Kategoriler

Uygulamada Tapu Kadastro Mevzuatı

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

415,00 332,00

Toplam

Yazar : Niyazi Gökçe
Basım Tarihi : Mart 2016
Sayfa Sayısı : 209
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-144-9
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

    Tapu müdürlüğünden emekli olan yazarımız uzun yıllar edindiği tecrübeleri ve uygulamaya yönelik bilgileri bu kitapta bir araya getirmiştir. Uygulamaya yönelik kılavuz niteliğinde olan bu eserde tapu müdürlüklerinde yapılan işlemler pratik ve anlaşılır şekilde ele alınmış, konu açıklamalarının altına her işlemin resmi senet ve tescil istem belgesi örnekleri ve işlemin mali yönü konulmuştur. Kitabın sonunda ise tapu ve kadastroya ilişkin mevzuata yer verilmiştir.


İÇİNDEKİLER

TAPU VE KADASTRONUN  TARİHÇESİ 1
1-GİRİŞ 1
2-İSLAMİYET’TE TASARRUF ESASLARI 1
3-İLK TAPU TEŞKİLATI VE KAYITLARIN TESİSİ 2
4-ARAZİ KANUNU 2
5-ESKİ TAPU KAYITLARI 3
6-TAPU TEŞKİLATININ GELİŞİMİ 4
CUMHURİYET  DEVRİNDE  DURUM 5
1-MÜLKİYET HAKKININ TANIMI VE KAPSAMI 5
2-TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU VE KAPSAMI 5
3-TAŞINMAZ MAL MÜLKİYETİNİN TÜRLERİ 5
4-TAŞINMAZ MAL SINIRLANDIRILMASI VE PLANA BAĞLAMASI  
     ZORUNLULUĞU 6
5-TAŞINMAZ MAL MÜLKİYETİNİN KAZANIMI İÇİN TESCİL ZORUNLULUĞU 6
6- MÜLKİYETTEN GAYRİ AYNİ HAKLAR (SINIRLI AYNİ HAKLAR) 7
TAPU SİCİLİ 9
1- GENEL BİLGİ 9
A-TAPU SİCİLİ KAVRAMI 9
B-TAPU SİCİLİNE HAKİM OLAN TEMEL ESASLAR (İLKELER) 9
C- TAPU SİCİLİNE YAZIMI GEREKEN TAŞINMAZ MAL VE HAKLAR 10
D-TAPU SİCİLİNE YAZIMI GEREKMEYEN TAŞINMAZ MAL VE HAKLAR 10
2-TAPU SİCİLİNİN UNSURLARI 11
A-ASLİ SİCİLLER 11
B-YARDIMCI (FERİ) SİCİLLER 11
3-TAPU SİCİLİNE ŞERHİ GEREKEN HAKLAR 12
4-TAPU SİCİLİNİN BEYANLAR HANESİNE YAZILACAK HUSUSLAR 12
5-MALİKİN TAŞINMAZ MAL ÜZERİNDEKİ TASARRUF YETKİSİNİ SINIRLAYAN  
    ŞERHLER 13
TAPU İŞLEMLERİ 15
1-MİRAS 15
A-MİRASIN İNTİKALİ 15
B-İSTENECEK BELGELER 16
C-MÜŞTEREK MÜLKİYET HALİNDE  TESCİL İSTEM BELGESİNİN YAZIMI 16
D-İŞTİRAK  HALİNDE  TESCİL  İSTEM  BELGESİNİN  YAZIMI 17
E-TAPUYA TESCİL ŞEKLİ 17
F-TAPU SENEDİNİN YAZIMI 18
G-İŞLEMİN MALİ YÖNÜ 18
H-ELBİRLİĞİ (İŞTİRAK) MÜLKİYETİN BOZULMASI 18
I-ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİN BOZULMASI İÇİN İSTENEN BELGELER 19
J-İSTEM BELGESİNİN YAZIMI 19
K-TAPUYA TESCİLİ 20
L-TAPU SENEDİNİN YAZIMI 20
M-MİRASIN PAYLAŞTIRILMASI (TAKSİMİ) 20
N-İSTEM  BELGESİNİN  YAZIMI 21
O-TAPUYA  TESCİLİ 21
P-İŞGAL YOLUYLA TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN İKTİSABI 22
R-TAKSİM RESMİ SENEDİNİN YAZIMI 22
S-TAPU SENEDİNİN YAZIMI 23
T-İŞLEMİN MALİ YÖNÜ 23
U-YASAL  MİRASÇILAR 23
V-PAYLI MÜLKİYET İLE ELBİRLİĞİ MÜLKİYET ARASINDAKİ FARK 24
Y-ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİN OLUŞUMU 24
2-ÖLÜNCEYE  KADAR BAKMA  SÖZLEŞMESİ 25
A-AÇIKLAMA 25
B-ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNDE TARAFLAR 26
C-KANUNİ İPOTEK HAKKI VE TERKİNİ 26
D-ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 27
E- ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ 27
1-İŞLEMİN MALİ YÖNÜ 27
2-SULH HAKİMİ VEYA NOTERDE YAPILAN ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA  
    AKDİNİN TESCİLİ 27
3-TAPUYA TESCİLİ VE İSTEM BELGESİNİN YAZIMI 28
4-TAPUYA TESCİLİ 29
5-OKUR  YAZARLAR  İÇİN  ÖKB.  RESMİ  SENET  ÖRNEĞİ 29
6-OKUMA YAZMA BİLMEYENLER İÇİN RESMİ SENET ÖRNEĞİ 30
7-TAPU KÜTÜĞÜ 31
3-BAĞIŞLAMA SÖZLEMESİ (HİBE) 31
A-BAĞIŞLAMA EHLİYETİ 31
B-BAĞIŞLAYANA DÖNME ŞARTIYLA BAĞIŞLAMA (RÜCU ŞARTLI BAĞIŞ) 32
C-İSTENECEK BELGELER 32
D- İŞLEMİN MALİ YÖNÜ 33
E-RESMİ SENEDİN YAZIMI 33
F-TAPUYA TESCİLİ 34
4-TAŞINMAZ MAL SATIŞI VE SÖZLEŞMESİ 34
A- AÇIKLAMA 34
B- SATIŞ BEDELİ 34
C- RESMİ SENET ÖRNEĞİ 35
D- İSTENECEK BELGELER 36
E- KAT KARŞILIĞI TEMLİK 36
F- KAT KARŞILIĞI TEMLİK İLE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT HAKKI ARASINDAKİ   
     FARK 37
G-SATIŞ TÜRLERİ 37
1- ŞARTLI SATIŞ 37
2- İHALE İLE SATILAN TAŞINMAZIN TESCİLİ 38
3- HİSSELİ SATIŞ 38
4-MALİ YÖNÜ 41
5-KAT KARŞILIĞI TEMLİK İÇİN RESMİ SENET ÖRNEĞİ 42
6-KAT İRTİFAKLI TAŞINMAZ  SATIŞ 42
7-İNTİFA HAKKINI ADINDA İPKA VE KURU MÜLKİYET SATIŞI 43
8-TAŞINMAZ MALIN EMLAK VERGİ DEĞERİNDEN DÜŞÜK BEDELLE  
    SATIŞI 43
9-KÜÇÜĞE KURU MÜLKİYET SATIŞI, ANNEYE İNTİFA TANIMA 44
10-İFRAZEN SATIŞ 45
11-ZEYTİN AĞACININ SATIŞI 45
12-MÜSTAKİL VE DAİMİ HAK OLARAK TESCİL  EDİLMİŞ ZEYTİN  
      AĞACININ SATIŞI 46
13-SATIŞ VE KANUNİ İPOTEK TESİSİ İÇİN RESMİ SENET ÖRNEĞİ 47
14-BAĞIMSIZ BÖLÜM SATIŞI RESMİ SENET ÖRNEĞİ (Kat Mülkiyetli) 48
15-MALİYE HAZİNESİNİN SATIŞI RESMİ SENET ÖRNEĞİ 49
16-SAĞIR VE DİLSİZLERE YAPILAN SATIŞIN RESMİ SENET ÖRNEĞİ 50
18-SENDİKA ADINA KAYITLI GAYRİMENKUL SATIŞI RESMİ SENET  
      ÖRNEĞİ 52
19-KANUNİ TEMSİLCİLER 54
H- VELAYETEN  KÜÇÜK ADINA TAŞINMAZ MAL ALIMI VE SATIMI 55
I-VEKALETNAME İLE İŞLEM YAPILMASI 58
1- TEVKİLLİ VEKALETNAME İLE SATIŞ 58
2- VEKALETNAMELERDE  TEVKİL (DEVİR)  YETKİSİ 59
3- VEKALETNAME DÜZENLEMEYE YETKİLİ MAKAMLAR 60
K- İŞTİRAK  HALİNDEKİ  TAŞINMAZIN  SATIŞI 60
L- İNTİFA HAKKININ TANIMI KURU MÜLKİYETİN SATIŞI VE İPKA 60
M- HÜKÜMLÜ ADINA KAYITLI TAŞINMAZ MALIN VASİ TARAFINDAN  
        PAZARLIKLA SATIŞI 61
N- KADASRO  TESPİTİNE  DAVA AÇILMIŞ  YERLERİN  ZABIT KAYDINA  
       GÖRE  SATIŞI 62
O- VESAYET ALTINA ALINMIŞ ŞAHSA AİT TAŞINMAZIN  PAZARLIK  
       SURETİYLE  İFRAZEN  SATIŞI 63
P-ŞİRKETLERİN TAPU İŞLEMLERİ 65
R- ŞİRKETLERİN TEMSİLİ VE YETKİ BELGELERİ 66
S- ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE KONULMASI 66

TAPU KÜTÜĞÜNÜN ŞERHLER SÜTUNUNA KAYDEDİLEN HAKLAR
1-SATIŞ VAADİ 69
2- ŞUFA HAKKI (ÖNALIM) 69
3- İŞTİRA HAKKI (ALIM HAKKI) 70
4- VEFA HAKKI (GERİ ALIM HAKKI) 71
5- KİRA SÖZLEŞMESİ 72
A-İSTENEN BELGELER 72
B-TESCİL İSTEM BELGESİNİN YAZIMI 72
C-MALİ YÖNÜ 71
D-TERKİNİ 71
6- GEÇİCİ TESCİL ŞERHİ 71
A-TESCİL ŞEKLİ 74
B-MALİ YÖNÜ 73
7- TAŞINMAZ REHNİ 75
A-İPOTEK 75
a- KURULMASI 76
b- İPOTEK EDİLEBİLEN VE EDİLEMEYEN HAKLAR 76
c-ADRES BİLDİRME 77
d- İPOTEKLİ  GAYRİMENKULÜN  TEMLİKİ 77
e- İPOTEKLİ BİR TAŞINMAZIN BÖLÜNMESİ, BİRLEŞTİRİLMESİ VE  
     TAKSİMİ 77
f- ALACAĞIN  TEMLİKİ 78
g- ALACAĞIN REHNİ 78
ğ- KANUNİ İPOTEK HAKLARI 79
h-TESCİLE TABİ OLMAYAN KANUNİ İPOTEK HAKLARI 79
ı- TESCİLE TABİ OLAN KANUNİ İPOTEK HAKLARI 80
i- İPOTEĞİN SONA ERMESİ 81
B- İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ 81
C-İRAT SENEDİ 82
D-KORUNMUŞ MİKTAR (MAHFUZ MEBLAĞ) 83
8-KAT İRTİFAKI 84
A- TANIMI VE İSTENEN BELGELER 81
B- KAT İRTİFAKININ TESCİLİ 83
C- BAĞIMSIZ BÖLÜNME TESCİLİ 83
D- ANA GAYRİMENKUL SAYFASINDAKİ HAKLARIN BAĞIMSIZ BÖLÜM  
     SAYFASINA NAKLİ 87
E- İRTİFAK HAKLARI 87
F- YENİ TESİS EDİLECEK İRTİFAK HAKLARI 87
G-TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN ELBİRLİĞİ MÜLKİYET HALİNDE OLMASI 88
H- KAT İRTİFAKLI TAŞINMAZLARIN CİNS TASHİHİ 88
I- KAT İRTİFAKLARINDA MALİKLERİN HAK VE BORÇLARI 89
J- KAT İRTİFAKININ SONA ERMESİ 89
9-KAT MÜLKİYETİ 90
A- KAT MÜLKİYETİNİN KURULABİLMESİ 91
B-  PROJEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI DURUMUNDA 93
C-  APART OTELDE KAT MÜLKİYETİ VEYA KAT İRTİFAKI TESİSİ 93
D- RESMİ SENET ÖRNEKLERİ 93
E-TAPUYA TESCİLİ 94
F- KAT MÜLKİYETİ KÜTÜĞÜ 95
G- İŞLEMİN MALİ YÖNÜ 95
10-DEVRE MÜLK 95
A-İSTENEN BELGELER 96
B- RESMİ SENET ÖRNEĞİ 96
C-TESCİLİ 96
D-İŞLEMİN MALİ YÖNÜ 97
11- İNTİFA HAKKI 98
A-AÇIKLAMASI VE İSTENEN BELGELER 95
B-KURULMASI 98
1-SÖZLEŞME İLE KURULAN İNTİFA HAKKI 98
2- KANUNİ İNTİFA HAKKI 99
3-MAHKEME KARARI İLE KURULAN İNTİFA HAKKI 99
C-İNTİFA HAKKINDA SÜRE VE BEDEL 99
D-RESMİ SENET ÖRNEĞİ 100
E-TAPUYA TESCİLİ 100
F-İŞLEMİN MALİ YÖNÜ 101
G-İNTİFA  HAKKININ TAŞINMAZ DEĞERİNE  ORANI 101
12-OTURMA HAKKI (SÜKNA HAKKI) 102
A-SÜKNA HAKKI İLE İNTİFA HAKKI ARASINDAKİ FARK 102
B-SÜKNA HAKKI İLE KİRA ARASINDAKİ FARK 103
C-SÜKNA HAKKININ TESİSİ 103
D-RESMİ SENET ÖRNEĞİ (BEDELLİ SÜKNA) 103
E-RESMİ SENET ÖRNEĞİ (BEDELSİZ SÜKNA) 104
F-  İPKA SURETİYLE  SÜKNA HAKKI TESİSİ VE VEKALETEN  SATIŞ - ALICI   
      LEHİNE OLAN İPOTEĞİN TERKİNİ 104
13-GEÇİT HAKKI 105
A-İSTENEN BELGELER 105
B-KURULMASI 105
C-RESMİ SENET ÖRNEĞİ 106
D-TESCİLİ 106
14-İFRAZ (AYIRMA) 107
A-İSTENECEK BELGELER 107
B-TESCİL İSTEM BELGESİNİN  YAZIMI 108
C-TAPUYA TESCİLİ 108
D-İŞLEMİN MALİ YÖNÜ 108
E-TESCİL İSTEM BELGESİNİN YAZIMI 109
15-BİRLEŞTİRME (TEVHİT) 110
A-İSTENEN BELGELER 110
B-TESCİL İSTEM BELGESİNİN YAZIMI 110
C- TAPUYA TESCİLİ 111
16-YOLA TERK 111
A-İSTENEN BELGELER 111
B-TESCİL İSTEM BELGESİNİN YAZIMI 112
C-TAPU KÜTÜĞÜ 112
17-YOLDAN İHDAS 112
A-TAPUYA TESCİLİ 113
B-MALİ YÖNÜ 113
18-CİNS DEĞİŞİKLİĞİ 113
A-İSTENEN BELGELER 113
B-TESCİL İSTEM BELGESİNİ YAZIMI 113
C- TAPUYA TESCİLİ 114
D-TAPU KÜTÜĞÜ 114
19-RIZAİ KAMULAŞTIRMA 115
A-AÇIKLAMA VE İSTENEN BELGELER 115
B-TESCİL İÇİN GEREKLİ BELGELER 115
C-RESMİ SENEDİN YAZIMI 116
D-İFRAZI  VE  TAPUYA  TESCİLİ 116
20-HÜKMEN KAMULAŞTIRMA 117
A- AÇIKLAMA 117
B-TAPUYA TESCİL VEYA TERKİNİ 118
21-İZALE-İ  ŞUYU 119
A-TAPUYA TESCİL İÇİN İSTENEN BELGELER 119
22-TRAMPA 119
A-İSTENECEK  BELGELER 120
B-RESMİ  SENEDİN YAZIMI 120
C-TAPUYA TESCİLİ 121
D-MALİ YÖNÜ 121
23-TAKSİM (PAYLAŞMA) 121
A-İSTENEN BELGELER 122
B-TAKSİM RESMİ SENEDİNİN YAZIMI 123
24-KAYNAK HAKKI 124
A-ŞAHSİ VE ARZİ KAYNAK HAKKI 124
B-KURULMASI 125
C- ŞAHSİ KAYNAK HAKKI RESMİ SENET ÖRNEĞİ 125
D-ARZİ KAYNAK HAKKI RESMİ SENET ÖRNEĞİ 126
E- TESCİLİ 126
25-ÜST HAKKI (İNŞAAT HAKKI) 127
A-KURULMASI VE TESCİLİ 127
B-RESMİ SENET DÜZENLENMESİ 129
C-RESMİ SENET ÖRNEĞİ 130
D-TESCİL ŞEKLİ 130
E-TAPU KÜTÜĞÜ 132
F-TAZMİNAT KARŞILIĞI KANUNİ İPOTEK KURULMASI 132
G-İRAT TARZINDA BORÇLANILAN EDİMLER (ÖDEMELER) KARŞILIĞI İPOTEK  
     KURULMASI 133
H-ÜST HAKKININ TERKİNİ 133
I-SÜRE BİTİMİNDEN ÖNCE ÜST HAKKININ DEVRİ 134
J- ÜST HAKKININ DEVİR-TEMLİKİ 134

26-DİĞER İRTİFAK HAKLARI 135
A-TAPUYA TESCİLİ 135
B- KURULMASI (TMK.840) 136
C-RESMİ SENET ÖRNEĞİ 136
D-TAPUYA TESCİLİ 136
1-Şahsi Mükellefiyetin Tescili 137
2-Arzi Mükellefiyetin Tescili 137
E-TERKİNİ (TMK.843) 137
27-AİLE KONUTU ŞERHİ 138
A-İSTENECEK BELGELER 139
B-İSTEM BELGESİNİN  YAZIMI 139
C-AİLE  KONUTU  ŞERHİNİN  TERKİNİ 139
D-AİLE  KONUTUNDA  KALMA  HAKKININ  ŞERHİ 139
İLGİLİ MEVZUAT
TAPU KANUNU 145
TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ 157
KADASTRO KANUNU 185
KAYNAKÇA 213