Kategoriler

Vergi Kanunları (Güncellenmiş 13. Baskı)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

98,00
44,10
58,80

Toplam

Basılı yayın siparişleriniz Pazartesi ve Perşembe günleri kargoya verilecektir.
Yazar : Prof. Dr. Hakan Üzeltürk
Basım Tarihi : Mart 2019
Sayfa Sayısı : 1319
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-101-2
Boyut : 13,5 x 19,5
Dili : Türkçe

Zengin içeriğe sahip bu mevzuat kitabımızda, son güncellemeleri yapılmış olan, Vergi Hukukuna dair 24 adet Kanunun tam metni alınmıştır. İçeriği özenle hazırlanmış olan eserimiz ile Vergi Hukukuna dair aradığınız bilgilere kolayca erişebileceksiniz.


İÇİNDEKİLER
Vergi Usul Kanunu 1
Gelir Vergisi Kanunu 195
Kurumlar Vergisi Kanunu 359
Katma Değer Vergisi Kanunu 427
Özel Tüketim Vergisi Kanunu 495
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu 545
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 567
Emlak Vergisi Kanunu 581
Damga Vergisi Kanunu 613
Harçlar Kanunu  653
Gider Vergileri Kanunu 759
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 773
Belediye Gelirleri Kanunu 837
Değerli Kağıtlar Kanunu 879
Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun 883
Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 891
Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun 901
Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun 911
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 915
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar
 ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun (6111) 933
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik Kanunu 1099
İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden
 Yapılandırılmasına Dair Kanun (6552) 1137
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun (6736) 1231
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve
Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun (7020) 1279