Kategoriler

Yabancı Yatırımların Korunması

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

410,00 328,00

Toplam

Yazar : Deniz Kırlı Aydemir
Basım Tarihi : Ocak 2005
Sayfa Sayısı : 222
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-975-8654-74-1
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe
YABANCI YATIRIMLARIN KORUNMASIDeniz KIRLI AYDEMİRBu Eser, Uluslararası Sermaye İçin Bir Tehdit Unsuru Olan Politik Risklerin Ve Bu Risklerle Mücadele Kapsamında Geliştirilen Korunma Yöntemlerinin Araştırıldığı Bir Çalışma Olmuştur. Dünya Bankası’nın Bir Kuruluşu Olarak Ortaya Çıkan Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu (Mıga)’nın, Hem Kurumsal Anlamda Hem De Uluslararası Yatırımlara Sağladığı Koruma Ve Teşvikler Çerçevesinde Ayrıntılı Olarak İncelendiği İlk Çalışmadır.Kitaptan Konu Başlıkları:

* Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Yabancı Yatırımların Politik Risklere Karşı Korunması

- Yabancı Yatırımlara Genel Bir Bakış

- Politik Risk Kavramı Ve Özellikleri

- Yatırımların Politik Risklere Karşı Korunma Yöntemleri

* Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu (Mıga) Ve Yatırımlara Sağladığı Hukukî Koruma

- Mıga’nın Ortaya Çıkışı – Tarihsel Süreç

- Kuruluşun Genel Özellikleri: Statüsü, Amacı, Üyeleri

- Mıga’nın Kurumsal Yapısı Ve Karar Alma Sistemi

- Mıga Garantileri Ve Kuruluşun Sağladığı Diğer Hizmetlerin Hukukî Dayanakları

- Yatırım Garantileri Ve Uygunluk Koşulları

- Yatırım Zamanı

- Garanti Sözleşmeleri Ve Bu Çerçevede Sahip Olunan Haklar

- Yatırımcıların Zararının Karşılanması

- Mıga Ve Yabancı Yatırımlara Uygulanan Standart Kurallar

- Mıga Ve İhtilâfların Çözüm Usulleri

- Mıga’nın Ulusal, Bölgesel Ve Özel Sigorta Kuruluşları İle İlişkisi