Kategoriler

VERGİ GRUBU

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

700,00
875,00
1.050,00
1.225,00
1.400,00
1.575,00
1.750,00
1.925,00
2.100,00
2.175,00

Toplam

Sizin için hazırlanan Vergi Grubunda,

14 temel başlıkta vergiyle ilgili tüm düzenlemelere kapsamlı şekilde yer verilmiş olup, vergi alanında takip edilmesi gereken mevzuata güncel haliyle ulaşma imkanı sağlanmıştır.

Vergi Grubunda;

Amme Alacakları Mevzuatı,

Belediye Gelirleri Mevzuatı,

Damga Vergisi Mevzuatı,

Emlak Vergisi Mevzuatı,

Gelir Vergisi Mevzuatı,

Gider Vergisi Mevzuatı,

Harçlar Mevzuatı,

Katma Değer Vergisi Mevzuatı,

Kurumlar Vergisi Mevzuatı,

Mali Müşavirlik Mevzuatı,

Motorlu Taşıtlar Mevzuatı,

Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı,

Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı,

Vergi Usul Kanunu Mevzuatı,

bulunmaktadır.

VERGİ GRUBU