Kategoriler

X ve Y Kuşakları İle İş Hayatı

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

295,00 236,00
150,00 120,00
195,00 156,00

Toplam

Yazar : Kübra Aygenoğlu
Basım Tarihi : Temmuz 2018
Sayfa Sayısı : 261
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-182-1
ISBN (Online) : 978-605-315-283-5
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Bu çalışmada, X ve Y kuşağı çalışanlarının kurumsal iş hayatında birbirleriyle olan ilişkileri, uyumları, farklılıkları, beklentileri, çalışma tarzları ve prensipleri başta olmak üzere tüm iletişim şekilleri ve yöntemleri derinlemesine incelenmiştir. Bu iki kuşak çalışanlarının iş hayatında stratejik açıdan yönetilmesinin gerekliliği ayrıca tespitlerle vurgulanmıştır. Araştırma iş hayatına yeni girmeye başlamış olan ve kısa süre sonra kurumlarda en büyük nüfusa sahip olacak Y kuşağı çalışanlarını ve şu anda lider konumunda olan X kuşağı çalışanlarını kapsamaktadır.


İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR III
TABLOLAR LİSTESİ VII
ŞEKİLLER LİSTESİ XV
ÖZET XVII
GİRİŞ 1

1. BÖLÜM:
KUŞAKLARIN SINIFLANDIRILMASI VE DÜNYA NÜFUSU KIRILIMLARI

1.1. KUŞAK KAVRAMI 5
1.2. KUŞAKLARIN SINIFLANDIRILMASI 7
1.2.1. YETİŞKİNLER (MATURES) 8
1.2.2. BEBEK PATLAMASI (BABY BOOMERS) 9
1.2.3. X KUŞAĞI  (X GENERATİON) 10
1.2.4. Y KUŞAĞI (Y GENERATION) 12
1.2.5. Z KUŞAĞI (Z GENERATION) 14
1.2.6. X VE Y KUŞAKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 15
1.2.7. KUŞAKLARIN DÖNÜŞÜMÜ VE İNSAN KAYNAKLARI 19


2. BÖLÜM:
STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KUŞAKLAR ARASINDA OLUŞAN BAĞ

2.1. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ KAVRAMI 23
2.1.1. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN AMAÇLARI VE İŞLEVLERİ 29
2.1.2. DEĞİŞEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ANLAYIŞI 30
2.1.3. İNSAN KAYNAKLARINDA KARİYER İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 35
2.1.4. İNSAN KAYNAKLARI VE KARİYER PLANLAMASI 37
2.1.4.1. BİREYSEL KARİYER PLANLAMASI 37
2.1.4.2. ÖRGÜTSEL KARİYER PLANLAMASI 39
2.1.5. KARİYER GELİŞTİRME ARAÇLARI 40
2.2. STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 41
2.2.1. STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ORTAYA 
             ÇIKMASINDA ETKİLİ OLAN NEDENLER VE ÖZELLİKLERİ 47
2.2.2. STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMLERİ YAKLAŞIMLARI 48
2.2.3. KÜRESEL İŞ HAYATINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN 
             KONUMU 51
2.3. KURUMSAL İŞ HAYATINDA X VE Y KUŞAKLARININ 
         BİRBİRLERİYLE İLİŞKİSİ 52
2.3.1. KUŞAKLARI ANLAMAK 55
2.3.2. X VE Y KUŞAKLARININ ÇALIŞMA TARZI VE İNSAN
             KAYNAKLARI AÇISINDAN STRATEJİK YÖNETİMİ 60
2.3.3.  X KUŞAĞI ÇALIŞANLARININ Y KUŞAĞI ÇALIŞAN ALGISI 70
2.3.4. KUŞAKLAR TEKNOLOJİSİ 73

3. BÖLÜM:
ÖRNEK UYGULAMA: İŞ HAYATINDA X, Y KUŞAKLARININ KONUMLANDIRILMASI VE STRATEJİK YÖNETİMİ

3.1. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ 77
3.2. ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ 78
3.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ, KAPSAMI VE KISITLARI 79
3.4. GÜVENİLİRLİK ANALİZİ 80
3.5. BULGULAR, TESPİTLER, ANKET SORULARI CEVAP ANALİZLERİ 80
3.6. SONUÇ VE ÖNERİLER 220
EKLER 227
KAYNAKÇA 233
ÖZGEÇMİŞ 243