Kategoriler

Vergi Mevzuat ve İçtihat Paketleri Grubu

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

6.675,00
8.345,00
9.995,00
11.650,00
13.340,00
14.985,00
16.610,00
18.290,00
19.915,00
20.660,00

Toplam

Sizin için hazırlanan Vergi Mevzuat ve İçtihat Paketleri Grubunda,

14 temel başlıkta vergiyle ilgili tüm düzenlemelere kapsamlı şekilde yer verilmiş olup, vergi alanında takip edilmesi gereken mevzuata güncel haliyle ulaşma imkanı sağlanmıştır.

Vergi Mevzuat ve İçtihat Paketleri Grubunda;

Amme Alacakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Belediye Gelirleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Damga Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Emlak Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Gelir Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Gider Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Harçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Katma Değer Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Kurumlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Mali Müşavirlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Motorlu Taşıtlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Vergi Usul Kanunu Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

bulunmaktadır.

Vergi Mevzuat ve İçtihat Paketleri Grubu