ENERGY POLICY 675
ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU MAHKEMESİ: ÖNEMLİ AMA AZ BİLİNEN
 BİR MAHKEME 691
TERÖRİZM VE SİLAHLI ÇATIŞMALARI DÜZENLEYEN HUKUKSAL
ÇERÇEVE 713
İLGİLİNİN İSTEMİ GEREKMEKSİZİN TÜRK VATANDALIĞIYLA
İLİŞKİSİNİN KESİLMESİ 731
GELİŞMEKTE OLAN DÜNYADA ÇOCUK İŞÇİLİĞİ FENOMENİ; BÖLGESEL
 VE SEKTÖREL BİR İRDELEME 773