Kategoriler

Vergi Anlayışı ve Uygulamalarının Biçimsel ve Yapısal Karakterleri: Magna Carta’dan Günümüze Yaşanan Gelişmeler

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

685,00 548,00
345,00 276,00
450,00 360,00

Toplam

Yazar : Dr. Şahin Karabulut
Basım Tarihi : Eylül 2020
Sayfa Sayısı : 459
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-855-4
ISBN (Online) : 978-605-315-856-1
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İnsanların bir arada yaşamaya başlamasıyla birlikte bireysel ihtiyaçların yanı sıra adalet, savunma, asayiş gibi toplumsal ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır. Toplumsal ihtiyaçların karşılanması için sunulan kamusal mal ve hizmetlerin en büyük finansman kaynağı ise vergilerdir. Kamusal ihtiyaçlara bağlı olarak kökleri toplumsal yaşamın ilk ortaya çıkmasına kadar dayanan vergiler, zaman içinde mali amaçların yanı sıra ekonomik ve sosyal amaçlarla da kullanılmaya başlamıştır. Vergi anlayışı ve uygulamalarının biçimsel ve yapısal karakterlerinin ele alındığı bu çalışmada Magna Carta’dan günümüze kadar yaşanan gelişmeler 5 bölümde incelenmiştir. Vergileme tarihinde bazı dönüm noktalarının ele alındığı ilk bölümün ardından ikinci bölümde, vergilerin belirli mali ve sosyal etkileri incelenmiştir. İzleyen kısımlarda ise Türkiye’de vergi anlayışında ve hukukunda yaşanan bir kısım gelişmeler tartışılmıştır. Son bölüm ise, uluslararası alanda vergilemeye ilişkin değerlendirmelerden oluşmaktadır. Bu kitap, Anadolu Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sinop Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi olmak üzere 13 farklı üniversiteden 31 farklı yazarın katkılarıyla hazırlanmıştır.


İÇİNDEKİLER
KİTAP HAKKINDA III
ÖNSÖZ V

BİRİNCİ BÖLÜM
VERGİLEME TARİHİNDE BAZI DÖNÜM NOKTALARI

1215’TE MAGNA CARTA’YLA VERGİLEMEYE GETİRİLEN KISITLAMALARIN 1982 ANAYASASI’NA YANSIMALARI 3
Şahin KARABULUT
MAGNA CARTA’DAN GÜNÜMÜZE BÜTÇE HAKKI VE TARİHSEL
GELİŞİMİ 17
Gökhan ÇOBANOĞULLARI
VERGİ ÖDEME GÜCÜNÜN TARİHTE MEYDANA GELEN VERGİ
İSYANLARI PERSPEKTİFİNDEN İNCELENMESİ 31
Neslihan BURGAZ
BİR MALİ VE İKTİSADİ DENGESİZLİĞİN ANATOMİSİ:  LALE DEVRİ VE PATRONA HALİL İSYANI 43
Abdullah Burhan BAHÇE, Öner GÜMÜŞ

İKİNCİ BÖLÜM
MALİ VE SOSYAL ETKİLERİ AÇISINDAN VERGİLER

NEGATİF DIŞSALLIKLARLA MÜCADELEDE PİGOUVİAN VERGİLER VE TÜRKİYE’DE PLASTİK POŞET UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 61
Asuman ALTAY, Şahin KARABULUT
NEGATİF DIŞSALLIKLARLA MÜCADELEDE OBEZİTE VERGİSİNİN ROLÜ VE TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ 79
Hüseyin KUTBAY
VERGİ DİRENCİNİN MALİ SOSYOLOJİ PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 103
Aytül BİŞGİN
TÜRKİYE’DE GELİRİN VERGİLENDİRİLMESİ:  MALİ SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ 115
Mesut SERT
TÜRKİYE’DE SON DÖNEMLERDE YAPILAN VERGİSEL DÜZENLEMELERİN VERGİLEMEDE ADALET İLKESİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ 151
Önder ÇALCALI
BELEDİYE VERGİ GELİRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İZMİR - SELÇUK BELEDİYESİ ÖRNEĞİ 171
Dahi Zeynel BAKICI

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE’DE VERGİ ANLAYIŞINDA YAŞANAN GELİŞMELER

TÜRKİYE’DE VERGİLEMEDE KAMU ODAKLI ANLAYIŞTAN MÜKELLEF ODAKLI ANLAYIŞA DÖNÜŞÜM 191
Ulvi SANDALCI
VERGİDE KAMUSAL ANLAMDA ZORDAN KOLAYA DÖNÜŞÜM: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 211
Mustafa HATİPLER, Nur KESKİN
DİJİTAL VERGİLENDİRME VE DİJİTAL VERGİLENDİRME ARAÇLARININ TÜRKİYE AÇISINDAN İNCELENMESİ 225
Mutlu YORULDU
TÜRKİYE’DE EMEK ÜZERİNDEKİ ZIMNİ VERGİ ORANININ KANUNİ VERGİ ORANI İLE KARŞILAŞTIRILMASI 241
Eda YILMAZ, İrem DİDİNMEZ
11. KALKINMA PLANI ÇERÇEVESİNDE VERGİLENDİRME İLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 261
Özge ÖNKAN
DEĞERLİ KONUT VERGİSİ ÖZELİNDE TÜRKİYE’DE SERVET VERGİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 269
Şaban ERTEKİN

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE’DE VERGİ HUKUKUNDA YAŞANAN GELİŞMELER

TÜRKİYE’DE DİJİTAL HİZMET VERGİSİ UYGULAMASI 291
Zeynep ARIKAN, Salih GÜRBÜZ
TÜRKİYE'DE TEFECİLİK FAALİYETLERİ VE VERGİLENDİRİLMESİ 301
Zeynep ARIKAN, Furkan KILINÇ
GELİR VERGİSİNDE TİCARİ KAZANÇLARIN YILLIK BEYANI 317
Salih GÜRBÜZ
VERGİ YARGISINDA İSTİNAF KANUN YOLU VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNE ETKİSİ 327
Furkan KILINÇ

BEŞİNCİ BÖLÜM
ULUSLARARASI ALANDA VERGİLEMEYE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

MOVING THE DEBATE FORWARD: A STRUCTURED REVIEW AND ANALYSIS OF THE ROBOT TAX LITERATURE 347
Melissa CAGLE, Kamil TÜĞEN, Ahmet ÖZEN
VERGİ SUÇLARININ ÖNLENMESİNDE ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİ 381
Meltem İRTEŞ GÜLŞEN
MALİ ALAN KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE VERGİLEMEYE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 397
Yasin ERTÜRK

VERGİ KAÇAKÇILIĞININ BELİRLEYİCİLERİ:  OECD ÖRNEĞİ 411
Emin Ahmet KAPLAN, Rana DAYIOĞLU ERUL
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK TEŞVİK UYGULAMALARI 431
Ahmet İNNECİ, Esin ASLANPAY ÖZDEMİR