Kategoriler

Yalan Tanıklık

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

190,00 152,00
95,00 76,00
125,00 100,00

Toplam

Yazar : Yaşar Şahin Anıl , Meltem Gencer , Nilüfer Şasev Özbek
Basım Tarihi : Ağustos 2023
Sayfa Sayısı : 156
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-625-8200-73-7
ISBN (Online) : 978-625-8200-74-4
Boyut : 16 x 23
Dili : Türkçe
Hukukun çözümünde zorlandığı konulardan biri de Yalan Tanıklık olgusudur. Öyle ki vurgulanan bu gerçekliğin insanların yaradılışlarından kaynaklanmakta oluşu onunla mücadeleyi bazan imkansız bile kılabilir. İşte bu nedenlerledir ki çalışmamızda söz konusu sorunların olası çözüm yollarının incelenerek değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Yalan Tanıklık nedir? Nasıl önlenebilir? Gerçeğin ortaya çıkarılmasında en önemli engellerden biri olan bu olgunun tespiti için ne gibi önlemler alınabilir? şeklindeki soruların cevaplandırılmasına çalışılmıştır. Doğaldır ki bütün bu hususlarda kesin bir çözümün bulunduğunun söylenmesi mümkün olamaz. Ancak yine de bu konuda ortaya konulabilecek her türlü meşru uygulamanın yararlı olabileceği de yadsınabilecek gibi değildir. Sonuç olarak; sunulan çalışmamızın ilerde erişebilinir daha kesin ve eksiksiz bilimsel çözümlere katkılar sağlayabileceğini umut ettiğimizi söyleyebileceğimizi sanıyoruz.


İÇİNDEKİLER

KİTAP HAKKINDA III
ÖNSÖZ VII

GİRİŞ 1

I. BÖLÜM
TANIKLIĞIN TANIM VE BETİMLENMESİ

II. BÖLÜM
TARİHTE TANIKLIĞIN DENETLENME DENEMELERİ

A) ROMA HUKUKUNDA TANIKLIĞIN DENETLENMESİ 9
B) İSLAM HUKUKUNDA TANIKLIĞIN DENETLENMESİ 12

III. BÖLÜM
HUKUKUMUZDA TANIKLIĞIN DENETLENMESİ

A) TANIKLARIN BELİRLENMESİ VE DİNLENME USULÜ 16
a) TANIĞIN MİKTARI 17
b) TANIKLIĞIN KOŞULLARA BAĞLI OLMASI 18
c) TANIKLIĞIN ZORUNLULUĞU 20
d) TANIKLIK YEMİNİ 21
e) TANIKLIĞIN SORUMLULUĞU 22
f) TANIKLIĞIN YÖNTEM VE İÇERİĞİ 23
1) Tanığın Davet Edilmesi 23
2) Tanığın Hüviyetinin Tespiti 24
3) Tanığın Korunması ve Özgürlüğü 24
4) Tanığın İfadesinin Alınması 26
B) TANIKLIĞIN TAKDİRİ 28
C) TANIKLIĞIN ETKİ SINIRLARI 29

IV. BÖLÜM
TANIKLIĞIN ZAFİYETİ

A) YANLIŞ TANIKLIK 35
a) İNSAN TABİATININ DEĞİŞKEN OLUŞU 36
1) İnsanın Hafızasının Zayıflığı 37
2) Telkinler Altında Kalma 38
b) BÜNYESEL YETERSİZLİKLER 39
1) Normal İnsanlardaki Yetersizlikler 39
2) Özellikleri Olan İnsanlardaki Değişiklikler. 41
3) Hastalıklar Sebebiyle Yetersizlikler 42
B) YALAN TANIKLIK 43
a) TANIKLIKTAN ÇEKİNME HAKKINI KULLANMAYANLAR 45
b) MESLEKTAŞLAR 46
c) AYNI KÖY YA DA MAHALLEDE OTURAN KOMŞULAR 46
d) YEMİN ETMEK İSTEMEYENLER 47
e) MECBUR OLMADIKLARI HALDE YEMİN ETMEK İSTEYENLER 47
f) ÇELİŞİK İFADELERİNDE ISRAR EDENLER 47
g) İFADELERİNDEKİ YANLIŞLIKLARDAN DOLAYI MAHÇUP OLMAYANLAR 47
h) CAHİLLİKLERİ AÇIKÇA BELLİ OLANLAR 48
ı)  AHLAKEN BOZULMUŞ (=TEFESSÜH ETMİŞ) OLANLAR 48
i)  MAHÇUP KARAKTERLİLER 48

V. BÖLÜM
TANIKLIĞIN DENETİM ARAÇLARI

A) TANIKLARI DİNLEME VE DENETLEME GÖREVLİLERİ 51
B) TANIKLIĞI DENETLEME YOLLARI 52
a) TANIK DİNLEME YÖNTEMLERİ 52
1) Tanığın Dinlenmesi 53
2) Tanığın Yemin Etmesi 53
3) Tanık Yeminin Zorunlu Olması 54
4) Yalan Tanıklık ve Yemine Uymamanın Suç Olması 54
5) Tanığın Serbestçe Konuşması ve Sözünün Kesilmemesi 55
6) Tanıklık Yemininden Çekinme Hakkı 55
7) Yüzleştirme, Çapraz Sorgu ve Eski İfadelerin Okunması 55
b) TANIK HAKKINDA ARAŞTIRMA 56
C) TANIKLARIN DİNLENİLMESİNDE CİHAZ VE SAİR OLANAKLARDAN YARARLANILMASI 56
a) YALAN MAKİNASI 56
b) HİPNOTİZMA 57
c) YAPAY ZEKA 58
d) İNSANİ DAVRANIŞLARIN GÖZLEMLENMESİ 58

VI. BÖLÜM
TANIKLIĞI ŞEKİLLENDİREN TEMEL YAPI

A) İÇGÜDÜLER 64
a) KORKU 64
b) ÜREME EĞİLİMİ 67
c) ŞİDDET 68
d) TOPLUMSALLIK 69
e) İNANÇLAR 70
f) İÇGÜDÜLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 71
B) KARAKTERLER 72
a) İNSANLARIN VÜCUT YAPILARININ BAŞLICA TİPLERİ 77
1) Astenik  (=Leptosom) Tip 77
2) Atletik Tip 78
3) Piknik Tip 78
4) Displastik (= Dağınık)  Tip 79
5) Vücut Yapılarının Değişkenliği 79
b) NORMAL İNSANLARIN PSİKOLOJİK TEPKİLERİ 81
1) Sikloit Karakterler 84
2) Şizoit Karakterler 86
3) Ortalama (Mütevassıt) Karakter 88
c) VÜCUT YAPILARININ KARAKTERLERİ 89
d) KARAKTER YAPILARINDAKİ ÖZEL AYRILIKLAR 90

VII. BÖLÜM
YALAN TANIKLIĞIN YAKALANMASI

A) KANUNLAR TARAFINDAN BELİRLENEN YOLLARA GÖRE UYUMSUZLUKLAR 91
a) TANIKLIKTAN ÇEKİNME HAKKINI KULLANMAMAK 91
b) TANIKLIKTAN ÇEKİNMEMESİNE KARŞIN YEMİNDEN KAÇINMAK 92
c) DİĞER TANIKLARIN İFADELERİNE AYKIRI BEYANLARDA BULUNMAK 92
d) TOPLANMIŞ DİĞER VERİLERE AYKIRI BEYANLARDA BULUNMAK 92
e) DAVA KONUSUNA UYGUN OLMAYAN İFADELER VERMEK 92
f) YÜZLEŞTİRMELERDE DE AYKIRI TANIKLIKTA ISRAR ETMEK 92
g) TANIK GÖSTEREN TARAFIN MESLEKTAŞI, HEMŞEHRİSİ, ASKER ARKADAŞI VEYA KOMŞUSU DURUMUNDA BULUNMAK 93
h) MAHKEMECE YAPILAN ARAŞTIRMADA GÜVENLİK YÖNÜNDEN ŞÜPHELİ BİR İNTİBA BIRAKMIŞ OLMAK 93
ı) DAHA ÖNCE YÜZ KIZARTICI BİR SUÇTAN MAHKUMİYETİN OLMASI 93
i) TARAFLARDAN BİRİYLE HUSUMET İÇİNDE BULUNMAK 93
j) TANIKLIĞI BİR MESLEK GİBİ YA DA GELİR KAPISI ŞEKLİNDE KULLANMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ OLMAK 93
B) MÜŞAHEDE YOLU 93
a) TANIĞIN KONUŞMASI 94
1) Ortalama Karakterler 96
2) Sikloit Karakterler 98
3) Şizoit Karakterler 99
b) TANIĞIN KONUŞMASININ KUSURLU OLMASI 102
C) YÜZ İFADELERİ 104
D) BEDEN DİLİ 110
a) İSTEMSİZ DAVRANIŞLARIN TAKLİT EDİLMESİ 113
b) YALANCILIĞIN TEŞHİSİNDE BEDEN DİLİ GÖRÜNÜMLERİ 114
1) Tanığın Duruşu 115
2) Tanığın Konuşması 116
3) Tanığın Gözleri 118
4) Tanığın Kol, El ve Ayak Hareketleri 119
5) Tanığın Baş Hareketleri 120
6) Tanığın Kendisine Dokunması 120
7) Tanığın Ağız Hareketleri 121
8) Tanığın Burun Durumu 121
9) Tanığın Kuşkuya Sebep Olan Diğer Davranışları 121

VIII. BÖLÜM
TANIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE UYGULAMALAR İÇİN BİR SENARYO DENEMESİ

SONUÇ 127
SEÇİLMİŞ KAYNAKÇA 133
YAZARLARIN ÖZ GEÇMİŞLERİ 143