Kategoriler

Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi Özel Sayı (2017 Yılı)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

560,00 448,00
280,00 224,00
365,00 292,00

Toplam

Yazar : Özel Sayı
Basım Tarihi : Nisan 2017
Sayfa Sayısı : 274
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 2146-9717
ISBN (Online) : 2149-4207
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

    2012 Yılından itibaren yayınlanan UTTDER’in özel sayısında yer alan makale ve yorum yazıları başta Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)  hukuku olmak üzere ağırlıklı olarak uluslararası ticaret hukuku ile ilgili çalışmalardan oluşmaktadır. Makaleler, Spor Tahkim Mahkemesi'nin Genişleyen Yetkisi ve Spor Tahkim Mahkemesi Anti-Doping Dairesi; DTÖ anlaşmazlıkların çözümü sistemine üçüncü taraf olarak katılan devletlerin hakları; bu sistemde görülen davalarda sorumluluğun devlete atfedilmesi; uluslararası ticarette kur manipülasyonu; uluslararası ticarette fiyat transferi ve gümrük kıymetinin tespiti arasındaki ilişki; Afrika Kıtası için bir serbest ticaret bölgesi kurulması konusundaki gelişmeler; ve milletlerarası iflas sürecinin kolaylaştırılmasında tahkime başvurulması konularını incelemektedir. Bu eserde, Güney Kore'de yatırım tahkimi davalarındaki artışla ilgili yorum yazısı ile dört adet Yargıtay kararı tercümesine de yer verilmiştir.İÇİNDEKİLER

MAKALELER 27
Spor Tahkim Mahkemesi’nin Genişleyen Yetkisi ve Spor Tahkim Mahkemesi Anti-Doping Dairesi
Prof. Dr. Nuray EKŞİ 29
Üçlü Serbest Ticaret Bölgesi Kıta Serbest Ticaret Bölgesine Giden Yolda Destek mi Yoksa Engel midir?
Chibole WAKOLI 43
DTÖ Anlaşmazlıkların Çözümü Sisteminde Üçüncü Taraflar
Christian VIDAL-LEÓN
Tatiana YANGUAS 63
Fiyat Transferi ve Gümrük Kıymetinin Tespiti Arasındaki İlişki: Benzerlikler ve Farklılıklar
Daniel Ari BAKER 95
DTÖ Hukukunda Sorumluluğun Devlete Atfedilmesi: “Yeterli Devlet Dahli” Yaklaşımının Sınırları
Geraldo VIDIGAL 133
Milletlerarası İflas Sürecinin Kolaylaştırılmasında Tahkime Başvurulması
Leonardo Augusto DOS SANTOS LUSVARGHI 161
Manipüle Etmek veya Etmemek: Kur Manipülasyonu, Ticaret Hukuku ve Çözüm Arayışları
Srikar MYSORE 219

YORUM YAZILARI 243
Güney Kore'de Yatırım Tahkimi Davalarındaki Artış
Jaemin LEE 245

ÇEVİRİLER 253
Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin Fransa’da ve Çin’de Verilen Hakem Kararlarının Tenfizine İlişkin 28.5.2015 ve 23.12.2015 Tarihli Kararlarının İngilizce Çevirisi
Tercüme eden: Av. Güley BOR 255

Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin İsviçre’de Verilen Hakem Kararının Tenfizine İlişkin 16.7.2013 Tarihli Kararının İngilizce Çevirisi
Tercüme eden: Av. Ecem PİRLER 261
Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin ICC Hakem Kararının Tenfizine İlişkin 9.10.2014 Tarihli Kararının İngilizce Çevirisi
Tercüme eden: Av. Cihan MERCAN 265

Legal Yayıncılık Tüm Yıllar Dergi Fiyat Listesi 
(Basılı, Online Süreli-Süresiz ve E-Dergi) 269

Legal Hukuk Dergileri Sipariş Formu 273

Legalbank Abonelik Formu 274