Kategoriler

Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi Yıl 2016 Sayı 2

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi 2016 Yılı Aboneliği

Basım Tarihi : Mart 2016
Sayfa Sayısı : 364
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 2146-9717
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

 İÇİNDEKİLER

 MAKALELER

İlkçağdan Bugüne Uyuşmazlıkların Çözümünde Tahkim

Prof. Dr. Diler TAMER


Avrupa Birliği'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Katılım Sorunu: Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın 2/13 sayılı Görüşü'nün Değerlendirilmesi

Zeliha AYDIN


İngiliz ve Türk Hukukunda Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizinin Mukayesesi

Av. Mehmet ÇOĞALAN


Türk ve Karşılaştırmalı Medeni Usul Hukuku ile Türk Tahkim Hukukunda Uyuşmazlık Konusunun Esasına İlişkin Verilen Kısmi Hükümler

Av. Johannes LANDBRECHT

Av. Alptug TOKESER


Sınırötesi Çevre Sorunları ve Kamu Ahlakı: Seals Davasından Sonra GATT 1994’ün XX(A) Maddesinin Test Edilmesi

Barbara COOREMAN

 

YORUM YAZILARI

Sigortacılıkta Tahkime Eleştirisel Bir Bakış

Av. Özge TOSUN

TPP: Çin İçin Tehdit mi Fırsat mı?

Doç. Dr. Henry GAO

Rusya'nın DTÖ'ye Katılımıyla İlgili Anayasal Sorunlar:Anayasa Mahkemesi İçtihadının Genel Bir Değerlendirmesi

Vasyl CHORNYI

 

ÇEVİRİLER

Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Bir Üye Devletteki TahkimYargılamasında Verilen Anti-Suit Injunction Kararının Diğer

Bir Üye Devlette Tanınmasının 44/2001 Sayılı TüzüğünUygulama

Alanı Dışında Kaldığına İlişkin 13 Mayıs 2015 Tarihli Kararı

Tercüme Eden: Prof. Dr. Nuray EKŞİ

ABD Temyiz Mahkemesi DC Dairesi’nin Ekvador v. ChevronDavasında Tahkime Elverişlilik, Tahkim Anlaşmasının Geçerliliği, YargıMuafiyeti ve Kamu Düzeni İhlali İtirazlarının Reddine İlişkin 4 Ağustos 2015Tarihli Kararının Tercümesi

Tercüme Eden: Av. Nurettin Emre BİLGİNOĞLU

 

YARGITAY KARARI

İsviçre Federal Mahkemesi’nin 2014-2015 YıllarındaMilletlerarası Tahkime İlişkin Olarak Verdiği Kararların Özetleri ve Şerhleri

Av. Frank SPOORENBERG

Av. Daniela FRANCHINI

 

LEGAL YAYINCILIK TÜM YILLAR DERGİ FİYAT LİSTESİ (BASILI,ONLİNE SÜRELİ-SÜRESİZ VE E-DERGİ)

 

LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU

 

LEGALBANK ABONELİK FORMU

 

 

EDİTÖRLER KURULU

Müslüm Yılmaz
Nihayet Durukanoğlu

DANIŞMA KURULU

Martin Schauer
Aysel Çelikel
Cemal Şanlı
Ergun Özsunay
Frédéric Bachand
Haluk Kabaalioğlu
Loukas Mistelis
Nihayet Durukanoğlu
Ömer Teoman
Rayegan Kender
Tuğrul Arat
Turgut Kalpsüz

HAKEMLER

Pedro Martinez Fraga
Abdurrahim Karslı
Abdurrahman Özalp
Alexander Bělohlávek
Ali Cem Budak
Ali Ulusoy
Ali Yeşilırmak
Bahadır Erdem
Banu Şit
Bilgin Tiryakioğlu
Bülent Sözer
C. Ryan Reetz
Carmen Tiburcio
Cemal Şanlı
Cemil Yıldırım
David Holloway
Efe Direnisa
Emine Yazıcıoğlu
Emre Esen
Evangelos Vassilakakis
Fadullah Cerrahoğlu
Faruk Kerem Giray
Feriha Bilge Tanrıbilir
Fethi Gedikli
Fügen Sargın
Georges Affaki
Gülin Güngör
Günseli Öztekin Gelgel
H. Ercüment Erdem
Hakan Pekcanıtez
Hilmar Krüger
Irene Welser
İlhan Ulusan
İlhan Yılmaz
İnci Ataman Figanmeşe
Jaemin Lee
Jan L. Neels
Kazım Sedat Sirmen
Kemal Dayınlarlı
Kerem Cem Sanlı
Kerim Atamer
Mehmet Gün
Moshkan Mashkour
Müslüm Yılmaz
Nihayet Durukanoğlu
Nikolay Natov
Nil Kula Değirmenci
Pietro Frantina
Rifat Erten
Sami Houerbi
Samim Ünan
Sanem Baykal
Serhat Eskiyörük
Vahit Doğan
Yavuz Kaplan
Yusuf Çalışkan
Yücel Sayman
  • İlkçağdan Bugüne Uyuşmazlıkların Çözümünde Tahkim - Diler Tamer
  • Avrupa Birliği'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Katılım Sorunu: - Zeliha Aydın
  • Comparison of the Recognition and Enforcement of Transnational Arbitral Awards under Turkish and English Laws - Mehmet Çoğalan
  • Partial Decisions on the Substantive Matter in Dispute – in Turkish and Comparative Civil Procedure as well as in Turkish Arbitration Law - Johannes Landbrecht, Alptug Tokeser
  • Extraterritorial Environmental Concerns and Public Morals: Testing the Limits of Article XX(A) of the GATT 1994 After Seals - Barbara Cooreman