Kategoriler

Vergi Kanunları (Güncellenmiş 12. Baskı)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

58,80
98,00 88,20
44,10

Toplam

Yazar : Prof. Dr. Hakan Üzeltürk
Basım Tarihi : Mayıs 2018
Sayfa Sayısı : 1112
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-101-2
Boyut : 13,5 x 19,5
Dili : Türkçe

Zengin içeriğe sahip bu mevzuat kitabımızda, son güncellemeleri yapılmış olan, Vergi Hukukuna dair 24 adet Kanunun tam metni alınmıştır. İçeriği özenle hazırlanmış olan eserimiz ile Vergi Hukukuna dair aradığınız bilgilere kolayca erişebileceksiniz.


İÇİNDEKİLER

Vergi Usul Kanunu 5
Gelir Vergisi Kanunu 179
Kurumlar Vergisi Kanunu 323
Katma Değer Vergisi Kanunu 385
Özel Tüketim Vergisi Kanunu 463
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu 509
Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu 525
Emlak Vergisi Kanunu 539
Damga Vergisi Kanunu 567
Harçlar Kanunu 601
Gider Vergileri Kanunu 697
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 709
Belediye Gelirleri Kanunu 763
Değerli Kâğıtlar Kanunu 801
Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları
      Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun 805
Yatırımların Ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 
     Yapılması Hakkında Kanun 811
Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon Ve Payların Düzenlenmesi
     Hakkında Kanun 819
Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun 827
Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 
    Hakkında Kanun 829
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar 
     ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun 
     Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 843
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 
    Kanunu 913
İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
    Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden
    Yapılandırılmasına Dair Kanun (6552) 951
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun (6736) 1033
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun (7020).1079