Kategoriler

Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi Yıl 2013 Sayı 1

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi 2013 Yılı Aboneliği

Basım Tarihi : Mart 2013
Sayfa Sayısı : 296
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 2146-9717
ISSN (Online) : 2149-4207
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Yıl 2013 Cilt

2 Sayı 1 

İÇİNDEKİLER

MAKALELER

Energy Security and Energy Sovereignty from the Investment Protection Perspective: International Law, EU Law and National Policies

Prof. Dr. Alexander J. BĚLOHLÁVEK


The Challenge of the Arbitrator in ICSID Investment Arbitration

Prof. Dr. Evangelos VASSILAKAKIS


On Yıllık Süreçte Yargıtay Kararları Işığında Milletlerarası Tahkim Kanunu

Prof. Dr. Feriha Bilge TANRIBİLİR


Lex (Loci) Arbitri” ve “Tahkim Yeri” Kavramları Işığında Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun Yer İtibariyle Uygulama Alanı  (MTK m. 1/II)

Yrd. Doç. Dr. Bilgehan YEŞİLOVA


Şemsiye Klozların ICSID Hakem Mahkemesinin Yargı Yetkisine Etkisi

Dr. Dikran M. ZENGİNKUZUCU

YORUM YAZILARI

Does At&T v. Concepcion Contribute to the Belief that Arbitration is a Tool that is Used by Corporations to Avoid Liability to Individual Consumers?

Jeffrey LIST (JD) 

ÇEVİRİLER

Tespit Niteliğindeki Hakem Kararının 1996 Tahkim Kanunu’nun 66. Maddesine İstinaden Mahkeme İlamı Gibi Sonuç Doğurması İçin Kaydedileceğine İlişkin İngiliz Temyiz Mahkemesi’nin 24 Ocak 2012 Tarihli Kararı

Çeviren: Prof. Dr. Bülent ÇİÇEKLİ 


YARGITAY KARARLARI

Navlun Sözleşmesine İlişkin Olarak 2007-2011 Yıllarında Verilen Yargıtay Kararlarından Seçilmiş Örnekler

Derleyen: Ar. Gör. Aksoy YAVAŞ


LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU

LEGALBANK ABONELİK FORMU

Year 2013

Volume 2 Issue 1 

        CONTENTS

ARTICLES

Energy Security and Energy Sovereignty from the Investment Protection Perspective: International Law, EU Law and National Policies

Prof. Dr. Alexander J. BĚLOHLÁVEK


The Challenge of the Arbitrator in ICSID Investment Arbitration

Prof. Dr. Evangelos VASSILAKAKIS


International Arbitration Act, a Period of Ten Years in the Light of Decisions of Court of Appeal

Prof. Dr. Feriha Bilge TANRIBİLİR


In the Light of “Lex (Loci) Arbitri” and the “Seat of Arbitration” the Territorial Application of the Turkish International Arbitration Code (Turkish IAC Art. 1/II)

Assist Prof. Dr. Bilgehan YEŞİLOVA


The Effect of the Umbrella Clauses on the Jurisdiction of ICSID Arbitral Tribunal

Dr. Dikran M. ZENGİNKUZUCU

COMMENTS

Does At&T v. Concepcion Contribute to the Belief that Arbitration is a Tool that is Used by Corporations to Avoid Liability to Individual Consumers?

Jeffrey LIST (JD) 

TRANSLATIONS AND NOTES

The English Court of Appeal Decision of 24 January 2012 on Ordering Judgment to be Entered in the Terms of a Declaratory Arbitral Award under Section 66 of the Arbitration Act 1996

Translated by Prof. Dr. Bülent ÇİÇEKLİ 


JUDGMENTS OF THE COURT OF APPEAL

Selected Decisions of Court of Appeal Granted From 2007 to 2011 Relating to Contract of Affreightment

Compiled and Annotated by Ress. Asst. Aksoy YAVAŞ


ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS

SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LAW DATABASE

Yayın Kurulu

Martin Schauer
Ali Cem Budak
Aysel Çelikel
Cemal Şanlı
Haluk Kabaalioğlu
Loukas Mistelis
Nihayet Durukanoğlu
Ömer Teoman
Rayegan Kender
Tuğrul Arat
Turgut Kalpsüz

Danışma Kurulu

Pedro Martinez Fraga
C. Ryan Reetz
David Holloway
Müslüm Yılmaz
Nihayet Durukanoğlu
  • Energy Security and Energy Sovereignty from the Investment Protection Perspective: International Law, EU Law and National Policies - Alexander J. Belohlávek
  • The Challenge of the Arbitrator in ICSID Investment Arbitration - Evangelos Vassilakakis
  • On Yıllık Süreçte Yargıtay Kararları Işığında Milletlerarası Tahkim Kanunu - Feriha Bilge Tanrıbilir
  • “Lex (Loci) Arbitri” ve “Tahkim Yeri” Kavramları Işığında Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun Yer İtibariyle Uygulama Alanı (MTK m. 1/II) - Bilgehan Yeşilova
  • Şemsiye Klozların ICSID Hakem Mahkemesinin Yargı Yetkisine Etkisi - Dikran M. Zenginkuzucu