Kategoriler

Yargıtay 12. Ceza Dairesi (2014 - 2016) Kararlarında Hekimin Sorumluluğu

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

665,00 532,00
335,00 268,00
435,00 348,00

Toplam

Yazar : Av. Arb. Ümit Erdem
Basım Tarihi : Eylül 2016
Sayfa Sayısı : 456
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-135-7
ISBN (Online) : 978-605-315-621-5
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Bu değerli eser, Avukat Ümit Erdem’in sağlık hukuku alanında yıllardır yaptığı çalışmalardan sadece küçük bir kesitin yazıya dökülmüş halidir. İş bu eserde, Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nce, 2014 yılı Ocak ayı ila 2016 yılı Haziran ayı sonuna kadar sonuçlandırılmış, “Hekim Sorumluluğu” ile ilgili 204 adet kararın tam metinleri bir araya getirilmiştir. Her bir karar için, özet metin hazırlanarak ve birkaç anahtar kelime belirlenerek, arama kolaylaştırılmış olup, hukuk ve tıp meslek profesyonelleri ile öğrencilerine, yargı mensuplarına, akademisyenlere ve sağlık hukuku ile ilgilenenlere faydalı olması amaçlanmıştır.

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ V
GİRİŞ VII
TEŞEKKÜR IX
İÇİNDEKİLER XI

ÖLÜM OLAYI İLE SANIK DOKTOR’UN GEREKLİ TETKİKLERİ YAPTIRMADAN TEDAVİYE BAŞLAMASINDA, KUSURLU DAVRANIŞI İLE MEYDANA GELEN ÖLÜM SONUCU ARASINDA İLLİYET BAĞI BULUNDUĞU, ADLİ TIP GENEL KURULU’NDAN İLLİYET BAĞININ TESPİTİ AÇISINDAN RAPOR ALINMASININ DOSYAYA YENİLİK KATMAYACAĞI HK. 
* BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANI * HEMATOLOJİ UZMANI * KONSÜLTASYON RAPORUNUN İÇERİĞİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ * OPERASYON ÖNCESİ TETKİKLERİN YETERLİLİĞİ * STEROİD TEDAVİSİNE BAĞLI  
KOMPLİKASYONLAR 1

BİLİRKİŞİ RAPORLARI HEP BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLEREK, SANIK DOKTOR’UN İHMALİ EYLEMİ İLE ÖLÜM ARASINDA UYGUN İLLİYET BAĞI KURULAMASA BİLE GÖREVİNİN GEREKLERİNİ YERİNE GETİRMEK HUSUSUNDA İHMALİ BULUNDUĞU GÖZETİLEREK, TCK’NIN 257/2. MADDESİ GEREĞİNCE MAHKÛMİYETİ GEREKTİĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * SOL KOLDA AĞRI ŞİKAYETİ İLE BAŞVURAN HASTAYA YAKLAŞIM * GÖZLEM ALTINDA TUTMA GEREKLİLİĞİ * KONSÜLTASYON İSTEMENİN ÖNEMİ * MYALJİ TANISINA YÖNELİK SEMPTOMATİK TEDAVİNİN ÖNEMİ. 3

HÜKMÜN GEREKÇESİNDE SANIKLARIN KUSURSUZ OLDUĞU KANAATİNE VARILARAK BERAATLERİNE HÜKMEDİLMESİNE RAĞMEN, HÜKÜM FIKRASINDA “TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA SUÇUNDAN UNSURLARI BULUNMAMASI” GEREKÇESİNİN YAZILMAMASI GEREKTİĞİ HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * PEDİATRİ UZMANI * ANESTEZİ UZMANI * MİADINDA AĞRILI GEBEYE YAKLAŞIM * NTS TETKİKLERİ / ÇKS TAKİPLERİNİN GEREKLİLİĞİ * AMNİON SIVI ASPİRASYONU SONUCU BEBEK ÖLÜMÜ 5

DOSYA İÇİNDE YENİDEN CANLANDIRMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YETERLİ BİLGİ VE BELGE BULUNMADIĞI GÖRÜLMEKLE; YENİDEN CANLANDIRMA İŞLEMİNE AİT TÜM TIBBİ BELGELERİN İLGİLİ SAĞLIK KURULUŞUNDAN GETİRTİLMESİ, İŞLEME KATILAN KİŞİ VEYA KİŞİLERİN TANIK SIFATI İLE DİNLENMESİ VE YENİDEN CANLANDIRMA İŞLEMİNİN SÜRESİ, ŞİDDETİ, BİÇİMİ VE SONUÇLARI KONUSUNDA GEREKLİ ARAŞTIRMANIN YAPILMASI GEREKTİĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANI * ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI * AMBULANS İLE SEVK KARARI * TORAKS TRAVMASINA YÖNELİK KONSÜLTASYON GEREKLİLİĞİ * YENİDEN CANLANDIRMA (CPR) UYGULAMALARI 8

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ BULUNMAYAN HASTANEDE PRÖMOTORAKS GELİŞEN BEBEĞİN TAKİBİNİN UYGUN OLMADIĞI VE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ BULUNAN BİR HASTANE’YE ACİLEN SEVKİNİN GEREKTİĞİ, YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ BULUNMAYAN ŞARTLARDA HASTAYI TAKİP EDEN VE ERKEN DÖNEMDE BAŞKA BİR HASTANEYE SEVK ETMEYEN SANIK DOKTORLAR’IN, BEBEĞİN ÖLÜMÜ OLAYINDA SORUMLU OLDUKLARI HK. 
* ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI * SEZERYAN DOĞUM KOMPLİKASYONLARI * HOOD UYGULAMASI / CPAP TEDAVİSİ SONUCU PRÖMOTORAKS KOMPLİKASYONU * HASTANEDE YETERLİ VE GEREKLİ UZMAN DOKTORLARIN OLMAMASI * YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ OLAN BİR HASTANEYE ZAMANINDA SEVK ETMEMEK 10

ENTÜBASYON TÜPÜNÜN SİSTEMDEN AYRILMASI YA DA HASTANIN SOLUK BORUSUNDAN ÇIKMASI HALİNDE ALARMIN ÇALMASI GEREKTİĞİ, BU ALARMIN SUSTURULAMAYACAĞI, BU NEDENLE KARDİYAK ARREST NEDENİ OLARAK TÜPÜN SİSTEMDEN AYRILMASI YA DA HASTANIN SOLUK BORUSUNDAN ÇIKMIŞ OLMASININ OLASI OLMADIĞI HK. 
* ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI * ANESTEZİ UZMANI * KONJENİTAL KİFOZ CERRAHİSİ KOMPLİKASYONLARI * AMELİYAT SIRASINDA KALP DURMASI * CANLANDIRMA İŞLEMİNDEN SONRA HİPOKSİ * ENTÜBASYON TÜPÜNÜN SİSTEMDEN AYRILMA İHTİMALİ 12

TETANOS ANTİSERUMU YAPMAYAN VEYA SERUM YAPILABİLECEK BİR MERKEZE YÖNLENDİRİLMEYEN SANIK DOKTOR’UN İHMALİ EYLEMİ İLE ÖLÜM ARASINDA UYGUN İLLİYET BAĞI KURULAMASA BİLE GÖREVİNİN GEREKLERİNİ YERİNE GETİRMEK HUSUSUNDA İHMALİNİN BULUNDUĞU HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * DERİNLİĞİ 1 CM.Yİ GEÇEN KİRLİ YARALANMA * SÜTÜR / ATEL / PANSUMAN UYGULAMALARI * TETANOS AŞISI VE TEK DOZ AŞININ KORUYUCULUĞUNUN OLMAMASI * KASILMA ŞİKAYETİ İLE SEVK SONRASI TETANOS ÖN TANISI * TETANOSTA KULUÇKA SÜRESİ * 24 SAAT İÇİNDE TETANOS ANTİSERUMUNUN YAPILMASI GEREKLİLİĞİ 14

SANIK DOKTOR’UN MUAYENE YAPIP TETKİKLER İSTEMEDEN SADECE YAPILAN TETKİKLERE BAKARAK SEDASYONA KARAR VERMESİ, İŞLEMİN ANESTEZİ TEKNİSYENİ TARAFINDAN YAPILMASINA KARAR VERMESİ, DİĞER SANIK’IN İSE AMELİYATHANE DIŞI GİRİŞİMLERDE ASESYON/ANESTEZİ UYGULAMASI İÇİN GEREKLİ KOŞULLARI SAĞLAMADAN ENDOSKOPİ ODASINDA ÖZEFAGUSTDUODENOSKOPİ İŞLEMİ YAPMASININ EKSİKLİK OLDUĞU VE SANIKLARIN EYLEMLERİ İLE ÖLÜM ARASINDA İLLİYET BAĞININ BULUNDUĞUNUN KABULÜNDE ZORUNLULUK OLDUĞU, ÖZEFAGUSTDUODENOSKOPİ İŞLEMİ İLE ÖLÜM ARASINDAKİ SÜREDE İLLİYET BAĞINI KESEN HERHANGİ BİR NEDEN SAPTANMADIĞINDAN SANIKLARIN TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇUNDAN SORUMLU OLDUKLARI HK. 
* GENEL CERRAHİ UZMANI * ANESTEZİ UZMANI * ÖZOFAGUSTDUODENEOSKOPİ KOMPLİKASYONLARI * SEDASYON ANESTEZİSİ ÖNCESİNDE AYRINTILI FİZİKİ MUAYENENİN ÖNEMİ * HASTAYI MONİTORİZE ETMEDEN ANESTEZİ UYGULANMAMASI GEREKLİLİĞİ 16

İLLİYET BAĞINA İLİŞKİN RAPORLARI DÜZENLEYEN HEYETLER ARASINDA ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI İLE KALP DAMAR CERRAHİSİ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLARINA YER VERİLMEMESİ VE BİLİMSEL MÜTALAALARDA İLERİ SÜRÜLEN HUSUSLARLA BU RAPORLAR ARASINDAKİ ÇELİŞKİLERİN GİDERİLİP, OLAY İLE ÖLÜM ARASINDA İLLİYET BAĞININ BULUNUP BULUNMADIĞI VE ÖLÜM NEDENİNİN DURAKSAMAYA YER VERMEYECEK ŞEKİLDE TESPİTİ BAKIMINDAN; BİR DE ADLİ TIP KURUMU GENEL KURULU’NDAN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI * FİBULA TİBİA KEMİK KIRIĞI KOMPLİKASYONU OLARAK PULMONER EMBOLİ  * KONJENİTAL KİFOZ CERRAHİSİ KOMPLİKASYONLARI 21

KUSUR YÖNÜNDEN İKİ RAPOR ARASINDAKİ ÇELİŞKİ GÖRÜLMESİ KARŞISINDA, BU ÇELİŞKİNİN ADLİ TIP GENEL KURULU’NDAN RAPOR ALINARAK GİDERİLMESİ İÇİN, SANIK DOKTOR’UN RUTİN TETKİKLERİ İSTEMEYEREK, TEŞHİS VE TEDAVİDE GECİKMEYE YOL AÇIP AÇMADIĞI, MENENJİTE BAĞLI ÖLÜM OLAYINDA İLLİYET BAĞI VE KUSURU BULUNUP BULUNMADIĞI KONUSUNUN AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASI GEREKTİĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * TANI İÇİN GEREKLİ TETKİKLERİ İSTEM ZORUNLULUĞU * SİNÜZİT / MENENJİT AYIRICI TANISI * TEDAVİDE GECİKME İDDİASININ PROGNOZA ETKİSİ 26

HASTAYI KAPALI AMELİYATA ALAN SANIK DOKTOR’UN AMELİYAT SIRASINDA ÜRETERDE DARLIK OLDUĞUNU TESPİT ETMESİYLE, DARLIĞA YÖNELİK İLERİ BİR TETKİK YAPMADAN, HEMEN AÇIK CERRAHİYE DEVAM ETMESİNİN, DOĞRU BİR TIBBİ YAKLAŞIM OLUP OLMADIĞI VE BÖBREKTE MEYDANA GELEN FONKSİYON KAYBININ, SANIK DOKTOR’UN AMELİYAT SIRASINDAKİ EKSİK VEYA HATALI MÜDAHALESİNDEN KAYNAKLANIP KAYNAKLANMADIĞI HUSUSUNDA ADLİ TIP KURUMU’NDAN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 
* ÜROLOJİ UZMANI * ÜRETER TAŞI AMELİYATINDA ONAM ALINMADAN AÇIK CERRAHİYE GEÇİLMESİ * AÇIK CERRAHİ KOMPLİKASYONLARI * HASTA ONAMININ ÖNEMİ 29

ÖLÜMÜN TAKİP VE TEDAVİ EKSİKLİĞİNDEN KAYNAKLANDIĞININ KESİN OLARAK SAPTANAMAMASI KARŞISINDA ÖLÜM İLE SANIK DOKTOR’UN EYLEMİ ARASINDA UYGUN İLLİYET BAĞI BULUNMADIĞI ANLAŞILMAKLA, SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN TCK’NIN 257/2. MADDESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * BULANTI, KUSMA, İSHAL ŞİKÂYETİ İLE BAŞVURAN HASTAYA YAKLAŞIM * DİYABETİK HASTADA KAN ŞEKERİ TAKİBİNİN ÖNEMİ * DAHİLİYE UZMANINDAN KONSULTASYON İSTENİLMEMESİ * DİYABETİK KETOASİDOZ KOMPLİKASYONU OLARAK AKCİĞER ÖDEMİ 30

BAĞIRSAK PERFORASYONU VE GELİŞEN KOMPLİKASYONLAR SONUCU MEYDANA GELEN ÖLÜM OLAYINDA HASTAYA YAPILAN TETKİKLERİN HASTALIĞIN TESPİTİ AÇISINDAN YETERLİ OLUP OLMADIĞI, SANIK DOKTORLAR’IN HASTALIĞIN TESPİTİ İÇİN YAPMIŞ OLDUKLARI TETKİKLERİN SONUÇLARINI DOĞRU DEĞERLENDİRİP DEĞERLENDİRMEDİKLERİ, HASTALIĞIN SEYRİ İLE OTOPSİDE TESPİT EDİLEN BULGULARIN TAHLİL SONUÇLARINDAN SONRA DA GERÇEKLEŞMESİNİN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞININ, SAVUNMALAR DA DİKKATE ALINARAK BELİRLENMESİ VE NE KADAR SÜREDE ÖNLEM ALINMAZSA ÖLÜMLE SONUÇLANACAĞI GİBİ HUSUSLARIN SORULARAK, SANIK DOKTORLAR’IN KUSURLARI BULUNUP BULUNMADIĞI KONUSUNDA RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * GENEL CERRAHİ UZMANI * ACİL TIP UZMANI * KARIN AĞRILI HASTAYA YAKLAŞIM * KONSULTASYON GEREKLİLİĞİNİN ÖNEMİ * İDRAR YOLU ENFEKSİYONU VE BAĞIRSAK PERFORASYONU AYIRICI TANISI 33

ŞÜPHELİ DOKTOR’UN BAHSE KONU AMELİYATI BİZZAT YAPTIĞI, AMELİYAT SONRASINDA MÜŞTEKİNİN RAHİM KISMINDA SPANÇIN UNUTULDUĞUNUN ANLAŞILDIĞI, SPANÇIN VAJİNAL YOLLA SERVİKSTEN ÇIKARILMAYA ÇALIŞILDIĞI, ANCAK BU ŞEKİLDE ÇIKARILAMAYINCA MÜŞTEKİNİN YENİDEN BATIN KISMININ AÇILARAK SPANÇIN ÇIKARILDIĞI OLAYDA, KUSUR BULUNDUĞUNUN KABULÜ GEREKTİĞİ HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * SEZERYAN İLE DOĞUMDA UNUTULAN AMELİYAT MALZEMESİ * MALZEME SAYIMININ EKSİKSİZ YAPILMASI GEREKLİLİĞİ 37

ACİL HASTANIN SEVK EDİLECEĞİ SAĞLIK KURULUŞUNUN BELİRLENMESİ VE NAKİL İŞLEMLERİNİN 112 KOMUTA KONTROL MERKEZİ’NİN YÖNETİMİNDE VE KOORDİNASYONUNDA YAPILACAĞI, KOMUTA KONTROL MERKEZİ’NİN, HASTAYA AİT BİLGİLERİ ALIP, BU BİLGİLER IŞIĞINDA HASTANIN HANGİ SAĞLIK KURULUŞUNA SEVK EDİLECEĞİNE KARAR VERECEĞI, İLGİLİ KURULUŞUN YETKİLİLERİYLE İRTİBATA GEÇEREK GEREKLİ GÖRÜŞMELERİ YAPTIKTAN SONRA HASTANIN NAKLİNE ENGEL BİR DURUM YOKSA, SEVK İÇİN AMBULANSA ÇIKIŞ EMRİ VEREREK NAKLİN GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAYACAĞI, GEREKTİĞİNDE İNTİKAL SÜRESİNİ KISALTMAK AMACIYLA YUKARIDAKİ İŞLEMLERİN BİR KISMININ HASTA YOLA ÇIKARILDIKTAN SONRA YAPILABİLECEĞİ HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * SIRT AĞRISI VE SOLUNUM SIKINTISI OLAN 32 HAFTALIK GEBEYE YAKLAŞIM * GÖĞÜS HASTALIKLARI KONSULTASYONUNUN ÖNEMİ * AORT DİSEKSİYONU * AMBULANS İLE ACİL SEVK PROSEDÜRÜ 40

ÖLENİN TEDAVİSİNDE TIBBİ HATA EMARELERİ TESPİT EDİLEN DAVA DIŞI DOKTORLAR HAKKINDA AÇILMIŞ BİR DAVANIN OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI, AÇILMIŞ BİR DAVANIN OLMASI HALİNDE BU DAVA DOSYASI İLE BİRLEŞTİRİLMESİ, AÇILMIŞ BİR DAVANIN BULUNMADIĞININ ANLAŞILMASI HALİNDE İSE, DAVA AÇILMASI SAĞLANDIKTAN SONRA BU DOSYA İLE BİRLEŞTİRİLMESİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * NÖROLOJİ / ORTOPEDİ / BEYİN CERRAHİsi KONSULTASYONLARININ ÖNEMİ * KAFA KAİDESİ KIRIKLARINDAN SONRA GELİŞEN POSTTRAVMATİK MENENJİT  * BBT GÖRÜNTÜLERİNİN RADYOLOJİ UZMANINCA DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREĞİ 43

ÖLENİN; FAZ 3, RANDOMİZE, ÇOK MERKEZLİ, ÇİFT, KÖR, PARALEL GRUP, AKTİF KONTROLLÜ ÖZEL İLAÇ FİRMASI TARAFINDAN DESTEKLİ GİZLİ OLARAK YÜRÜTÜLEN “REMEDY” ADLI ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDIĞININ ANLAŞILMASI KARŞISINDA, DERİN VEN TROMBOZU TEŞHİSİ KONULAN ÖLENE, SANIK DOKTORLAR TARAFINDAN “REMEDY” ÇALIŞMASINA BAŞLAMADAN ÖNCE BİLENEN TIBBİ MÜDAHALE YÖNTEMLERİNİN UYGULANIP UYGULANMADIĞI, UYGULANMASI HALİNDE İSE SONUÇ VERİP VERMEDİĞİ ARAŞTIRILARAK, SONUCA GÖRE SANIK DOKTORLAR HAKKINDA TCK’NIN 90/4. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ HK. 
* GENEL CERRAHİ UZMANI * SOL BACAKTA AĞRI ŞİKAYETİ İLE BAŞVURAN HASTAYA YAKLAŞIM * NÖROLOJİ KONSULTASYONUN ÖNEMİ * DERİN VEN TROMBOZU * BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU * KLİNİK İLAÇ ARAŞTIRMALARI UYGULAMALARI 46

BİLİRKİŞİ RAPORU’NA GÖRE DE SANIK DOKTOR’UN KUSURLU OLDUĞU ANCAK, SANIK DOKTOR’UN EYLEMİ İLE ÖLÜM ARASINDA UYGUN İLLİYET BAĞININ BULUNMADIĞININ BİLDİRİLMESİ KARŞISINDA, SANIĞIN EYLEMİNİN BİR BÜTÜN HALİNDE TCK’NIN 257/2. MADDESİ KAPSAMINDA KALDIĞININ GÖZETİLMESİ GEREKTİĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * MULTİPL TRAVMALARDA GENEL CERRAHİ VE ORTOPEDİ KONSULTASYONLARININ ÖNEMİ * ACİL SERVİSTE VİTAL BULGU TAKİBİNİN GEREKLİLİĞİ 48

ŞİKAYETE YÖNELİK MUAYENENİN YAPILDIĞI, İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNA YÖNELİK SEMPTOMATİK TEDAVİ BAŞLATILARAK HASTANIN MÜŞAHADE ALTINA ALINDIĞI, İLAÇLARLA GENEL DURUMU DÜZELEN HASTANIN KONTROL ÖNERİSİ İLE REÇETESİ DÜZENLENEREK TABURCU EDİLDİĞİ, ÖLENİN EŞİNİN İFADESİNDE DE EVE TABURCU OLDUKTAN SONRA O GECE ANTİBİYOTİĞİNİN DE İÇİRİLDİĞİ BEYANI DA BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE; SANIK DOKTOR’A ATFI KABİL KUSUR BULUNMADIĞI HK. 
* ACİL TIP UZMANI * İDRAR YOLU ENFEKSİYONU OLAN HASTAYA YAKLAŞIM * ERTESİ GÜN GELİŞEN KARDİAK ARRESTİN DEĞERLENDİRİLMESİ * UYGUN TETKİK İSTEMENİN, YETERLİ SÜRE MÜŞAHADE ALTINDA TUTMA GEREKLİLİĞİ * GEREKLİ TEDAVİYE ZAMANINDA BAŞLANILMASININ ÖNEMİ 50

KİŞİNİN MUAYENESİNİN, GEREKLİ TETKİKLERİNİN VE KONSÜLTASYONLARININ YAPILDIĞI, İLERİ TETKİK VE TEDAVİSİ AMACIYLA SEVK KARARININ UYGUN OLDUĞU VE SEVK EDİLDİĞİ HASTANEDE MUAYENİN YAPILMIŞ OLDUĞU, TANIYA UYGUN TEDAVİSİNİN YAPILDIĞI CİHETLE KİŞİNİN MUAYENE, TAKİP VE TEDAVİSİNE KATILAN İLGİLİ DOKTORLARA VE SAĞLIK PERSONELİNE ATFI KABİL KUSUR BULUNMADIĞI HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * DAHİLİYE UZMANI * KARIN AĞRISI VE KUSMA ŞİKAYETİ OLAN KADIN HASTAYA YAKLAŞIM * HEMOGLOBİN TAKİBİNİN ÖNEMİ * İCAP NÖBET DEĞİŞİMİNDE ACİL SERVİS HEKİMİNİN BİLGİLENDİRİLMEMESİ  * TANIYA UYGUN TEDAVİNİN GEREKLİLİĞİ 53

ENJEKTE EDİLEN İLAÇLARIN DOKU İÇİ YAYILIMI İLE SİNİR HASARINA NEDEN OLABİLECEKLERİNİN TIBBEN BİLİNDİĞİ, BU DURUMUN ENJEKSİYONLARIN TEKNİĞİNE UYGUN YAPILMASI DURUMUNDA DA DAHA ÖNCEDEN ÖNGÖRÜLEMEYECEK VE ÖNLENEMEYECEK ARAZLARA SEBEP OLABİLDİĞİ, BU DURUMUN HER TÜRLÜ ÖZENE RAĞMEN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR KUSUR VE İHMALDEN KAYNAKLANMAYAN KOMPLİKASYON OLARAK NİTELENDİRİLDİĞİ, ENJEKSİYONUN YAPILIŞ TEKNİĞİ VE UYGULANAN BÖLGENİN UYUMSUZLUĞU YÖNÜNDEN TIBBİ BİR DELİL DE TANIMLANMADIĞINDAN, TÜM BULGULAR BİR BÜTÜN OLARAK DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE, ENJEKSİYONU UYGULAYAN SAĞLIK PERSONELİNE VE ENJEKSİYON YAPILMA TALİMATI VEREN İLGİLİ DOKTOR’A HERHANGİ BİR KUSUR İZAFE EDİLEMEDİĞİ HK. 
* GENEL CERRAHİ UZMANI * İM ENJEKSİYON KOMPLİKASYONU * SİYATİK SİNİR HASARINA BAĞLI DÜŞÜK AYAK * ENJEKSİYONUN YAPILIŞ TEKNİĞİ VE UYGULANAN BÖLGENİN ÖNEMİ 56

BİLGİ İŞLEM’DE GÖREVLİ MEMURLAR TARAFINDAN İSİMLERİNİN BİLGİSAYARA KAYDEDİLMESİ DIŞINDA SANIK DOKTORLAR’IN ADI GEÇEN HASTAYA MÜDAHALE ETTİKLERİNE VE FİLMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE KATILDIKLARINA DAİR HASTA YAKINININ MAHKEME’DEKİ BEYANI DIŞINDA DELİL BULUNMADIĞINDAN, ADLİ TIP KURUMU GENEL KURULU’NDAN ALINACAK RAPOR’UN OLAYIN AYDINLATILMASINA SAĞLAYACAĞI BİR KATKININ BULUNMAYACAĞI HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI * ÇOKLU TRAVMALARDA SİSTEMİK MUAYENENİN ÖNEMİ * GÖĞÜS CERRAHİSİ KONSULTASYONUNUN GEREKLİLİĞİ * HEMOPİNÖTORAKS TANISININ KONULMASI 58

KANUN YARARINA BOZMA TALEBİNİN REDDİ GEREKTİĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * NÖROLOJİ UZMANI * GENEL CERRAHİ UZMANI * GENEL CERRAHİ KONSULTASYONUNUN ÖNEMİ * GÖZLEM KAĞIDINA KONSULTASYON İSTEĞİNİN SONRADAN YAZILDIĞI İDDİASI 60

HASTAYA YAPILAN TEDAVİ YÖNTEMLERİ VE AMELİYATLARIN TIBBEN UYGUN OLDUĞU, BUNLARIN DIŞINDA DAHA FARKLI TIBBİ VE TEKNİK BİR YÖNTEM VE TEDAVİ GEREKMEDİĞİ VE SANIK DOKTOR’A ATFEDİLEBİLECEK BİR KUSUR BULUNMADIĞI HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * GENEL CERRAHİ UZMANI * KARIN AĞRISI VE KUSMASI OLAN HASTAYA YAKLAŞIM VE BRİD İLEUS * PEDİATRİK CERRAHİ KONSULTASYONUN GEREKLİLİĞİ * BRİDEKTOMİ AMELİYATI  KOMPLIKASYONLARI 63

HASTANIN MÜRACAATINDA GEREKLİ FİZİK MUAYENESİNİN UYGUN ŞEKİLDE YAPILMADIĞI, MANTAR ZEHİRLENMESİ BİLİNMESE DE LABORATUAR BULGULARI GÖZ ÖNÜNE ALINARAK YATIRILMASI GEREKTİĞİ, ANCAK BU DURUMLA ÖLÜMÜN ARASINDA İLLİYET BAĞININ KURULAMAYACAĞI, BU TÜR MANTAR ZEHİRLENMELERİNİN UYGUN TEDAVİYE RAĞMEN KURTULAMAYABİLECEĞİ, TEDAVİDE YER ALAN PLAZMAFEREZ VE PENİSİLİNİN TEDAVİYE EKLENEBİLECEĞİ ANCAK HASTALARIN BAŞVURULARININ ZAMANLAMASI VE TANININ GECİKMESİ SONUCU BU TEDAVİLERİN GEREKLİLİĞİNİN KALMADIĞI, SONUÇ OLARAK SANIK DOKTOR’UN YATIRARAK TAKİP ETMESİ GEREKEN HASTAYI TABURCU ETMESİNİN BİR KUSUR OLDUĞU HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * NÖROLOJİ UZMANI * ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI * DAHİLİYE KONSULTASYONUNUN GEREKLİLİĞİ * HASTANIN EKSİK ANAMNEZ VERMESİ * MANTAR ZEHİRLENMESİNDE İLK 48 SAATİN  ÖNEMİ 65

ÖLEN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TEDAVİNİN TIP KURALLARINA UYGUN OLUP OLMADIĞI, ÖLÜMÜN NEDEN KAYNAKLANDIĞI, ÖLÜM İLE SANIK DOKTOR’UN EYLEMİ ARASINDA İLLİYET BAĞI KURULUP KURULAMAYAĞI VE MEVCUT EYLEM NEDENİYLE SANIK DOKTOR’A KUSUR İZAFE EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ KONUSUNDA, 3. ADLİ TIP İHTİSAS KURULU’NDAN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * ÜROLOJİ UZMANI * GENEL CERRAHİ UZMANI * KARIN AĞRISI OLAN HASTAYA YAKLAŞIM * GENEL CERRAHİ KONSULTASYONUNUN ÖNEMİ * RENAL KOLİK / AKUT KOLESİSTİT AYIRICI TANISI * AYNI / GEÇMEYEN ŞİKAYET İLE TEKRAR BAŞVURAN HASTAYA YAKLAŞIM 67

ÖLENE AİT AMELİYAT EVRAKLARI, TEDAVİ EVRAKLARI VE DOSYA, ADLİ TIP KURUMU GENEL KURULU’NA GÖNDERİLEREK, YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI İLE ADLİ TIP İHTİSAS KURULU’NCA DÜZENLENEN RAPORLAR YENİDEN VE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLEREK, SANIK DOKTORLAR’IN GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ TEDAVİLERİNDE KUSURLU OLUP OLMADIKLARI, KUSURLU OLDUKLARININ TESPİTİ DURUMUNDA İSE, TEŞHİS VE TEDAVİDE KUSUR İLE ÖLÜM OLAYI ARASINDA İLLİYET BAĞININ KURULUP KURULAMAYACAĞININ TESPİTİ GEREKTİĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * GENEL CERRAHİ UZMANI * GASTROENTOLOJİ UZMANI *  ATEŞLİ SİLAH YARALANMASI İLE GELEN HASTAYA YAKLAŞIM * ORTOPEDİ KONSULTASYONUNUN GEREKLİLİĞİ 70

DUODENUM YARALANMASINA SEBEBİYET VEREN BALON PROTEZ UYGULAMASI SIRASINDA VE SONRASINDAKİ KOMPLİKASYON YÖNETİMİNDE TIP KURALLARINA AYKIRILIP OLUP OLMADIĞI HUSUSUNDA DOKTOR’UN, ATILI SUÇU GÖREVİNDEN DOLAYI İŞLEDİĞİNİN İDDİA EDİLMİŞ OLMASI KARŞISINDA, 4483 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE SORUŞTURMA İZNİ DE ALINDIKTAN SONRA ADLİ TIP KURUMU GENEL KURULU’NDAN KUSUR RAPORU’NUN ALINMASI SAĞLANMADAN, KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMEMESİ GEREKTİĞİ HK
* GENEL CERRAHİ UZMANI * SAFRA KESESİ AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * BALON PROTEK VE DUODENUM YARALANMASI * LİTERATÜRDE YER ALAN VE ALMAYAN KOMPLİKASYONLAR * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ 73

ZAMANINDA HEMOTORAKS TANISI KONULARAK TIBBİ VE CERRAHİ TEDAVİSİNİN YAPILMAMIŞ OLMASI NEDENİYLE SANIK DOKTOR’UN KUSURLU OLDUĞU, KUSURLU OLARAK ÖLENİN ARACINA ÇARPAN ŞOFÖR SANIK’IN EYLEMİNİN ÖLÜMÜ MEYDANA GETİRMEDİĞİ, BU NEDENLE ANCAK TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNDAN SORUMLU TUTULABİLECEĞİ HK. 
* GÖĞÜS CERRAHİ UZMANI * GENEL CERRAHİ UZMANI * BEYİN SİNİR CERRAHİSİ UZMANI * AKCİĞER GRAFİSİNİN DOĞRU DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREKLİLİĞİ * HEMOTORAKS TANISININ ZAMANINDA KONULMASININ ÖNEMİ 76

KİŞİNİN KARIN AĞRISI, BULANTI, KUSMA ŞİKAYETİ İLE GELDİĞİ HASTANEDEKİ MUAYENESİNİN VE GEREKLİ TETKİKLERİN YAPILARAK KONULAN TANININ UYGUN OLDUĞU, AMELİYATTA OLUŞAN İNCE BARSAK YARALANMASININ; LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ AMELİYATLARINDA BEKLENEN KOMPLİKASYONLARDAN OLUP, ERKEN DÖNEMDE TESPİT EDİLDİĞİ, GEREKLİ CERRAHİ VE TIBBİ TEDAVİSİNİN YAPILDIĞI, TAKİPLERİNİN DÜZENLİ OLARAK YAPILMIŞ OLDUĞU, GELİŞEN KOMPLİKASYONLAR NEDENİ İLERİ TETKİK VE TEDAVİSİ İÇİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ İLE GÖRÜŞÜLEREK HASTANIN UYGUN BİR ŞEKİLDE SEVKİNİN YAPILDIĞI DA DİKKATE ALINDIĞINDA; KİŞİNİN MUAYENE, TETKİK VE TEDAVİSİNİ YAPAN SANIK DOKTOR’A ATF-I KABİL KUSUR BULUNMADIĞI HK. 
* GENEL CERRAHİ UZMANI * LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ * HASTANIN UYGUN ŞEKİLDE SEVK EDİLMESİ GEREKTİĞİ 79

ÖLENE İLK MÜDAHALEYİ YAPAN SANIK DOKTOR İLE BU DAVANIN SANIKLARININ MEYDANA GELEN ÖLÜM OLAYINDAKİ KUSUR VE SORUMLULUKLARININ TESPİTİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN; ÖNCELİKLE DAVA DOSYASININ, BAZI SANIKLAR HAKKINDAKİ DİĞER DAVA DOSYASI İLE BİRLEŞTİRMESİ, BİRLEŞTİRME MÜMKÜN OLMADIĞI TAKDİRDE DOSYANIN BU DOSYA İÇERİSİNE ALINMASI GEREKTİĞİ HK
* GENEL CERRAHİ UZMANI * KOLESİSTEKTOMİ AMELİYATI SONRASI SAFRA YOLU YARALANMASI * KOMPLİKASYONUN ERKEN TESPİT EDİLMESİ * ERKEN DÖNEMDE AMELİYAT KARARI VERİLMESİNİN ÖNEMİ 81

KİŞİNİN KLİNİK BULGULARINA GÖRE KONULAN TANININ DOĞRU OLDUĞU, TANIYA UYGUN CERRAHİ YAPILDIĞI, AMELİYATTA AKUT KANAMA ODAĞI OLMADIĞI, BU TÜR AMELİYATLARDA YAKIN DAMAR KOMŞULUKLAR NEDENİYLE KANAMA OLABİLECEĞİ, BUNUN BİR KOMPLİKASYON OLDUĞU, KOMPLİKASYONA YÖNELİK ZAMANINDA MÜDAHALE YAPILDIĞI DİKKATE ALINDIĞINDA KİŞİNİN TEDAVİSİNE KATILAN ŞÜPHELİ DOKTOR’A ATFI KABİL KUSUR BULUNMADIĞI HK. 
* BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANI * SERVİKAL DİSK HERNİSİ AMELİYATI KOMPLİKASYONU OLARAK KANAMA  * AMELİYAT SONRASI TAKİBİN GEREKLİLİĞİ * KOMPLİKASYON SÜRECİ VE YÖNETİMİ 84

KENDİSİNE MÜRACAAT EDEN HASTANIN GÖZ DURUMUNUN KOMPLİKE BİR VAKA OLDUĞUNU, ÇALIŞTIĞI HASTANEDE ARKA GÖZ SEGMENTE YÖNELİK MÜDAHALEDE BULUNABİLECEK TEKNOLOJİK İMKÂNIN OLMADIĞINI BEYAN EDEN VE BUNA RAĞMEN GÖZ İÇİ LENSİ KONULAMAYARAK GİRİŞTİĞİ KATARAKT CERRAHİSİ SIRASINDA KAPSÜL YIRTILMASINA SEBEBİYET VEREN SANIK DOKTOR’UN SAVUNMASI DA GÖZETİLEREK EYLEMİNİN TIP KURALLARINA UYGUN OLUP OLMADIĞI, SANIK DOKTOR’A ATFEDİLECEK KUSURUN TARTIŞMAYI GEREKTİRMEYECEK ŞEKİLDE KESİN BİR BİÇİMDE SAPTANMASI YÖNÜNDEN HASTANE TEDAVİ EVRAKLARI DA İRDELENEREK YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI’NDAN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 
* GÖZ HASTALIKLARI UZMANI * ARKA KORTİKAL KATARAKT AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI  * KOMPLİKASYONUN ERKEN TESPİT EDİLMESİNİN ÖNEMİ * YETERSİZ ŞARTLARDA RİSKLİ AMELİYAT YAPILMASI 86

TANIK OLARAK BEYANLARI ALINAN HEMŞİRE VE SEKRETER DE İFADELERİNDE HASTA’NIN AMELİYAT HAKKINDA AYRINTILI OLARAK ÇİZİM YAPILMAK SURETİYLE BİLGİLENDİRİLDİĞİ VE ONAM ALINDIĞINI SÖYLEDİKLERİ, AYRICA DOSYA İÇERİSİNDEKİ HASTA DOSYASI İNCELENDİĞİNDE HASTA’NIN İMZASI BULUNAN BİR ONAM BELGESİ ALINDIĞININ GÖZETİLMESİ GEREKTİĞİ HK. 
* PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ UZMANI * MEME PROTEZİ AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * KARIN BÖLGESİNDE LİPOSUCTİON İŞLEMİ * BİRDEN ÇOK ESTETİK AMELİYAT GEÇİREN VE AMELİYAT KONUSUNDA BİLGİ SAHİBİ HASTA * AYRINTILI ÇİZİM YAPILARAK HASTANIN BİLGİLENDİRİLMESİ * YAZILI ONAM FORMUNUN ÖNEMİ 88

HASTANIN AMELİYAT ÖNCESİ HEMATOLOJİ DOKTORU’NA DANIŞILARAK LOKOSİT SEVİYELERİ BU OPERASYONA UYGUN HALE GELDİĞİNDE BY-PASS AMELİYATI YAPILDIĞI ANLAŞILDIĞI, AMELİYAT SONRASINDA EJEKSİYON FRAKSİYONUN OLUMSUZ ETKİSİ OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLEREK, ATRİAL FİBRİLASYONU DÜZELTME AMACIYLA BY-PASS OPERASYONU SIRASINDA RF-ABLASYON YAPILDIĞI ANLAŞILDIĞINDAN CİHETLE SANIK DOKTOR’A KUSUR ATFEDİLEMEYECEĞİ HK. 
* KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMANI * HEMATOLOJİ UZMANI  * MEDİKAL TAKİP YERİNE CERRAHİ MÜDAHALE KARARI ALINMASI * KORONER ARTER HASTALIĞI VE BAĞLI GELİŞEN KOMPLİKASYONLAR 90

SANIK DOKTOR’UN EYLEMİ İLE ÖLÜM ARASINDA İLLİYET BAĞININ BULUNMADIĞININ TESPİT EDİLDİĞİ, BU NEDENLE SANIK DOKTOR’UN TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇUNDAN SORUMLU TUTULAMAYACAĞI, ANCAK TÜM DOSYA KAPSAMINDAN KOT KIRIKLARI TESPİT EDİLEN HASTANIN YATIRILARAK TAKİBİ YAPILMASI GEREKİRKEN EVE GÖNDERİLMESİ ŞEKLİNDEKİ EYLEMİNİN TCK’NIN 257/2. MADDESİNDEKİ GÖREVİ İHMAL SUÇUNU OLUŞTURDUĞU HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * ACİL TIP UZMANI  * YÜKSEKTEN DÜŞME ŞİKAYETİ İLE GELEN HASTAYA YAKLAŞIM * BEYİN CERRAHİSİ, GÖĞÜS HASTALIKLARI CERRAHİSİ VE ORTOPEDİ KONSULTASYONLARININ GEREKLİLİĞİ * MEDİKAL TAKİP YERİNE CERRAHİ MÜDAHALE KARARI ALINMASI * İKİ TARAFLI KOT KIRIKLARI OLAN HASTANIN TABURCU EDİLMEMESİ GEREKTİĞİ 95

MAHKEME’CE, SANIKLARIN MAHKÛMİYETLERİNE YETER, HER TÜRLÜ DERECEDE ŞÜPHEDEN UZAK, KESİN VE İNANDIRICI DELİL BULUNMAMASINDAN DOLAYI SANIK DOKTORLAR HAKKINDA CMK’NIN 223/2-E MADDESİ GEREĞİNCE BERAAT KARARI VERİLMESİNDE BİR İSABETSİZLİK GÖRÜLMEDİĞİ HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI  * HİSTEKTOMİ VE SAĞ OVERİN ALINMASI AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * TESPİT EDİLEN YABANCI CİSMİN YAPILAN AMELİYAT İLE İLGİSİNİN BULUNMAMASI * HASTADA UYGULANAN OPERASYONLAR İLE HASTADA SAPTANAN KIRIK ENJEKTÖR İĞNELERİNİN TIBBİ AÇIDAN İLİŞKİSİNİN BULUNMADIĞI 98

HİÇ BİR TIBBİ MÜDAHALENİN TEDAVİSİNİN KESİN OLMADIĞI DA DİKKATE ALINDIĞINDA; MANTAR İNTOKSİKASYONU ÖN TANISI İLE HASTANENİN ACİL SERVİSİ’NE GİRİŞİ YAPILAN HASTANIN KARACİĞER ENZİMLERİNİN YÜKSEK OLUŞU DA DİKKATE ALINIP MÜŞAHEDE ALTINA ALINARAK TAKİBİNİN YAPILMASI GEREKLİ OLDUĞU HALDE REFLÜ TANISI VE REFLÜYE YÖNELİK İLAÇLARLA TEDAVİ EDİLEREK TABURCU EDİLMESİ NEDENLERİ İLE SANIK DOKTOR’UN HASTANIN ÖLÜMÜNDE KUSURLU OLDUĞU GÖZETİLİP, SANIK DOKTOR’UN MAHKUMİYETİNİN GEREKTİĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * MANTAR YEME ŞİKAYETİ İLE GELEN HASTAYA YAKLAŞIM * KARACİĞER ENZİMLERİNİN YÜKSEK OLMASININ ÖNEMİ * REFLÜ TANISI VE İLAÇLARI İLE TABURCULUK * HASTANIN MÜŞAHADE ALTINA ALINMASI GEREKLİLİĞİ 101

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ GEREKEN HASTANIN SEVK EDİLDİĞİ ÜNİVERSİTE HASTANESİ’NDE YER OLMAMASI NEDENİYLE KABUL EDİLEMEDİĞİ, BU NEDENLE YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI’NDAKİ TESPİTLER İDARENİN HİZMET KUSURU KAPSAMINDA HUKUKİ SORUMLULUĞUNU GEREKTİREBİLECEK İSE DE, OLAY TARİHİNDE HASTANEDE GÖREVLİ BULUNAN SANIK DOKTORLAR’IN CEZAİ SORUMLULUĞUNA GİDİLEMEYECEĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * GENEL CERRAHİ UZMANI * SEVK KARARI * AMBULANS İLE SEVK EDİLEN HASTANIN YER OLMADIĞI GEREKÇESİ İLE KABUL EDİLMEMESİ * HASTAYI KABUL ETMEYEN HEKİMLERİN İSMEN TESPİT EDİLEMEMESİ * İDARENİN HİZMET KUSURU 103

HASTADA KÜRTAJ SONRASI KANAMANIN MEYDANA GELMESİ VE SEYRİNDE, SANIK DOKTOR’UN KUSURLU EYLEMİNİN BULUNUP BULUNMADIĞI, KÜRTAJ SONRASI GEREKLİ TAKİP VE KANAMA KONTROLLERİNİN YETERİNCE YAPILIP YAPILMADIĞI HUSUSLARININ TESPİTİ İÇİN, EK RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * AĞRI ŞİKAYETİ İLE BAŞVURAN GEBEYE YAKLAŞIM * KÜRTAJ SONRASI AĞRI TAKİBİNİN ÖNEMİ * KÜRTAJ SONRASI KANAMA KONTROLÜNÜN GEREKLİLİĞİ 105

RAPORLAR ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNDUĞU ANLAŞILMAKTA İSE DE, MAKTULE UYGULADIĞI TEDAVİ YÖNTEMİNİN HATALI OLDUĞU BELİRTİLEN ÜROLOJİ DOKTORU SANIK’IN VEFAT ETTİĞİ, PRATİSYEN HEKİM OLAN SANIK İLE ANESTEZİ UZMANI DOKTOR’UN TEDAVİYE YÖNELİK KUSURLU EYLEMLERİNİN BULUNMADIĞI, DOLAYISIYLA ÜROLOJİ DOKTORU DIŞINDAKİ SANIKLARA KUSUR ATFEDİLEMEYECEĞİ, DOLAYISIYLA RAPORLAR ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ YÖNÜNDEKİ BİR İNCELEMENİN ÜROLOJİ DOKTORU DIŞINDAKİ SANIKLARIN HUKUKİ DURUMUNU ETKİLEMEYECEĞİ, BU SANIK DOKTOR’UN DA ÖLMESİ NEDENİYLE HAKKINDA YARGILAMA YAPILAMAYACAĞI HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * ANESTEZİ UZMANI * ÜROLOJİ UZMANI * BEYİN CERRAHİ, GÖĞÜS CERRAHİ VE ORTOPEDİ KONSULTASYONLARININ ÖNEMİ * MEDİKAL TAKİP YERİNE CERRAHİ MÜDAHALE KARARI ALINMASI GEREKLİLİĞİ * İKİ TARAFLI KOT KIRIKLARI OLAN HASTANIN TABURCU EDİLMEMESİ GEREKTİĞİ 106

HASTAYA AMELİYAT ÖNCESİ YAPILAN TETKİK VE HAZIRLIKLARIN, AMELİYAT YAPILMASI KARARININ YERİNDE OLDUĞU, AMELİYAT SONRASI MEYDANA GELEN DURUMUN KOMPLİKASYON OLDUĞU, SANIK DOKTOR’UN UYGULAMALARININ TIP KURALLARINA UYGUN OLDUĞU, SANIK DOKTOR’UN TAKSİRİNİN BULUNMADIĞI HK. 
* GENEL CERRAHİ UZMANI * TRİOİDEKTOMİ AMELİYATI VE KOMPLİKASYONLARI * CERRAHİ TEDAVİ İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ OLUR BELGESİ * ONAM FORMUNUN ÖNEMİ 109

RAPORLAR ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNDUĞU DEĞERLENDİRİLDİĞİNDEN, DOSYANIN ADLİ TIP KURUMU GENEL KURULU’NA GÖNDERİLEREK, MEYDANA GELEN OLAYDA SANIK DOKTOR’UN TIP KURALLARINA UYMAYAN DAVRANIŞI OLUP OLMADIĞI VE SANIK DOKTOR’UN EKSİK BIRAKTIĞI EYLEMLERİ İLE ÖLÜM ARASINDA NEDENSELLİK BAĞININ BULUNUP BULUNMADIĞININ TESPİTİ GEREKTİĞİ HK. 
* DAHİLİYE UZMANI * KARDİYOLOJİ UZMANI * EKG’NİN DOĞRU OKUNMASININ ÖNEMİ * HASTANIN YATIRILARAK TEDAVİSİNİN YAPILMASI GEREKLİLİĞİ 111

TRAFİK KAZASI NEDENİYLE GELEN HASTANIN İLK MÜRACAATINDA NÖROŞURİRJİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİRKEN HASTANIN YAŞI VE KENDİSİNDE MEVCUT OLAN HASTALIĞINI DA GÖZ ÖNÜNE ALARAK DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ, BU DURUMDA HASTAYA BİLGİSAYARLI BEYİN TOMOGRAFİSİ ÇEKTİRMESİ GEREKİRKEN BUNU YAPMADIĞI, ANCAK BT ÇEKTİRMESİ HALİNDE BİLE ERKEN DÖNEMDE İNTRASEREBRAL KANAMA TESPİT EDİLEMEYEBİLECEĞİNİN, BU DURUMDA DA HASTANIN GÖZLEM ALTINDA KALMASININ UYGUN OLACAĞININ, DOLAYISIYLA HASTAYI KISA SÜREDE GÖZLEMDE TUTUP NÖROŞURİRJİ YÖNÜNDEN ACİL MÜDAHALE GEREKMEDİĞİNİ BELİRTEN SANIK DOKTOR’UN KUSURLU OLDUĞU HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * KAFA TRAVMASINDA KRANİAL BT’NİN ÖNEMİ * EKG’NİN DOĞRU OKUNMASININ GEREKTİĞİ * BEYİN CERRAHİSİ KONSULTASYONUNUN ÖNEMİ 113

ADLİ TIP KURUMU’NDAN TALEP EDİLEN SANIK DOKTOR’UN KUSURUNA İLİŞKİN RAPOR SONUCU BEKLENMEDEN, EKSİK İNCELEME İLE HÜKÜM KURULMAMASI GEREKTİĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ  * ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI * TRAFİK KAZALARINDA İÇ KANAMANIN EKARTE EDİLMESİNİN ÖNEMİ 115

BRONKOSKOPİ YAPMA İMKANI VE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ OLMAMASI NEDENİYLE ENTÜBE EDİLEREK KISA SÜREDE AMBULANSLA ÜNİVERSİTE HASTANESİ’NE SEVK EDİLMESİNİN TIP KURALLARINA UYGUN OLDUĞUNDAN, SANIK DOKTORLAR’IN KUSURU BULUNMADIĞINA, AMBULANSLA ACİL SAĞLIK HİZMET YÖNETMELİĞİ’NE GÖRE SEVK SIRASINDA 112 AMBULANSTA DOKTOR BULUNMA ZORUNLULUĞU BULUNMADIĞI, 112 AMBULANSTA GÖREV YAPANLARIN ENTÜBASYON KONUSUNDA EĞİTİMLİ OLDUKLARI, SEVK SIRASINDA ENTÜBASYON TÜPÜNÜN ÇIKMASININ BİR KOMPLİKASYON OLUP, AMBULANS İLE SOLUNUM DESTEĞİ SAĞLAYARAK EN YAKIN HASTANE’YE GÖTÜRÜLMESİNİN UYGUN OLDUĞU HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ  * AMBULANS İLE HASTA SEVK ŞARTLARI  * SEVK SIRASINDA ENTÜBASYON TÜPÜNÜN ÇIKMASI * AMBULANSTA HEKİM BULUNMASININ ZORUNLU OLMADIĞI 117

ÖLENE AİT AMELİYAT VE TEDAVİ EVRAKLARI VE DOSYA, ADLİ TIP KURUMU GENEL  KURULU’NA GÖNDERİLEREK, ÖLENDE MEVCUT H1N1 VİRÜSÜNÜN TEDAVİSİNİN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI, MÜRACAAT EDİLEN İLK GÜN TEDAVİYE BAŞLANSA İDİ TEDAVİ ŞANSININ BULUNUP BULUNMADIĞI, TEŞHİS VE TEDAVİDE EKSİKLİKLE ÖLÜM ARASINDA İLLİYET BAĞININ KURULUP KURULAMAYACAĞININ TESPİTİNDEN SONRA ÖLÜMLE TEDAVİ VE TEŞHİS KUSURU ARASINDA İLLİYET BAĞININ SAPTANMASI HALİNDE TAKSİRLE ÖLDÜRME, İLLİYET BAĞININ BULUNMADIĞININ TESPİTİ HALİNDE İSE TEDAVİ İMKÂNI BULUNDUĞUNUN ANLAŞILMASI HALİNDE İHMALİ DAVRANIŞLA GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA, GELİNEN AŞAMA İTİBARİYLE HİÇ BİR TEDAVİ ŞANSININ BULUNMADIĞININ SAPTANMASI HALİNDE İSE BERAAT KARARI VERİLMESİ GEREKTİĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * PRATİSYEN HEKİM * ATEŞ AYIRICI TANISI * UYGUN VE GEREKLİ TETKİKLERİN İSTENMESİNİN ÖNEMİ  * H1N1 ENFEKSİYONU TEŞHİS VE TEDAVİSİ 118

KİŞİNİN ÖLÜMÜYLE SANIK DOKTORLAR’IN EYLEMİ ARASINDA İLLİYET BAĞI BULUNDUĞUNUN KABULÜNDE ZORUNLULUK BULUNDUĞU VE GEÇEN BU 24 SAATLİK SÜREDE İLLİYET BAĞINI KESEN HERHANGİ BİR NEDENİN SAPTANMADIĞI, BU SEBEPLE SANIK DOKTORLAR’IN TAKSİRLE ÖLDÜRMEDEN SORUMLU TUTULARAK MAHKUMİYETİNDE BİR İSABETSİZLİK BULUNMADIĞI HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * KARIN AĞRILI HASTAYA YAKLAŞIM * NÖBET BİTİMİNDE HASTA DEVRİNİN ÖNEMİ * TAHLİL SONUÇLARI DEĞERLENDİRİLMEDEN REÇETE DÜZENLENEMEYECEĞİ * KONSULTASYONUN ÖNEMİ 120

KUSURLU TIBBİ MÜDAHALE İLE GÖRME KAYBI ARASINDA DOĞRUDAN BİR NEDEN SONUÇ İLİŞKİSİ BULUNMAMASI NEDENİYLE EYLEMİN TAKSİRLE YARALAMA KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ MÜMKÜN OLMAMAKLA BİRLİKTE, TRAVMATİK OLAYIN NİTELİĞİ VE OLUŞAN KLİNİK BULGULAR DİKKATE ALINDIĞINDA, SANIK DOKTOR’UN BİZZAT HASTANEYE GELEREK HASTAYI MUAYENE ETMESİ VE TEDAVİYİ DERHAL BAŞLATMASI GEREKİRKEN, TEDAVİYİ UZMANLIĞI BULUNMAYAN PRATİSYEN DOKTOR’A BIRAKTIĞI, BU İTİBARLA EYLEMİNİN İHMALİ DAVRANIŞLA GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ SURETİYLE SANIK DOKTOR’UN TCK’NIN 257/2. MADDESİ GEREĞİNCE MAHKUMİYETİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * GÖZ HASTALIKLARI UZMANI * GÖZ TRAVMALI HASTAYA YAKLAŞIM * İCAPÇI UZMAN HEKİMİN TELEFONLA TEDAVİ ÖNERMESİ * İCAPÇI HEKİMİN HASTANEYE GELMEMESİ 122

SANIK DOKTOR’UN GÖĞÜS AĞRISI ŞİKAYETİ İLE GELEN HASTA HAKKINDA KALP DAMAR CERRAHİSİNDEN KONSÜLTASYON İSTEMEKTEN İBARET EYLEMİNDEN DOLAYI KUSURUNUN BULUNMAMASI NEDENİYLE SANIK DOKTOR HAKKINDA CMK’NIN 223/2-C MADDESİ GEREĞİNCE BERAAT KARARI VERİLMESİNDE BİR İSABETSİZLİK GÖRÜLMEDİĞİ HK. 
* KARDİYOLOJİ UZMANI * ENDİKASYON DIŞI KORONER BY-PASS AMELİYATI * KONSULTASYONUN ÖNEMİ 124

SANIK DOKTORLAR’IN EYLEMLERİ İLE, ÖLÜM ARASINDA İLLİYET BAĞININ DA TESPİT EDİLEMEDİĞİ DİKKATE ALINDIĞINDA, SANIK DOKTOR’UN EYLEMİNİN TCK’NIN 257. MADDESİNDE DÜZENLENEN GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNU OLUŞTURABİLECEĞİ, ANCAK ÖZEL HASTANEDE ÇALIŞAN SANIK DOKTOR’UN KAMU GÖREVLİSİ OLMAMASI NEDENİYLE BU SUÇUN DA OLUŞMAYACAĞI GÖZETİLEREK, SANIKLAR HAKKINDA ATILI SUÇTAN BERAAT KARARI VERİLMESİ GEREKTİĞİ HK.
* KARDİYOLOJİ UZMANI * KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMANI * KALP KAPAK PROTEZİ GEÇ DÖNEM KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKAS¬YONDA SÜREÇ VE ÖNEMİ 125

HASTAYA YAPILAN İŞLEM SIRASINDA KARIN İÇİ ORGAN YARALANMALARI OLABİLECEĞİNİN ONAM FORMU İLE İMZA ALTINA ALINDIĞI, SANIK DOKTOR'UN DAHA ÖNCEDEN BİR BAŞKA DOKTOR TARAFINDAN BAŞLANAN FRAGMİN AMÜLE BAĞLI YUMURTA TOPLAMA İŞLEMİ SIRASINDA MESANEYE GİRDİĞİ SIRADA KANAMA İHTİMALİNİN DAHA FAZLA OLDUĞUNU DİKKATE ALARAK NORMAL BİR HASTADAN DAHA UZUN SÜRE TAKİP ETMESİNİN UYGUN OLDUĞU, HASTANIN BU İŞLEME BAĞLI MESANE YARALANMASININ OLDUĞUNU BİLEREK İŞLEME RIZA VERDİĞİ, HASTANIN MESANE YARALANMASININ YAPILAN YUMURTA TOPLAMA İŞLEMİNİN KOMPLİKASYONU OLARAK DEĞERLENDİRİLDİĞİ, ANCAK SANIK DOKTOR’UN HASTAYI UZUN SÜRELİ TAKİP ETMEMESİNİN GÖREVİ İHMAL OLARAK DEĞERLENDİRİLE-BİLECEĞİ, SANIK DOKTOR’UN KAMU GÖREVLİSİ OLMADIĞI NAZARA ALINDIĞINDA GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNUN DA OLUŞMAYACAĞI, BU NEDENLE MAHKEME’NİN BERAAT KARARINDA İSABETSİZLİK BULUNMADIĞI HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * YUMURTA TOPLAMA İŞLEMİ VE KOMPLİKASYONLARI * ONAM FORMUNUN ÖNEMİ * RİSKLİ HASTALARDA UZUN SÜRE TAKİP GEREKLİLİĞİ 128

HASTANIN ÖLÜMÜNÜN TAKİP VE TEDAVİ KUSURUNDAN KAYNAKLANDIĞININ KESİN OLARAK SAPTANAMADIĞI, ÖLÜM OLAYI İLE DOKTOR’UN EYLEMİ ARASINDA İLLİYET BAĞININ BULUNMADIĞI, BU NEDENLE SANIK DOKTOR’UN TAKSİRLE ÖLDÜRMEYE İLİŞKİN TCK’NIN 85/1. MADDESİ YERİNE, İHMALİ DAVRANIŞLA GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNA İLİŞKİN TCK’NIN 257/2. MADDESİYLE CEZALANDIRILMASI GEREKTİĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * KUSMA VE İSHAL ŞİKAYETİ OLAN DİYABETİK HASTAYA YAKLAŞIM * KAN ŞEKERİ TAKİBİNİN DÜZENLİ YAPILMASININ ÖNEMİ 130
MENENJİT TANISININ KONULAMADIĞI, BU NEDENLE SANIK DOKTOR’UN EYLEMİNİN TIP KURALLARINA UYGUN OLMADIĞI VE MEYDANA GELEN ÖLÜM OLAYINDA KUSURLU OLDUĞU, KUSURLU DAVRANIŞLA ÖLÜM ARASINDA UYGUN İLLİYET BAĞININ BULUNMASI NEDENİYLE FİİLİN TCK’NIN 257/2. MADDESİ KAPSAMINDA DEĞİL, TAKSİRLE ÖLDÜRME KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİNDE BİR İSABETSİZLİK BULUNMADIĞI HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * MENENJİT AYIRICI TANISI * NÖROLOJİ KONSULTASYONUNUN ÖNEMİ * GEREKLİ MUAYENE VE TETKİKLERİN YAPILMAMASI 131

SANIK DOKTOR’UN, ÖLENİN, DOSYAYA KONU AMELİYAT ÖNCESİNDE BİR KİST AMELİYATI, BİR APANDİST AMELİYATI VE BİR DE SEZERYAN İLE DOĞUM OLMAK ÜZERE ÜÇ KEZ AYNI BÖLGEDEN AMELİYAT GEÇİRDİĞİNİ BİLDİĞİ, SEZERYAN İLE DOĞUM AMELİYATINI KENDİSİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ VE HASTAYI DOKUZ SENEDİR TANIDIĞI, AMELİYAT YÖNTEMİNİN SEÇİMİ KONUSUNDA KATILAN VE ÖLEN EŞİNİN HERHANGİ BİR MÜDAHALESİNİN YAHUT ISRARLARININ BULUNMADIĞI, SANIK DOKTOR’UN ALINAN İFADESİNDE BELİRTTİĞİ ÜZERE, ÖLENİN ANATOMİK YAPISINDAN KAYNAKLANAN VE İÇ ORGANLARIN DAHA ÖNCE GEÇİRİLMİŞ OLAN AMELİYATLARA BAĞLI OLARAK YAPIŞIKLIK GÖSTERMELERİ VE YER DEĞİŞTİRMELERİ SÖZ KONUSU OLABİLECEĞİNİ BİLMESİNE RAĞMEN AÇIK TEKNİK İLE BATINA GİRMEK YERİNE KAPALI TEKNİĞİ TERCİH EDEREK PNÖMOPERİTONEUMA OLUŞTURULMAK SURETİYLE MEYDANA GELEN ÖLÜM OLAYINDA KUSURLU OLDUĞU HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * OVER KİSTİ AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * AMELİYAT YÖNTEMİNİN SEÇİMİ 133

HASTADA MEVCUT BAZİLER ARTER ANEVRİZMASINA YAKLAŞIM, TEDAVİ VE CERRAHİ GİRİŞİM İÇİN UYGUN MERKEZ ARANMASI İŞLEMLERİNİN YERİNDE VE DOĞRU OLDUĞU, TIBBİ VE ETİK OLARAK SANIK DOKTORLARA ATFEDİLEBİLECEK BİR KUSUR BULUNMADIĞININ BELİRTİLMESİ KARŞISINDA SANIK DOKTORLAR’CA YAPILAN İŞLEMLERİN TIP KURALLARINA UYGUN OLDUĞU VE SANIKLARA YÜKLENECEK KUSUR BULUNMADIĞI HK. 
* NÖROLOJİ UZMANI * BEYİN CERRAHİSİ UZMANI * BAZİLLER ARTER ANEVRİZMALI HASTAYA YAKLAŞIM * SEVK İŞLEMLERİNİN  
UYGUNLUĞU 136

HASTADA MEYDANA GELEN YARALANMANIN KOMPLİKASYON SONUCU OLUŞTUĞU ANLAŞILMAKLA, BOZMA ÖNEREN GÖRÜŞE İŞTİRAK EDİLMEDİĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * KAS İÇİ İLAÇ ENJEKSİYONU SONRASI KOMPLİKASYONLAR * SİYATİK SİNİR NÖROPATİSİ 138

ÖLÜME NEDEN OLAN DURUMUN NE SEBEPLE GERÇEKLEŞMİŞ OLABİLECEĞİNİN VE SANIK DOKTOR’UN DİKKAT VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI EYLEMLERİNİN OLUP OLMADIĞININ İRDELENMESİ VE DOSYADAKİ UZMAN GÖRÜŞLERİ HUSUSUNDA MÜTALAA VERİLMESİ BAKIMINDAN ADLİ TIP GENEL KURULU’NDAN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 
* GENEL CERRAHİ UZMANI * MORBİD OBEZİTE CERRAHİSİ VE KOMPLİKASYONLARI * GEÇERLİLİĞİ OLMAYAN AMELİYAT YÖNTEMİ SEÇİMİ İDDİASI 139

KAN GRUBU B RH (-) OLAN HASTAYA A RH (+) KAN VERİLMESİ NEDENİYLE ÖLÜMLE SONUÇLANAN OLAYDA YAPILAN İNCELEMEDE OLAYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN İDARİ SORUŞTURMA EVRAKLARI’NIN DA DOSYA İÇİNDE BULUNMADIĞI GÖZETİLDİĞİNDE SOMUT GERÇEĞİN VE SANIKLARA KUSUR OLARAK İZAFE EDİLEBİLECEK DAVRANIŞLARININ TESPİTİ AMACIYLA ÖNCELİKLE, TÜM EVRAKLARIN GETİRTİLİP, SANIKLARIN HER BİRİNİN GÖREVLERİ İLE KUSUR OLUŞTURABİLECEK FİİLLERİ AÇIKÇA BELİRLENİP, FİİLLERİ İLE ÖLÜM ARASINDA İLLİYET BAĞI BULUNUP BULUNMADIĞININ SAPTANMASI AÇISINDAN ADLİ TIP KURUMU 1. İHTİSAS DAİRESİ’NDEN BU HUSUSLARI DEĞERLENDİREN EK RAPOR ALINMASINDAN SONRA, İLLİYET BAĞI BULUNMAYAN SANIKLAR YÖNÜNDEN GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNUN OLUŞUP OLUŞMAYACAĞI SAPTANMASI GEREKTİĞİ HK. 
* ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI * YANLIŞ KAN TRANSFÜZYONU * KAN TRANSFÜZYON TAKİP FORMUNUN ÖNEMİ 141

SANIK DOKTOR’UN HASTAYA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TIBBİ TEDAVİNİN YETERLİ OLUP OLMADIĞI, MÜDAHALENİN YETERSİZ OLDUĞUNUN TESPİTİ HALİNDE BU EKSİKLİĞİN ORTAYA ÇIKAN MYOKARD İNFARKTÜSÜ VE SONRASI GELİŞEN RAHATSIZLIKLAR YÖNÜNDEN ZARAR ARTTIRICI ETKİYE SAHİP OLUP OLMADIĞI, SANIK DOKTOR’UN OLAY NEDENİYLE TIBBİ AÇIDAN KUSURLU OLUP OLMADIĞI HUSUSLARININ TEREDDÜDE YER VERMEYECEK ŞEKİLDE NET OLARAK SAPTANMASI İÇİN İDDİA, SAVUNMA VE TÜM TIBBİ BELGELER DE DEĞERLENDİRİLMEK SURETİYLE ADLİ TIP KURUMU BÜYÜK GENEL KURULU’NDAN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 
* KARDİYOLOJİ UZMANI * MİYOKARD RÜPTÜRÜNÜN SAPTANAMAMASI * HASTANIN ZAMANINDA AMELİYATA ALINIP ALINMADIĞI 143

YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI VE ADLİ TIP KURUMU RAPORLARI ARASINDAKİ AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ İÇİN ADLİ TIP KURUMU BÜYÜK GENEL KURULU’NDAN RAPOR ALINIP, SANIK DOKTOR’UN KUSURLU DAVRANIŞI BULUNUP BULUNMADIĞI, BULUNDUĞU TAKDİRDE ÖLUM İLE KUSURLU DAVRANIŞI ARASINDA İLLİYET BAĞI BULUNUP BULUNMADIĞININ SAPTANMASI GEREKTİĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * ATEŞ, BULANTI VE KUSMA İLE GELEN HASTAYA YAKLAŞIM * MENENJİT AYIRICI TANISI * MENENJİTE UYGUN TEDAVİ YÖNTEMİNİN SEÇİMİ GEREKTİĞİ * ANTİBİYOTİĞE BAŞLANILMAMASININ SONUÇLARI 146

SANIK DOKTORLAR’IN SEVK İŞLEMİNİ 4 GÜNLÜK GECİKMEDEN SONRA YAPMALARI DA GÖZETİLEREK OLAYDAKİ KUSUR DURUMLARININ KUŞKUYA YER BIRAKMAYACAK ŞEKİLDE BELİRLENMESİ İÇİN DOSYANIN ADLİ TIP KURUMU İLGİLİ İHTİSAS DAİRESİ’NE GÖNDERİLMESİ GEREKTİĞİ HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * GENEL CERRAHİ UZMANI * BATIN AMELİYATLARI SONRASI KOMPLİKASYONLAR * PARALİTİK İLEUS – MEKANİK İLEUS AYIRICI TANISI * KOMPLİKASYON SÜRECİ VE YÖNETİMİ * SEVK İŞLEMİNİN 4 GÜN GECİKMESİ VE SONUÇLARI 148

YARALANMA İLE SANIK DOKTOR’UN KUSURLU HAREKETİ ARASINDA UYGUN İLLİYET BAĞININ KURULAMAMASINA GÖRE; SANIK DOKTOR’UN ÖNCE GRAFİ İSTEMESİ, DİKİŞLERİ KONTROL ETMESİ VE ORTOPEDİ POLİKLİNİĞİNE SEVK ETMESİ GEREKİR İKEN, ÖZENSİZ DAVRANAN VE GÖREVİNİN GEREKLERİNE AYKIRI HAREKET ETMESİ NEDENİYLE EYLEMİNİN TCK’NIN 257/1. MADDESİNDE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNU OLUŞTURACAĞI HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * EL PARMAK TRAVMALI HASTAYA YAKLAŞIM * KONSULTASYONUN ÖNEMİ VE GEREĞİ * SÜTUR TEKNİĞİNİN ÖNEMİ * EZİLME TARZI YARALANMALARDA REVASKÜLERİZASYON 150

SANIKTAKİ GÖRME BOZUKLUĞUNUN, ÖLÜME NEDEN OLAN KOMPLİKASYONUN GELİŞMESİNDE ETKİLİ OLUP OLMADIĞI, SANIK DOKTOR’UN ÖLEN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ AMELİYATIN TIP KURALLARINA UYGUN OLUP OLMADIĞI, ÖLÜMÜN NEDEN KAYNAKLANDIĞI, ÖLÜM OLAYI İLE SANIK DOKTOR’UN EYLEMİ ARASINDA İLLİYET BAĞI KURULUP KURULAMAYAĞI VE MEVCUT EYLEM NEDENİYLE SANIK DOKTOR’A KUSUR İZAFE EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ KONUSUNDA, İÇLERİNDE ÜROLOJİ VE GÖZ HASTALIKLARI ALANINDA UZMAN HEKİMLERİN DE YER ALDIĞI GENİŞLETİLMİŞ ADLİ TIP İHTİSAS KURULU’NDAN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 
* ÜROLOJİ UZMANI * PROSTAT KANSERİ AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * ÖLÜMÜN HATADAN KAYNAKLANDIĞINA DAİR TELEFON İHBARI SONRASI SORUŞTURMA * TEK GÖZ İLE AMELİYAT YAPILIP YAPILAMAYACAĞININ TESPİTİ GEREKTİĞİ 152

ADLİ TIP KURUMU RAPORU DIŞINDAKİ BİLİRKİŞİ RAPORLARI’NA HANGİ NEDENLERLE İTİBAR EDİLMEDİĞİ AÇIKLANMAKSIZIN VE BU KONUDA HERHANGİ BİR GEREKÇE DE GÖSTERİLMEKSİZİN HÜKÜM KURULMAMASI GEREKTİĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * KARIN AĞRILI HASTAYA YAKLAŞIM * AYNI ŞİKAYET İLE TEKRAR ACİL SERVİSE BAŞVURAN HASTA * ÖNCEDEN ALINAN AĞRI KESİCİLERİN HASTANIN MUAYENE BULGULARINI MASKELEYİP MASKELEMEYECEĞİ 154

BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ İÇİN TÜM DOSYANIN YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI’NA GÖNDERİLEREK, SANIK DOKTOR TARAFINDAN HASTAYA UYGULANAN TEDAVİNİN YERİNDE OLUP OLMADIĞI, HASTANIN SAĞ AYAĞINA TAKILAN İMPLANTIN KALINLIĞININ YARALANMA NİTELİĞİ İÇİN YETERLİ OLUP OLMADIĞI, SANIK DOKTOR’UN HASTANEDEN AYRILMASININ NETİCE ÜZERİNDE ETKİ OLUŞTURUP OLUŞTURMADIĞININ BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ HK. 
* ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI * FEMUR KIRIĞI OLAN HASTAYA YAKLAŞIM * FEMUR AMELİYAT MATERYALİNİN KIRILMASI * OPERASYONU GERÇEKLEŞTİREN HEKİMİN HASTANEDEN AYRILMASI 156

BELİRLENEN EKSİKLİKLER YERİNE GETİRİLDİKTEN SONRA MADDİ GERÇEĞİN KUŞKUYA YER VERMEYECEK ŞEKİLDE BELİRLENMESİ İÇİN, ÖNCEKİ RAPORLAR DA İRDELENECEK ŞEKİLDE, SANIK VE DİĞER DOKTORLAR’IN EYLEMLERİ İLE ÖLÜM NETİCESİ ARASINDA İLLİYET BAĞI BULUNUP BULUNMADIĞININ VE SANIK DOKTOR’UN VE ÖLENİN TIBBİ TEDAVİSİNDE GÖREV ALAN DİĞER DOKTORLAR’IN OLAY NEDENİYLE TIBBİ AÇIDAN KUSURLU BULUNUP BULUNMADIKLARININ VE KUSURLU İSELER NEDENLERİ VE DERECELERİNİN HER TÜRLÜ ŞÜPHEDEN UZAK BİÇİMDE SAPTANMASI İÇİN ADLİ TIP KURUMU GENEL KURULU’NDAN RAPOR ALINMASINDAN SONRA TCK’NIN 257. MADDESİNDE DÜZENLENEN GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNUN OLUŞUP OLUŞMAYACAĞI HUSUSUNUN DA DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * BEYİN CERRAHİSİ UZMANI * DAHİLİYE UZMANI * BEL VE KALÇA AĞRILI HASTAYA YAKLAŞIM * HASTA ANEMNEZİNİN ÖNEMİ * AYIRICI TANI İÇİN GEREKLİ İNCELEMELERİN YAPILMASI GEREKTİĞİ * KLİNİKTE YATAN VE SORUNLARI OLDUĞU İLETİLEN HASTA İLE İLGİLENMEME * HASTAYI İLK GÖREN VE YATIŞINI YAPAN HEKİM İLE TEMAS GEREKLİLİĞİ 159

ÖLENİN BİR GECE ÖNCE İÇMİŞ OLDUĞU BİLDİRİLEN KOLONYA MİKTARININ BİLİNMEMESİ VE ÖLENİN SAĞLIK KURULUŞUNA GÖTÜRÜLMESİNDEKİ GECİKME SEBEBİYLE ÖLÜM İLE SANIK DOKTOR’UN KUSURLU HAREKETİ ARASINDA UYGUN İLLİYET BAĞININ KURULAMAMASINA GÖRE; ÖLENİ HASTANEYE YATIRMASI GEREKTİĞİ HALDE YATIRMAYARAK, ÖZENSİZ DAVRANAN VE GÖREVİNİN GEREKLERİNE AYKIRI HAREKET EDEN SANIK DOKTOR’UN EYLEMİNİN GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNU OLUŞTURDUĞUNUN, TCK’NIN 257/1. MADDESİ İLE MAHKÛMİYETİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİNİN GÖZETİLMEYEREK YAZILI ŞEKİLDE TCK’NIN 85/1. MADDESİ İLE MAHKÛMİYETİNE KARAR VERİLMEMESİ GEREKTİĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * KOLONYA İÇEN HASTAYA YAKLAŞIM * AMBULANS İLE GETİRİLEN HASTANIN YATIŞININ YAPILMAMASI * KONSULTASYON  
İSTENMEMESİ 164

SANIK DOKTORLAR’IN OLAY NEDENİYLE TIBBİ AÇIDAN KUSURLU BULUNUP BULUNMADIĞININ TESPİTİNE İLİŞKİN OLARAK, ÖNCEKİ RAPORLAR DA İRDELENEREK SANIK DOKTORLAR’IN EYLEMİ İLE ÖLÜM NETİCESİ ARASINDA İLLİYET BAĞI BULUNUP BULUNMADIĞININ HER TÜRLÜ ŞÜPHEDEN UZAK BİÇİMDE SAPTANMASI İÇİN ADLİ TIP KURUMU 3. İHTİSAS KURULU’NDAN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ  * KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * MİADINDA SANCILI GEBEYE YAKLAŞIM * ANNE VE BEBEĞİN TAKİPLERİNİN DÜZENLİ YAPILMASI GEREKTİĞİ * NST VE ÇKS KAYITLARININ ÖNEMİ 166

YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI RAPORU’NUN BAĞLAYICI OLMADIĞI DA NAZARA ALINARAK, SANIK DOKTOR’A ATFEDİLECEK KUSURUN TARTIŞMAYI GEREKTİRMEYECEK ŞEKİLDE KESİN BİR BİÇİMDE SAPTANMASI, HASTAYA YAPILAN BEL FITIĞI AMELİYATININ TIBBİ AÇIDAN GEREKLİ OLUP OLMADIĞI, AMELİYAT ESNASINDA HATA YAPILIP YAPILMADIĞI HUSUSLARINDA GERÇEĞİN KUŞKUYA YER VERMEYECEK ŞEKİLDE BELİRLENMESİ, SANIK DOKTOR’UN OLAY NEDENİYLE TIBBİ AÇIDAN KUSURLU BULUNUP BULUNMADIĞININ TESPİTİNE İLİŞKİN OLARAK ÖNCEKİ RAPORLAR DA İRDELENECEK ŞEKİLDE VE SANIK DOKTOR’UN TAKSİRLİ EYLEMİ İLE YARALAMA NETİCESİ ARASINDA İLLİYET BAĞI BULUNUP BULUNMADIĞININ HER TÜRLÜ ŞÜPHEDEN UZAK BİÇİMDE SAPTANMASI İÇİN ADLİ TIP KURUMU’NDAN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * BEYİN CERRAHİ UZMANI * BEL AĞRILI HASTAYA YAKLAŞIM * AMELİYATTA VÜCUTTA UNUTULAN YABANCI CİSİM * ENDİKASYON DIŞI AMELİYAT İDDİASI 169

HASTA İLE DOKTOR ARASINDAKİ TAZMİNAT DAVASI DOSYASININ GETİRTİLİP, DOSYAYA SUNULAN BİLİRKİŞİ RAPORLARI’NIN İNCELENMESİ VE SONUCUNA GÖRE SANIK DOKTOR’UN HUKUKİ DURUMUNUN TESPİT VE TAYİNİ GEREKTİĞİ HK. 
* PLASTİK CERRAHİ UZMANI * ÇENE GERDİRME OPERASYONU KOMPLİKASYONLARI * CİLT KESİLERİNİN GÖRÜNEN ALANLARA TAŞIRILDIĞI İDDİASI 171

TEŞHİSTE GECİKMEYE NEDEN OLDUĞUNDAN, ÖLENE EKSİK TIBBİ GİRİŞİMDE BULUNDUĞUNDAN ŞÜPHE BULUNMAYAN SANIK DOKTOR’UN, ZAMANINDA DOĞRU TEŞHİS VE TIBBİ GİRİŞİMDE BULUNDUĞU HALDE DAHİ ÖLÜM SONUCUNUN GERÇEKLEŞİP GERÇEKLEŞMEYECEĞİNİ, SANIĞIN NEDEN OLDUĞU GECİKMENİN; ÖLENİN DOKTOR MUAYENESİNE GETİRİLMESİNDE YA DA ÜNİVERSİTE HASTANESİ’NE SEVKİNDE YAŞANAN GECİKMENİN SONUCA ETKİLİ OLUP OLMADIĞINI, ADI GEÇEN HASTANEDE CERRAHİ GİRİŞİMDE BULUNULMAMASININ TIP KURALLARINA UYGUN OLUP OLMADIĞINI, DOLAYISIYLA SANIK DOKTOR’UN YA DA DİĞER BİR KİŞİNİN KUSURU BULUNUP BULUNMADIĞINI İRDELEYEN RAPORUN ADLİ TIP GENEL KURULU’NDAN ALINMASI SONRASI SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN TESPİT VE TAYİNİ GEREKTİĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * NÖROLOJİ UZMANI * BEL VE KALÇA AĞRILI HASTAYA YAKLAŞIM * TEŞHİSE VARDIRACAK TETKİKLERİN İSTENMESİ GEREKTİĞİ * AYIRICI TANI İÇİN GEREKLİ İNCELEMELERİN YAPILMASI ZORUNLULUĞU * İNR TAKİBİNİN ÖNEMİ * HASTA SEVKİNDE YAŞANAN GECİKMENİN SONUCA ETKİSİ 172

SANIK OLAN DOKTOR’A ATFEDİLECEK KUSURUN TARTIŞMAYI GEREKTİRMEYECEK ŞEKİLDE KESİN BİR BİÇİMDE SAPTANMASI, SANIK DOKTOR’A GERÇEKLEŞTİRDİĞİ AMELİYATTA, SANIĞIN OLAY NEDENİYLE TIBBİ AÇIDAN KUSURLU BULUNUP BULUNMADIĞININ KUŞKUYA YER VERMEYECEK ŞEKİLDE TESPİTİNE İLİŞKİN OLARAK, ÖNCEKİ RAPORLAR DA İRDELENEREK HER TÜRLÜ ŞÜPHEDEN UZAK BİÇİMDE SAPTANMASI İÇİN ADLİ TIP GENEL KURULU’NDAN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 
* GENEL CERRAHİ UZMANI * LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜRECİ VE YÖNETİMİ * DREN UYGULAMASINDA TIKANMA, YERİNDEN KAYMA VEYA KATLANMA  
İHTİMALLERİ 174

BİLİRKİŞİ RAPORLARI’NDA; “ÖLENİN GÖZLEM ALTINDA TUTULMUŞ OLSA DA, MUHTEMELEN SONUCUN DEĞİŞMEYECEĞİ” BELİRTİLDİĞİNDEN, BU KONUDA İHMALİ OLAN SANIK DOKTOR’UN EYLEMİNİN TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇUNU OLUŞTURMAYACAĞI, EYLEMİNİN TCK’NIN 257/2. MADDESİNE UYGUN SUÇU OLUŞTURACAĞI HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ  * SOL KOLDA AĞRILI HASTAYA YAKLAŞIM * KARDİYOLOJİ KONSULTASYONUNUN ÖNEMİ * HASTANIN GÖZLEM ALTINDA TUTULMASININ ÖNEMİ * EKG’NİN TEKNİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNİN  
YAPILAMAMASI 176

MADDİ-MANEVİ TAZMİNAT DAVASI DOSYASININ GETİRİLMESİNDEN SONRA, OLAY NEDENİYLE ALINAN RAPORLAR’IN KENDİ ARALARINDA ÇELİŞKİLİ OLUŞU VE YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI KARARI İLE DE ÖRTÜŞMEMESİ SEBEBİYLE BU KEZ ADLİ TIP KURUMU BÜYÜK GENEL KURULU’NDAN, SANIK DOKTORLAR’IN EYLEMLERİ İLE ÖLÜM OLAYI ARASINDAKİ BAĞLANTI İLE KUSUR DURUMLARININ TIBBİ DAYANAKLARININ, ÇELİŞKİLERİ GİDERECEK VE DİĞER RAPORLARDAKİ BULGULARLA KIYASLAMALARI YAPILMAK SURETİYLE TEREDDÜTLERİ DE GİDERECEK ŞEKİLDE, AÇIKLAYICI VE KESİN BİR DEĞERLENDİRME YAPILMASI SURETİYLE RAPOR TANZİMİ GEREKTİĞİ HK. 
* ANESTEZİ UZMANI * ÇOCUK CERRAHİSİ UZMANI * PENİL KORDİ REZEKSİYONU AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * ANESTEZİ SONRASI SOLUNUM ARRESTİ * ANESTEZİDEN SONRAKİ İLK SAATLERDE HASTA TAKİBİNİN ÖNEMİ 178

SANIK DOKTOR’UN OLAYDAKİ KUSUR DURUMUNUN KUŞKUYA YER BIRAKMAYACAK ŞEKİLDE BELİRLENMESİ İÇİN DOSYANIN ADLİ TIP KURUMU 3. İHTİSAS DAİRESİ’NE GÖNDERİLİP SONUCUNA GÖRE SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN TAKDİR VE TAYİNİ GEREKTİĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * GÖĞÜS AĞRILI HASTAYA YAKLAŞIM * KONSULTASYONUN ÖNEMİ * MI BULGULARINI GÖSTEREN EKG’NİN UYGUN ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ * ACİL İLAÇ TAKİBİNİN ÖNEMİ 183

YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI RAPORU’NDA, BEBEĞİN REDÜKSİYONUNU PRATİSYEN HEKİMLERE BIRAKMASI VE HASTANE’YE GİTMEMESİ SEBEBİYLE KUSURLU OLDUĞU BİLDİRİLDİĞİNDEN, HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULAN İCAPÇI DOKTOR HAKKINDA DAVA AÇILMIŞSA BİRLEŞTİRİLMESİ, AÇILMAMIŞSA DAVA AÇILMASININ SAĞLANMASI İLE DAVA DOSYALARININ BİRLEŞTİRİLİP BEBEĞİN CESEDİNE UYGULANAN OTOPSİ NETİCESİNDE TESPİT EDİLEN PATOLOJİK BULGULARIN AÇIKLAMASINI, ÖLÜM SEBEBİNİ VE ZAMANINI, TEŞHİS VE TEDAVİNİN YERİNDE OLUP OLMADIĞINI VE SANIKLARIN EYLEMLERİ İLE ÖLÜM ARASINDA İLLİYET BAĞI BULUNUP BULUNMADIĞINA İLİŞKİN ADLİ TIP KURUMU GENEL KURULU’NDAN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * ÇOCUK CERRAHİSİ UZMANI * KASIK FITIĞI OLAN BEBEĞE YAKLAŞIM * HASTANEYE GİTMEYEN NÖBETÇİ İCAPÇI HEKİM 184

DAMAR KESİLMESİNE NEDEN OLAN REFLÜ AMELİYATININ AÇIK YAPILMASININ GEREKİP GEREKMEDİĞİ, AMELİYATIN AÇIK YAPILMASI HALİNDE DE YARALANMANIN MEYDANA GELİP GELMEYECEĞİ, AÇIK AMELİYATA GEÇİLMESİNDEN SONRA DAMAR ONARIMI SIRASINDA PANKREASTA MEYDANA GELDİĞİ GÖRÜLEN YARALANMANIN KAPALI REFLÜ AMELİYATI SIRASINDA DAMAR KESİLMESİ SONUCU OLUŞUP OLUŞMADIĞI BELİRLENİP, TÜM DOSYA KAPSAMI BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLEREK SANIKLARA ATFI KABİL KUSUR BULUNUP BULUNMADIĞININ KESİN OLARAK BELİRLENMESİ BAKIMINDAN ADLİ TIP KURUMU 3. İHTİSAS KURULU’NDAN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 
* GENEL CERRAHİ UZMANI * KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMANI *LAPAROSKOPİK NİSSEN DUPLİKASYONU AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * AMELİYAT YÖNTEMİNİ DEĞİŞTİRME KARARI *KOMPLİKASYON SÜRECİNİN YÖNETİMİ 186

HASTA YAKINLARININ MAĞDUR KÜÇÜĞÜ SON VE AYRINTILI KONTROL MUAYENESİNE GÖTÜRMEMELERİ NEDENİYLE, SANIK DOKTOR’UN İHMAL YA DA KUSUR TEŞKİL EDEN EYLEMİNDEN BAHSEDİLEMEYECEĞİ HK. 
* KULAK BURUN BOĞAZ UZMANI * ENDOSKOPİK SİNÜS AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * AMELİYAT ESNASINDA YABANCI CİSİM UNUTULMASI VEYA SONRASI ÇIKARILMADIĞI İDDİASI * AİLENİN ÇOCUKLARINI SON VE AYRINTILI KONTROLE GÖTÜRMEMESİ * HASTA VE HASTA YAKINLARININ SORUMLULUKLARI 187

AMELİYAT VE AMELİYAT ÖNCESİ YAPILAN PREOPERATİF HAZIRLIKLARIN YETERLİ VE USULÜNE UYGUN OLDUĞU, POSTOPERATİF TAKİPLERİNİN DÜZENLİ VE SIK YAPILDIĞI, GEÇ DÖNEMDE MEYDANA GELEN KUSMA SONUCU ASİT MİDE MUHTEVİYATININ ASPİRASYONUNUN BİR KOMPLİKASYON OLDUĞU, KOMP-LİKASYONA YÖNELİK TETKİK KONSÜLTASYONU VE TEDAVİNİN YAPILDIĞI, YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE TAKİBİNİN UYGUN GÖRÜLMESİ DURUMUNDA YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ OLAN BİR MERKEZE SEVK KARARI VERİLMESİNİN DOĞRU OLDUĞU HK. 
* KULAK BURUN BOĞAZ UZMANI * ANESTEZİ UZMANI * BADEMCİK AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * HASTA KONSULTASYON FORMUNUN ÖNEMİ * KOMPLİKASYON SÜRECİ VE YÖNETİMİ * SEVK KARARININ GEREKLİLİĞİ 189

RADYOLOJİ KLİNİĞİ MR BİRİMİ HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMU’NA GÖRE; BİLGİLENDİRME YAPANIN SANIK DOKTOR OLDUĞU, FORMUN İÇERİĞİNDE İSE; “HASTALIĞINIZIN CİNSİNE GÖRE SİZE DAMAR YOLU İLE KONTRAST MADDE VERİLEBİLİR. BU MADDE NADİREN BAZI HASTALARDA ALERJİK REAKSİYONLARA NEDEN OLABİLİR.” UYARILARINA YER VERİLDİĞİ, FORMUN ALTINDA “YUKARIDA YAZILANLARI OKUDUM VE ANLADIM. VÜCUDUMDA MR’A GİRDİĞİMDE SORUN DOĞURABİLECEK PROTEZ VEYA HERHANGİ BİR METAL PARÇASI OLMADIĞINI KABUL EDİYORUM.” İBARESİNİN ALTINDA MAĞDURUN İMZASININ BULUNDUĞU, FORMUN İÇERİĞİNE GÖRE MAĞDURUN İŞLEM ÖNCESİ HERHANGİ BİR HASTALIK BEYANINDA BULUNMADIĞI VE BİLGİLENDİRİLME İŞLEMİNDE EKSİKLİK BULUNMADIĞI HK. 
* NÖROLOJİ UZMANI * RADYOLOJİ UZMANI * ELLERDE GÜÇSÜZLÜK ŞİKAYETİ OLAN HASTAYA YAKLAŞIM * RADYOPAK MADDE VERİLMESİ SONRASI GELİŞEN ANAFLAKTİK REAKSİYON * HASTANIN MR. ÇEKİMİ ÖNCESİNDE ALLERJİ ÖYKÜSÜNÜ TARİFLEMEMESİ * HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMUNUN İÇERİĞİ VE ÖNEMİ 191

YOĞUN BAKIMDA UZUN SÜRE ENTÜBE KALAN HASTALARDA TRAKEOSTOMİ AÇILMASININ TIBBİ ZORUNLULUK OLDUĞU, HASTANIN FİSTÜL YANİ KAÇAK ŞÜPHESİ İLE SEVK EDİLDİĞİNDE, BURADA HASTANIN TRAKEOSTOMİ DURUMU DEĞERLENDİRİLEREK FISTÜL YANİ KAÇAK GÖZLENMEDİĞİNİN VE HASTAYA RİJİD BRONKOSKOPİ UYGULANMASI SONUCU TRAKEAL YANİ KENDİLİĞİNDEN DARLIK TESPİT EDİLDİĞİNİN ANLAŞILDIĞI, HASTAYA UYGULANAN TRAKEOSTOMİ AÇILMASI İŞLEMİ SONRASI OLUŞAN TRAKEAL STENOZUN, HER TÜRLÜ ÖZENE RAĞMEN GÖRÜLEBİLECEK KOMPLİKASYON OLARAK NİTELENDİRİLDİĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * ANESTEZİ UZMANI * KULAK BURUN BOĞAZ UZMANI * YÜKSEKTEN DÜŞME SONUCU GETİRİLEN HASTAYA YAKLAŞIM * YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE TRAKEOSTOMİ AÇILMASI * KOMPLİKASYON SÜRECİ VE   YÖNETİM 193

SANIKLARIN OLAY NEDENİYLE TIBBİ AÇIDAN KUSURLU BULUNUP BULUNMADIĞININ TEREDDÜTE YER VERMEYECEK ŞEKİLDE TESPİTİNE İLİŞKİN OLARAK ÖNCEKİ RAPORLAR DA İRDELENECEK ŞEKİLDE VE SANIKLARIN EYLEMİ İLE ÖLÜM NETİCESİ ARASINDA İLLİYET BAĞI BULUNUP BULUNMADIĞININ HER TÜRLÜ ŞÜPHEDEN UZAK BİÇİMDE SAPTANMASI İÇİN ADLİ TIP GENEL KURULU’NDAN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI  * SEZERYAN ENDİKASYONU KARARI * DOĞUM SIRASINDA BAŞ-PELVİS UYUMSUZLUĞU OLAN GEBEYE YAKLAŞIM * DOĞUM SONRASI ORTAYA ÇIKAN UTERUS ATONİ KANAMASI * TIP MERKEZİNDE RAHİM ALINMASI AMELİYATININ YAPILIP YAPILAMAYACAĞI * HİSTEKEREKTOMİ AMELİYATI YERİNE SEVK KARARI VERİLMESİ 195

HASTADA ZOR ENTÜBASYON RİSKİ OLDUĞU YANINDA ZOR VENTÜLASYON GELİŞİRSE YAŞAMI TEHDİT EDEN BİR DURUM YARATABİLECEĞİ DE DİKKATE ALINIP, GEREKLİ TÜM ZOR HAVA YOLU ALGORİTMİ UYGULAMASI ÖNLEMLERİNİN ALINMASININ GE-REKLİ OLDUĞU HALDE FLEXİBL, LARYNGOSKOP DENENMEMESİ, HAVA YOLU AÇIK-LIĞININ SAĞLANMASI İÇİN KRİKOTİROTOMİ YAPILMAMASI NEDENLERİ İLE SANIK DOKTOR’UN HASTANIN ÖLÜMÜNDE KUSURLU OLDUĞU HK. 
* ANESTEZİ UZMANI * KİST AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * ZOR ENTÜBASYON RİSKİ BELİRLENEN HASTAYA YAKLAŞIM * HİÇ BİR TIBBİ MÜDAHALENİN TEDAVİSİNİN KESİN OLMAMASI * KRİKOTİROTOMİ YAPILMAMASININ  NEDENLERİ 198

ÖLÜMÜN TAKİP VE TEDAVİ KUSURUNDAN KAYNAKLANDIĞININ KESİN OLARAK SAPTANAMADIĞI, ÖLÜM OLAYI İLE SANIK DOKTORUN EYLEMİ ARASINDA İLLİYET BAĞININ BULUNMADIĞI, BU NEDENLE SANIK DOKTOR’UN TAKSİRLE ÖLDÜRMEYE İLİŞKİN TCK’NIN 85/1. MADDESİ YERİNE, İHMALİ DAVRANIŞLA GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNA İLİŞKİN TCK’NIN 257/2. MADDESİYLE CEZALANDIRILMASI GEREKTİĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * DAHİLİYE UZMANI * HALSİZLİK VE TERLEME ŞİKAYETİ OLAN DİYABETİK ENGELLİ HASTAYA YAKLAŞIM * DİYABETİN METABOLİK KOMPLİKASYONLARINDA SÜREÇ YÖNETİMİ * HASTA TABURCULUK EĞİTİMİNİN ÖNEMİ 201

KLİNİK ŞİKÂYETLERDE HER TÜRLÜ İHTİMALİN GÖZ ÖNÜNE ALINMASININ TIBBİ BİR GEREKLİLİK OLDUĞU, OLAYDA İSE AYNI HAL VE ŞARTLARDA BİR ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI’NDAN BEKLENEN ÖZENİN GÖSTERİLMEDİĞİ, TEŞHİSTEKİ GECİKME NEDENİYLE KİŞİDE YAYGIN DOKU KAYBI İLE KARAKTERİZE KLİNİK TABLONUN ORTAYA ÇIKTIĞI VE SANIK DOKTOR’UN KUSURLU OLDUĞU HK. 
* ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI * DİRSEK ÇIKIĞI OLAN HASTAYA YAKLAŞIM * ALÇI ATEL UYGULAMASI KOMPLİKASYONLARI * HASTADA DAMAR VE SİNİR MUAYENESİNİN YAPILMAMASI * HASTANIN BİLGİLENDİRİLMESİNİN ÖNEMİ 203

HASTANEDE ÇALIŞAN DİĞER DOKTORLAR’IN DA, ATILI SUÇU GÖREVLERİNDEN DOLAYI İŞLEDİKLERİNİN İDDİA EDİLMİŞ OLMASI KARŞISINDA, 4483 SAYILI “MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN” HÜKÜMLERİNE GÖRE SORUŞTURMA İZNİ ALINMASI İÇİN DURMA KARARI VERİLMESİ GEREKTİĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ  * PEDİATRİ KONSULTASYONUNUN ÖNEMİ * AYIRICI TANI İÇİN AKCİĞER GRAFİSİ VE LABORATUVAR TETKİKLERİNİN İSTENİLMESİ GEREKLİLİĞİ * ÇOCUĞUN HASTANEYE YATIRILIP GEREKLİ DESTEK TEDAVİSİNİN YAPILMAMASI 205

GENEL CERRAHİ VE KALP DAMAR CERRAHİ KONSÜLTASYONLARI İSTENMEDEN VE HASTANIN STABİL HALE GETİRİLMEDEN SEVK EDİLMESİ TIP KURALLARINA UYGUN OLMADIĞINDAN, SANIĞIN BU EYLEMİ İLE ÖLÜM ARASINDA İLLİYET BAĞININ BULUNUP BULUNMADIĞI TESPİT EDİLEMESE DE, SANIK DOKTOR’UN GÖREVİNİN GEREKLERİNİ USULÜNE UYGUN BİR ŞEKİLDE YAPMADIĞI VE EYLEMİNİN TCK’NIN 257. MADDESİNDE BELİRTİLEN GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNU OLUŞTURACAĞI HK. 
* ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI * İŞ KAZASI SONUCU GENEL BEDEN TRAVMALI OLAN HASTAYA YAKLAŞIM * KONSULTASYON İSTEM ZORUNLULUĞU VE ÖNEMİ * HASTA STABİL HALE GETİRİLMEDEN SEVK YAPILMAMASI  
GEREKTİĞİ 207

ÖLÜM İLE KAZA ARASINDA İLLİYET BAĞI BULUNUP BULUNMADIĞI HUSUSUNDA TEREDDÜT HASIL OLDUĞUNDAN, MAĞDURA AİT TÜM EVRAKLAR GETİRTİLİP, KAZADAN SONRAKİ DURUMU HAKKINDA YAKINLARINDAN BİLGİ ALINDIKTAN SONRA, YÜKSEK KARDİYAK RİSKLİ OLMASI NEDENİYLE AMELİYAT OLMAYAN KİŞİNİN ÖLÜMÜ İLE KAZA ARASINDA İLLİYET BAĞI BULUNUP BULUNMADIĞI KONUSUNDA ADLİ TIP KURUMU İHTİSAS KURULU’NDAN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 
* ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI * TRAFİK KAZASI SONRASI BEL AĞRILI HASTAYA YAKLAŞIM * YÜKSEK KARDİYAK RİSKİ NEDENİYLE AMELİYAT OLMAYAN HASTANIN ÖLÜMÜ * HASTANIN TEDAVİYİ RED HAKKINI KULLANMASI 208

CİHAZIN YETKİSİZ PERSONELE TAKTIRILDIĞI YÖNÜNDEKİ ANLATIMLAR VE TESPİTLER DE NAZARA ALINARAK, KOTER CİHAZININ HASTANIN KOLUNA UYGUN ŞEKİLDE BAĞLANIP BAĞLANMADIĞI VE CİHAZIN KİMİN TALİMATI İLE KİM TARAFINDAN BAĞLANMASI GEREKTİĞİ TESPİT EDİLİP, RAPORLAR ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ BAKIMINDAN, YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI’NDAN RAPOR ALINMASI VE AÇILDIĞI TAKDİRDE TANIK ANESTEZİ DOKTORU HAKKINDAKİ DAVA DOSYA İLE BU DOSYANIN BİRLEŞTİRİLMESİ GEREKTİĞİ HK. 
* GENEL CERRAHİ UZMANI * ANESTEZİ UZMANI * ANAL FİSSÜR VE HEMOROİD AMELİYATI KOMLİKASYONLARI * KOTER CİHAZININ YETKİSİZ PERSONEL TARAFINDAN TAKILMASI 210

İLÇEDE BİR TANE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ (112) İSTASYONU OLDUĞU, SÖZ KONUSU AMBULANSIN DA SANIK DOKTOR TARAFINDAN DURUMUNUN DAHA AĞIR OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN DİĞER HASTAYI GÖTÜRDÜĞÜ, AYRICA HASTA YAKINLARI TARAFINDAN TEMİN EDİLEN AMBULANSIN DA ÖLENİ İLERİ TETKİK VE TEDAVİ İÇİN BAŞKA BİR SAĞLIK KURULUŞU YERİNE SANIĞIN ÇALIŞTIĞI HASTANEYE GETİRİLDİĞİ, SANIK DOKTOR TARAFINDAN AMBULANSLA SEVKİ İÇİN 112 KKM İLE BAĞLANTIYA GEÇİLDİĞİ, ANCAK GEÇ TEMİNİNDE SANIĞA KUSUR İZAFE EDİLEMEYECEĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * PELVİS KIRIĞI NEDENİYLE ORTOPEDİ UZMANI BULUNAN HASTANEYE SEVK * DURUMU DAHA AĞIR OLARAK DEĞERLENDİRİLEN HASTANIN ÖNCELİĞİ * 112 KKM’NİN YETKİ VE SORUMLULUĞU 212

ELİNDEKİ KESİ NEDENİYLE BAŞVURAN HASTADA GRAFİ ALINMASI GEREKİRKEN. GRAFİ ALMADAN GİRİŞİMDE BULUNULMASININ TIBBİ BİR EKSİKLİK OLDUĞU, ANCAK KESİ İÇERİSİNDEKİ CAM PARÇASININ EBATLARININ BÜYÜKLÜĞÜ DİKKATE ALINDIĞINDA, FİZİKİ MUAYENE İLE DE TESPİT EDİLEBİLECEĞİ VE HASTANIN KENDİSİ TARAFINDAN DA FARKEDİLEBİLECEĞİ HALDE, OLAYDAN SONRA 3 AY BOYUNCA HASTANIN HERHANGİ BİR SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURMAMIŞ OLMASININ DÜŞÜNÜLEMEYECEĞİ VE OLAYI ŞÜPHELİ HALE GETİRDİĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * NÖBETÇİ ORTOPEDİ ASİSTANI * ELDE CAM KESİĞİ İLE BAŞVURAN HASTAYA YAKLAŞIM * GRAFİ İSTENİLMEDEN SÜTÜR ATILMASI * 3 AY BOYUNCA BAŞVURMAYAN HASTA 214

MADDİ GERÇEĞİN HİÇ BİR KUŞKUYA YER VERMEYECEK ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKARTILMASI VE RAPORLAR ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ BAKIMINDAN, ADLİ TIP GENEL KURULU’NDAN OLAYDA SANIK DOKTOR’UN KUSURUNUN BULUNUP BULUNMADIĞINA VE ÖLÜM İLE SANIK DOKTOR’UN EYLEMİ ARASINDA İLLİYET BAĞI BULUNUP BULUNMADIĞINA İLİŞKİN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * FETUSTA KİSTİK KİTLE OLAN GEBEYE YAKLAŞIM * KOMPLİKASYONDA SÜREÇ VE YÖNETİMİ  * HEMODİNAMİK TAKİPLERİN YAKINDAN VE YETERLİ YAPILMASININ GEREKLİLİĞİ 217

DOSYANIN ADLİ TIP GENEL KURULU’NA GÖNDERİLEREK; HASTANIN MUAYENESİNDE GEREKLİ VE YETERLİ KONSÜLTASYONLARIN İSTENİP İSTENMEDİĞİNİN, SANIK DOKTOR’UN TEŞHİS VE TEDAVİYE YÖNELİK EYLEMLERİNİN TIP KURALLARINA UYGUN OLUP OLMADIĞININ VE SANIK DOKTOR’UN İCRAİ VE İHMALİ EYLEMLERİ İLE ÖLÜM ARASINDA NEDENSELLİK BAĞININ, BU İTİBARLA SANIK DOKTOR’A YÜKLENEBİLECEK KUSUR BULUNUP BULUNMADIĞININ SORULMASI GEREKTİĞİ HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * HASTANIN ŞİKÂYETLERİNE UYGUN KONSULTASYON İSTENMESİNİN ÖNEMİ * İLERİ TANI YÖNTEMLERİNE GEÇİLMESİ GEREKLİLİĞİ * YETERLİ VE UYGUN ŞARTLARDA SEVK GEREKLİLİĞİ 219

HASTAYA A RH (-) YERİNE A RH (+) KAN VERİLMESİNİN TIP KURALLARINA AYKIRI OLDUĞU, HASTAYA YANLIŞ KAN VERİLMESİNİN ÖLÜME KATKISI OLMASA VE SANIKLARIN DOĞRUDAN KAN TRANSFÜZYONU İŞLEMİNİ YAPMASALAR DA, OLAYDA DİKKAT VE ÖZEN İHMALLERİNİN BULUNDUĞU, BU NEDENLE YANLIŞ KAN VERME NEDENİYLE HASTANIN SAĞLIK TABLOSUNDA TCK’NIN 257/2. MADDESİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE BİR MAĞDURİYETİN OLUŞUP OLUŞMADIĞI HUSUSUNDA, ADLİ TIP KURUMU 1. İHTİSAS DAİRESİ’NDEN EK RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * YANLIŞ KAN TRANSFÜZYONU * HASTA YAKINLARININ DURUMU FARKETMELERİ * HASTA GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ÖNEMİ 221

AMELİYAT ESNASINDAKİ BATIN İÇİ DAMAR YARALANMASI VE SONRAKİ TAKİP VE MÜDAHALELERDE SANIK DOKTOR TARAFINDAN ÖZENSİZLİK OLUP OLMADIĞI, SANIK DOKTOR’UN GEREK AMELİYAT ESNASINDAKİ, GEREKSE DE AMELİYAT SONRASINDAKİ DAVRANIŞLARINDA KUSURU BULUNUP BULUNMADIĞI, İŞLEMLERİNİN TIBBİ STANDARTLARA UYGUN OLUP OLMADIĞI, ÖLÜMÜN KOMPLİKASYON OLARAK DEĞERLENDİRİLİP DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ HUSUSLARININ TESPİTİ İÇİN BİR KEZ DE YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI’NDAN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 
* BEYİN VE SİNİR CERRAHİ UZMANI * BEL FITIĞI AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * AMELİYAT ESNASINDA BATIN İÇİ DAMAR YARALANMASI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ 222

SANIK DOKTOR’UN EYLEMİ İLE NETİCE ARASINDA İLLİYET BAĞININ KESİN BİR ŞEKİLDE KURULAMADIĞI, BU NEDENLE SANIK DOKTOR’UN TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇUNDAN SORUMLU TUTULAMAYACAĞI, ANCAK BAHSEDİLEN RAPORLAR VE TÜM DOSYA KAPSAMINDAN DOKTOR’UN ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVLERİ YERİNE GETİRMEDİĞİ VE EYLEMİNİN TCK'NIN 257/2. MADDESİNDEKİ GÖREVİ İHMAL SUÇUNU OLUŞTURDUĞU HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * MUAYENE BULGULARININ DOĞRU DEĞERLENDİRİLMESİNİN ÖNEMİ * HASTANIN YATIRILARAK GEREKLİ TETKİK VE TEDAVİSİNİN YAPILMASI GEREKTİĞİ 224

DOĞUM ÖNCESİ VE SONRASI TAKİPTE EKSİKLİK OLUP OLMADIĞI, VAR İSE BU EKSİKLİKLERİN VE SANIKLARIN EYLEMLERİNİN MEYDANA GELEN ÖLÜM VE ASİFİKTİK ŞEKİLDE ÖZÜRLÜ DOĞUM SONUCUNA ETKİLERİ VE BAĞLANTILARI, MEYDANA GELEN NETİCEDE KUSURLARININ BULUNUP BULUNMADIĞININ HİÇBİR KUŞKUYA YER BIRAKMAYACAK ŞEKİLDE TESPİTİ İÇİN AYRICA ADLİ TIP KURUMU GENEL KURULU’NDAN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK.
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * VAKUM ENDİKASYONLARI * ASFİKTİK DOĞAN BEBEK * NTS VE ÇKS KAYITLARININ ÖNEMİ * BEBEĞİN DOĞUM ÖNCESİ DÖNEMDE HİPOKSİYE GİRDİĞİ ZAMANIN TESPİTİ 226

OLAY TARİHİNDE HASTA OLAN VE YAKINLARI TARAFINDAN TELEFONDA KALP YETMEZLİĞİ, KALP PİLİ TAKILI OLDUĞU, OKSİJEN TÜPÜ İLE NEFES ALDIĞI SÖYLENEN KİŞİNİN; ACİL SAĞLIK HİZMETİ GEREKTİREN BİR HASTA OLMASINA RAĞMEN, SANIK TARAFINDAN ACİL HASTA OLMADIĞI ŞEKLİNDE DEĞERLENDİRİLME YAPILARAK, GÖREVİNİ YAPARKEN ÖZENSİZ DAVRANAN VE GÖREVİNİN GEREKLERİNİ YAPMAKTA İHMAL GÖSTEREN SANIK DOKTOR HAKKINDA EYLEMİNİN TCK’NIN 257/2. MADDESİNDE DÜZENLENEN GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNU OLUŞTURUP OLUŞTURMADIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ HK. 
* 112 ACİL KOMUTA KONTROL MERKEZİ HEKİMİ * TELEFON İLE AMBULANS TALEBİ * TELEFONDA ACİL HASTA DEĞERLENDİRME YETKİSİ * ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ UYGULAMALARI 228

TOMOGRAFİ ÇEKİLMESİNDEKİ GECİKMENİN HASTANIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLUP OLMADIĞI, İLK MÜRACAAT SIRASINDA BEYİN TOMOGRAFİSİ ÇEKİLMESİNİN ERKEN TEŞHİS VE TEDAVİ BAĞLAMINDA SONUCU ETKİLEYİP ETKİLEMEYECEĞİ, BU HUSUSTA SANIK DOKTOR’UN KUSURUNUN BULUNUP BULUNMADIĞININ TESPİTİ İÇİN, BİR KEZ DE YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI’NDAN RAPOR ALINLMASI GEREKTİĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * ŞİDDETLİ BAŞ AĞRISI OLAN HASTAYA YAKLAŞIM * BEYİN TOMOGRAFİSİ ÇEKİLMEMESİNİN SONUCA ETKİSİ 229

DOSYANIN BİR KEZ DE ADLİ TIP KURUMU İLGİLİ İHTİSAS DAİRESİ’NE GÖNDERİLEREK, SANIK DOKTOR’UN KUSUR DURUMUNA VE KUSURLU EYLEMLERİ İLE ÖLÜM ARASINDA İLLİYET BAĞI KURULUP KURULAMAYACAĞINA DAİR YENİDEN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * HİSTEREKTOMİ AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * TAKİP VE TEDAVİDE DİKKAT VE ÖZENİN GEREKLİLİĞİ * TABURCULUK ZAMANININ ÖNEMİ 230

MADDİ GERÇEĞİN HİÇ BİR KUŞKUYA YER VERMEYECEK BİÇİMDE ORTAYA ÇIKARTILMASI VE RAPORLAR ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ BAKIMINDAN ADLİ TIP GENİŞLETİLMİŞ UZMANLAR KURULU’NDAN, SANIK DOKTOR’UN OLAYDAKİ KUSUR DURUMUNA İLİŞKİN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * DOĞUM SONRASI KANAMAYA BAĞLI KOMPLİKASYONLAR * HASTAYA ERKEN MÜDAHALENİN ÖNEMİ 232

BİLİRKİŞİ RAPORLARI’NCA; AMELİYATI YAPAN CERRAHIN AMELİYAT SAHASINI KAPATMADAN ÖNCE YETERLİ KONTROLÜ YAPMAMASININ BİR EKSİKLİK OLDUĞU HUSUSUNDA GÖRÜŞ BİLDİRİLDİĞİ ANLAŞILDIĞINDAN; SANIK DOKTOR’UN SÖZ KONUSU DENETİM VE KONTROL EKSİKLİĞİNDEN KAYNAKLANAN KUSURU İLE YARALANMA OLAYI ARASINDA İLLİYET BAĞI BULUNDUĞUNDAN, SANIK DOKTOR’UN TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASI GEREKTİĞİ HK. 
* GENEL CERRAHİ UZMANI * OPERASYON BÖLGESİNDE UNUTULAN CERRAHİ ALET * AMELİYAT SAHASININ KAPATMADAN ÖNCE YETERLİ KONTROLLERİN YAPILMASI GEREKTİĞİİ 235

BEBEĞİ İYİLEŞMEDEN TABURCU ETMESİNİN TIP KURALLARINA AYKIRI OLDUĞU BELİRTİLEN SANIK DOKTOR’UN EYLEMİ İLE ÖLÜM NETİCESİ ARASINDA İLLİYET BAĞININ BULUNMADIĞI, ÖZEL HASTANEDE ÇALIŞAN SANIK DOKTOR’UN “KAMU GÖREVLİSİ” OLMAMASI NEDENİYLE HUKUKİ DURUMUNUN TCK’NIN 257/2. MADDESİ KAPSAMINDA DA DEĞERLENDİRİLMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI VE SANIK DOKTOR’UN BERAATİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ HK. 
* ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI * ÖKSÜRÜK ŞİKAYETİ OLAN BEBEĞE YAKLAŞIM * YENİDOĞAN PNÖMONİSİ VE KOMPLİKASYONLARI * TAM İYİLEŞME SAĞLANMADAN TABURCU ETMENİN TIBBİ BİR EKSİKLİK OLDUĞU 236

SANIK DOKTOR’UN EYLEMİ İLE NETİCE ARASINDA İLLİYET BAĞININ KESİN BİR ŞEKİLDE KURULAMADIĞI, BU NEDENLE SANIK DOKTOR’UN TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇUNDAN SORUMLU TUTULAMAYACAĞI, ANCAK BAHSEDİLEN RAPOR VE TÜM DOSYA KAPSAMINDAN, SANIK DOKTOR’UN, GÖĞÜS AĞRISI ŞİKÂYETİNE RAĞMEN ÖLENİN EKG’SİNİ ÇEKTİRMEMEK SURETİYLE ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVİ YERİNE GETİRMEDİĞİ VE EYLEMİNİN TCK’NIN 257/2. MADDESİNDEKİ GÖREVİ İHMAL SUÇUNU OLUŞTURDUĞU HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * GÖĞÜS AĞRILI HASTAYA YAKLAŞIM * AYRINTILI ANAMNEZ ALINMASININ ÖNEMİ * EKG ÇEKİLMESİNİN GEREKLİLİĞİ 239

KİŞİNİN KLİNİK DURUMU VE ÖLÜM SEBEBİ DİKKATE ALINDIĞINDA; KİŞİYE ZAMANINDA UYGUN TANI KONULARAK TAKİP VE TEDAVİSİNİN YAPILMASI DURUMUNDA KURTULMA İHTİMALİNİN BULUNDUĞU, ANCAK KESİN OLMADIĞI CİHETİYLE MEVCUT BULGULARLA HASTANIN TABURCU EDİLMESİNDE SANIK DOKTOR’A KUSUR İZAFESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI, SANIK DOKTOR’UN UYGULADIĞI TEDAVİ VE KOYDUĞU TEŞHİS İLE KİŞİNİN ÖLÜMÜ ARASINDA KESİN BİR İLLİYET BAĞI KURULAMAYACAĞI HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * GÖĞÜS AĞRILI HASTAYA YAKLAŞIM      * UYGUN TANI VE TEDAVİNİN ÖNEMİ 241

PREMATÜRE BEBEĞİN EN GEÇ 34. HAFTADA GÖZ DİBİ MUAYENESİNİN YAPILMASININ ŞART OLDUĞU, USULÜNE UYGUN OLARAK BUNU YAPMAYAN SANIKLARIN KUSURLU OLDUĞU, HASTADA MEYDANA GELEN GÖRME HİSSİNİN KAYBEDİLMESİ İLE İLGİLİLERİN KUSURLARI ARASINDA İLLİYET BAĞI OLDUĞUNUN KABULÜ GEREKTİĞİ HK. 
* ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI * PREMATÜRE DOĞAN BEBEĞE YAKLAŞIM * SÜRESİNDE PREMATÜRE RETİNOPATİSİNİN MUAYENESİNİN GEREKLİLİĞİ 242

SANIK DOKTOR’UN, UZMANLIK ALANI İÇİNDE YER ALAN ÖLENİN HASTALIĞINA YÖNELİK UYGUN TEŞHİS VE TEDAVİ YÖNTEMLERİNE BAŞVURMAYARAK, ÖLENİN YAŞAMINI TEHLİKEYE SOKACAK NİTELİKTE YARALANMASINA NEDEN OLACAK ŞEKİLDE MÜDAHALEDE BULUNMASI HK. 
* ÜROLOJİ UZMANI * KASIKTA AĞRI ŞİKAYETİ İLE GELEN HASTAYA YAKLAŞIM * AMELİYAT ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN DEĞERLENDİRME VE GÖRÜNTÜLEMELERİN ÖNEMİ * UYGULANAN TEDAVİ YAKLAŞIMININ TIP KURALLARINA UYGUN OLMAMASI 243

ZAMANINDA TANI KONULARAK MÜDAHALE YAPILMASI HALİNDE DE TRAVMANIN AĞIRLIĞI, AV TÜFEĞİ SAÇMA TANELERİ TRAJELERİ NEDENİ İLE SOL BÖBREK, KARACİĞER, İNCE VE KALIN BARSAK YARALANMASI OLUŞTURMASI NEDENİYLE HASTANIN KURTULMASININ KESİN OLMADIĞININ TESPİTİ KARŞISINDA; SANIK DOKTOR’UN EYLEMİNİN ANCAK TCK’NIN 257/2. MADDESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEBİLECEĞİ HK. 
* GENEL CERRAHİ UZMANI * ATEŞLİ SİLAH YARALANMASI SONRASI BAŞVURAN HASTAYA YAKLAŞIM * USG İLE İÇ ORGAN YARALANMASININ TESPİTİ GEREKTİĞİ * KONSULTASYONUN ÖNEMİ 246

TÜM BİLİRKİŞİ RAPORLARI DEĞERLENDİRİLEREK, SANIK DOKTOR’UN İHMALİ EYLEMİ İLE ÖLÜM ARASINDA UYGUN İLLİYET BAĞI KURULAMASA BİLE GÖREVİNİN GEREKLERİNİ YERİNE GETİRMEK HUSUSUNDA İHMALİ BULUNDUĞU GÖZETİLEREK TCK’NIN 257/2. MADDESİ GEREĞİNCE MAHKUMİYETİ GEREKTİĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * GÖĞÜS AĞRILI HASTAYA YAKLAŞIM * KARDİAK AÇIDAN RİSKLİ HASTANIN GÖZLEM ALTINA ALINMAMASI * BELLİ ARALIKLARLA EKG TEKRARLANMASI GEREKLİLİĞİ * DAHİLİYE UZMANI TARAFINDAN KONSÜLTE EDİLMESİ GEREKLİLİĞİ 248

HASTANIN BİR KARDİYOLOJİ UZMANI TARAFINDAN KONSÜLTE EDİLMESİNİ VE TROMBOLİTİK TEDAVİYE BAŞLANMASINI SAĞLAMAYAN SANIK DOKTOR’UN KUSURLU OLDUĞUNUN BİLDİRİLMESİ VE MYOKARD ENFARKTÜSÜNÜN ERKEN TANI VE UYGUN TEDAVİYE RAĞMEN DE ÖLÜMCÜL SEYREDEBİLECEĞİNİN ANLAŞILMASI KARŞISINDA; KONSÜLTASYON İSTEMEYEN VE UYGUN TEDAVİYE BAŞLANMASINI SAĞLAMA KONUSUNDA İHMALİ OLAN SANIK DOKTOR’UN EYLEMİNİN TCK’NIN 257/2. MADDESİNE UYGUN SUÇU OLUŞTURACAĞI HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * GÖĞÜS AĞRISI VE KUSMA ŞİKAYETİ İLE GELEN HASTAYA YAKLAŞIM * KONSULTASYON İSTEMİNİN GEREKLİLİĞİ * ZAMANINDA UYGUN TEDAVİYE BAŞLANILMASININ ÖNEMİ 250

SANIK DOKTORLAR’IN KUSURLU HAREKETLERİ SONUCU ÖLÜM OLAYI İLE İLLİYET BAĞLARININ BULUNDUĞU HK. 
* DAHİLİYE UZMANI * PSİKİYATRİ UZMANI * REVİR HEKİMİ * AKUT BRONŞİT / PNÖMONİ AYIRICI TANISI * UYGUN OLMAYAN İLAÇ TEDAVİSİ * TEDAVİNİN YETERİNCE TAKİP EDİLEMEMESİ 252

ÖLENE AİT TÜM TEDAVİ EVRAKLARI İNCELENİP SÜREÇTE GÖREV YAPANLARIN TESPİTİ, BU AŞAMADA TEDAVİ VEYA TEŞHİSTE KUSURLU DAVRANIŞLARI BULUNANLARIN BELİRLENMESİ, 10 GÜNLÜK TEDAVİ SÜRESİNİN VE UYGULANAN TEDAVİ YÖNTEMİNİN YETERLİ OLUP OLMADIĞI, TEDAVİ YÖNTEMİ YETERSİZ İSE VEYA EKSİK İSE BUNUN KUSUR OLARAK DEĞERLENDİRİLİP DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ, ERKEN TABURCU EDİLİP EDİLMEDİĞİ, ERKEN TABURCU EDİLMİŞ İSE KİMLER TARAFINDAN TABURCU EDİLDİĞİ, BUNUN KUSUR OLARAK DEĞERLENDİRİLİP DEĞERLENDİRİLMEYECEĞİ, KUSURLARI VARSA KİMLERİN HANGİ EYLEMLERİNDEN DOLAYI KUSURLU OLDUKLARI, TESPİT EDİLEN EKSİKLİK İLE HASTANIN ÖLÜMÜ ARASINDA İLLİYET BAĞI BULUNUP BULUNMADIĞI HUSUSLARINDA ADLİ TIP KURUMU VEYA KONULARINDA UZMAN ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYELERİ’NDEN OLUŞTURULACAK BİLİRKİŞİ KURULU’NDAN RAPOR ALINARAK, KUSUR DURUMUNUN ŞÜPHEYE YER BIRAKMAYACAK BİÇİMDE BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ HK. 
* KARDİYOLOJİ UZMANI * KVC UZMANI * YAPAY KALP KAPAKÇIĞI AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * UYGUN SÜRE TEDAVİ SONRASI TABURCULUĞUN ÖNEMİ * UYGULANAN TEDAVİ YÖNTEMİNİN UYGUN OLUP OLMADIĞI 255

HASTAYA UYGULANAN TEDAVİDEKİ EKSİKLİĞİN MEYDANA GELEN NETİCE İLE ARASINDAKİ İLLİYET BAĞININ BULUNUP BULUNMADIĞI, SÖZ KONUSU EKSİKLİKTE HASTAYA MÜDAHALE EDEN SANIK DOKTOR’UN KUSURLU OLUP OLMADIĞI, KUSURLU İSE HANGİ DERECEDE KUSURLU OLDUĞUNUN AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMADIĞI; BUNUN YANISIRA HASTALIĞIN SEYRİ İLE İLGİLİ DİĞER SANIK DOKTORLAR TARAFINDAN KONULAN TEŞHİS İLE TEDAVİLERİN TARİHLERİ VE HASTANIN ÖLÜMÜ ARASINDAKİ GEÇEN SÜRE DE DİKKATE ALINARAK SOMUT OLAYDA, BU SANIKLARIN VARSA KUSURLU EYLEMLERİNİN TESPİTİ VE SÖZ KONUSU EYLEMLERLE NETİCE ARASINDA İLLİYET BAĞININ BULUNUP BULUNMADIĞININ DURAKSAMAYA YOL AÇMAYACAK ŞEKİLDE ORTAYA KONULMASI BAKIMINDAN DOSYANIN BİR KEZ DE ADLİ TIP KURUMU GENEL KURULU’NA GÖNDERİLEREK BURADAN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI * MENENJİT, BEYİN APSESİ VE GELİŞEN KOMPLİKASYONLAR * İLERİ TETKİK YAPILMASININ GEREKİP GEREKMEDİĞİ 257

SANIK DOKTORLAR’IN EYLEMLERİ İLE MEYDANA GELEN ÖLÜM OLAYI ARASINDA UYGUN İLLİYET BAĞININ BULUNUP BULUNMADIĞININ TESPİTİ İÇİN, ADLİ TIP KURUMU’NDAN VEYA YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI’NDAN, SANIKLARIN EKSİKLİK OLARAK BELİRLENEN İŞLEMLERİ ZAMANINDA YAPMIŞ OLMALARI HALİNDE HASTANIN, KANSER HASTALIĞINA YAKALANIP YAKALANMAYACAĞI VEYA ÖLÜM OLAYININ MEYDANA GELİP GELMEYECEĞİ KONUSUNDA RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 
* İNTANİYE UZMANI * KARACİĞER KANSERİ * UYGUN TETKİKLERİN UYGUN ARALIKLARLA YAPILMASI GEREKTİĞİ * ZAMANINDA YAPILMAMIŞ İŞLEMLERİN SONUCA ETKİSİ 259

SANIK DOKTOR’UN EYLEMİ İLE NETİCE ARASINDA İLLİYET BAĞININ KESİN BİR ŞEKİLDE KURULAMADIĞI, BU NEDENLE SANIK DOKTOR’UN TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇUNDAN SORUMLU TUTULAMAYACAĞI, ANCAK BAHSEDİLEN RAPORLAR VE TÜM DOSYA KAPSAMINDAN SANIK DOKTOR’A TEDAVİDEKİ İHMALİ NEDENİYLE, EYLEMİNİN TCK’NIN 257/2. MADDESİNDEKİ İHMALİ DAVRANIŞLA GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNU OLUŞTURDUĞU HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * 15. HAFTASINDA ERKEN MEMBRAN RÜPTÜRÜ TANILI GEBEYE YAKLAŞIM * UYGUN DOZDA ANTİBİYOTİK KULLANIMININ ÖNEMİ 260

SANIK DOKTOR’UN EYLEMİ İLE NETİCE ARASINDA İLLİYET BAĞININ KESİN BİR ŞEKİLDE KURULAMADIĞI, BU NEDENLE SANIĞIN TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇUNDAN SORUMLU TUTULAMAYACAĞI, ANCAK BAHSEDİLEN RAPORLAR VE TÜM DOSYA KAPSAMINDAN SANIK DOKTOR’UN ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVLERİ YERİNE GETİRMEDİĞİ VE EYLEMİNİN TCK’NIN 257/2. MADDESİNDEKİ GÖREVİ İHMAL SUÇUNU OLUŞTURDUĞU GÖZETİLMESİ GEREKTİĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * ANKSİYETE / BEYİN KANAMASI AYIRICI TANISI * UYGUN TETKİKLERİN İSTENMESİNİN ÖNEMİ * UYGULANAN TEDAVİ YÖNTEMİNİN UYGUN OLUP OLMADIĞI 262

ANCAK DOĞRU TANI KONULARAK UYGUN TEDAVİYE BAŞLANMIŞ OLMASI HALİNDE ÖLÜMÜN MEYDANA GELMESİ DURUMUNDA, ÖLÜMÜN KOMPLİKASYON OLARAK DEĞERLENDİRİLECEĞİ, HİÇ BİR TIBBİ MÜDAHALEDE ŞİFA GARANTİSİ BULUNMADIĞI KABUL EDİLMEKLE BİRLİKTE MEYDANA GELEN ÖLÜMLE TEDAVİ VE TEŞHİSTEKİ EKSİKLİK ARASINDA İLLİYET BAĞI BULUNMASI HALİNDE BUNUN KOMPLİKASYON OLARAK DEĞİL MALPRAKTİS OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ, DOLAYISIYLA MAHKEME’NİN MAHKUMİYET KARARINDA İSABETSİZLİK BULUNMADIĞI, BEBEĞİN KURTULMASININ KESİN OLMADIĞI ŞEKLİNDEKİ TESPİTİN DE MALPRAKTİS OLGUSUNU DEĞİŞTİRMEYECEĞİ VE SANIK DOKTOR’UN MEYDANA GELEN ÖLÜMDEN SORUMLU TUTULMASINI ENGELLEYECEK BİR DEĞERLENDİRME OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * AİLE HEKİMLİĞİ UZMANI * ATEŞ, İSHAL VE KUSMA ŞİKAYETİ İLE GETİRİLEN BEBEĞE YAKLAŞIM *  BEBEĞİN YATIRILARAK TAKİP EDİLMESİNİN ÖNEMİ 264

İLAÇ İÇME ÖYKÜSÜNE RAĞMEN AĞIR METABOLİK ASİDOZU OLAN ÖLENİN, MİDESİ YIKANIP SERUM TAKILIP, 5 SAAT SONRA TABURCU EDİLMESİ ŞEKLİNDE GERÇEKLEŞEN OLAYDA, BİLİRKİŞİ RAPORLARI’NA GÖRE; HASTANIN 24 SAAT SÜREYLE MÜŞAHADE ALTINDA TUTULMAMASININ EKSİK TEDAVİ KABUL EDİLMEKLE BİRLİKTE BU EKSİKLİĞİN ÖLÜM ÜZERİNDE ETKİSİ VE ÖLÜMLE İLLİYET KURULA-MAYACAĞINDAN, GÖREVİ İHMAL SUÇUNUN OLUŞTUĞU HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * İLAÇ İÇME / İNTİHAR TEŞEBBÜSÜ ÖYKÜSÜ OLAN HASTAYA YAKLAŞIM * HASTAYI 24 SAAT MÜŞAADE ALTINDA TUTMA  GEREKLİLİĞİ 267

OLAYDA ÖLENE GEREKLİ TETKİKLERİ YAPMAYAN VE BU KONUDA İHMAL GÖSTEREN DOKTOR’UN EYLEMİ İLE ÖLÜM ARASINDA UYGUN İLLİYET BAĞI KURULAMAYACAĞI, DOLAYISIYLA SANIK DOKTOR’UN TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇUNDAN SORUMLU TUTULAMAYACAĞI SABİT İSE DE, ÖLENE GEREKLİ MÜDAHALENİN YAPILMAYARAK TIBBİ YARDIMIN GECİKTİRİLMESİ ŞEKLİNDEKİ EYLEMİNİN TCK’NIN 257/2. MADDESİNE UYGUN SUÇU OLUŞTURACAĞI HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * DAHİLİYE UZMANI * MANTAR ZEHİRLENMESİ SONRASI BAŞVURAN HASTAYA YAKLAŞIM * UYGUN TETKİKLERİN YAPILMASI GEREKTİĞİ * 36 SAAT GÖZLEM ALTINDA TUTMANIN ÖNEMİ * HABERSİZ OLARAK HASTANEYİ TERKEDEN VE GERİ GELEN HASTA 267

OKSİJEN SATURASYON PROBUNUN AMELİYAT SIRASINDA ARIZALANMASININ VEYA ARIZALI OLMASI İLE ÖLÜM OLAYI ARASINDA İLLİYET BAĞI BULUNUP BULUNMADIĞINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME YAPILMAMASI, ÖLEN KİŞİNİN İKİNCİ AMELİYATA HAZIR OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME YAPILIP YAPIL-MAMASI İLE ONAY FORMU’NUN ALINIP ALINMADIĞI HUSUSLARINDA DEĞER-LENDİRME YAPILMAKSIZIN; YETERSİZ RAPORA GÖRE KARAR VERİLEMEYECEĞİ HK. 
* GENEL CERRAHİ UZMANI * BEL FITIĞI AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * AMELİYAT SIRASINDA ARIZALAN CİHAZ * ONAM FORMUNUN ÖNEMİ 269

MADDİ GERÇEĞİN KUŞKUYA YER VERMEYECEK ŞEKİLDE BELİRLENMESİ AÇISINDAN ADLİ TIP GENEL KURULU’NDAN OLAYDA SANIK DOKTORLAR’IN KUSURU BULUNUP BULUNMADIĞINA VE ÖLÜM İLE SANIK DOKTORLAR’IN EYLEMLERİ ARASINDA İLLİYET BAĞI BULUNUP BULUNMADIĞINA İLİŞKİN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * BEYİN CERRAHİ UZMANI * GENEL CERRAHİ UZMANI * YÜKSEKTEN DÜŞME, ATEŞ VE KUSMA ŞİKAYETLERİ İLE BAŞVURAN ÇOCUĞA YAKLAŞIM * GENEL BEDEN TRAVMASINDA GEREKLİ KONSULTASYONLARIN VE TETKİKLERİN ÖNEMİ 271

SANIK DOKTOR’A KUSUR OLARAK İZAFE EDİLEN DAVRANIŞLARLA ÖLÜM ARASINDA İLLİYET BAĞININ BULUNUP BULUNMADIĞI, KUSURLU DAVRANIŞLARLA MEYDANA GELEN ÖLÜM ARASINDA UYGUN İLLİYET BAĞININ KURULUP KURULAMAYACAĞI, SANIK DOKTOR’UN KENDİSİNE YÜKLENİLEN VE KUSUR OLARAK İZAFE EDİLEN DAVRANIŞLARI TAM OLARAK YERİNE GETİRMESİ DURUMUNDA DAHİ ÖLÜMÜN GERÇEKLEŞİP GERÇEKLEŞMEYECEĞİNE İLİŞKİN RAPOR ALINARAK, ÖLÜM İLE KUSURLU DAVRANIŞLAR ARASINDA UYGUN İLLİYET BAĞININ SAPTANAMAMASI DURUMUNDA EYLEMİNİN, İHMALİ DAVRANIŞLA GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU KAPSAMINDA, UYGUN İLLİYET BAĞININ SAPTANMASI HALİNDE İSE TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇUNUN OLUŞACAĞI HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * KARIN AĞRISI VE KUSMA ŞİKAYETLERİ İLE GETİRİLEN ÇOCUĞA YAKLAŞIM * LABORATUAR BULGULARINA GÖRE KONSULTASYON İSTENMESİ GEREKTİĞİ 273

HASTANIN İLK MÜRACAATI ANINDA GEREKEN TIBBİ İŞLEM VE MÜDAHALELERİN NELER OLDUĞU, SANIK DOKTOR’UN BELİRTİLEN ŞİKÂYETLERLE MÜRACAAT EDEN HASTAYA KARŞI GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TIBBİ TEDAVİNİN YETERLİ OLUP OLMADIĞI, SANIK DOKTOR’UN MÜDAHALESİNİN YETERSİZ OLDUĞUNUN TESPİTİ HALİNDE BU EKSİKLİĞİN ORTAYA ÇIKAN MYOKARD İNFARKTÜSÜ VE SONRASINDA GELİŞEN RAHATSIZLIKLAR YÖNÜNDEN ZARARI ARTTIRICI BİR ETKİYE SAHİP OLUP OLMADIĞI HUSUSLARININ TEREDDÜTE YER VERMEYECEK ŞEKİLDE, NET BİR BİÇİMDE SAPTANMASI, SANIK DOKTOR’UN TEŞHİS VE TEDAVİSİNDE BİR İHMALİNİN BULUNUP BULUNMADIĞI HUSUSLARINDA GERÇEĞİN KUŞKUYA YER VERMEYECEK ŞEKİLDE BELİRLENMESİ, SANIK DOKTOR’UN OLAY NEDENİYLE TIBBİ AÇIDAN KUSURLU BULUNUP BULUNMADIĞININ TESPİTİNE İLİŞKİN OLARAK ÖNCEKİ RAPORLARI DA İRDELEYECEK ŞEKİLDE ADLİ TIP KURUMU GENEL KURULU’NDAN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * GÖĞÜS AĞRISI, YANMA HİSSİ VE SOL KOLDA UYUŞMA ŞİKAYETLERİ İLE BAŞVURAN HASTAYA YAKLAŞIM * KARDİYOLOJİ KOSULTASYONUNUN SONUCA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ 275

SANIK DOKTOR’UN EYLEMİ İLE NETİCE ARASINDA İLLİYET BAĞININ KESİN BİR ŞE-KİLDE KURULAMADIĞI, BU NEDENLE SANIĞIN TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇUNDAN SORUMLU TUTULAMAYACAĞI, ANCAK BAHSEDİLEN RAPORLAR VE TÜM DOSYA KAPSAMINDAN SANIĞIN ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVLERİ YERİNE GETİRMEDİĞİ VE EYLE-MİNİN TCK’NIN 257/2. MADDESİNDEKİ GÖREVİ İHMAL SUÇUNU OLUŞTURDUĞU HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * ARAÇ DIŞI TRAFİK KAZASI İLE GETİRİLEN HASTAYA YAKLAŞIM * KIRIKLARIN TESPİT EDİLEMEMESİNİN TIBBİ EKSİKLİK OLDUĞU 276

ENFEKSİYONUN AMELİYAT ESNASINDA KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ, MALZEME VE SOLÜSYONLARDAN KAYNAKLANABİLECEĞİ, AMELİYATTA STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON SORUNU YAŞANDIĞI, BAŞTA İDARE OLMAK ÜZERE AMELİYAT EKİBİNİN SORUMLU OLDUĞU HK. 
* GÖZ HASTALIKLARI UZMANI * KATARAKT AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * AMELİYATHANE VE TIBBİ MALZEME STERİLİZASYONUNUN ÖNEMİ * HASTANE ENFEKSİYONLARINDA AMELİYAT EKİBİNİN SORUMLULUĞU 278

ÖLÜM İLE HASTANEDE TESPİT EDİLEN EKSİKLİKLER ARASINDA UYGUN İLLİYET BAĞI BULUNUP BULUNMADIĞINA DAİR ADLİ TIP KURUMU’NDAN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 
* BAŞHEKİM * YENİ DOĞAN SERVİSİ SORUMLU HEKİMİ * HASTANEDE 1 AYDA YATAN 16 BEBEKTEN 4ÜNÜN ÖLMESİ  * ENFEKSİYON İÇİN RİSK OLUŞTURAN EKSİKLİKLERİN TESPİT EDİLMESİ * GECELERİ NÖBETÇİ DOKTOR BULUNMAMASI * HASTALARIN GÜNLÜK TAKİP NOTLARININ TUTULMAMASI * KÜLTÜR RAPORLARINI TANILAMADA YETERSİZLİK 280

DOSYANIN ADLİ TIP KURUMU İLGİLİ İHTİSAS DAİRESİ’NE GÖNDERİLEREK, SANIK DOKTOR’UN; MEVCUT ŞİKÂYET, KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARLA “AKCİĞER ENFEKSİYONU” TANISI KONMASININ MÜMKÜN OLUP OLMADIĞININ, MÜMKÜN OLMASI HALİNDE, ÖLÜMÜN BİR GÜN İÇİNDE GERÇEKLEŞTİĞİ DE DİKKATE ALINARAK, AKCİĞER ENFEKSİYONUNA UYGULANABİLECEK TEDAVİNİN HASTALIĞIN SEYRİNİ ETKİLEYİP ETKİLEMEYECEĞİNİN SORULMASI, SONUÇLA SANIK DOKTOR’UN EYLEMİ ARASINDA İLLİYET BAĞININ, TANI, TEŞHİS VE TEDAVİDE SANIK DOKTOR’A İSNAT EDİLEBİLECEK HERHANGİ BİR KUSUR BULUNUP BULUNMADIĞINA İLİŞKİN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * KUSMA, İSHAL VE KARIN AĞRISI ŞİKAYETLERİ İLE GELEN HASTAYA YAKLAŞIM * AKCİĞER ENFEKSİYONU TANISI KONULMASININ MÜMKÜN OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ 282

ÖLÜMÜN PLESANTAL ANOMALİDEN KAYNAKLANMIŞ OLABİLECEĞİ, KANAMANIN ORJİNİNE YÖNELİK GEREKLİ MÜDAHALE ZAMANINDA YAPILSA BİLE ÖLÜMÜN YÜKSEK İHTİMALDE GERÇEKLEŞECEĞİ BİLDİRİLDİĞİNDEN, SANIK DOKTOR’UN OLAY NEDENİYLE TIBBİ AÇIDAN KUSURLU BULUNUP BULUNMADIĞI, EKSİK VEYA HATALI DAVRANIŞI İLE ÖLÜM ARASINDA İLLİYET BAĞI KURULUP, KURULAMAYACAĞININ TESPİTİ AÇISINDAN ÖNCEKİ RAPORLAR DA İRDELENECEK ŞEKİLDE ADLİ TIP GENEL KURULU’NDAN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * SEZERYAN İLE DOĞUM KOMPLİKASYONLARI * KANAMANIN ORİJİNİNE YÖNELİK ZAMANINDA VE GEREKLİ ARAŞTIRMANIN YAPILMASI GEREKLİLİĞİ 283

KUSUR KONUSUNDA KUŞKUYA DÜŞÜLDÜĞÜNDEN, BİR KEZ DE MESLEKİ KUSURLAR YÖNÜNDEN BİLİMSEL VE TEKNİK GÖRÜŞ BİLDİRMEKLE YETKİLİ ADLİ TIP KURUMU 3. İHTİSAS KURULU VEYA YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI’NDAN RAPOR ALINARAK, AÇIKÇA, SANIK DOKTOR’UN EYLEMİ İLE ÖLÜM ARASINDA İLLİYET BAĞININ BULUNUP BULUNMADIĞININ TESPİT EDİLMESİ GEREKTİĞİ HK. 
* GENEL CERRAHİ UZMANI * SOL KASIK FITIĞI AMELİYATININ KOMPLİKASYONLARI * POSTOERATİF DÖNEMDE UYGUN NÖBETÇİ EKİBİN VE HASTA VİZİTİNİN ÖNEMİ 286

SAVUNMASI DA GÖZETİLEREK, SANIK PROF. DOKTOR’A ATFEDİLECEK KUSURUN TARTIŞMAYI GEREKTİRMEYECEK ŞEKİLDE KESİN BİR BİÇİMDE SAPTANMASI, SANIK DOKTOR’A GERÇEKLEŞTİRDİĞİ AMELİYATTA, OLAY NEDENİYLE TIBBİ AÇIDAN KUSURLU BULUNUP BULUNMADIĞININ, MEYDANA GELEN SONUÇ İLE TIBBİ MÜDAHALE ARASINDA İLLİYET BAĞININ OLUP OLMADIĞININ KUŞKUYA YER VERMEYECEK ŞEKİLDE TESPİTİNE İLİŞKİN OLARAK, ÖNCEKİ RAPORLAR DA İRDELENEREK HER TÜRLÜ ŞÜPHEDEN UZAK BİÇİMDE SAPTANMASI İÇİN YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI’NDAN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 
* ESTETİK PLASTİK VE REKONSTRUKTİF CERRAHİ UZMANI * MEME KÜÇÜLTME VE DİKLEŞTİRME AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜRECİ VE YÖNETİMİNİN ÖNEMİ 287

NEFES DARLIĞI, GÖĞÜS AĞRISI YAKINMALARI OLAN ÖLENİ HASTANEYE GÖTÜRMEMEK SURETİ İLE BU KONUDA İHMAL GÖSTEREN SANIK DOKTOR’UN EYLEMİNİN; TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇUNU OLUŞTURMAYACAĞI, ÖLENE GEREKLİ MÜDAHALENİN YAPILMAYARAK TIBBİ YARDIMIN GECİKTİRİLMESİ SURETİYLE MAĞDURİYETE NEDEN OLUNMASI ŞEKLİNDEKİ EYLEMİN TCK’NIN 257/2. MADDESİNE UYGUN SUÇU OLUŞTURACAĞI HK. 
* 112 AMBULANS HEKİMİ * GÖĞÜS AĞRISI, NEFES ALAMAMA ŞİKAYETLERİ OLAN HASTAYA YAKLAŞIM * KONVERSİYON / SİYANOZ AYIRICI TANISI 288

HASTA VE YAKINLARININ BEYANLARINDA; BEBEĞİN CANLI OLARAK DÜNYAYA GELDİĞİ VE BEBEĞİN MASAYA ALINDIKTAN SONRA YERE DÜŞÜRÜLDÜĞÜ İDDİALARI DİKKATE ALINDIĞINDA, MADDİ GERÇEĞİN HİÇ BİR KUŞKUYA YER VERMEYECEK ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKARTILMASI VE RAPORLAR ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ BAKIMINDAN ADLİ TIP GENEL KURULU’NDAN BEBEĞİN ÖLÜM NEDENİNİN BELİRLENMESİ VE OLAYDA SANIKLARIN KUSURLARININ BULUNUP BULUNMADIĞINA İLİŞKİN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * NORMAL DOĞUMDA KORDON DOLANMASI KOMPLİKASYONU * BEBEĞİN MASADAN DÜŞTÜĞÜ İDDİASI 290

BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ VE ÖZELLİKLE HASTAYA ZAMANINDA GEREKLİ MÜDAHALENİN YAPILMASI HALİNDE MAĞDURUN BİR TÜPÜNÜN ALINMASININ GEREKİP GEREKMEYECEĞİNİN AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMAK ÜZERE ADİL TIP GENEL KURULU’NDAN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * EKTOPİK GEBELİK AYIRICI TANISI * UYGUN TANININ UYGUN SÜREDE KONULMASININ ÖNEMİ 291

ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NUN BAĞLAYICI OLMAYIP, DİĞER DELİLLERLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKEN BİR DELİL DEĞERLENDİRME ARACI OLDUĞU DA NAZARA ALINARAK; SANIK DOKTOR’UN YAPTIĞI AMELİYAT SIRASINDA HATA YAPIP YAPMADIĞI VE HASTANIN İKİNCİ BİR AMELİYAT GEÇİRMESİNE NEDEN OLUP OLMADIĞI HUSUSLARINDA GERÇEĞİN KUŞKUYA YER VERMEYECEK ŞEKİLDE BELİRLENMESİ, SANIK DOKTOR’UN OLAY NEDENİYLE TIBBİ AÇIDAN KUSURLU BULUNUP BULUNMADIĞININ TESPİTİNE İLİŞKİN OLARAK ÖNCEKİ RAPORLAR DA İRDELENEREK SANIK DOKTOR’UN TAKSİRLİ EYLEMİ İLE YARALAMA ARASINDA İLLİYET BAĞI BULUNUP BULUNMADIĞI, HASTANIN İDDİALARI, SANIK DOKTOR’UN SAVUNMASI VE TÜM TIBBİ BİLGİ VE BELGELER DE DEĞERLENDİRİLMEK SURETİYLE ÖNCELİKLE HER İKİ YARALANMANIN OLUŞMA NEDENİNİN HER TÜRLÜ ŞÜPHEDEN UZAK BİÇİMDE SAPTANMASI İÇİN ÜNİVERSİTE’NİN KONUSUNDA UZMAN DOKTORLARINDAN OLUŞAN BİLİRKİŞİ HEYETİNDEN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 
* GENEL CERRAHİ UZMANI * GUATR AMELİYATI KOMPİKASYONLARI * ZOR ENTUBASYON VAKALARINA YAKLAŞIM * KOMPLİKASYON SÜRECİ VE  
YÖNETİMİ 293

MADDİ GERÇEĞİN KUŞKUYA YER VERMEYECEK ŞEKİLDE BELİRLENMESİ, SANIK DOKTOR’UN OLAYDA KUSURLU OLUP OLMADIĞININ KESİN OLARAK TESPİTİ BAKIMINDAN, ADLİ TIP KURUMU İLGİLİ İHTİSAS DAİRESİ’NDEN YENİDEN ALINACAK RAPOR SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * AMNİYON SIVISI ASPİRASYONUNA BAĞLI SOLUNUM YETMEZLİĞİ  * KOMPLİKASYON SÜRECİ VE YÖNETİMİ 295

AYNI KURUL’DAN ALINAN RAPORLAR’DA BELİRLENEN ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ VE SANIK DOKTOR’UN EYLEMİ İLE ÖLÜM ARASINDA İLLİYET OLUP OLMADIĞININ BELİR-LENEBİLMESİ İÇİN ADLİ TIP GENEL KURULU’NDAN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * AŞI SONRASI YÜKSEK ATEŞ ŞİKAYETİ İLE BAŞVURAN ÇOCUĞA YAKLAŞIM * TAM SİSTEMİK MUAYENENİN ÖNEMİ 296

BEBEĞİN ANNE KARNINDA ÖLDÜĞÜ, SAĞ OLARAK DOĞMADIĞI, DOLAYISI İLE KİŞİ SIFATINI KAZANAMADIĞI ANLAŞILDIĞINDAN; SANIK DOKTOR’UN EYLEMİNİN TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇUNU OLUŞTURMAYACAĞI, ANCAK SANIK DOKTOR’UN OLAY NEDENİYLE TIBBİ AÇIDAN KUSURLU BULUNUP BULUNMADIĞINA İLİŞKİN OLARAK BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNDUĞUNDAN, ÇELİŞKİYİ GİDERECEK ŞEKİLDE ADLİ TIP GENEL KURULU'NDAN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * MİADINDA AĞRILI GEBEYE YAKLAŞIM * ÇKS TAKİP VE KAYITLARININ ÖNEMİ * GEBENİN SIK VE SÜREKLİ TAKİP EDİLMESİ GEREKLİLİĞİ 298

SANIK DOKTOR TARAFINDAN YAPILAN TÜM AMELİYAT SÜREÇLERİ, TABURCU VE HASTANEYE SEVK İŞLEMLERİ DE DEĞERLENDİRİLMEK SURETİYLE MEYDANA GELEN OLAYDA, SANIK DOKTOR’UN TIP KURALLARINA UYMAYAN DAVRANIŞI OLUP OLMADIĞININ VE KOMPLİKASYON YÖNETİMİNDE EKSİKLİK BULUNUP BULUNMADIĞININ TESPİTİ GEREKTİĞİ HK. (MUHALEFET ŞERHİ) 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI * DÜŞME SONRASI BAŞVURAN HASTAYA YAKLAŞIM * REVİZYON TOTAL KALÇA PROTEZİ AMELİYATI KOMPİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜRECİ VE YÖNETİMİNİN ÖNEMİ 300

SANIK DOKTOR’UN GÖREVİNİN GEREKLERİNE UYGUN VE ZAMANINDA MÜDAHALE ETTİĞİ TAKDİRDE BEBEĞİN ÖLMEYECEĞİNİN BEKLENEN VE MUHTEMEL SONUÇ OLDUĞUNUN ANLAŞILMASINA GÖRE, İHMALİ EYLEMİ İLE ÖLÜM ARASINDA İLLİYET BAĞI BULUNAN SANIK DOKTOR’UN TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇUNDAN MAHKUMİYETİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * MİADINDA AĞRILI GEBEYE YAKLAŞIM * ÇKS / NTS TAKİP VE KAYITLARININ ÖNEMİ * ASFİKTİK  DOĞUM VE GELİŞEN KOMPLİKASYONLAR * BİZZAT VE ERKEN MÜDAHALENİN ÖNEMİ 302

MALİGN TÜMÖRÜ SEMİNOM OLARAK DEĞERLENDİREN,  TANI HATASI YAPAN SANIK DOKTOR’UN SUÇ AÇISINDAN TAKSİRİNİN BULUNMADIĞI HK.
* PATOLOJİ UZMANI * HATALI TANI / TANIDA GECİKME * TANIDA GECİKME İLE TÜMÖR KİTLESİNİN BÜYÜDÜĞÜ VE DİĞER ORGANLARA YÜK GETİRDİĞİ İDDİASI * KEMOTERAPİ KOMPLİKASYONLARI 304

HASTADA AMELİYAT SONRASI ORTAYA ÇIKAN CAUDA EQUİNA SENDROMUNUN, HER TÜRLÜ ÖZENE RAĞMEN ÖNLENEMEYECEK BİR ANESTEZİ KOMPLİKASYONU OLARAK DEĞERLENDİRİLDİĞİ, HERHANGİ BİR TIBBİ İHMAL YA DA KUSURDAN KAYNAKLANMADIĞI HK. 
* ANESTEZİ UZMANI * KASIK FITIĞI AMELİYATI * SPİNAL ANESTEZİ KOMPLİKASYONLARI * CAIDA EQUİNA SENDROMU 308

SANIK DOKTOR’A İSNAT EDİLEN TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNUN TCK’NIN 89/5. MADDESİ UYARINCA SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMASININ ŞİKÂYETE TABİ OLDUĞU, MAĞDUR HASTANIN TCK’NIN 73/1. MADDESİNDE BELİRTİLEN ALTI AYLIK YASAL SÜRE İÇİNDE MERCİİNE BAŞVURARAK ŞİKAYETİNİ BİLDİRMESİ GEREKTİĞİ HK. 
* PLASTİK REKONSDTRİKTİF VE ESTETİK CERRAHİ UZMANI * GÖĞÜS TOPARLAMA AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * REVİZYON AMELİYATININ GEREKLİLİĞİ 309

UYGULANAN İLACIN HEMEN KISA BİR SÜRE İÇERİSİNDE VÜCUT İÇİNDE DOKU İÇİ YAYILIMININ VE SİYATİK SİNİRE ETKİSİNİN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI, MÜMKÜN OLMAMASI HALİNDE HASTAYA YAPILAN İĞNENİN SİYATİK SİNİRE DENK GELMESİ NETİCESİNDE SÖZ KONUSU ARAZIN BELİRTİLEN SÜREDE OLUŞUP OLUŞMAYACAĞI VE ENJEKSİYONDAN SONRA SOL AYAĞININ ÜZERİNE BASAMADIĞINI BEYAN EDEN HASTANIN, HASTANEDE SABAHA KADAR MÜŞAHEDE ALTINDA TUTULMASI YERİNE, OLAYIN HEMEN AKABİNDE TAM TEŞEKKÜLLÜ BİR HASTANE’YE SEVKİNİN SAĞLANMASI DURUMUNDA DA AYNI SONUÇLARIN OLUŞUP OLUŞMAYACAĞI HUSUSUNDA YENİDEN BİR RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * BAŞ AĞRISI VE MİGREN ŞİKAYETİ İLE BAŞVURAN HASTAYA YAKLAŞIM * İM ENJEKSİYON KOMPLİKASYONU * SİYATİK SİNİR HASARINA BAĞLI DÜŞÜK AYAK * ACİLEN SEVKİN GEREKİP GEREKMEDİĞİ 310

MAHKEME’CE, SANIK DOKTOR’UN ÜZERİNE ATILI TAKSİRLE YARALAMA SUÇU AÇISINDAN KUSURUNUN BULUNMADIĞI BELİRTİLMİŞ OLMASINA RAĞMEN HÜKÜM FIKRASINDA UYGULANAN KANUN MADDESİNİN YAZILMAMASI SURETİYLE CMK’NIN 232/6. MADDESİNE MUHALEFET EDİLMESİ HK. 
* GÖZ HASTALIKLARI UZMANI * ŞALAZYON DOKUSU İÇİNE ENJEKSİYON KOMPLİKASYONU * GÖRME KAYBI İDDİASI 312

MAĞDURENİN KOLUNDA OLUŞAN ŞİŞLİĞİN TEDAVİ SIRASINDA GELİŞEN BİR KOMPLİKASYON OLMASI SEBEBİYLE MEYDANA GELEN OLAYDA SANIK DOKTOR’UN KUSURUNUN BULUNMADIĞI HK. 
* ÖZEL SAĞLIK MERKEZİ * NÖBETÇİ HEKİM * ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI * İSHAL VE KUSMA ŞİKAYETLERİ İLE GETİRİLEN ÇOCUĞA YAKLAŞIM * İNTRAVENÖZ MAYİ KOMPLİKASYONU OLARAK KOLDA ŞİŞLİK * BASİT TIBBİ MÜDAHALE İLE GİDERİLEBİLECEK DERECEDE YARALANMA 313

HÜKMÜN ESASINI TEŞKİL EDEN KISA KARARDA DAVANIN HUKUKİ İHTİLAF KAPSAMINDA BULUNDUĞUNDAN BAHİSLE SANIK DOKTOR’UN BERAATİNE HÜKMEDİLMESİNE KARŞIN, GEREKÇELİ KARARDA SANIK DOKTOR’UN KUSURUNUN BULUNMADIĞINDAN BAHİSLE BERAAT KARARI VERİLMEK SURETİYLE ÇELİŞKİ YARATILMAMASI GEREKTİĞİ HK. 
* KARDİYOLOJİ UZMANI * GÖĞÜS AĞRISI ŞİKAYETİ İLE BAŞVURAN HASTAYA YAKLAŞIM * KORONER BY-PASS AMELİYATI ENDİKASYONU * AMELİYATTA HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMAMASI 314

BAZI DURUMLARDA DOĞUMUN HIZLI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞEBİLECEĞİ, TÜM DOĞUMLARDA İNTRAUTERİN ANİ ÖLÜMLERİN GÖRÜLEBİLECEĞİ, SANIK DOKTOR’A ATF-I KABİL KUSURUNUN BULUNMADIĞI  HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * VAJİNADA HAFİF KANAMA ŞİKAYETİ OLAN 31 HAFTALIK HAMİLEYE YAKLAŞIM * DOĞRU VE ZAMANINDA SEVK KARARININ ÖNEMİ * VAJİNAL KANAMADA KOMPLİKASYON SÜRECİ VE YÖNETİMİ 315

DOSYANIN ADLİ TIP KURUMU İLGİLİ İHTİSAS DAİRESİ’NE GÖNDERİLEREK; SANIK DOKTOR TARAFINDAN BİR SAATLİK SÜREDE YAPILAN 8 OPERASYONUN, SÜRE VE KULLANILAN MALZEMELER İLE MALZEMELERİN KULLANILMA SAYISI BAKIMINDAN TIP BİLİMİ KURALLARINA UYGUN OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ GEREKTİĞİ HK. 
* GÖZ HASTALIKLARI UZMANI * AMELİYAT SONRASI HASTALARDA GELİŞEN ENDOFTALMİLER * AMELİYAT ORTAMININ STRERİLİZASYONUNUN ÖNEMİ * HASTANE ENFEKSİYONU 317

SANIK DOKTOR HAKKINDAKİ BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNDUĞUNDAN, DOSYANIN ADLİ TIP KURUMU GENEL KURULU’NA GÖNDERİLMESİ GEREKTİĞİ HK. 
* ÜROLOJİ UZMANI * TESTİS AĞRISI İLE BAŞVURAN HASTAYA YAKLAŞIM * VARİKOSELEKTOMİ AMELİYATI SONRASI TESTİS KAYBI * AMELİYATTA YANLIŞ ARTERİN BAĞLANARAK DOKU KAYBINA SEBEP  OLUNDUĞU İDDİASI 318

BİLİRKİŞİLERDEN İKİSİNİN AYNI OLMASI, HER İKİ RAPORUN OYBİRLİĞİ İLE DÜZENLENMESİNE RAĞMEN;  RAPORUN BİRİNDE SANIK DOKTOR’UN “KUSURLU”, DİĞERİNDE İSE “KUSURSUZ” OLDUĞU BELİRTİLEREK AÇIK ÇELİŞKİ OLUŞTURULDUĞU HALDE VE MEVCUT ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ İÇİN ADLİ TIP KURUMU GENEL KURULU’NDAN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * DOĞUM EYLEMİ SONRASI BEBEKTE TESPİT EDİLEN BRAKİAL PLEKSUS YARALANMASI 320

HASTAYA UYGULANAN CERRAHİ İŞLEMİN ENDİKASYONUNUN DOĞRU OLDUĞU, AMELİYATTA GELİŞEN REKTUM YARALANMASININ BİR KOMPLİKASYON OLARAK KABULÜNÜN GEREKTİĞİ VE BU KOMPLİKASYONUN DA DOĞRU İZLENDİĞİ VE GEREKLİ TEDAVİNİN YAPILDIĞI HK. 
* ÜROLOJİ UZMANI * PROSTAT AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ 321

HASTAYA KONULAN TANI VE YAPILAN AMELİYATIN TIP BİLİMİNİN GENEL KABUL GÖRMÜŞ İLKE VE KURALLARINA UYGUN OLDUĞU, HASTADA ORTAYA ÇIKAN TABLONUN AMELİYAT ESNASINDA HER TÜRLÜ ÖZENE RAĞMEN OLUŞABİLEN HERHANGİ BİR TIBBİ KUSUR YA DA İHMAL İZAFE EDİLEMEYEN KOMPLİKASYON OLARAK NİTELENDİRİLDİĞİ HK. 
* BEYİN CERRAHİSİ UZMANI * MİKRODİSKEKTOMİ AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * CERRAHİ ALET UCUNUN KIRILARAK SİNİR HASARI YAPMAYACAK BİR BÖLGEDE KALMASI 322

HASTALIĞIN DERECESİNİ GÖSTEREN GRAFİNİN ÇEKİLMEMESİ EKSİKLİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞ İSE DE, SONRAKİ TEDAVİYE YÖNELİK İŞLEMLERDE BİR EKSİKLİK BULUNMADIĞI, BU EKSİKLİĞİN TEDAVİ SÜRECİNE VEYA OLUŞAN ZARARA BİR ETKİSİNİN SAPTANAMADIĞI, EKSİKLİĞİN ANCAK MEYDANA GELEN ZARARA YOL AÇMASI VEYA ZARARIN ARTMASINA ETKİLİ OLMASI HALİNDE CEZAİ SORUMLULUĞU GEREKTİREBİLECEĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * ÇOCUK CERRAHİSİ UZMANI * “ANESTEZİ UZMANI * ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI * SOLUNUM YOLUNDA YABANCI CİSİM ASPİRASYONU ŞİKAYETİ İLE GETİRİLEN ÇOCUĞA YAKLAŞIM * RİJİD BRONOKOSKOPİ İŞLEMİ KOMPLİKASYONLARI * HASTANIN KENDİ KENDİNİ ENTÜBE ETMESİ * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ 323

SANIK DOKTOR’UN ÖLENİN MÜDAVİ DOKTORU OLMAYIP, AMELİYAT SONRASI DİKİŞLERİNİN BİR KISMININ AÇILMASI SEBEBİYLE ÖLENİN YARASINI STERİL ALET-LERLE DİKTİĞİ, BAŞKACA TEDAVİYİ YÖNLENDİRİCİ BİR EYLEMİNİN OLMADIĞI HK. 
* GENEL CERRAHİ UZMANI * KARACİĞER KANSERİ TANILI HASTAYA YAKLAŞIM * KARACİĞER NAKLİ KARARI VE SÜRECİ 325

GELİŞEN BRADİKARDİNİN HEMEN TESPİT EDİLDİĞİ, BRADİKARDİ VE ARREST SONRASI UYGULANAN RESÜSİTASYONUN DOĞRU YAPILDIĞI, SANIK DOKTORLAR’IN EYLEMLERİNİN TIP KURALLARINA UYGUN OLDUĞU HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * ANESTEZİ UZMANI * SEZERYAN ENDİKASYONU * AMELİYAT SONRASI ORTAYA ÇIKAN BRADİKARDİ * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ * RESÜTASYONUN ÖNEMİ 327

KİŞİYE UYGULANAN BİLATERAL TOTAL TİROİDEKTOMİ OPERASYONU SIRASINDA OLUŞAN LARYNGEAL SİNİR HASARININ, YAPILAN AMELİYATIN KOMPLİKASYONLARINDAN OLDUĞU CİHETLE, GENEL CERRAHİ UZMANI OLAN SANIK DOKTOR’A KUSUR İZAFE EDİLMEDİĞİ HK. 
* GENEL CERRAHİ UZMANI * TROİDEKTOMİ AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * KONSULTASYONUN ÖNEMİ * KOMLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ 328
ÖLÜMÜN TAKİP VE TEDAVİ KUSURUNDAN KAYNAKLANDIĞININ KESİN OLARAK SAPTANAMADIĞI, ÖLÜM OLAYI İLE SANIK DOKTOR’UN EYLEMİ ARASINDA İLLİYET BAĞININ BULUNMADIĞI, BU NEDENLE SANIK DOKTOR’UN TAKSİRLE ÖLDÜRMEYE İLİŞKİN TCK’NIN 85/1. MADDESİ YERİNE, İHMALİ DAVRANIŞLA GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNA İLİŞKİN TCK’NIN 257/2. MADDESİYLE CEZALANDIRILMASI GEREKİRTİĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * BAŞ AĞRISI VE MİGREN ŞİKAYETİ İLE BAŞVURAN HASTAYA YAKLAŞIM * İM ENJEKSİYON KOMPLİKASYONU * SİYATİK SİNİR HASARINA BAĞLI DÜŞÜK AYAK * ACİLEN SEVKİN GEREKİP GEREKMEDİĞİ 329

HASTADA KÜRTAJ SONRASI KANAMANIN MEYDANA GELMESİ VE SEYRİNDE, SANIK DOKTOR’UN KUSURLU EYLEMİNİN BULUNUP BULUNMADIĞI, KÜRTAJ SONRASI GEREKLİ TAKİP VE KANAMA KONTROLLERİNİN YETERİNCE YAPILIP YAPILMADIĞI HU-SUSLARININ TESPİTİÇİN İHTİSAS KURULU’NDAN EK RAPOR ALINMASI  GEREKTİĞİ HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * 14 HAFTALIK FETÜSÜN ÖLÜMÜ VE GEBEYE YAKLAŞIM * KÜRTAJ SONRASI KANAMA * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ 332

NÖROPATİNİN; ENJEKSİYON UYGULAMALARININ BEKLENEBİLİR KOMPLİKASYONU OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞ OLMASI NEDENLERİ İLE SANIKLARA KUSUR YÜKLENEMEYECEĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * BAŞ AĞRISI VE MİGREN ŞİKAYETİ İLE BAŞVURAN HASTAYA YAKLAŞIM * İM ENJEKSİYON KOMPLİKASYONU * SİYATİK SİNİR HASARINA BAĞLI DÜŞÜK AYAK 333

DOĞUMU GERÇEKLEŞTİRİLEN HASTADA KANAMA SONRASI RÜPTÜR  VE ATONİ KANAMASI TESPİTİ SONRASI YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLERİN BİR TIBBİ SIRALAMA İÇİNDE YAPILMASI GEREKTİĞİ, YAPILAN BİR İŞLEMİN YETERLİ GELMEMESİ HALİNDE SONRAKİ AŞAMAYA GEÇİLMESİ GEREKTİĞİ HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * NORMAL DOĞUM KOMPLİKASYONLARI * HİSTEREKTOMİ ÖNCESİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ 334

SANIK DOKTORLAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERDE TIP KURALLARINA AYKIRILIK BULUNMADIĞI, BU NEDENLE KUSUR YÜKLENEMEYECEĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ  * DAHİLİYE UZMANI * ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI * NÖROLOJİ UZMANI * YÜKSEK ATEŞ ŞİKAYETİ İLE BAŞVURAN HASTAYA YAKLAŞIM * KONSULTASYONUN ÖNEMİ * DOĞRU VE ZAMANINDA SEVK  
GEREKLİLİĞİ 336

RAPORLAR ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNDUĞU DEĞERLENDİRİLDİĞİNDEN, DOSYANIN ADLİ TIP KURUMU GENEL KURULU’NA GÖNDERİLEREK, MEYDANA GELEN OLAYDA SANIK DOKTORLAR’IN TIP KURALLARINA UYMAYAN DAVRANIŞLARI OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ GEREKTİĞİ HK. 
* GENEL CERRAHİ UZMANI  * KARACİĞER KİST HİDATİĞİ AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * AMELİYAT ÖNCESİ GEREKLİ HAZIRLIKLARIN YAPIŞIP YAPILMADIĞI * AMELİYAT SONRASI TAKİPLERİN YETERLİ OLUP OLMADIĞI 337

YAPILAN AMELİYATIN GEREKLİLİĞİNİN BULUNMADIĞI, DAMAR YARALANMALARINI ENGELLEMEK AMACIYLA SOL TARAFTAN GİRİŞ YAPILMADIĞI, BU TİP OPERASYONLARDA BÜYÜK DAMAR YARALANMALARI GÖRÜLEBİLMEKLE BİRLİKTE LİTERATÜRDE BU TİP OPERASYONLAR SIRASINDA GELİŞTİĞİ BİLDİRİLEN KALP YARALANMASI BULUNMADIĞI, DOLAYISIYLA ÖLÜM OLAYININ MEYDANA GELMESİNDE KUSUR BULUNDUĞU HK. 
* BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANI * AMELİYAT ENDİKASYONUNUN BULUNMAMASI * DAMAR YARALANMASINI ÖNLEMEK İÇİN UYGUN TEKNİĞİN ÖNEMİ 339

KÜÇÜĞÜN GÖRME KAYBI OLUŞACAK ŞEKİLDE YARALANDIĞI OLAYDA, SANIK DOKTOR’UN KUSURUNUN BULUNMADIĞI HK. 
* ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI * PREMATÜRE DOĞAN BEBEĞE YAKLAŞIM * SÜRESİNDE PREMATÜRE RETİNOPATİ MUAYENESİNİN  
GEREKLİLİĞİ 340

SANIK DOKTOR’UN, MAĞDURU KULAĞINA VE GENİZ ETİNE MÜDAHALE ETMEK İÇİN AMELİYAT ETTİĞİ SIRADA, MAĞDURUN ANNE-BABASINA HABER VERMEDEN, ENFEKTE OLDUĞUNDAN BAHİSLE KÜÇÜĞÜN BADEMCİKLERİNİ DE ALMASI ŞEKLİNDE GERÇEKLEŞEN EYLEMİN; TIBBİ BİR ZORUNLULUKTAN KAYNAKLANIP KAYNAK-LANMADIĞI HUSUSUNDA ADLİ TIP KURUMU YA DA YÜKSEK SAĞLIK ŞÜRASI’NDAN AYRICA BİR RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 
* ENDİKASYON KARARI * AMELİYATIN GENİŞLETİLMESİ * HASTA YAKINLARINDAN ONAM İSTENMESİNİN ÖNEMİ 341

KATILANIN BURNUNUN ESTETİK AÇIDAN KABUL EDİLEBİLİR BİR GÖRÜNÜMDE OLDU-ĞU, ESTETİK İYİLEŞTİRMELER SIRASINDA TERCİH EDİLEN YÖNTEME BAĞLI BURUN KANATLARINDA OLUŞAN NEDBELERİN BU AMELİYATLARIN TEKNİĞİNE BAĞLI BEKLE-NİR DURUMLAR OLDUĞU, SANIK DOKTOR’UN KUSURUNUN BULUNMADIĞI HK. 
* PLASTİK REKONSTRİKTİF VE ESTETİK CERRAHİSİ UZMANI * BURUN ESTETİĞİ AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * AMELİYAT TEKNİĞİNİN SEÇİMİ * BURUN KANATLARINDA OLUŞAN NEDBELER 342

ACİL OLMAYAN CERRAHİ MÜDAHALELER ÖNCESİNDE, HASTANIN MUAYENE, LABORATUAR VE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ, ÖN VEYA KESİN TANISI KONULMASINDAN SONRA CERRAHİ MÜDAHALE YAPILMASI GEREKTİĞİ, SANIK UZMAN DOKTOR’UN UYGULAMASININ TIP KURALLARINA UYGUN OLMADIĞI HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * SEZERYAN SIRASINDA TESPİT EDİLEN FARKLI BİR ANORMALLİK * AMELİYATIN GENİŞLETİLMESİ KARARI *  ACİL OLMAYAN CERRAHİ MÜDAHALE 344

İKİ BİLİRKİŞİ RAPORU ARASINDA ÇELİŞKİ ORTAYA ÇIKMASI KARŞISINDA, HASTANIN HYMENİDE YIRTILMA OLUP OLMADIĞI, SANIK DOKTOR’UN OLAYDA KUSURUNUN BULUNUP BULUNMADIĞINA DAİR ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI GENEL KURULU’NDAN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * MUAYENEDE HYMEN YIRTILDIĞI İDDİASI 345

SANIK DOKTOR’UN HASTAYI, GERÇEKLEŞTİRECEĞİ AMELİYATIN RİSK VE SONUÇLARI KONUSUNDA YETERLİ ŞEKİLDE BİLGİLENDİRMEDİĞİ, DOLAYISIYLA SANIK DOKTOR’UN ALDIĞINI SAVUNDUĞU RIZANIN GEÇERLİ OLMADIĞI, ZİRA; RIZANIN ANCAK TIBBA UYGUN TEŞHİS VE TEDAVİ UYGULANMASI ŞARTIYLA EYLEMİ HUKUKA UYGUN HALE GETİRECEĞİ HK. 
* BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANI * LOMBER DİSKEKTOMİ AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * AMELİYAT ENDİKASYONU * HASTANIN GEREKLİ VE YETERLİ  BİLGİLENDİRMESİNİN GEREKLİLİĞİ * ONAM FORMUNUN İÇERİĞİ * ONAMIN GEÇERLİLİĞİ 347

İLERİ TETKİKLERİ YAPTIRMAYARAK VE BATIN BT ÇEKMEYEREK İHMAL SURETİYLE GÖREV GEREKLERİNE AYKIRI HAREKET EDEN SANIK DOKTOR’UN EYLEMİNİN, 5237 SAYILI TCK'NIN 257/2. MADDESİNE UYAN İHMALİ DAVRANIŞLA GÖREVİ KÖTÜYE SUÇUNU OLUŞTURDUĞU GÖZETİLMEDEN, YANLIŞ DEĞERLENDİRME SONUCU EYLEMİN 5237 SAYILI TCK'NIN 257/1. MADDESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİP MAHKUMİYET HÜKMÜ KURULMASI SURETİYLE FAZLA CEZA TAYİN EDİLMEMESİ GEREKTİĞİ HK. 
* BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANI * LOMBER DİSK AMELİYATI KOMPLİKASYONU OLARAK KAYNAĞI SAPTANAMAYAN KANAMA * AMELİYAT ÖNCESİ İLERİ TETKİKLERİN YAPILMASI GEREKLİLİĞİ 348

SANIK DOKTOR’UN EYLEMİNİN GÖREVİ İHMAL KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEREK BU SUÇLA İLGİLİ HUKUKİ DURUMUNUN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ZORUNLULUK BULUNDUĞU HK. 
* DİYALİZ HEKİMİ * KARIN AĞRISI ŞİKAYETİ OLAN DİYALİZ HASTASINA YAKLAŞIM * AYIRICI TANI İÇİN GEREKLİ LABORATUVAR VE RADYOLOJİK TETKİKLERİN ÖNEMİ * AKUT APANDİSİT TABLOSUNUN BİLİNEMEMESİ 350

İKİNCİ KEZ HASTANE’YE MÜRACAAT EDİLDİĞİNDE ÖLENE TETANOZ İMMÜNGLOBÜLİN YAPILDIĞI HALDE DAHİ ÖLÜM OLAYININ GERÇEKLEŞİP GERÇEKLEŞMEYECEĞİ İLE ÖLENE BU UYGULAMANIN 19 GÜN SONRA SEVK EDİLDİĞİNDE YAPILIP YAPILMADIĞI TESPİT EDİLEREK; TETANOZ İMMÜNGLOBÜLİN YAPILIP YAPILMAMASININ ÖLÜM SONUCUNA ETKİSİNE DAİR RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * AĞAÇTAN DÜŞME ÖYKÜSÜ İLE GETİRİLEN HASTAYA YAKLAŞIM * TETANOZ AŞISI YAPILMASININ ÖNEMİ * KİRLİ YARALANMALARDA ANTİBİYOTİK BAŞLANILMASI GEREKTİĞİ * TETANOZ İMMÜNGLOBÜLİN YAPILIP YAPILMAMASININ ÖLÜME ETKİSİ 352

DOSYANIN ADLİ TIP KURUMU İLGİLİ İHTİSAS DAİRESİ’NE GÖNDERİLEREK, ARALARINDA KULAK BURUN BOĞAZ UZMANI DA BULUNAN HEYET’TEN, SANIK DOKTORLAR’IN UYGULAMALARININ TIP KURALLARINA UYGUN OLUP OLMADIĞI, KUSURLARININ BULUNUP BULUNMADIĞI HUSUSLARINDA RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * KBB UZMANI * DOĞRU VE ZAMANINDA TANININ ÖNEMİ * ACİL MÜDAHALE GEREKİP GEREKMEDİĞİ 354

SANIK DOKTOR TARAFINDAN MİADINDAN ÖNCE ENDİKASYON KARARI VERİLİP VERİLMEDİĞİNİN, UYGULANAN VAKUM YÖNTEMİNİN UYGUN VE ZAMANINDA OLUP OLMADIĞININ, BAŞARISIZ OLAN BU YÖNTEMDEN SONRA UYGULANAN AMELİYATIN ZAMANINDA OLUP OLMADIĞININ VE ÖLÜM NEDENİ DE DİKKATE ALINDIĞINDA SANIK DOKTOR’UN OLAY NEDENİYLE TIBBİ AÇIDAN KUSURLU BULUNUP BULUNMADIĞININ KUŞKUYA YER VERMEYECEK ŞEKİLDE TESPİTİNE İLİŞKİN OLARAK, ÖNCEKİ RAPORLAR DA İRDELENEREK, HER TÜRLÜ ŞÜPHEDEN UZAK BİÇİMDE SAPTANMASI İÇİN ADLİ TIP KURUMU 3. İHTİSAS KURULU'NDAN VEYA YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI’NDAN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * VAKUM YÖNTEMİ İLE DOĞUM ENDİKASYONLARI VE KOMPLİKASYONLARI * MİADINDAN ÖNCE ENDİKASYON KARARI VERİLİP VERİLMEDİĞİ * VAKUM UYGULAMASI SONRASI YAPILAN AMELİYATIN ZAMANINDA OLUP OLMADIĞI 355

ÖLÜMÜN TEK BAŞINA SANIK DOKTOR’UN EYLEMİ SONUCU MEYDANA GELİP GELMEDİĞİ HUSUSLARININ TEREDDÜTE YER VERMEYECEK ŞEKİLDE NET BİR BİÇİMDE SAPTANMASI, SANIK DOKTOR’UN TAKİP VE KONTROLLERDE BİR İHMALİNİN BULUNUP BULUNMADIĞI HUSUSLARINDA GERÇEĞİN KUŞKUYA YER VERMEYECEK ŞEKİLDE BELİRLENMESİ, SANIK DOKTOR’UN OLAY NEDENİYLE TIBBİ AÇIDAN KUSURLU BULUNUP BULUNMADIĞININ TESPİTİNE İLİŞKİN OLARAK ÖNCEKİ RAPORLAR DA İRDELENECEK ŞEKİLDE GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI İLE ADLİ TIP KURUMU GENEL KURULU'NDAN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 
* 112 AMBULANS HEKİMİ * KAFA TRAVMALI, ALKOL KULLANIMI OLAN HASTAYA YAKLAŞIM * HASTANIN MÜŞAHADE ALTINA ALINMASI GEREKLİLİĞİ * TAKİP VE KONTROLLERDE EKSİKLİK BULUNUP BULUNMADIĞI 356

SANIK DOKTOR’UN ACİLDE GÖREVLİ PRATİSYEN HEKİM OLDUĞU, EPİKRİZ RAPORLARI’NA GÖRE ÖLENİ KONSÜLTASYONA GÖNDERDİĞİ, ÖLENİN YATIŞININ YAPILIP YAPILMAYACAĞINA DAİR TIBBİ DEĞERLENDİRMENİN ÇOCUK HASTALIKLARI UZMANINA AİT OLACAĞI HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * GELİŞME GERİLİĞİ OLAN YENİDOĞANA YAKLAŞIM * YENİDOĞAN SERVİSİNE YATIŞ KARARININ ACİL SERVİS HEKİMİNİN VEREMEYECEĞİ 359

TEKRARLAYAN GÖĞÜS AĞRILARI İLE MÜRACAAT EDEN HASTAYA SERİ EKG TAKİBİ VE ENZİM TAKİBİ YAPILMAMASININ EKSİKLİK OLDUĞU, SÖZ KONUSU EKSİKLER İLE ÖLÜM OLAYI ARASINDA İLLİYET BAĞI BULUNUP BULUNMADIĞI HUSUSUNDA ADLİ TIP KURUMU 3. İHTİSAS KURULU’NDAN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * TEKRARLAYAN GÖĞÜS AĞRILI HASTAYA YAKLAŞIM * SERİ EKG VE ENZİM TAKİBİ YAPILMASININ ÖNEMİ 361

5237 SAYILI TCK’NIN 257. MADDESİNDE DÜZENLENEN GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU İLE İLGİLİ MADDE GEREKÇESİ HK. 
* ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI * TRAFİK KAZASI İLE GETİRİLEN HASTAYA YAKLAŞIM * BÜYÜK KEMİK KIRIKLARINDA DAMAR YARALANMASININ VE DOLAŞIM BOZUKLUĞUNUN ERKEN TANISININ ÖNEMİ * ERKEN DÖNEM KONSULTASYON GEREKLİLİĞİ 362

DOKTOR’UN SAVUNMASI VE DOSYADAKİ TÜM BELGE VE RAPORLAR DEĞERLENDİRİLMEK SURETİYLE SANIK DOKTOR’UN TEDAVİ UYGULANMASINDAKİ EKSİKLİĞİNİN ÖLÜM SONUCUNA ETKİSİ VE KUSUR DURUMU HUSUSUNDA ADLİ TIP GENEL KURULU’NDAN RAPOR ALINMASI YERİNE TIBBİ BİLGİYİ GEREKTİREN KONUDA YORUM YAPILMASI HK. 
* ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI * YOĞUN BAKIMDA HYALEN RAEMBRAN HASTALIĞI OLAN YENİDOĞANA YAKLAŞIM * KAN GAZI TAKİPLERİNİN ÖNEMİ * SURFAKTAN VERİLMESİNİN GEREKLİLİĞİ 364

FRAKSİYONEL LAZER İŞLEMİ AKABİNDE GELİŞEN CİLT LEZYONLARININ HER LAZER İŞLEMİ SONRASINDA DA ORTAYA ÇIKABİLECEK KOMPLİKASYONLARDAN OLDUĞU CİHETLE, SANIK DOKTOR’UN EYLEMİNE KUSUR ATFEDİLEMEYECEĞİ HK. 
* ESTETİK MERKEZİ * FRAKSİYONEL LAZER İŞLEMİ KOMPLİKASYONU OLARAK CİLT LEZYONLARI * TIBBİ KAYITLARIN TUTULMAMASI * İKİ SEANS ARASINDAKİ SÜRENİN UYGUNLUĞU 365

MADDİ GERÇEĞİN HİÇ BİR KUŞKUYA YER VERMEYECEK ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKARTILMASI VE RAPORLAR ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ BAKIMINDAN ADLİ TIP GENEL KURULU’NDAN, OLAYDA SANIK DOKTOR’UN KUSURUNUN BULUNUP BULUNMADIĞINA VE ÖLÜM İLE SANIK DOKTOR’UN EYLEMİ ARASINDA İLLİYET BAĞI BULUNUP BULUNMADIĞINA İLİŞKİN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * 14 HAFTALIK GEBEDE OMFALOSEL TANISININ KÜRTAJ ENDİKASYONU OLUP OLMADIĞI * EK BAŞKA ANOMALİLERİN DE TESPİTİNİN GEREKTİĞİ * 10 HAFTAYI GEÇEN GEBELERDE KÜRTAJ KARARI * KÜRTAJ SONRASI KANAMA VE KOMPLİKASYONLAR 367

SANIK DOKTOR’UN ÖLENİ TAKİP VE TEDAVİSİNDE HERHANGİ BİR EKSİKLİK BULUNUP BULUNMADIĞININ, YAPILAN MÜDAHALE VE TETKİKLERİN YETERLİ OLUP OLMADIĞININ VE ŞAHSIN ÖLÜMÜNDE SANIK DOKTOR’ÚN TIBBİ AÇIDAN KUSURUNUN BULUNUP BULUNMADIĞININ KUŞKUYA YER BIRAKMAYACAK ŞEKİLDE BELİRLENMESİ İÇİN ADLİ TIP KURUMU 3. İHTİSAS KURULU’NDAN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * GENEL DURUM BOZUKLUĞU, ATEŞ VE TANSİYON YÜKSEKLİĞİ ŞİKAYETLERİ OLAN HASTAYA YAKLAŞIM * AKUT / KRONİK HİPONATREMİ AYIRICI TANISI * HASTANIN YATIRILARAK TEDAVİSİNİN  GEREKTİĞİ 369

MAĞDURA AİT AMELİYAT EVRAKLARI VE TEDAVİ EVRAKLARI VE DOSYA, ADLİ TIP GENEL KURULU’NA GÖNDERİLEREK ADLİ TIP KURUMU 3. İHTİSAS KURULU RAPORU İLE YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI’NCA DÜZENLENEN RAPOR YENİDEN VE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLEREK SAFRA YOLU YARALANMASININ KOMPLİKASYON OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNİ GEREKTİRECEK MAĞDURA AİT ANATOMİK RİSKLER OLUP OLMADIĞI DA BELİRLENMEK SURETİYLE MEYDANA GELEN OLAYDA SANIK DOKTOR’UN KUSURU BULUNUP BULUNMADIĞININ TESPİTİ GEREKTİĞİ HK. 
* GENEL CERRAHİ UZMANI * KOLESİSTEKTOMİ AMELİYATI KOMPLİKASYONU OLARAK KOLEDOK YARALANMASI * HASTAYA AİT ANATOMİK RİSKLERİN TESPİTİNİN GEREKTİĞİ 370

MAĞDURENİN YARALANMASININ TCK'NIN 89. MADDESİNDE BELİRTİLEN YARALANMA TÜRLERİNDEN HANGİSİ KAPSAMINDA KALDIĞININ SAPTANMASINDAN SONRA, GEREKİRSE SORUMLU DİĞER KİŞİ YA DA KİŞİLER HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ ALINMASI, SANIKLARIN VE OLAYA MÜDAHALEDE BULUNAN DİĞER KİŞİLERİN BEYANLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİLER GİDERİLEREK,  HÜKME ESAS BİLİRKİŞİ RAPORU’NDAKİ İHTİMALLER AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMAK ÜZERE DOSYA’NIN ADLİ TIP KURUMU İLGİLİ İHTİSAS DAİRESİ’NE GÖNDERİLMESİ GEREKTİĞİ HK. 
* ÇOCUK CERRAHİSİ UZMANI * ÇOCUK CERRAHİSİ ASİSTANI * DAMAR YOLU AÇMA DENEMELERİ VE KOMPLİKASYONLARI * KATETERİN DOKTOR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMEDEN ÇEKİLMESİ * HASTANIN UZMANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMEMESİ * HASTAYA ZAMANINDA CERRAHİ MÜDAHALEDE BULUNULUP BULUNULMADIĞI 372

EKG’Yİ DOĞRU DEĞERLENDİRMEYEREK İLGİLİ UZMANA HABER VERMEKTE GECİKEN SANIK DOKTOR’UN, ÖLENİN MİYOKARD ENFARKTÜSÜ VE EŞLİK EDEN KOMPLİKASYONLARI SONUCU MEYDANA GELEN ÖLÜM OLAYINDA KUSURLU OLDUĞU HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * GÖĞÜS AĞRILI HASTAYA YAKLAŞIM * EKG’NİN DOĞRU DEĞERLENDİRİLMESİNİN ÖNEMİ * KONSULTASYON GEREKLİLİĞİ 375

YAPILAN TIBBİ MÜDAHALELERİN HASTAYA İZAH EDİLMEDİĞİ, İMZALI ONAM FORMUNUN ALINMADIĞI ANLAŞILMAKLA, İHMALİ DAVRANIŞLA GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNUN UNSURLARININ OLUŞTUĞU HK. 
* ÜROLOJİ UZMANI * İDRAR KAÇIRMA ŞİKAYETİ İLE BAŞVURAN KADIN HASTAYA YAKLAŞIM * AMELİYATIN GENİŞLETİLMESİ * HASTANIN BİLGİLENDİRİLMEMESİ VE YAZILI ONAMININ ALINMAMASI 375

GELİŞEN DURUMUN ÖNLENEMEZ VE ÖNGÖRÜLEMEZ BİR KOMPLİKASYON OLDUĞU, YAPILAN TEDAVİLERİN TIP KURALLARINA UYGUN OLDUĞU, KOMPLİKASYONUNUN GİDERİLMESİ İÇİN YAPILAN TEDAVİLERİN TIP KURALLARINA UYGUN OLDUĞU HK. 
* ANESTEZİ UZMANI * KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMANI * KORONER BY-PASS AMELİYATI KOMPLİKASYONU OLARAK İSKEMİK OPTİK NÖROPATİ * KOMPLİKASYON SÜRECİ VE YÖNETİMİ 377

OLUŞA UYGUN DÜŞMEYEN RAPORA İTİBARLA, SANIK DOKTOR HAKKINDA CMK’NIN 223/2-C MADDESİ GEREĞİNCE BERAAT KARARI VERİLMEMESİ GEREKTİĞİ HK. 
* GENEL CERRAHİ UZMANI * KİST HİDATİK AMELİYATI KOMPLİKASYONU OLARAK UNUTULAN SÜTUR İĞNESİ * KARIN ÖN DUVARI HASARI * AMELİYAT MALZEMELERİNİN SAYILMASI 378
ENJEKSİYONLARIN TEKNİĞE UYGUN YAPILMASI DURUMUNDA DA DAHA ÖNCEDEN ÖNGÖRÜLEMEYECEK VE ÖNLENEMEYECEK ARAZLARA SEBEP OLABİLDİĞİ, BU DURUMUN HER TÜRLÜ ÖZENE RAĞMEN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR KUSUR VE İHMALDEN KAYNAKLANMAYAN KOMPLİKASYON OLDUĞU CİHETLE, ENJEKSİYONU UYGULAYAN SANIK SAĞLIK PERSONELİ  VE ENJEKSİYON YAPILMA TALİMATI VEREN SANIK DOKTOR’UN KUSURSUZ OLDUĞU HK. 
* ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI * MENİSKÜS AMELİYATI SONRASI İM. ENJEKSİYONU SONRASI KOMPLİKASYON OLARAK SİYA¬TİK SİNİR  NÖROPATİSİ 378

HASTANEDE YAPILAN KAN KÜLTÜRÜ SONUCUNUN 12 GÜNDE ALINMASININ GECİKME OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ ANCAK GECİKME NEDENİNİN DOSYADAN ANLAŞILAMADIĞI, BU GECİKMEDEN SANIK DOKTORLAR’IN SORUMLU TUTULMASININ MÜMKÜN BULUNMADIĞI HK. 
* ANESTEZİ UZMANI * GENEL CERRAHİ ASİSTANI * VAC TEDAVİSİNDE KOMPLİKASYON OLARAK GELİŞEN HEMORAJİ * KAN KÜLTÜRÜ SONUCUNUN GEÇ ALINMASININ NEDENİNİN DOSYADAN ALAŞILAMAMASI  * İDARENİN HİZMET KUSURU 381

YAPILAN ENJEKSİYON NEDENİYLE HASTADA SOL AYAKTA MEYDANA GELEN SİYATİK SİNİR ZEDELENMESİNİN ENJEKSİYONA BAĞLI BİR KOMPLİKASYON OLMASI NEDENİYLE, SANIK HEMŞİRE’NİN VE TIBBİ AÇIDAN GEREKENLERİ YAPAN SANIK DOKTOR’UN KUSURSUZ OLDUKLARI HK. 
* ÖZEL POLİKLİNİK HEKİMİ * REÇETE İLAÇ ENJEKSİYONU İÇİN BAŞVURAN HASTAYA YAKLAŞIM * İM ENJEKSİYON KOMPLİKASYONU * SİYATİK SİNİR HASARINA BAĞLI DÜŞÜK AYAK * OYÇOKLUĞU İLE BİLİRKİŞİ RAPORU VE ONAMA KARARI 383

30 YAŞINDAKİ HASTANIN ÜÇLÜ TARAMA TESTİNDE DOWN SENDROMU RİSKİ OLMASI NEDENİYLE AMNİOSENTEZ YAPILDIĞI, AMNİOSENTEZ ENDİKASYONUNUN DOĞRU OLDUĞU, HASTANIN TAKİP VE TEDAVİSİNDE GEREKENLER YAPILDIĞINDAN SANIK DOKTORLAR’A KUSUR ATFEDİLEMEYECEĞİ HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * DOWN SENDROMU RİSKİ NEDENİYLE AMNİYOSENTEZ ENDİKASYONU * AMNİYOSENTEZ SONRASI SOLUNUM SIKINTISI VE İSHAL ŞİKAYETLERİ İLE BAŞVURAN HASTA * KOMPLİKASYON SÜRECİ VE YÖNETİMİ 384

SANIK DOKTOR’UN EYLEMİ SONUCU HASTANIN ÖLDÜĞÜNE DAİR KESİN DELİL BULUNMADIĞI, SANIĞIN MEYDANA GELEN ÖLÜMDEN SORUMLU TUTULMASI MÜMKÜN DEĞİL İSE DE, SANIK DOKTOR’UN ÜROLOJİK YAKLAŞIMLARINDAKİ HATALI EYLEMİNİN TCK'NIN 257/2. MADDESİNE TEMAS EDEN GÖREVİ İHMAL SUÇUNU OLUŞTURDUĞU HK. 
* ÜROLOJİ UZMANI * ÜROLOJİK YAKLAŞIMLARDA EKSİKLİKLER BULUNMASI * MESANE RÜPTÜRÜ OLAN HASTANIN UYGUN VE DOĞRU TAKİP  
EDİLMEMESİ 386

ÖLÜMÜN TEDAVİ KUSURUNDAN KAYNAKLANDIĞININ KESİN OLARAK SAPTANAMADIĞI, İLK MUAYENEDE TANI KONULMUŞ OLSA DAHİ YAPILACAK TEDAVİNİN HASTAYI KURTARACAĞININ KESİN OLDUĞUNU SÖYLEMENİN MÜMKÜN OLMADIĞI, ÖLÜM İLE SANIK DOKTOR’UN EYLEMİ ARASINDA NEDENSELLİK BAĞININ BULUNMADIĞI, BU NEDENLE SANIK DOKTOR’UN TAKSİRLE ÖLDÜRMEYE İLİŞKİN TCK'NIN 85/1. MADDESİ YERİNE, İHMALİ DAVRANIŞLA GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNA İLİŞKİN TCK'NIN 257/2. MADDESİYLE CEZALANDIRILMASI GEREKTİĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * İNLEME ŞİKAYETİ OLAN BEBEĞE YAKLAŞIM * SOLUNUM SİSTEMİNE AİT BİR HASTALIĞIN BULGULARININ OLUP OLMADIĞI 387
BİLİRKİŞİ RAPORU’NDA; HASTADA MEYDANA GELEN YARALARIN SANIK DOKTOR’UN HATASINDAN KAYNAKLANIP KAYNAKLANMADIĞINA İLİŞKİN HER HANGİ BİR SAPTAMA BULUNMADIĞINDAN, MADDİ GERÇEĞİN HİÇ BİR KUŞKUYA YER VERMEYECEK BİÇİMDE ORTAYA ÇIKARTILMASI BAKIMINDAN, ADLİ TIP KURULU’NDAN VEYA YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI’NDAN, SANIK DOKTOR’UN OLAYDAKİ KUSUR DURUMUNA İLİŞKİN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 
* PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİSİ UZMANI * ESTETİK AMAÇLI TIBBİ MÜDAHALE KOMPLİKASYONU OLARAK YARA * YARA İZLERİNİN ESAS SEBEBİNİN ARAŞTIRILMASI ZORUNLULUĞU 389

TEDAVİYİ YAPAN SANIK DOKTORLAR’IN, DOSYA İÇİNDEKİ BULGULARA RAĞMEN HASTAYI GEÇ AMELİYATA ALMALARI NEDENİYLE KUSURLU OLUP OLMADIĞI HUSUSUNDA TEREDDÜT HÂSIL OLDUĞUNDAN, BİR KEZ DE ADLİ TIP KURUMU GENEL KURULU VEYA YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI’NDAN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 
* GENEL CERRAHİ UZMANI * ARAÇ DIŞI TRAFİK KAZASI SONRASI İNTRAABDOMİNAL KANAMA ÖNTANILI HASTAYA YAKLAŞIM * HASTANIN AMELİYATA GEÇ ALINDIĞI İDDASI 390

OLAYDA SANIK DOKTOR’DAN BAŞKASINA İZAFE EDİLECEK KUSUR BULUNMADIĞI VE SANIK DOKTOR’UN TAM KUSURLU OLDUĞU HUSUSU NAZARA ALINARAK; SANIK DOKTOR HAKKINDAKİ TEMEL CEZANIN ASGARİ HADDEN UZAKLAŞILARAK BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ HK. 
* GÖZ HASTALIKLARI UZMANI * ENDOFTALMİ KOMPLİKASYONU GELİŞEN HASTAYA YAKLAŞIM * KOMPLİKASYON SÜRECİ VE YÖNETİMİ 391
ÖLENDE SAPTANAN BULGULAR DA NAZARA ALINARAK YAPILAN TEDAVİNİN TIBBİ STANDARTLARA UYGUN OLUP OLMADIĞI ÖZELLİKLE İLK MÜDAHALEDE GECİKME VEYA İHMAL BULUNUP BULUNMADIĞININ HİÇ BİR KUŞKUYA YER BIRAKMAKSIZIN SAPTANMASI AMACIYLA ADLİ TIP KURUMU GENEL KURULU’NDAN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * YÜKSEK ATEŞ ŞİKAYETİ İLE GELEN ÇOCUĞA YAKLAŞIM * UYGUN VE GEREKLİ TETKİKLERİN İSTENMESİNİN ÖNEMİ * SEPSİS AYIRICI  
TANISI 392

HASTANIN YARALANMASININ NETİCESİ İÇİN KESİN RAPOR ALINARAK, TÜM RAPORLAR BİRLEŞTİRİLİP, ADLİ TIP KURUMU VEYA YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI'NDAN RAPOR ALINIP; YARALANMANIN, YAPILAN AMELİYATLAR SONUCU, SANIK DOKTOR’UN EYLEMİ NETİCESİNDE GERÇEKLEŞİP GERÇEKLEŞMEDİĞİ VE EYLEM İLE MEYDANA GELEN NETİCE ARASINDA NEDENSELLİK BAĞI BULUNUP BULUNMADIĞI HUSUSLARI KESİN OLARAK AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASI GEREKTİĞİ HK. 
* GENEL CERRAHİ UZMANI * AKUT APANDİSİT AMELİYATI KOMPLİKASYONU OLARAK BAĞIRSAK DÜĞÜMLENMESİ * KOMPLİKASYON SÜRECİ VE  
YÖNETİMİ 394

KIRIĞIN TESPİTİNDEKİ GECİKMENİN HASTANIN SAĞLIK DURUMU ÜZERİNDE İYİ-LEŞME SÜRECİNİ UZATIP UZATMADIĞI YÖNÜNDEN, YÜKSEK SAĞLIK  ŞURASI’NDAN RAPOR ALINARAK, BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ GEREKTİĞİ HK. 
* ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI * TRAFİK KAZASI ÇOKLU KIRIKLI HASTAYA YAKLAŞIM * PELVİS FİLMİNİN ÇEKİLMEMESİNİN VE GECİKMENİN İYİLEŞME SÜRECİNE ETKİSİ 394

ENJEKTE EDİLEN İLAÇLARIN DOKU İÇİ YAYILIMI İLE SİNİR HASARINA NEDEN OLABİLECEKLERİNİN TIBBEN BİLİNDİĞİ, BU DURUMUN ENJEKSİYONLARIN TEKNİĞİNE UYGUN YAPILMASI DURUMUNDA DA DAHA ÖNCEDEN ÖNGÖRÜLEMEYECEK VE ÖNLENEMEYECEK ARAZLARA SEBEP OLABİLDİĞİ, BU DURUMUN HER TÜRLÜ ÖZENE RAĞMEN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR KUSUR VE İHMALDEN KAYNAKLANMAYAN KOMPLİKASYON OLARAK NİTELENDİRİLDİĞİ, ENJEKSİYONUN YAPILIŞ TEKNİĞİ VE UYGULANAN BÖLGENİN UYUMSUZLUĞU YÖNÜNDEN TIBBİ BİR DELİL DE TANIMLANMADIĞINDAN, TÜM BULGULAR BİR BÜTÜN OLARAK DEĞERLEN-DİRİLDİĞİNDE, ENJEKSİYONU UYGULAYAN SANIK SAĞLIK PERSONELİ’NE VE ENJEKSİYON YAPILMA TALİMATI VEREN SANIK DOKTOR’A HERHANGİ BİR KUSUR İZAFE EDİLEMEDİĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * BAŞ AĞRISI VE YÜKSEK TANSİYON ŞİKAYETLERİ İLE BAŞVURAN HASTAYA YAKLAŞIM * İM ENJEKSİYON KOMPLİKASYONU * SİYATİK SİNİR HASARINA BAĞLI DÜŞÜK AYAK 396

TESTİS TORSİYONU VAKASINDA İLK 8 SAAT İÇİNDE ACİL CERRAHİ UYGULANMASI İLE TESTİSİN KAN DOLAŞIMINI BOZAN BU DURUMUN TESTİSİN CANLILIĞI KAYBOLMADAN TEDAVİ EDİLEBİLİR OLDUĞU, OLUMLU SONUÇ ALINMASI MÜMKÜN OLAN İLK 8 SAATLİK ZAMAN DİLİMİNİN AŞILMASI NEDENİYLE SANIK DOKTOR’UN, İSMİ TESPİT EDİLEMEYEN BİR BAŞKA DOKTOR’UN TEDAVİ ŞEKLİNİN DEVAMI YOLUNDAKİ, 2 GÜN SONRAKİ  GÖRÜŞÜNÜN SONUÇ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAMA-YACAĞININ GÖZETİLMESİ GEREKTİĞİ HK. 
* ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI * GENEL CERRAHİ UZMANI * TESTİSLERDE AĞRI ŞİKAYETİ İLE GETİRİLEN ÇOCUĞA YAKLAŞIM * TESTİS TORSİYONUNDA İLK 8 SAATİN ÖNEMİ * MUAYENE EDEN VE REÇETE VEREN AMA İSMİ TESPİT EDİLEMEYEN UZMAN HEKİM 397