Kategoriler

Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi Yıl 2014 Sayı 1

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi 2014 Yılı Aboneliği

Basım Tarihi : Mart 2014
Sayfa Sayısı : 386
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 2146-9717
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Yıl 2014

Cilt 3 Sayı 1

İÇİNDEKİLER

MAKALELER

Yabancı Hukukun Tespiti ve Uygulanması –Mukayeseli Bir İnceleme–

Prof. Dr. Nuray EKŞİ 


7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun ve Tebliğe İlişkin Diğer Hükümlerin Tahkimde Uygulanma Yeri

Yard. Doç. Dr. Bilgehan YEŞİLOVA


Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 79. Maddesi’ne Göre Sorumluluktan Kurtulma ve Hardship Tartışması

Yard. Doç. Dr. Ahmet Cemil YILDIRIM


Cezalandırıcı Tazminat Kararlarının  Fransa’da Tenfizi

Yard. Doç. Dr. Ebru AY CHELLI 


Kazakistan Tahkim Hukuku’nun Genel Çerçevesi

Asel ASANKANOVA. 


Milletlerarası Tahkim Kanunu Sonrası Hakem Kararlarının Milliyeti Meselesi: “Otorite Kanunu Kriteri”nin Sonu

Av. Onur ERGÖNEN


Uluslararası Ticarette Banka Güvenceli Yeni Bir Ödeme Yöntemi: BPO

Abdurrahman ÖZALP


International Commercial Arbitration in Russia

Dmitry I. ZENKOVICH

YORUM YAZISI

Brüksel I Tüzüğü Uyarınca Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler Arasında
Anti-Suit Injunction Kararlarının Tanınmayacağına İlişkin Avrupa
Birliği Adalet Divanı’nın 10 Şubat 2009 Tarihli Kararının
Tercümesi ve Yorumu

Mustafa Okan YAĞCI 

ÇEVİRİ

İsviçre Federal Mahkemesi’nin Hakem Heyetinin Tarafsızlığına
İlişkin 27.6.2012 Tarihli Kararının Tercümesi

Dr. Müslüm YILMAZ

YARGITAY KARARLARI

4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu’na İlişkin Olarak
2013 Yılında Verilen Yargıtay Kararları

Derleyen: Prof. Dr. Nuray EKŞİ

Umumi Mülhak ve Hususi Bütçelerle İdare Edilen Daireler ve
Belediyelerle Sermayesinin Tamamı Devlete veya Belediye veya
Hususi İdarelere Aid Daire ve Müesseseler Arasındaki İhtilafların
Tahkim Yolile Halli Hakkında Kanuna İlişkin Olarak 2012 Yılında
Verilen Yargıtay Kararları

Derleyen: Yard. Doç. Dr. Efe DIRENİSA

Gemi Alacaklısı Hakkına İlişkin Olarak Yargıtay 11. Hukuk
Dairesi Tarafından 2013 Yılında Verilen Kararlar

Derleyen: Gizem ZURNACI

LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU

LEGALBANK ABONELİK FORMU

Year 2014

Volume 3 Issue 1

CONTENTS

ARTICLES

The Ascertainment and Application of Foreign Law
–A Comparative Survey–

Prof. Dr. Nuray EKŞİ 

The Applicability (Ratione Materiae) of the Notification
Law No. 7201 and the Other Notification Rules in Arbitration

Asst. Prof. Dr. Bilgehan YEŞİLOVA

Exemption from Liability Under
Article 79 of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the Debate on Hardship

Asst. Prof. Dr. Ahmet Cemil YILDIRIM

Enforcement of Punitive Damages in France

Asst. Prof. Dr. Ebru AY CHELLI 

Overview of Kazakhstan Arbitration Law

Asel ASANKANOVA

The Issue of the Nationality of Arbitral Awards after the
Enactment of the International Arbitration Law: The End of
“Authority Law” Principle

Atty. Onur ERGÖNEN

Current Payment Method in International Trade Law: BPO

Abdurrahman ÖZALP

International Commercial Arbitration in Russia

Dmitry I. ZENKOVICH

COMMENT

Translation of and Comments on the ECJ Decision Dated
10 February 2009 on Anti-Suit Injunctions Which will not be
Recognized Between Member States of the European Union
Pursuant to Brussels I Regulation

Mustafa Okan YAĞCI 

TRANSLATION AND NOTES

Translation of a Decision by the Swiss Federal Tribunal Dated
27.6.2012 and Concerning the Impartiality of an Arbitral Tribunal

Dr. Müslüm YILMAZ

JUDGMENTS OF THE COURT OF APPEAL

Court of Cassation Decisions of 2013 Concerning the
Law No. 4686 on International Arbitration

Compiled by: Prof. Dr. Nuray EKŞİ 

Court of Cassation Decisions of 2012 Concerning the Law on the Resolution Through Arbitration of Disputes Between Agencies and Municipalities with General, Supplementary and Special Budgets and Agencies and Institutions that are Fully Owned by the State or Municipalities or Special Agencies

Compiled by: Asst. Prof. Dr. Efe DIRENİSA

Decisions Made in 2013 by the 11th Civil Chamber of the Court of Cassation Regarding Maritime Liens

Compiled by: Gizem ZURNACI

ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS

SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LAW
DATABASE

 

 

Yayın Kurulu

Martin Schauer
Ali Cem Budak
Aysel Çelikel
Cemal Şanlı
Haluk Kabaalioğlu
Loukas Mistelis
Nihayet Durukanoğlu
Ömer Teoman
Rayegan Kender
Tuğrul Arat
Turgut Kalpsüz

Danışma Kurulu

Pedro Martinez Fraga
C. Ryan Reetz
David Holloway
Müslüm Yılmaz
Nihayet Durukanoğlu
  • Yabancı Hukukun Tespiti ve Uygulanması –Mukayeseli Bir İnceleme– - Nihayet Durukanoğlu
  • 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun ve Tebliğe İlişkin Diğer Hükümlerin Tahkimde Uygulanma Yeri - Bilgehan Yeşilova
  • Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 79. Maddesi’ne Göre Sorumluluktan Kurtulma ve Hardship Tartışması - Cemil Yıldırım
  • Cezalandırıcı Tazminat Kararlarının Fransa’da Tenfizi - Ebru Ay Chelli
  • Kazakistan Tahkim Hukuku’nun Genel Çerçevesi - Asel Asankova
  • Milletlerarası Tahkim Kanunu Sonrası Hakem Kararlarının Milliyeti Meselesi: “Otorite Kanunu Kriteri”nin Sonu - Onur Ergönen
  • Uluslararası Ticarette Banka Güvenceli Yeni Bir Ödeme Yöntemi: BPO - Abdurrahman Özalp
  • International Commercial Arbitration in Russia - Dmitry I. Zenkovich