Kategoriler

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçları

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

315,00 252,00
160,00 128,00
205,00 164,00

Toplam

Yazar : Rojda Ballıkaya
Basım Tarihi : Kasım 2023
Sayfa Sayısı : 133
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-625-8200-28-7
ISBN (Online) : 978-625-8200-99-7
Boyut : 16 x 23
Dili : Türkçe

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarını inceleyen bu çalışma, üç temel bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, uyuşturucu ve uyarıcı madde kavramı ile çeşitleri ayrıntılı bir şekilde açıklanmakta ve Türk Hukuku'ndaki düzenlemeler detaylı bir biçimde ele alınmaktadır. İkinci bölümde, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerle mücadele amacıyla imzalanan uluslararası sözleşmeler incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise, Türk Ceza Kanunu'nda uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarının unsurları, nitelikli halleri ve özel görünüş biçimleri Yargıtay kararlarına dayanılarak detaylı bir biçimde analiz edilmiştir. Bu bölümde ayrıca söz konusu suçlarla ilgili yaptırımlar, muhakeme usulleri ve zamanaşımı süreleri ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Bu kapsamlı çalışma, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imal ve ticareti suçlarına ilişkin geniş çaplı bir incelemeyi kapsamakta olup güncel yasal düzenlemelere uygun olarak okurlara sunulmuştur.   


İÇİNDEKİLER

KİTAP HAKKINDA III
ÖZET VII
TEŞEKKÜR XI

BÖLÜM 1
UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE KAVRAMI, ÇEŞİTLERİ VE 
TÜRK HUKUKUNDAKİ UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDELER 
İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

1.1. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kavramı 1
1.2. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Çeşitleri 3
1.2.1. Doğal Uyuşturucu Maddeler 3
1.2.1.1. Haşhaş Bitkisinden Elde Edilen Maddeler 3
1.2.1.1.1. Afyon (Opium) 3
1.2.1.1.2. Morfin (Morphine) 5
1.2.1.1.3. Baz Morfin 6
1.2.1.1.4. Eroin (Heroine) 6
1.2.1.1.5. Kodein 7
1.2.1.2. Koka Bitkisinden Elde Edilen Maddeler 8
1.2.1.2.1. Kokain (Cocaine) 8
1.2.1.2.2. Crack 8
1.2.1.3. Kenevir ve Türevleri 9
1.2.1.3.1. Esrar 9
1.2.1.3.2. Kubar esrar (Marijuana) 10
1.2.1.3.3. Bonzai (Sentetik Kannabinoidler) 10
1.2.2. Yapay Uyuşturucu Maddeler 10
1.2.2.1. Sentetik Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddeler 10
1.2.2.1.1. Depresantlar 11
1.2.2.1.2. Stimulantlar 12
1.2.2.1.3. Halüsinojenler 12
1.2.2.2. Kimyasal Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddeler 13
1.3. Türk Hukukunda Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçları ile İlgili Düzenlemeler 13
1.3.1. 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun 14
1.3.2. 3298 sayılı Uyuşturucu Maddeler ile İlgili Kanun 14

BÖLÜM 2
UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDELERLE MÜCADELE AMACIYLA İMZALANMIŞ ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER

2.1. Şanghay Afyon Konferansı 17
2.2. La Haye Afyon Sözleşmesi 18
2.3. La Haye Afyon Konferansı 19
2.4. Cenevre Afyon Sözleşmesi 19
2.5. Bangkok Afyon İçme Sözleşmesi 19
2.6. Cenevre Afyon Protokolü 20
2.7. Zararlı İlaçların Gayrimeşru Ticaretinin Yasaklanması Hakkında Cenevre Sözleşmesi 20
2.8. Paris Protokolü 21
2.9. New York Afyon Protokolü 21
2.10. 1961 Tarihli Uyuşturucu Maddelere Dair Tek Sözleşmesi 22
2.11. 1971 Tarihli Psikotrop Maddeler Sözleşmesi 23
2.12. Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 25
2.13. Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Yasadışı Üretiminde Sıkça Kullanılan Ara ve Kimyasal Maddelere Dair Anlaşma 26
2.14. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 26


BÖLÜM 3
TÜRK CEZA KANUNUNDA UYUŞTURUCU VEYA UYARICI 
MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇLARI

3.1. Korunan Hukuki Değer 29
3.2. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçlarının Unsurları 30
3.2.1. Maddi Unsurları 30
3.2.1.1. Fail 30
3.2.1.2. Mağdur 33
3.2.1.3. Konu 34
3.2.1.4. Hareket 36
3.2.1.4.1. Türk Ceza Kanunu’nun 188’inci Maddesinin 1’inci Fıkrasındaki Suçların Hareket Unsuru 37
3.2.1.4.1.1. İmal Etmek 37
3.2.1.4.1.2. İthal Etmek 39
3.2.1.4.1.3. İhraç Etmek 41
3.2.1.4.2. Türk Ceza Kanunu’nun 188’inci Maddesinin 3’üncü Fıkrasındaki Suçların Hareket Unsuru 46
3.2.1.4.2.1. Satmak 46
3.2.1.4.2.2. Satışa Arz Etmek 47
3.2.1.4.2.3. Başkalarına Vermek 47
3.2.1.4.2.4. Sevk Etmek 49
3.2.1.4.2.5. Nakletmek 50
3.2.1.4.2.6. Depolamak 51
3.2.1.4.2.7. Satın Almak 53
3.2.1.4.2.8. Kabul Etmek 53
3.2.1.4.2.9. Bulundurmak 54
3.2.1.4.3. Türk Ceza Kanunu’nun 188’inci Maddesinin 7’nci Fıkrasındaki Suçların Hareket Unsuru 56
3.2.1.5. Netice 57
3.2.2. Manevi Unsuru 58
3.2.3. Hukuka Aykırılık Unsuru 60
3.3. Suçun Nitelikli Halleri 61
3.3.1. Suçun Daha Fazla Cezayı Gerektiren Nitelikli Halleri 61
3.3.1.1. Mağdurun Yaşı Bakımından 61
3.3.1.2. Suç Konusunun Niteliği Bakımından 62
3.3.1.3. Suçun İşlendiği Yer Bakımından 63
3.3.1.4. Suçun Üç veya Daha Fazla Kişi Tarafından Birlikte veya Bir Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi Bakımından 64
3.3.1.5. Failin Mesleği Bakımından 65
3.3.2. Suçun Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Halleri 66
3.4. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 67
3.4.1. Teşebbüs 67
3.4.1.1. İmal Etmek 67
3.4.1.2. İthal Etmek ve İhraç Etmek 68
3.4.1.3. Satmak 70
3.4.1.4. Satışa Arz Etmek 71
3.4.1.5. Başkalarına Vermek ve Kabul Etmek 72
3.4.1.6. Sevk Etmek 73
3.4.1.7. Nakletmek 74
3.4.1.8. Depolamak 75
3.4.1.9. Satın Almak 75
3.4.1.10. Bulundurmak 76
3.4.1.11. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Olmamakla Birlikte Bu Maddelerin Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddelerin Üretiminde Kullanılması 77
3.4.2. İştirak 77
3.4.3. İçtima 80
3.4.3.1. Bileşik Suç 80
3.4.3.2. Zincirleme Suç 81
3.4.3.3. Fikri İçtima 84
3.5. Etkin Pişmanlık 87
3.5.1. Cezasızlık Nedeni Olarak Etkin Pişmanlık 88
3.5.2. Cezada İndirim Nedeni Olarak Etkin Pişmanlık 90
3.6. Yaptırım 92
3.6.1. Cezalar 93
3.6.2. Güvenlik Tedbirleri 96
3.6.2.1. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri 97
3.6.2.1.1. Faaliyet İzninin İptali 97
3.6.2.1.2. Müsadere 98
3.6.2.1.2.1. Eşya Müsaderesi 100
3.6.2.1.2.2. Kazanç Müsaderesi 101
3.7. Mahsup 102
3.8. Muhakeme 103
3.8.1. Kovuşturma Usulü 103
3.8.2. Görevli ve Yetkili Mahkeme 103
3.8.2.1. Görevli Mahkeme 103
3.8.2.2. Yetkili Mahkeme 104
3.9. Zamanaşımı 105
SONUÇ 107
KAYNAKÇA 111