Kategoriler

Vergi Kanunları (Güncellenmiş 16. Baskı)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

98,00 98,00
49,00 49,00
63,70 63,70

Toplam

Yazar : Prof. Dr. Hakan Üzeltürk
Basım Tarihi : Şubat 2021
Sayfa Sayısı : 1129
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-101-2
Boyut : 13,5*19,5
Dili : Türkçe

Vergi hukuku ile ilgili çalışmak isteyenler için temel kanunlar yer almaktadır.


İÇİNDEKİLER
Kitap Hakkında III
Vergi Usul Kanunu 1
Gelir Vergisi Kanunu 197
Kurumlar Vergisi Kanunu 371
Katma Değer Vergisi Kanunu 439
Özel Tüketim Vergisi Kanunu 507
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu 559
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 581
Emlak Vergisi Kanunu 597
Damga Vergisi Kanunu 635
Harçlar Kanunu  677
Gider Vergileri Kanunu 777
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 791
Belediye Gelirleri Kanunu 855
Değerli Kağıtlar Kanunu 897
Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun 901
Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 909
Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun 919
Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun 929
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 933
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu 953
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun (6736) 991
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve     Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (7020) 1039
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (7256) 1075