Kategoriler

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi (2014 - 2016) Kararlarında Özel Hastane ve Hekimin Tazminat Sorumluluğu

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

555,00 444,00
280,00 224,00
365,00 292,00

Toplam

Yazar : Av. Arb. Ümit Erdem
Basım Tarihi : Aralık 2016
Sayfa Sayısı : 360
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-143-2
ISBN (Online) : 978-605-315-639-0
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe
Bu Değerli Eser, Avukat Ümit Erdem’in Sağlık Hukuku Alanında Yıllardır Yaptığı Çalışmalardan Yeni  Bir Kesitinin Yazıya Dökülmüş Halidir. İş Bu Eser'de; 2014 Ocak ila 2016 Mayıs Sonuna Kadar, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nce Karar Verilen; Konusu, İçeriği, Kapsamı ve/veya Bozma Gerekçesi “Özel Hastane’nin ve Hekim’in Tazminat Sorumluluğu” Açısından Önem ve Özellik Arz Eden 144 Karar’ın Tam Metinleri Bir Araya Getirilmiştir. Her Bir Karar İçin, Özet Metin Hazırlanarak ve Birkaç Anahtar Kelime Belirlenerek, Arama Kolaylaştırılmış Olup, Hukuk ve Tıp Meslek Profesyonelleri ile Öğrencilerine, Yargı  Mensuplarına, Akademisyenlere ve Sağlık Hukuku İle İlgilenenlere Faydalı Olması Amaçlanmıştır.

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ V
GİRİŞ IX
TEŞEKKÜR XI
İÇİNDEKİLER XIII
ADLİ TIP KURUMU RAPORU YETERSİZ OLUP, HÜKÜM KURMAYA ELVERİŞLİ OLMADIĞI GİBİ, DAVACILARIN SÖZ KONUSU RAPOR’A İTİRAZLARININ DA KARŞILANMASI GEREKTİĞİ HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * İVF UYGULAMALARI * 6,5 AYLIK İKİZ BEBEKLERİN SEZARYEN AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI 1
“ESER SÖZLEŞMESİNDEN” KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARDA TEMYİZEN İNCELEMENİN, YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ’NCE YAPILACAĞI HK. 
* ESER SÖZLEŞMESİ * YARGITAY HUKUK İŞBÖLÜMÜ İNCELEME  
KURULU 3
“HAKSIZ EYLEMDEN” KAYNAKLANAN TAZMİNAT İSTEĞİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARDA TEMYİZEN İNCELEMENİN, YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ’NCE YAPILACAĞI HK. 
* HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN TAZMİNAT DAVASI * YARGITAY HUKUK İŞBÖLÜMÜ İNCELEME KURULU 3
OKSİJEN SATURASYON PROBUNUN AMELİYAT SIRASINDA ARIZALANMASININ VEYA ARIZALI OLMASI İLE ÖLÜM OLAYI ARASINDA İLLİYET BAĞI BULUNUP BULUNMADIĞINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME YAPILMAMASI, ÖLEN KİŞİNİN İKİNCİ AMELİYATA HAZIR OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME YAPILIP YAPILMAMASI İLE ONAM FORMU’NUN ALINIP ALINMADIĞI HUSUSLARINDA DEĞERLENDİRME YAPILMAKSIZIN; YETERSİZ RAPORA GÖRE KARAR VERİLEMEYECEĞİ HK. 
* GENEL CERRAHİ UZMANI * BEL FITIĞI AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * AMELİYAT SIRASINDA ARIZALANAN CİHAZ * AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU 5
MAHKEME’CE DAVALILARIN KUSURUNUN BULUNMADIĞI KABUL EDİLMİŞ OLUP, BU YÖN DAVACILAR TARAFINDAN TEMYİZ EDİLMEMEKLE KESİNLEŞTİĞİNDEN, DAVACILARIN MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİNİN REDDİ GEREKTİĞİ HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * SEZARYEN ENDİKASYONU KARARI * UTERUS ATONİ KANAMASI VE GELİŞEN KOMPLİKASYONLAR 6
DOSYADA MEVCUT ADLİ TIP KURUMU RAPORLARI’NIN HÜKÜM KURMAYA YETERLİ VE ELVERİŞLİ OLMADIĞI HK. 
* BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANI * ANESTEZİ UZMANI * BEL FITIĞI AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI 8
“ESTETİK AMAÇLI BİR OPERASYONDAN” KAYNAKLANAN TAZMİNAT İSTEĞİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARDA TEMYİZEN İNCELEMENİN, YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ’NCE YAPILACAĞI HK. 
* ESTETİK AMELİYATI * YARGITAY HUKUK İŞBÖLÜMÜ İNCELEME KURULU 10
DAVACI HASTA’YA İMZALATILAN ONAM FORMU’NUN, DAVALI TARAFINDAN DOSYAYA SUNULMADIĞI HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * ENJEKSİYON KOMPLİKASYONLARI * AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU * BİYOTIP SÖZLEŞMESİ * HEKİMLİK MESLEK ETİĞİ KURALLARI 11
DAVALI DOKTOR’UN KUSURUNUN BULUNUP BULUNMADIĞININ, AYRICA OMUZ TAKILDIKTAN SONRA YAPMASI GEREKEN MANEVRALARI YAPMIŞ OLUP OLMADIĞININ, KOMPLİKASYONLAR İÇİN HAZIRLIK YAPIP YAPMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * DOĞUM EYLEMİ KOMPLİKASYONU OLARAK BEBEKTE BRAKİAL PLEKSUS YARALANMASI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ 14
VEKÂLET AKDİ NİTELİĞİNDE BULUNAN UYUŞMAZLIK KONUSU OLAYA İLİŞKİN DAVA’NIN, 6502 SAYILI KANUN’UN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN ÖNCE AÇILDIĞI VE DAVA TARİHİNE GÖRE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NİN GÖREVLİ OLDUĞU HK. 
* RADYOLOJİ UZMANI * İLAÇLI MR. UYGULAMASI KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ 17
DAVACI HASTA’NIN KANAMA SONRASI YAŞADIĞI SAĞLIK SORUNLARI İLE İLGİLİ YETERİNCE AYDINLATILMADIĞI VE HASTA ONAM FORMU’NUN BİYOTIP SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİNE GÖRE YETERSİZ OLDUĞU HK. 
* GENEL CERRAHİ UZMANI * BADEMCİK AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU * BİYOTIP SÖZLEŞMESİ * HEKİMLİK MESLEK ETİĞİ KURALLARI 18
BİLİRKİŞİ RAPORU’NUN YETERSİZ OLDUĞU VE BİLİRKİŞİ’NİN UZMANLIK ALANI DA GÖZETİLDİĞİNDE HÜKÜM KURMAYA ELVERİŞLİ OLMADIĞI HK. 
* ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI * HASTA GÜVENLİĞİ 21
BEBEKTE GÖRÜLEN ANOMALİNİN ERKEN TESPİT EDİLMESİ HALİNDE, TIBBİ TAHLİYE ENDİKASYONUN BULUNUP BULUNMADIĞININ MAHKEME’CE NETLEŞTİRİLEMEDİĞİ HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * RADYOLOJİ UZMANI * ANOMALİNİN TESPİTİ * KÜRTAJ KARARI 23
AMELİYAT SONRASI ERKEN TABURCU EDİLDİĞİ VE AMELİYAT SONRASI ETKİN BİR TEDAVİ VE BAKIM HİZMETİ ALMADIĞI YÖNÜNDEKİ DAVACI HASTA İDDİALARI KAPSAMINDA HERHANGİ BİR DEĞERLENDİRME İÇERMEYEN ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NA İTİBAR EDİLEMEYECEĞİ HK. 
* BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANI * BOYUN FITIĞI AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * TABURCULUK ZAMANI * KONTROL MUAYENELERİ 26
DAVALILARIN BEBEK İLE İLGİLİ GEREKEN TÜM KONTROLLERİ YAPIP YAPMADIĞININ, YAPILDIYSA BU İŞLEMLERİN TIP BİLİMİ AÇISINDAN YETERLİLİĞİNİN, TIBBIN GEREK VE KURALLARINA GÖRE OLAYDA DAVALILARIN SORUMLULUĞUNU GEREKTİRECEK İHMAL VE HATA BULUNUP BULUNMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * ACİL SERVİS HEKİMİ   * SEZAR-YENLA DOĞUM KOMPLİKASYONU OLARAK FEMUR KIRIĞI * YENİDOĞANIN PEDİATRİ UZMANI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMEMESİ 27
BU TİP KOMPLİKASYONA NE GİBİ DURUMLARDA RASTLANILDIĞI, DOĞUM SIRASINDA HERHANGİ BİR HATA-İHMAL OLUP OLMADIĞI, GEREKLİ ÖZENİN GÖSTERİLİP GÖSTERİLMEDİĞİ KONULARINDA YETERLİ AÇIKLAMA İÇERMEYEN ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NUN; DAVALILARIN KUSURLU OLUP OLMADIĞININ TESPİTİNDE YETERLİ OLAMAYACAĞI HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * DOĞUM EYLEMİ SONRASI BEBEKTE TESPİT EDİLEN BRAKİAL PLEKSUS YARALANMASI * KOMPLİKASYON SÜRECİ VE YÖNETİMİ 31
DAVALI DOKTOR’UN, ÖZEN BORCUNA AYKIRI DAVRANIP DAVRANMADIĞI KONUSUNDA İKİ FARKLI BİLİRKİŞİ RAPORU OLMASINA RAĞMEN, MAHKEME’CE YETERLİ İNCELEME YAPILMADAN VE GEREKÇELERİ GÖSTERİLMEDEN, ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NA GÖRE HÜKÜM KURULMASININ İSABETSİZ OLDUĞU HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI * DOĞUM EYLEMİ SONRASI BEBEKTE TESPİT EDİLEN BRAKİAL PLEKSUS YARALANMASI * KOMPLİKASYON SÜRECİ VE YÖNETİMİ 33
CEZA DAVASI’NIN NETİCELENMESİ BEKLENEREK, HUKUK HAKİMİ’NİN, CEZA YARGILAMASI’NDA TESPİT OLUNUP KESİNLEŞEN MADDİ VAKIALARLA BAĞLI OLDUĞU DA DİKKATE ALINARAK, SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ HK. 
* BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANI * BEL FITIĞI AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜRECİ VE YÖNETİMİ 35
ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NUN; AMELİYAT ÖNCESİ KARŞILAŞILABİLECEK RİSKLER KONUSUNDA HASTA’NIN AYDINLATILMA BORCUNUN YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEDİĞİ, AMELİYAT SONRASI ŞİKAYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DERHAL MÜDAHALE EDİLMESİNİN GEREKLİLİĞİ YÖNÜNDEN DAVALILARIN YETERLİ ÖZEN VE DİKKATİ GÖSTERİP GÖSTERMEDİĞİ, SEVK İŞLEMİNDE GEÇ KALINIP KALINMADIĞI, BU DURUMUN DAVACININ MEVCUT DURUMUNU AĞIRLAŞTIRIP AĞIRLAŞTIRMADIĞI KONUSUNDA YETERLİ AÇIKLAMALARI İÇERMEDİĞİ HK. 
* KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI UZMANI * BİLATERAL NAZAL POLİP AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜRECİ VE YÖNETİMİ * AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU 38
ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NDA; DAVACI HASTA’YA YAPILAN OPERASYONUN, KALICI BİR ARIZAYA SEBEP OLUP OLMADIĞI, HALİHAZIRDA DAVACIDA İŞ GÜCÜ KAYBININ VAR OLUP OLMADIĞI HUSUSUNDA HERHANGİ BİR DEĞERLENDİRME YAPILMADIĞI HK. 
* BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANI * BEL FITIĞI AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * MALULİYET RAPORU * BİYOTIP SÖZLEŞMESİ 40
MAHKEME’CE HÜKMEDİLEN 50.000.-TL. MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ MAKUL OLMADIĞI, FAZLA OLDUĞU HK. 
* ÜROLOJİ UZMANI * VASEKTOMİ AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * HASTANIN BİLGİLENDİRİLMESİ 42
CEZA MAHKEMESİ’NDE AÇILAN KAMU DAVASININ SONUCUNUN, TAZMİNAT DAVASINI ETKİLEYECEK NİTELİKTE OLDUĞU, DAVALILARIN KUSURLU OLUP OLMADIKLARININ TESPİTİ İÇİN, CEZA DAVASININ SONUCUNUN BEKLENMESİ GEREKTİĞİ HK. 
* KALP DAMAR CERRAHİSİ UZMANI * YAPAY KALP KAPAKÇIĞI AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI 44
ENDİKASYONUNUN YERİNDE OLUP OLMADIĞI, AYRICA HASTA’YA UYGULANAN YÖNTEMDEN DAHA AZ RİSKLİ BAŞKACA YÖNTEMLERİN UYGULANIP UYGULANAMAYACAĞININ ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ HK. 
* GENEL CERRAHİ UZMANI * RADYOLOJİ UZMANI * ENDİKASYON KARARI * KOMPLİKASYON SÜRECİ VE YÖNETİMİ 46
DAVACILARIN TALEBİNİN DEVLET HASTANESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DOĞUMA İLİŞKİN OLMAYIP, DAVALI DOKTORUN ÖZEL MUAYENEHANESİNDE GEBELİK SÜRESİNCE VERMİŞ OLDUĞU HİZMETE İLİŞKİN OLDUĞUNDAN; VEKÂLET AKDİNE DAYALI OLARAK ADLİ YARGI’DA DAVA AÇILABİLECEĞİ HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * GEBELİK TAKİBİ * ANOMALİLİ BEBEK DOĞUMU 49
MAHKEME’CE, DOSYADA BULUNAN İKİ RAPOR ARASINDAKİ ÇELİŞKİYİ GİDERMEK İÇİN ATK. GENEL KURUL RAPORU ALINMIŞ İSE DE, ÖĞRETİM ÜYELERİ’NİN SUNMUŞ OLDUĞU BİLİMSEL MÜTALAA’NIN, MAHKEME’CE USULÜNE UYGUN ALINMIŞ BİR BİLİRKİŞİ RAPORU SAYILAMAYACAĞI HK. 
* BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANI * BOYUN FITIĞI AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ 50
CEZA MAHKEMESİ YARGILAMASINDA ALDIRILAN BİLİRKİŞİ RAPORLARI; DAVACILARIN İDDİALARINI KARŞILAMAKTAN, İNANDIRICI VE TATMİNKAR OLMAKTAN UZAK OLDUĞUNDAN, İTİBAR EDİLİP HÜKÜM KURULAMAYACAĞI HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * DAHİLİYE UZMANI * GÖĞÜS AĞRISI, SOL KOLDA AĞRI VE KUSMA ŞİKAYETİ İLE BAŞVURAN HASTAYA YAKLAŞIM * MİYOKARD İNFARKTÜSÜ AYIRICI TANISI 52
DAVALI DOKTOR’UN DAVALI ŞİRKETİN ESKİ ORTAĞI OLDUĞU, OLAY TARİHİNDE DAVALI ŞİRKETTE YÖNETİCİ KADROSUNDA ÇALIŞTIĞI VE ŞİRKETİN BORÇLARI NEDENİYLE ŞAHSİ SORUMLULUĞUNUN BULUNMADIĞINDAN; HÜKMEDİLEN TAZMİNATTAN MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN SORUMLU TUTULMAMASI GEREKTİĞİ HK. 
* NEFROLOJİ UZMANI * DİYALİZ TEDAVİSİNDE HEPATİT C BULAŞI  
* HASTA GÜVENLİĞİ 54
ADLİ TIP KURUMU GENEL KURULU RAPORU’NUN; DAVACI HASTA’NIN AMELİYAT SONRASI ŞİKAYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YÖNÜNDEN DAVALILARIN TEŞHİS VE TEDAVİ ANLAMINDA YETERLİ ÖZEN VE DİKKATİ GÖSTERİP GÖSTERMEDİĞİ HUSUSLARINDA AÇIKLAMA İÇERMEDİĞİ HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * ANESTEZİ UZMANI * ANESTEZİ KOMPLİKASYONU OLARAK YEMEK BORUSUNUN YIRTILMASI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ 55
MAHKEME’CE ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORLARI; BU TİP KOMPLİKASYONA NE GİBİ DURUMLARDA RASTLANDIĞI, DOĞUM SIRASINDA HERHANGİ BİR HATA, İHMAL OLUP OLMADIĞI, GEREKLİ ÖZENİN GÖSTERİLİP GÖSTERİLMEDİĞİ KONULARINDA YETERLİ AÇIKLAMALARI İÇERMEDİĞİ HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * DOĞUM EYLEMİ SONRASI BEBEKTE TESPİT EDİLEN BRAKİAL PLEKSUS YARALANMASI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ 57
BİLİRKİŞİ RAPORU’NDA; HER NE KADAR DAVALILARA KUSUR ATFEDİLMEMİŞ İSE DE, LEZYONUN ERKEN TESPİT EDİLMEDİĞİ AÇIK OLARAK BELİRTİLMEDİĞİ, ERKEN TEŞHİS EDİLSEYDİ DAHİ MEVCUT DURUMUN GELİŞİP GELİŞMEYECEĞİNE DAİR BİLİMSEL BİR AÇIKLAMA GETİRİLMEDİĞİ, İHTİMALE DAYANILARAK KANAAT BİLDİRİLDİĞİ HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI * DOĞUM LEKESİ OLAN YENİDOĞANA YAKLAŞIM * CİLT LEZYONU AYIRICI TANISI 60
DAVACI TARAFÇA BİLİRKİŞİ RAPORU’NA İTİRAZ EDİLMESİ VE YENİDEN RAPOR ALDIRILMASININ TALEP EDİLMESİ HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI * SUNİ SANCI VE VAKUM YÖNTEMİ KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ 62
MAHKEME’CE HÜKME DAYANAK KILINAN BİLİRKİŞİ RAPORLARI’NIN; DAVACI HASTA’NIN AŞAMALARDA DİLE GETİRDİĞİ İTİRAZLARINI KARŞILAR MAHİYETTE VE YETERLİ OLMAMASI HK. 
* ÜROLOJİ UZMANI * KAPALI BÖBREK TAŞI AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ * BİYOTIP SÖZLEŞMESİ 63
DAVA KONUSU OLAY VE HASTA’NIN AMELİYAT SONRASI ŞİKAYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YÖNÜNDEN, DAVALI DOKTOR’UN TEŞHİS VE TEDAVİ ANLAMINDA YETERLİ ÖZEN VE DİKKATİ GÖSTERİP GÖSTERMEDİĞİ KONUSUNDA YETERLİ AÇIKLAMALARI İÇERMEYEN BİLİRKİŞİ RAPORU HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * KÜRTAJ OPERASYONU KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ * SEVK KARARI VE ZAMANI 65
MAHKEME’CE, DOSYAYA BİRİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ VE BİRİ DE TİCARET VE BORÇLAR HUKUKU ÖĞRETİM ÜYESİ OLAN İKİ KİŞİLİK KURUL’DAN BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMAK SURETİYLE, DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLDİĞİ, OYSA Kİ; DAVACILARIN ALINAN RAPOR’A İTİRAZ ETTİKLERİ VE İTİRAZLARINI DESTEKLER BİÇİMDE ALDIKLARI ÖZEL RAPORLARI DA DOSYAYA İBRAZ ETTİKLERİ HK. 
* KARDİYOLOJİ UZMANI * ANJİYO ENDİKASYONU 68
MAHKEME KARARI’NIN DAYANAĞI ADLİ TIP RAPORU’NUN, HÜKÜM KURMAYA YETERLİ OLMADIĞI HK. 
* ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI * ATEŞLİ SİLAH YARALANMASI İLE GELEN HASTAYA YAKLAŞIM * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE 
YÖNETİMİ 69
DAVALI DOKTOR VE ÖZEL HASTANE’NİN KUSURUNUN BULUNUP BULUNMADIĞI, KONULAN TEŞHİS VE ÖNERİLEN TEDAVİNİN SOMUT DURUMA UYGUN DÜŞÜP DÜŞMEDİĞİ; TEKNİK BİLGİ VE UZMANLIK GEREKTİRMEKTE OLDUĞUNDAN, UZMAN BİLİRKİŞİ VEYA BİLİRKİŞİ KURULU’NDAN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 
* ACİL SERVİS EKİBİ * YÜKSEK ATEŞ ŞİKAYETİ İLE GETİRİLEN ÇOCUĞA YAKLAŞIM * KIZAMIK VE FARENJİT AYIRICI TANISI 70
MAHKEME’CE HÜKME DAYANAK KILINAN BİLİRKİŞİ RAPORU’NUN; DAVACI HASTA’NIN AŞAMALARDA DİLE GETİRDİĞİ İTİRAZLARINI KARŞILAR MAHİYETTE VE YETERLİ OLMADIĞI HK. 
* GENEL CERRAHİ UZMANI * ANESTEZİ UZMANI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ * BİYOTIP SÖZLEŞMESİ 71
DAVACI TARAFÇA BİLİRKİŞİ RAPORU’NA İTİRAZ EDİLMESİ, YENİDEN ATANACAK UZMAN BİLİRKİŞİ’DEN RAPOR ALDIRILMASINI TALEP ETMESİ  HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * YUMURTALIK KİSTİ AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ 73
DAVACI HASTA’NIN, AYDINLATILMIŞ ONAM BELGESİ’NİN İPTALİ İÇİN AÇTIĞI DAVA SONUCUNUN BEKLENİLMESİ GEREKTİĞİ HK.
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * DOĞUM EYLEMİ SONRASI BEBEKTE TESPİT EDİLEN BRAKİAL PLEKSUS YARALANMASI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ * AYDINLATILMIŞ ONAM  
FORMU 74
YAPILAN İŞLEMLERİN TIP BİLİMİ AÇISINDAN YETERLİLİĞİ VE DAVALILARA ATFI KABİL BİR KUSUR OLUP OLMADIĞININ TESPİTİNİN GEREKTİĞİ HK. 
* BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANI * BEYİN TÜMÖRÜ AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * KONTROL MUAYENELERİ 75
TAKİPSİZLİK İLE SONUÇLANAN SORUŞTURMA DOSYASI’NDA ALINAN VE DAVACILARCA İTİRAZ EDİLEN, ADLİ TIP KURUMU RAPORU HÜKME ESAS ALINARAK KARAR VERİLMEMESİ GEREKTİĞİ HK. 
* KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI UZMANI * ANESTEZİ UZMANI * HATALI TEŞHİS VE TEDAVİ İDDİASI 77
DAVACI TARAFÇA ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NA İTİRAZ EDİLDİĞİ, SADECE ATK. RAPORU’NA İTİBAR EDİLEREK HÜKÜM KURULAMAYACAĞI HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * ANTİKOAGÜLASYON TEDAVİ İLKELERİ * YAYGIN DAMARİÇİ PIHTILAŞMA VE GELİŞEN KOMPLİKASYONLAR * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ 78
İNANDIRICI VE TATMİNKAR OLMAKTAN UZAK OLAN ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NA İTİBAR EDİLİP HÜKÜM KURULAMAYACAĞI HK. 
* ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI * TRAFİK KAZASI SONRASI SAĞ EL BİLEK KEMİĞİ KIRIK HASTAYA YAKLAŞIM * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ * AMELİYAT YÖNTEMİNİN SEÇİMİ 79
ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NUN; AMELİYAT SONRASI ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ YÖNÜNDEN DAVALI DOKTOR’UN TEŞHİS VE TEDAVİ ANLAMINDA YETERLİ ÖZEN VE DİKKATİ GÖSTERİP GÖSTERMEDİĞİ HUSUSLARINDA YETERLİ AÇIKLAMAYI İÇERMEDİĞİ HK. 

* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * DOĞUM SONRASI KANAMALI HASTAYA YAKLAŞIM * DOĞUM SONRASI RAHİMDE PLASENTA KALMASI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ 82
2 AYRI HASTA’NIN AYNI KONUDA AÇTIKLARI DAVALARDA, ADLİ TIP KURUMU’NUN FARLI RAPORLAR VERDİĞİ VE ÇELİŞKİ OLUŞTURDUĞU  HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * ANESTEZİ UZMANI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ * HASTANE ENFEKSİYONLARI 84
DAVACI HASTA’YA YASAL MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE SAĞLANACAK SOSYAL GÜVENCE KAPSAMININ, SİGORTALI OLDUĞU TAKTİRDE REHABİLİTASYON VE PROTEZ GİDERİ YÖNÜNDEN DEVLET KATKISININ VE DAVACININ YAPACAĞI HARCAMA MİKTARININ BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * GEBELİK TAKİBİ * ANOMALİLİ BEBEK DOĞUMU * MALULİYET RAPORU * SOSYAL YARDIMLAR 87
ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NDA; SÜNNET OPERASYONUNDA KUSUR BULUNUP BULUNMADIĞI YETERLİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULMADIĞI GİBİ, HÜKME ESAS OLACAK ŞEKİLDE BİLİMSEL GÖRÜŞ DE SERGİLENMEDİĞİ HK. 
* SÜNNET OPERASYONU KOMPLİKASYONU OLARAK NEKROZ * YARA BAKIMI VE PANSUMANIN ÖNEMİ 89
DAVACI TARAFÇA ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NA İTİRAZ EDİLMESİ VE KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLARINDAN OLUŞAN BİLİRKİŞİ HEYETİ’NDEN RAPOR ALDIRILMASININ TALEP EDİLMESİ HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * NORMAL DOĞUM ENDİKASYONU * AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU * DOĞUM EYLEMİ SONRASI BEBEKTE TESPİT EDİLEN BRAKİAL PLEKSUS YARALANMASI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ 91
TARAFLAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN NİTELİĞİ VE ZAMANAŞIMI SÜRESİ HK. 
* KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI UZMANI * BADEMCİK AMELİYATI SONRASI ÖLÜM * ZAMANAŞIMI 92
MAHKEME’CE HÜKMEDİLEN 25.000.-TL. MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ ÇOK FAZLA OLDUĞU HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * İM ENJEKSİYON KOMPLİKASYONLARI 93
HÜKME ESAS ALINAN ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NUN İNANDIRICI VE TATMİNKAR OLMAKTAN UZAK OLDUĞU HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * KÜRTAJ OPERASYONU KOMPLİKASYONLARI * EKTOPİK GEBELİK AYIRICI TANISI 94
AMELİYAT SIRASINDA VE SONRASINDAKİ SORUNLARIN MEYDANA GELMESİNDE DAVALI DOKTOR’UN KUSURLU OLUP OLMADIĞININ SAPTANMASI GEREKTİĞİ  HK. 
* KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI UZMANI * SİNÜZİT OPERASYONU KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ 97
DAVA TARİHİ İTİBARİYLE, TARAFLAR ARASINDA 4822 SAYILI KANUN İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI KANUN’UN 3/H MADDESİNDE TANIMLANAN TÜKETİCİ İŞLEMİNDEN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ HK. 
* ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI * PREMATÜRE DOĞAN BEBEĞE YAKLAŞIM * SÜRESİNDE PREMATÜRE RETİNOPATİ MUAYENESİNİN GEREKLİLİĞİ * TÜKETİCİ MEVZUATI 99
BİLİRKİŞİ RAPORLARI’NA GÖRE; DAVALI DOKTOR’UN KOMPLİKASYONU TEŞHİS EDEMEDİĞİ, BU ŞEKİLDE DAVACI HASTA’YA MÜDAHALEDE GECİKTİĞİ, BU GEREKÇELERLE KUSURLU OLDUĞU HK. 
* GÖĞÜS CERRAHİSİ UZMANI * BİLATERAL AKSİLLER BLOK AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ 101
ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NDA; LAZER İLE YAPILAN ALANLARDA HAFİF KABARMA VE KIZARIKLIK GÖRÜLEBİLECEĞİ VE OLUŞAN BU ŞİKÂYETLERİN BİRKAÇ GÜNDE GERİLEDİĞİ BELİRTİLMEKTE İSE DE; DAVACI HASTA’DA OLUŞAN YANIKLARIN UZUN SÜRELİ TEDAVİYE RAĞMEN GEÇMEMESİ HK. 
* KARDİYOLOJİ UZMANI * LAZER İLE VARİS OPERASYONU SONRASI KOMPLİKASYON OLARAK YANIK * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE  
YÖNETİMİ 103
DAVACI HASTA’NIN ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NA KARŞI YAPTIĞI İTİRAZLAR HUSUSUNDA OLUMLU VE OLUMSUZ BİR KARAR VERİLMEDİĞİ AYRICA DOSYADA MEVCUT ADLİ TIP RAPORU’NUN HÜKÜM KURMAYA YETERLİ VE ELVERİŞLİ OLMADIĞI HK. 
* BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANI * BEL FITIĞI AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ 105
MAHKEME’CE HÜKMEDİLEN 5.000.-TL. MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ AZ OLDUĞU HK. 
* GENEL CERRAHİ UZMANI * SAFRA KESESİ AMELİYATINDA VÜCUTTA UNUTULAN AMELİYAT MALZEMESİ * HASTA GÜVENLİĞİ 107
HUKUK YARGILAMASINDA, CEZA DAVASI’NDA ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORLARI’NA BAĞLI KALINARAK HÜKÜM TESİS EDİLEMEYECEĞİ HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * DOĞUM KOMPLİKASYONU OLARAK KANAMA * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ 109
DAVACI HASTA; AMELİYATA GİRMEDEN ÖNCE AMELİYATIN RİSKLERİ HAKKINDA HİÇ AYDINLATILMADIĞINI, HATTA DOSYA ARASINDA BULUNAN “CERRAHİ GİRİŞİM İZİN FORMU” ALTINDAKİ İMZANIN KENDİSİNE AİT OLMADIĞINI İLERİ İDDİA ETTİĞİNDEN; MAHKEME’CE, HASTA’NIN İDDİA ETTİĞİ GİBİ AMELİYATTAN ÖNCE, AMELİYATIN TÜM RİSKLERİ HAKKINDA AYDINLATILIP AYDINLATILMADIĞININ TESPİTİ AÇISINDAN, “CERRAHİ GİRİŞİM İZİN FORMU” ALTINDAKİ İMZANIN HASTA’YA AİT OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ İÇİN İMZA İNCELEMESİ YAPTIRILMASI VE SONUCUNA GÖRE HÜKÜM TESİSİ GEREKTİĞİ HK. 
* GÖZ HASTALIKLARI UZMANI * KATARAKT AMELİYATI KOMPLİKASYONU OLARAK RETİNA DEKOLMANI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ * AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU 110
DAVALI DOKTOR’UN MEVCUT DURUMUN TESPİTİ İÇİN GEREKEN TAKİPLERİ TIP KURALLARINA UYGUN OLARAK YAPIP YAPMADIĞI, YAPILAN TAKİP VE KAYITLARDA BEBEĞİN NE ZAMAN SIKINTIYA GİRDİĞİ, SEZARYEN ENDİKASYONU BULUNUP BULUNMADIĞI, NORMAL DOĞUM YAPTIRILMASININ TIP KURALLARINA UYGUN OLUP OLMADIĞI, DAVALI DOKTOR TARAFINDAN UYGULANAN TEDAVİNİN YETERLİ VE TIP KURALLARINA UYGUN OLUP OLMADIĞI HUSUSLARININ VERİLERE DAYALI OLARAK ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * DOĞUM KOMPLİKASYONU OLARAK BEBEĞİN BOYNUNA KORDON DOLANMASI VE ASFİKSİ * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ * TRAVAY TAKİBİ KAYITLARI * SEZARYEN ENDİKASYONU 112
DOSYA KAPSAMINDAN; DAVALI HASTANE’NİN, ADLİ TIP RAPORU’NDA VE MAHKEME GEREKÇESİNDE İZAH EDİLEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ EKSİKSİZ OLARAK YERİNE GETİRİP GETİRMEDİĞİNİN NET OLARAK ANLAŞILAMADIĞI HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * YENİDOĞANDA SARILIK AYIRICI TANISI 114
GEBEYE SEZARYAN ÖNERİLDİĞİ ANCAK GEBENİN KENDİ TERCİHİ İLE NORMAL DOĞUM YAPMAK AMACIYLA HASTANEYE SON ANDA GELDİĞİ İDDİASININ İSPATLANAMADIĞI HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * SEZARYEN ENDİKASYONU * DOĞUM KOMPLİKASYONU OLARAK BRAKİAL PLEKSUS * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ * YENİ TARİHLİ HASTA TAKİP FORMU 117
DAVACILAR, YENİDOĞAN’IN BEYİN FELCİ GEÇİRMESİNDE, DAVALI DOKTORUN DOĞUM EYLEMİ İLE İLİŞKİSİNİN OLDUĞUNU İLERİ SÜREREK ELDEKİ DAVAYI AÇMIŞ OLDUĞUNA GÖRE; HÜKME ESAS ALINAN ADLİ TIP RAPORU’NDA BU HUSUSLAR ÜZERİNDE HİÇ DURULMADIĞI HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * DOĞUM KOMPLİKASYONU OLARAK BRAKİAL PLEKSUS * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ * HİPOKSİK İSKEMİK ENSEFALOPATİ 119
ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NDA; DAVALILARCA UYGULANAN TEDAVİNİN YETERLİ VE TIP KURALLARINA UYGUN OLUP OLMADIĞI, TEKRAR HASTANEYE MÜRACAAT EDEN VE MİTRAL MEKANİK KAPAĞI BULUNAN, BU NEDENLE .... İSİMLİ İLACI KULLANAN HASTANIN ŞİKAYETLERİ NEDENİYLE YAKIN (YATIRILARAK) TAKİBİNİN GEREKİP GEREKMEDİĞİ, DAVACILARIN KENDİ İSTEKLERİ İLE HASTA’YI ÇIKARDIKLARINA DAİR İMZALI BEYANLARI BULUNMADIĞINA GÖRE HASTA’NIN HASTANE’DEN ÇIKARILMASININ UYGUN OLUP OLMADIĞI HUSUSLARINDA BİR İRDELEME YAPILMADIĞI HK. 
* KARDİYOLOJİ UZMANI * ACİL SERVİS HEKİMİ * KALP KAPAĞI AMELİYATI KONTROLLERİ * INR TAKİBİ * TABURCULUK KARARI VE ZAMANI 122
DAVACILAR TARAFINDAN DAHA ÖNCE AÇILAN TEDAVİ GİDERLERİNE YÖNELİK, ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEKİ DAVA DOSYASININ SONUCUNUN BEKLENMESİ GEREKTİĞİ HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * İVF UYGULAMALARI KOMPLİKASYONU OLARAK KROMOZOM BOZUKLUĞU * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ 125
ADLİ TIP RAPORU’NUN DAVACI TARAFA TEBLİĞ EDİLEREK, RAPOR’A KARŞI BEYANDA BULUNULMASI HALİNDE, BEYAN EDİLEN HUSUSLARA GÖRE DEĞERLENDİRME YAPILARAK SONUCA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * ANESTEZİ UZMANI * EPİDURAL ANESTEZİ KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ 126
DAVACI HASTA’DA OLUŞTUĞU TESPİT EDİLEN % 65 TÜM VÜCUT FONKSİYON KAYBININ, DAVALI DOKTOR TARAFINDAN YAPILAN BU AMELİYATLARDAKİ HATALARDAN KAYNAKLANIP KAYNAKLANMADIĞI HUSUSUNA AÇIKLIK GETİRİLMEDİĞİ GÖRÜLDÜĞÜNDEN, ADLİ TIP RAPORU’NUN YETERSİZ OLDUĞU HK. 
* BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANI * BEL AĞRISI ŞİKAYETİ İLE BAŞVURAN HASTAYA YAKLAŞIM * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE  YÖNETİMİ 128
DOSYADA MEVCUT İKİ BİLİRKİŞİ RAPORU’NUN BİRBİRİYLE ÇELİŞMESİ  HK. 
* ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI * YÜKSEK ATEŞ İLE GETİRİLEN ÇOCUĞA YAKLAŞIM * ENJEKSİYON KOMPLİKASYONLARI 129
ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NUN; DAVALILARIN YAPMIŞ OLDUĞU HATALI OLDUĞU İDDİA EDİLEN OPERASYONU DEĞİL, TEŞHİSİN ÖNCEDEN TESPİTİNİN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞINI DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTTUĞU, GEÇİRİLEN SONRAKİ OPERASYONLARIN İLK OPERASYONUN HATASINDAN KAYNAKLANIP KAYNAKLANMADIĞININ RAPOR’DA AÇIKLANMADIĞI HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI * GENEL BEDEN TARAVMASI İLE GETİRİLEN HASTAYA YAKLAŞIM * FEMUR BOYUN KIRIĞI AYIRICI TANISI * PSÖDOARTOZ KOMPLİKASYONU 130
MAHKEME’CE TARAFLARIN KARŞILIKLI İDDİA VE SAVUNMALARI ÇERÇEVESİNDE DELİLLER TOPLANIP, BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILARAK SONUCA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * ENJEKSİYON KOMPLİKASYONLARI * TABURCULUK KARARI VE ZAMANI 133
ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NDA; HASTA’NIN ÖZEL DURUMU VE HASTA GEÇMİŞİ DEĞERLENDİRİLMEK SURETİYLE, PTCA + STENT İŞLEMİ UYGULAMANIN DOĞRU BİR KARAR OLUP OLMADIĞI İRDELENMEDİĞİ HK. 
* KARDİYOLOJİ UZMANI * PTCA+STENT KOMPLİKASYONU OLARAK DİSEKSİYON * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ * ENDİKASYON KARARI 134
ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NDA; BİR BAŞKA AMELİYAT VEYA TEDAVİ YÖNTEMİNİN SEÇİLMESİ HALİNDE, BU KOMPLİKASYON RİSKİNİN ÖNLENMESİ İMKANI OLUP OLMADIĞI HUSUSLARININ DEĞERLENDİRİLMEDİĞİ HK. 
* GENEL CERRAHİ UZMANI * LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * AMELİYAT YÖNTEMİNİN SEÇİMİ 137
ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NDA; DAVACI HASTA’NIN YAŞADIĞI SIKINTILARIN AMELİYATLA İLGİSİNİN TESPİT EDİLEMEDİĞİ BELİRTİLMEKLE BİRLİKTE, YAPILAN AMELİYAT TEKNİĞİNİN UYGUN OLMADIĞINDAN DA BAHSEDİLMESİ HK. 
* ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI * DİZ AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * AMELİYAT YÖNTEMİNİN SEÇİMİ 139
YARGITAY CEZA GENEL KURULU’NUN MADDİ VAKIALARI TESPİT EDEN KARARI İLE DAVALILARIN KUSURLU OLDUĞU SAPTANMIŞ OLDUĞUNDAN; HUKUK HAKİMİ’NİN DE, BU OLGULAR İLE BAĞLI BULUNDUĞU HK. 
* GENEL CERRAHİ UZMANI * SAFRA KESESİ AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ * BİYOTIP SÖZLEŞMESİ 140
UZUV ZAYIFLIĞI YARATACAK BİR ŞEKİLDEKİ MÜDAHALE İÇİN, BİLİNCİ AÇIK DAHİ OLSA ANESTEZİ ALTINDA VE AMELİYAT MASASINDA OLAN GEBE HASTANIN ONAYININ ALINMASININ NE DENLİ YETERLİ OLACAĞI HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * AMELİYAT İÇERİĞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI VE SÜRECİ * AYDINLATILMIŞ ONAMIN ŞEKLİ, İÇERİĞİ VE ZAMANI * BİYOTIP SÖZLEŞMESİ 144
DAVALI DOKTOR’UN, AMELİYAT ESNASINDA GÖNDERİLEN VE ÜZERİNDE BULAŞICI HASTALIKLARA İLİŞKİN YAPILAN TESTLERİN NEGATİF OLDUĞU İKİ ÜNİTE KANI, HASTA’YA USULÜNE UYGUN OLARAK VERDİĞİ HUSUSUNDA BİR İHTİLAF BULUNMADIĞI HK. 
* KARDİYOLOJİ UZMANI * AMELİYATTA KAN NAKLİ * HEPATİT B BULAŞIMI * BİYOTIP SÖZLEŞMESİ 146
DAVALI DOKTOR’UN, DEVLET HASTANESİ DIŞINDA ÖZEL MUAYENEHANESİ’NDE DE HASTA’YI MUAYENE ETTİĞİ VE BU SEBEPLE, TARAFLAR ARASINDA VEKALET SÖZLEŞMESİNİN KURULDUĞU HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * KULAK BURUN BOĞAZ UZMANI * BEYİN KANAMASI AYIRICI TANISI * NÖROLOJİ KONSÜLTASYONU 149
ARALARINDAKİ HUKUKİ  İLİŞKİ İTİBARİYLE, TARAFLAR ARASINDA TTK. 4. VE 5. MADDELERİNE GÖRE MUTLAK TİCARİ DAVA OLMADIĞI GİBİ, TARAFLARCA İŞBÖLÜMÜ İLK İTİRAZINDA DA BULUNULMADIĞINA GÖRE, MAHKEME’CE İŞİN ESASINA GİRİLMESİ GEREKTİĞİ HK. 
* ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI * ROMATİZMA TEDAVİSİ KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ 151
GEÇİRİLEN AMELİYATTAN SONRA, DAVACI HASTA’NIN MİYOPİ HASTALIĞINA BAĞLI OLARAK, YAŞI DA DİKKATE ALINARAK, NE KADAR BİR SÜREDE VE HANGİ ORANDA GÖRMEDE DÜŞÜŞ YAŞANMASININ BEKLENEBİLİR OLDUĞU HUSUSUNUN, BİLİRKİŞİ TARAFINDAN BELİRTİLMEDİĞİ HK. 
* GÖZ HASTALIKLARI UZMANI * KATARAK AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ 153
DAVADA, KAMU HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN VE İDARİ YARGI’DA GÖRÜLMESİ GEREKEN İDARİ BİR İŞLEM VEYA HİZMET SÖZ KONUSU OLMADIĞI HK. 
* ÜROLOJİ UZMANI * HASTA GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI 154
ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NUN DENETİME İMKAN VERİR NİTELİKTE GEREKÇELENDİRİLMEDİĞİ VE KARARA ESAS ALINAMAYACAĞI HK. 
* ANESTEZİ UZMANI * SÜNNET OPERASYONU KOMPLİKASYONU OLARAK İLACACA BAĞLI ALLERJİK REAKSİYON * OPERASYON ÖNCESİ ALLERJİ TESTİ * SEVK KARARI VE ZAMANI 155
ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NUN; HASTA’NIN ACİL SERVİS’E GELDİĞİNDE BİLDİRDİĞİ ŞİKÂYETLER YÖNÜNDEN DAVALI DOKTOR’UN TEŞHİS VE TEDAVİ ANLAMINDA YETERLİ ÖZEN VE DİKKATİ GÖSTERİP GÖSTERMEDİĞİ KONUSUNDA AÇIKLAMA İÇERMEDİĞİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * GÖĞÜS AĞRISI, KOLDA UYUŞMA, GÖĞÜSTE VE MİDEDE AĞRI ŞİKAYETLERİ İLE BAŞVURAN HASTAYA YAKLAŞIM * KALP KRİZİ AYIRICI TANISINDA EKG * TABURCULUK KARARI VE ZAMANI 158
MAHKEME’CE HÜKMEDİLEN 5.000.-TL. MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ DÜŞÜK KALDIĞI HK. 
* GENEL CERRAHİ UZMANI * BİLATERAL LAPAROSKOPİK FITIK AMELİYATI KOMPLİKASYONU OLARAK MESH SONRASI ENFEKSİYON * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ 160
DAVALI HASTANE VE DOKTORLAR’CA, YUMURTA NAKLİ YÖNTEMİ İLE DAVACI HASTA’NIN HAMİLE KALMASI İÇİN DONÖRDEN ALINAN YUMURTALARIN SAĞLIKLI OLUP OLMADIĞI YÖNÜNDE GEREKLİ GENETİK İNCELEMELERİNİN YAPILIP YAPILMADIĞI, ANNE, BEBEK VE YUMURTALARI ALINAN DONÖR İLE İLGİLİ KAYITLARIN DOĞRU, DÜZGÜN VE YETERLİ ŞEKİLDE TUTULUP TUTULMADIĞI, ANNE’YE YUMURTA NAKLİ YÖNTEMİYLE HAMİLELİK İLE İLGİLİ BİLGİLERİN VE RİSKLERİN AYRINTILI OLARAK ANLATILIP ANLATILMADIĞI, DAVALILARIN, DAVACI’NIN HAMİLELİK SÜRECİNDE HAMİLELİĞİN VE BEBEĞİN SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE GELİŞMESİNİ TAMAMLAMASI YÖNÜNDE GEREKLİ TESTLERİ VE KONTROLLERİ TAM OLARAK YAPTIRIP YAPTIRMADIKLARI, HAMİLE KALDIĞI SIRADA 42 YAŞINDA OLAN DAVACI’YA, AMNİOSENTEZ YAPILMASININ GEREKLİ OLUP OLMADIĞI, BEBEĞİN 18. KROMOZOMUN UZUN KOLUNDA OLUŞAN DELASYONUN NEDENİNİN NE OLDUĞU, HANGİ AŞAMADA OLUŞTUĞU VE DOĞUMDAN ÖNCE BUNUN TESPİT EDİLİP EDİLEMEYECEĞİNİN ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * İVF UYGULAMALARI KOMPLİKASYONU OLARAK KROMOZOM BOZUKLUĞU * AMNİYOSENTEZ ENDİKASYONU * AYDINLATILMIŞ ONAM 163
ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NUN; MAHKEME KARARI’NA ESAS ALINABİLECEK DERECEDE YETERLİ BİR TESPİT VE DEĞERLENDİRMEYE DAYANMADIĞI HK. 
* KARDİYOLOJİ UZMANI * BYPASS AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ 166
ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NUN; OLAYDA DAVALILARIN KUSURLU OLUP OLMADIĞININ TESPİTİNE YETERLİ OLMAYIP, HASTA’NIN İDDİALARINI KARŞILAMAKTAN UZAK OLDUĞU VE HÜKME ESAS ALINAMAYACAĞI HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * GENEL CERRAHİ UZMANI * KANSER AYIRICI TANISI * AYDINLATILMIŞ ONAM 169
ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NUN AKSİNE; TTB. YÜKSEK ONUR KURULU KARARI’NDA, DAVALI DOKTOR’UN KUSURUNDAN BAHSEDİLMESİ HK. 
* ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI * ORTOPEDİ AMELİYATI KOMPLİKASYONU OLARAK TENDON KOPMASI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ 170
ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NDA; BEBEĞİN KİLOSU NEDENİYLE NORMAL DOĞUM YAPTIRILMASININ VE DOĞUM ESNASINDA DAVALI DOKTOR TARAFINDAN YAPILAN UYGULAMALARIN TIP KURALLARINA UYGUN OLUP OLMADIĞI, BEBEKTE GELİŞEN VE KOMPLİKASYON OLARAK NİTELENDİRİLEN “PLEKSUS BRAKİALİS” LEZYONUNUN DAVALI DOKTOR’UN UYGULAMALARI NEDENİYLE MEYDANA GELİP GELMEDİĞİ HUSUSLARINDA BİR İRDELEME YAPILMADIĞI HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * SEZARYEN ENDİKASYONU * DOĞUM EYLEMİ KOMPLİKASYONU OLARAK BEBEKTE BRAKİAL PLEKSUS YARALANMASI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ 172
ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NCA; DAVALI DOKTOR’UN HATALI OLDUĞU İDDİASI BULUNAN MÜDAHALESİNİN DEĞİL, DOĞAN SIKINTININ GİDERİLMESİ AMACIYLA DAVA DIŞI DOKTORLARCA YAPILAN AMELİYATLARIN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULDUĞU, BU NEDENLE DAVAYA KONU OLAYIN TAM OLARAK AYDINLATILAMADIĞI HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * RAHİM İÇİ ARAÇ UYGULAMASI KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ 175
ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NDA; DAVACI HASTA TARAFINDAN İBRAZ EDİLEN BELGE ÜZERİNDE DURULMADIĞI HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * KÜRTAJ OPERASYONU KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ * MYOMA UTERİ AYIRICI TANISI 176
ADLİ TIP KURUMU RAPORLARI’NDA; HASTA’DA GELİŞEN MALİGN HİPERTERMİ TABLOSUNA İLİŞKİN BULGULARIN NE ZAMAN BAŞLADIĞI, DAVALI DOKTORLAR TARAFINDAN ZAMANINDA ANLAŞILIP ANLAŞILAMADIĞI, BU YÖNDE YAPILAN TEDAVİNİN ZAMANINDA VE YETERLİ OLUP OLMADIĞI, OPERASYONA ZAMANINDA SON VERİLİP VERİLMEDİĞİ, HASTA’NIN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE ALINMAYIP AMELİYATHANE’DE TEDAVİ UYGULANMASININ UYGUN OLUP OLMADIĞI, HASTA YOĞUN BAKIMA ALINSA İDİ SONUCUN DEĞİŞİP DEĞİŞMEYECEĞİ, HASTA’NIN AMELİYATA ALINMASI İLE BAŞKA BİR HASTANE’NİN YOĞUN BAKIMINA SEVK EDİLMESİ ARASINDA GEÇEN ZAMAN DİLİMİNİN OLAĞAN OLUP OLMADIĞI, SEVKTE BİR GECİKMENİN BULUNUP BULUNMADIĞI, HASTANE’NİN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNİN SOMUT OLAYDAKİ HASTA İÇİN YETERLİ OLUP OLMADIĞI HUSUSLARININ SOMUT VE GEREKÇELİ ŞEKİLDE BELİRTİLMEDİĞİ HK. 
* KULAK BURUN BOĞAZ UZMANI * ANESTEZİ UZMANI * BURUN AMELİYATI KOMPLİKASYONU OLARAK MALİGN HİPETERMİ * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ * SEVK KARARI VE ZAMANI 179
YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI  RAPORU’NDA; DAVACI HASTA’DA TESPİT EDİLEN SPONDİLODİSKİTİN HANGİ NEDENLE OLUŞTUĞU, GELİŞİMİNDE DAVALI DOKTORLAR’IN BİR ÖZENSİZLİĞİNİN BULUNUP BULUNMADIĞI, AĞRI VE YÜKSEK ATEŞ ŞİKÂYETİYLE DAVALI HASTANE’YE BAŞVURAN HASTA’YA YAPILAN TEDAVİNİN YETERLİ VE TIP KURALLARINA UYGUN OLUP OLMADIĞI, (VERİLEN TEDAVİNİN YETERSİZ OLMASI HALİNDE ŞİKÂYETLERİ GEÇMEYEN HASTA’NIN BAŞKA BİR HASTANE’YE MÜRACAAT ETMESİNİN EN DOĞAL HAKKI OLDUĞU GÖZETİLEREK), AMELİYAT SONRASI DAVALI HASTANE’DE YAPILAN UYGULAMALARIN TIP KURALLARINA UYGUN OLUP OLMADIĞI HUSUSLARINDA BİR İRDELEME YAPILMADIĞI HK. 
* BEYİN VE SİNİR CERRAHİ UZMANI * DİSK AMELİYATI KOMPLİKASYONU OLARAK ENFEKSİYON * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ * ENDİKASYON KARARI 183
DAVACI HASTA’NIN, NORMAL DOĞUM İÇİN DOĞUMHANEYE ALINMASINDAN SEZARYEN AMELİYATINA KADAR GEÇEN SÜRECİN, HASTA’DAKİ BULGULAR DA DİKKATE ALINARAK OLAĞAN OLUP OLMADIĞI, BEBEK HAREKETLERİNİN AZLIĞI ŞİKAYETİ İLE GELEN DAVACI’NIN NORMAL DOĞUMA ALINMASININ TIP KURALLARINA UYGUN OLUP OLMADIĞI, DAVALI TANIKLARININ BEYANLARINA GÖRE NORMAL DOĞUM İÇİN BEBEĞİN BAŞININ DOĞUM KANALINA GİRMEDİĞİ FARK EDİLMESİNE RAĞMEN BİR SÜRE DAHA BEKLETİLMESİNİN MUTAD OLUP OLMADIĞI, HASTA’NIN SEZARYENE ALINMASI KOŞULLARININ HANGİ AŞAMADA OLUŞTUĞU, DOKTOR’UN BU NOKTADA BİR GECİKMESİNİN BULUNUP BULUNMADIĞI, YİNE DAVALI DOKTOR’UN HEM POLİKLİNİK HASTALARINA BAKIP HEM DE DOĞUMHANE İLE İLGİLENMESİ DURUMUNDA HASTALARINA VE ELDEKİ DAVA’DA HASTA’YA YETERLİ VE ÖZENLİ BİR TAKİP VE TEDAVİDE BULUNUP BULUNAMAYACAĞI, SEZARYENDEN SONRA 2 APGAR’LA MORARMIŞ VE HAREKETSİZ DOĞAN BEBEK İÇİN GEREKLİ MUAYENE VE TEDAVİNİN UZMANLARINCA YAPILIP YAPILMADIĞI, HASTANE KOŞULLARININ BU ŞEKİLDE DOĞAN BEBEKLER İÇİN YETERLİ OLUP OLMADIĞI, BEBEĞİN BAŞKA HASTANE’YE SEVKİNİN USULÜNE UYGUN VE ZAMANINDA YAPILIP YAPILMADIĞI, SEVK AŞAMASINDA BİR GECİKME VAR İSE BU DURUMUN BEBEKTEKİ HASARIN ARTMASINA YOL AÇIP AÇMADIĞI HUSUSLARININ ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * NORMAL DOĞUM / SEZARYEN ENDİKASYONU * NST VE ÇKS KAYITLARI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ * SEVK KARARI VE ZAMANI 187
DAVACILARIN BİLİRKİŞİ RAPORU’NA İTİRAZ ETTİKLERİNDEN, MAHKEME’CE BU İTİRAZLAR ÜZERİNDE YETERİNCE DURULMAMASI HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * DOĞUM EYLEMİ KOMPLİKASYONU OLARAK BEBEKTE BRAKİAL PLEKSUS YARALANMASI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ 190
ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NDA; DAVALI DOKTOR TARAFINDAN İKİNCİ BİR AMELİYATIN YAPILMASININ GEREKLİ OLUP OLMADIĞI, DAVACI HASTA İDDİASI GİBİ, DALAK VE KARACİĞERİN BU AMELİYATLA YAPIŞMASININ SÖZ KONUSU OLUP OLMAYACAĞI KONULARINDA BİR GÖRÜŞ BİLDİRİLMEMİŞ, ÖZEN GÖSTERİLİP GÖSTERİLMEDİĞİ, YAPILMASI GEREKENLE, YAPILANIN UYUŞUP UYUŞMADIĞI AÇIKLAMALARINA YER VERİLMEDİĞİ HK. 
* GENEL CERRAHİ UZMANI * REFLÜ AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ * ENDİKASYON KARARI 193
ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NA KARŞI; TEDAVİLERİN TIBBEN UYGUN OLUP OLMADIĞI, DOKTOR VE ÇALIŞANLARIN EYLEMLERİNİN AYRI AYRI DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ, DOĞUM SIRASINDA YAPILAN İŞLEMLERİN DOĞRU OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ YÖNÜNDE İTİRAZLARDA BULUNULDUĞU HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * NORMAL DOĞUM / SEZARYEN ENDİKASYONU * DOĞUM EYLEMİ KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ 196
BİLİRKİŞİ RAPORU’NUN; TARAFLARIN İTİRAZLARINI DA MUTLAKA KARŞILAMASI VE AYDINLATICI OLMASI GEREKTİĞİ, HAKİM’İN DE BİLİRKİŞİ’NİN SOMUT OLAYDA GÖRÜŞÜNÜN DOSYA KAPSAMINA UYGUN OLUP OLMADIĞINI DENETLEMESİ GEREKTİĞİ HK. 
* MR ÇEKİMİ SONRASI KOMPLİKASYON OLARAK ÖDEM * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ 198
DAVALI KLİNİĞİN OLAY TARİHİ İTİBARİYLE HANGİ TÜR HASTALARA BAKACAĞI, HANGİ BRANŞLARDA FAALİYET İZNİ OLDUĞU, KAÇ DOKTOR ÇALIŞTIRDIĞI, KADIN DOĞUM UZMANI ÇALIŞTIRIP ÇALIŞTIRMADIĞI, KADIN DOĞUM BRANŞINDA FAALİYET GÖSTERME İZNİ OLUP OLMADIĞI HUSUSLARININ ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ HK. 
* PRATİSYEN HEKİM * SEZARYEN ENDİKASYONU * DOĞUM EYLEMİ KOMPLİKAS-YONU OLARAK BEBEKTE BRAKİAL PLEKSUS YARALANMASI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ 200
DAVACI HASTA’NIN ZARARA UĞRAMASI İLE SONUÇLANAN TIBBİ MÜDAHALE İŞLEMİNDE İSTİHDAM EDEN DURUMUNDAKİ HASTANE’NİN SAHİBİ ŞİRKETİN ZARARDAN SORUMLU OLDUĞUNUN KABULÜ GEREKTİĞİ HK. 
* GÖZ HASTALIKLARI UZMANI * KATARAKT AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ 202
ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NUN; MESLEKİ TECRÜBESİZLİKTEN DOLAYI GEÇ TEŞHİSİN SABİT OLDUĞUNU TESPİT ETMESİ HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * FEMUR KIRIĞI AYIRICI TANISI * GECİKMİŞ TEŞHİSİN TEDAVİYE ETKİSİ * BİYOTIP SÖZLEŞMESİ 203
MAHKEME’CE; SALT CEZA SORUŞTURMASI’NDA ALINAN ADLİ TIP KURUMU RAPORU İLE YETİNİLEMEYECEĞİ HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * GENEL CERRAHİ UZMANI * SEZARYEN AMELİYATI KOMPLİKASYONU OLARAK BAĞIRSAK DELİNMESİ * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ * BİYOTIP SÖZLEŞMESİ 205
ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NUN; DAVALILARIN KUSURLU OLUP OLMADIĞININ TESPİTİNE YETERLİ OLMAYIP,  DAVACILARIN İDDİALARINI KARŞILAMAKTAN UZAK OLDUĞU VE HÜKME ESAS ALINAMAYACAĞI HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * GENEL CERRAHİ UZMANI * SEZARYEN VE GÖBEK FITIĞI AMELİYATLARI KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜRECİ VE YÖNETİMİ 208
DAVACI HASTA’YA AMELİYAT SONRASI BAKIM SÜRECİNDE GEREKLİ UYARILARIN YAPILARAK, HANGİ SIKLIKLA KONTROLE GELMESİ KONUSUNDA UYARILDIĞINI; DAVALILARIN TEDAVİ SÜRECİNDE DÜZENLEDİKLERİ TEDAVİ EVRAKLARINA DAYALI OLARAK İSPAT ETMELERİ GEREKTİĞİ HK. 
* ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI * PARÇALI KIRIK AMELİYATI KOMPLİKASYONU OLARAK KIKIRDAK ZEDELENMESİ * KOMPLİKASYON SÜRECİ VE YÖNETİMİ * AMELİYAT SONRASI TAKİP VE KONTROLLER 210
VEKİL SORUMLULUĞU ALTINDAKİ DAVALILARIN HER TÜRLÜ İHTİMALİ GÖZDEN UZAK TUTMAMALARI GEREKTİĞİ DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE, ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NUN YETERSİZ OLDUĞU HK. 
* GENEL CERRAHİ UZMANI * LENFOMA AYIRICI TANISI İÇİN PATOLOJİ RAPORU 213
ADLİ TIP KURUMU’NUN; TEK BAŞINA MEVCUT DURUM İLE İLLİYET BAĞININ KURULAMAYACAĞINA DAİR VERDİĞİ RAPOR’UN, BU HALİYLE HÜKÜM KURMAYA ELVERİŞLİ OLMADIĞI HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * İVF UYGULAMALARI * PATOLOJİ RAPORU 215
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ OLDUĞU HK. 
* GENEL CERRAHİ UZMANI * İM ENJEKSİYON KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜRECİ VE YÖNETİMİ * AMELİYAT SONRASI TAKİP VE KONTROLLER 218
ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NDA; ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI VE RADYOLOJİ UZMANI’NIN OLMADIĞI HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * GEBELİK TAKİBİNDE USG KONTROLLERİ * AMNİYOTİK BANT SENDROMU 220
MAHKEME’CE; OLUŞA UYGUN VE MAKUL MİKTARDA TAKDİR OLUNACAK MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNİN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ HK. 
* GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI * AKCİĞER KANSERİ AYIRICI TANISI * GEÇ TEŞHİSİN TEDAVİYE ETKİSİ * BİYOTIP SÖZLEŞMESİ 222
HER İKİ BİLİRKİŞİ RAPORU’NUN DA; TARAF İTİRAZLARINI KARŞILAR, HER TÜRLÜ ŞÜPHEDEN UZAK BİR ŞEKİLDE HÜKME DAYANAK OLUŞTURMAYA YETER MAHİYETTE OLMADIĞI HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * NORMAL DOĞUM ENDİKASYONU * NORMAL DOĞUM KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜRECİ VE YÖNETİMİ * BİYOTIP SÖZLEŞMESİ 224
DAVALILARIN, DAVACI HASTA’YI KOLON YARALANMASI HUSUSUNDA BİLGİLENDİRDİĞİ VE GEREKÇELİ AÇIKLAMALARI YAPARAK UYARDIĞI HUSUSU VE HASTA’NIN YETERLİ DERECEDE AYDINLATILIP AYDINLATILMADIĞI, OPERASYONUN KOMPLİKASYONLARININ BİLİNMESİ HALİNDE DAHİ BU OPERASYONA HASTA’NIN RIZA GÖSTERİP GÖSTERMEYECEĞİ HK. 
* GENEL CERRAHİ UZMANI * KOLONOSKOPİ OPERASYONU KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ * AYDINLATILMIŞ ONAM * BİYOTIP SÖZLEŞMESİ * HEKİMLİK MESLEK ETİĞİ KURALLARI 226
MALZEMENİN AMELİYATLARDA KULLANILMASI AÇISINDAN TÜRK VE ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN OLUP OLMADIĞININ, İHALE SIRASINDA HASTANE’NİN BU HUSUSTA GEREKLİ ÖZENİ GÖSTERİP GÖSTERMEDİĞİNİN ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ HK. 
* ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI * MENİSKOPATİ AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ * AMELİYAT MALZEMESİNİN YETERSİZLİĞİ İDDİASI 230
MAHKEME’CE ALINAN TÜM RAPORLAR’IN BİRBİRİNİ TEKRAR ETTİĞİ, ANNE KARNINDA ERKEN TEŞHİS İLE İLGİLİ YAPILMASI GEREKEN BAŞKA TETKİK GEREKİP GEREKMEDİĞİ, GEREKMESİ HALİNDE BUNUN YAPILIP YAPILMADIĞI HUSUSLARI ÜZERİNDE DURULMADIĞI HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * MİKROENJEKSİYON UYGULAMASI KOMPLİKASYONLARI * BİYOTIP SÖZLEŞMESİ 232
MAHKEME’CE HÜKMEDİLEN 5.000.-TL. MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ ÇOK AZ OLDUĞU HK. 
* GÖZ HASTALIKLARI UZMANI * LASIK AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ * AMELİYAT YÖNTEMİNİN SEÇİMİ 237
ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NUN; KARARA ESAS ALINABİLECEK DERECEDE YETERLİ BİR TESPİT VE DEĞERLENDİRMEYE DAYANMADIĞI HK. 
* ÜROLOJİ UZMANI * PROSTAT AMELİYATI KOMPLİKASYONU OLARAK EREKSİYON PROBLEMİ * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ * AYDINLATILMIŞ ONAM 239
DAVALILARIN, HASTA’YI BİLGİLENDİRDİĞİ VE GEREKÇELİ AÇIKLAMALARI YAPARAK UYARDIĞI HUSUSU VE HASTA’NIN YETERLİ DERECEDE AYDINLATILIP AYDINLATILMADIĞI, OPERASYONUN KOMPLİKASYONLARININ BİLİNMESİ HALİNDE DAHİ BU OPERASYONA DAVACININ RIZA GÖSTERİP GÖSTERMEYECEĞİ KONULARININ DOSYA İÇERİĞİNDEN ANLAŞILAMADIĞI HK. 
* GENEL CERRAHİ UZMANI * BİLATERAL TOTAL TRİODEKTOMİ AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ * AYDINLATILMIŞ ONAM * BİYOTIP SÖZLEŞMESİ * HEKİMLİK MESLEK ETİĞİ KURALLARI 241
AMELİYATIN USULÜNE UYGUN OLARAK YAPILIP YAPILMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * YUMURTALIK KİSTİ AMELİYATI KOMPLİKASYONU OLARAK BAĞIRSAK HASARI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ 244
MAHKEME’CE HÜKMEDİLEN 4.000.-TL. MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ YETERSİZ OLDUĞU HK. 
* GENEL CERRAHİ UZMANI * HASTA GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI 247
MAHKEME’CE HÜKMEDİLEN 80.000.-TL. MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ FAHİŞ OLDUĞU HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * SEZARYEN İLE DOĞUM KOMPLİKASYONU OLARAK YANIK 249
MAHKEME’CE, DAVACI HASTA’NIN GELİR VE KAZANCININ NE OLDUĞU HUSUSUNDA BİR ARAŞTIRMA VE İNCELEME YAPILMADIĞI, SADECE DAVACI TARAFINDAN İBRAZ EDİLEN TERCÜME BELGESİNE İTİBAR EDİLDİĞİ HK. 
* ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI * ORTOPEDİ AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ 250
ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NUN; OLAYI AYDINLATMAYA ELVERİŞLİ VE YETERLİ OLMADIĞI HK. 
* GÖZ HASTALIKLARI UZMANI * KATARAKT AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ * NÖROLOJİ VE RADYOLOJİ KONSULTASYONU 253
DAVACI ANNE’NİN YAŞI DA GÖZETİLEREK VE ÖZELLİKLE ÖNCEKİ HAMİLELİĞİN DOWN SENDROMU ŞÜPHESİYLE SONLANDIRILMASI NAZARA ALINIP, ULTRASON AŞAMALARINDAKİ DEĞERLENDİRME VE KARARLARIN YERİNDE OLUP OLMADIĞININ VE DAVACI’NIN ÖZEL DURUMU DA GÖZETİLEREK TIBBEN UYGULANMASI GEREKEN İŞLEMLERİN NELER OLDUĞUNUN, UYGULAMANIN YETERLİ OLUP OLMADIĞININ, GEBELİĞİN HANGİ AŞAMALARINDA VE HANGİ ULTRASON VE DİĞER TETKİKLERİN GEREKTİĞİNİN VE DAVALI DOKTOR’UN BUNLARI ÖNGÖRÜP ÖNGÖRMEDİĞİNİN VE RİSKLERİ İLE İLGİLİ DAVACIYI AYDINLATMA GÖREVİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEDİĞİNİN ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * ANOMALİLİ DOĞUM ÖYKÜSÜ OLAN GEBEYE YAKLAŞIM * ANOMALİNİN USG İLE TESPİTİ * AYDINLATILMIŞ ONAM 256
ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NDA; MEVCUT AMELİYAT SONUCU DELİKLERİN KAPATILIP KAPATILMADIĞI, YENİ DELİK OLUŞUP OLUŞMADIĞI, MEVCUT DELİKLERİN AMELİYATIN HATALI YAPILMASINDAN KAYNAKLI DEVAM EDİP EDİLMEDİĞİ HUSUSUNDA YETERLİ AÇIKLAMA YAPILMADIĞI HK. 
* KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMANI * SEKUNDUM ASD AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ 260
AMELİYATIN USULÜNE UYGUN OLARAK YAPILIP YAPILMADIĞININ, HASTA’NIN GÖZÜNDE NASIL BİR HASAR OLUŞTUĞUNUN, BU HASARIN NEYE BAĞLI OLARAK GELİŞTİĞİNİN, KOMPLİKASYON OLUP OLMADIĞININ, HASTA’YA AMELİYAT VE SONRASINDA GEREKLİ TÜM TIBBİ MÜDAHALELERİN YAPILIP YAPILMADIĞININ VE TEDAVİSİ İÇİN YAPILAN İŞLEMLERİN YETERLİ OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ HK. 
* BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANI * BEL FITIĞI AMELİYATI KOMPLİKASYONI OLARAK GÖRME KAYBI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ * BİYOTIP SÖZLEŞMESİ 263
DAVALI HASTANE’DE DAVACI HASTA’YA YAPILAN TEŞHİS VE TEDAVİNİN TIP KURALLARINA, DİĞER BİR DEYİŞLE MESLEKİ STANDARTLARA UYGUN OLUP OLMADIĞININ VE DİĞER SAĞLIK KURULUŞLARINDAKİ TETKİK VE TEDAVİLER ÜZERİNDE DE DURULARAK İRDELENMESİ GEREKTİĞİ HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * KÜRTAJ OPERASYONU KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ * BİYOTIP SÖZLEŞMESİ 266
ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NDA; SEVKİN GEÇ YAPILMASI İLE MÜTEVEFANIN ÖLÜMÜ ARASINDA İLLİYET BAĞI OLUP OLMADIĞI KESİN OLARAK BELİRLENEMEDİĞİ HK. 
* ÜROLOJİ UZMANI * LAZER PROSTATEKTOMİ AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ * SEVK KARARI VE ZAMANI 268
TARAFLARIN SOSYAL VE EKONOMİK DURUMLARI İLE İHLALİN NİTELİĞİ GÖZ ÖNÜNE ALINARAK, DAVACI HASTA YARARINA MAKUL BİR MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ HK. 
* GENEL CERRAHİ UZMANI * SAFRA KESESİ AMELİYATI KOMPLİKASYONU OLARAK YANIK 271
DAVALILARCA DAVACI HASTA’YA YAPILAN GEBELİK TESTİ SONRASI, TEST SONUCUNUN İLK 4 HAFTALIK GEBELİKTE TAM SONUÇ VERMEYEBİLECEĞİNİN,  İLK 4 HAFTADA ULTRASONOGRAFİ İLE DAHA DOĞRU SONUÇ ALINABİLDİĞİ HUSUSUNDA HASTA’NIN AYDINLATILDIĞINA İLİŞKİN BİLGİ VE BELGE BULUNMADIĞI HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * GEBELİK TESTİ  * AYDINLATILMIŞ ONAM * BİYOTIP SÖZLEŞMESİ * HEKİMLİK MESLEK ETİĞİ KURALLARI 273
AMELİYAT SONRASI OLUŞAN ARAZLARIN KOMPLİKASYON OLDUĞUNUN BELİRLENMESİ HALİNDE, HASTA’NIN ÖNCEDEN AYDINLATILIP AYDINLATILMADIĞI ÜZERİNDE DURULMASI GEREKTİĞİ HK
* BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANI * LAMİNEKTOMİ AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ * AYDINLATILMIŞ ONAM * BİYOTIP SÖZLEŞMESİ * HEKİMLİK MESLEK ETİĞİ KURALLARI 276
ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NDA; DAVALI DOKTOR TARAFINDAN HASTA’NIN ÖYKÜSÜNÜN ALINMASINDA YETERLİ ÖZENİN GÖSTERİLİP GÖSTERİLMEDİĞİNİN, HASTALIĞINA YÖNELİK ARAŞTIRMANIN MEVCUT HALİ İLE YETERLİ SÜREDE YAPILIP YAPILMADIĞININ, BUNLARIN YAPILMASI HALİNDE SONUCUN FARKLI OLUP OLAMAYACAĞININ DEĞERLENDİRİLMEDİĞİ HK. 
* İSHAL, ATEŞ, HALSİZLİK VE BESLENEMEME ŞİKAYETLERİ OLAN HASTAYA YAKLAŞIM * FALCİPARUM SITMASI AYIRICI TANISI * HASTA ANAMNEZİNİN ÖNEMİ 280
CEZA SORUŞTURMASI’NDA ALINAN ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NUN YETERİNCE AÇIK OLMADIĞI HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * MİYOM AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ * BİYOTIP 
 SÖZLEŞMESİ 283
DOSYAYA SUNULAN ONAM BELGESİ’NDE; GENEL İFADELERLE YAN ETKİ VE KOMPLİKASYONLARDAN HABERDAR OLDUĞUNUN BİLDİRİLDİĞİ ANCAK, BU AMELİYATIN NE TÜR KOMPLİKASYONLARI OLDUĞUNUN İZAH EDİLMEDİĞİ HK. 
* KULAK BURUN BOĞAZ UZMANI * SEPTOPLASTİ AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ * AYDINLATILMIŞ ONAM * BİYOTIP SÖZLEŞMESİ * HEKİMLİK MESLEK ETİĞİ KURALLARI 285
DOSYA İÇERİSİNDEKİ BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ OLDUĞU VE BU DURUMUN AÇIĞA KAVUŞTURULMAMASI HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * AİLE HEKİMLİĞİ UZMANI * ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI * YÜKSEK ATEŞ VE AĞRI ŞİKAYETİ OLAN ÇOCUĞA YAKLAŞIM * KABAKULAK SONRASI GELİŞEN SEKONDER ENFEKSİYON * BİYOTIP SÖZLEŞMESİ 288
DAVALI DOKTOR’UN, CEZA DOSYASI’NDA SANIK OLARAK VERDİĞİ İFADEDEKİ İKRARININ DİKKATE ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 
* GENEL CERRAHİ UZMANI * SÜNNET OPERASYONU KOMPLİKASYONU OLARAK PENİS AMPUTASYONU * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE  
YÖNETİMİ 291
ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NDA; BÖBREK HASTASI OLAN DAVACI HASTA İÇİN YETERLİ ÖN ARAŞTIRMA YAPILIP YAPILMADIĞI HUSUSUNDA YETERLİ İRDELEME YAPILMADIĞI GİBİ TATMİN EDİCİ AÇIKLAMADA DA BULUNULMADIĞI HK. 
* KARDİYOLOJİ UZMANI * ANJİYOGRAFİ OPERASYONU KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ * HASTA ANEMNEZİNİN ÖNEMİ 293
DAVACI HASTA’NIN, AMELİYAT TARİHİNDE AMELİYAT ZORUNLULUĞU OLUP OLMADIĞININ, AMELİYAT EDİLMEDEN KEMİK GELİŞİMİ TAMAMLANINCAYA KADAR İLAÇ VE SAİR YÖNTEMLERLE TEDAVİ EDİLİP EDİLMEYECEĞİNİN ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ HK. 
* ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI * TRİPLE ARTODEZ AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ * ENDİKASYON KARARI * BİYOTIP SÖZLEŞMESİ * HEKİMLİK MESLEK ETİĞİ KURALLARI 296
AMELİYAT SONRASI MEYDANA GELEN DURUMUNUN BİR KOMPLİKASYON MU YOKSA BİR HATA MI OLDUĞUNUN, BİR KOMPLİKASYON İSE HASTA’NIN BU HUSUSTAKİ ONAMININ ALINIP ALINMADIĞININ, AYRICA AYDINLATMANIN YETERLİ OLUP OLMADIĞININ (BU HUSUSTAKİ İSPAT KÜLFETİNİN DAVALILARDA OLDUĞU KABUL EDİLEREK) ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ HK. 
* GENEL CERRAHİ UZMANI * AMELİYATTA KOMPLİKASYON OLARAK ÜRETER LİGASYONU * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ * AYDINLATILMIŞ ONAM 300
YETERSİZ ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NA DAYANILARAK HÜKÜM KURULAMAYACAĞI HK. 
* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * SEZARYENLA DOĞUM AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ 302
DAVACI HASTA’NIN İDDİA ETTİĞİ GİBİ YANLIŞ ENJEKSİYON YAPILIP YAPILMADIĞI HUSUSUNUN VE HASTA’NIN ŞİKAYETLERİNİN HALA DEVAM ETTİĞİNİN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKTİĞİ  HK. 
* ACİL SERVİS HEKİMİ * ENJEKSİYON KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ * AYDINLATILMIŞ ONAM 304
BİLİRKİŞİ RAPORU’NUN TARAFLARIN İTİRAZLARINI MUTLAKA KARŞILAMASI VE AYDINLATICI OLMASI VE DE; HAKİM’İN DE, BİLİRKİŞİ GÖRÜŞÜ’NÜN DOSYA KAPSAMINA UYGUN OLUP OLMADIĞINI DENETLEMESİ GEREKTİĞİ HK. 
* GÖZ HASTALIKLARI UZMANI * KATARAKT AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ 306
DAVALILARIN HUKUKİ KONUM VE SORUMLULUKLARI, DOSYADA MEVCUT DELİLLERLE BİRLİKTE BİR BÜTÜN OLARAK DEĞERLENDİRİLİP, TIBBIN GEREK VE KURALLARINA GÖRE OLAYDA DAVALILARIN SORUMLULUĞUNU GEREKTİRECEK İHMAL VE HATA BULUNUP BULUNMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ HK. 
* GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI * RADYOLOJİ UZMANI * AKCİĞER KANSERİ AYIRICI TANISI 309
DAVACI HASTA’DAN NE KADAR YAĞ ALINDIĞININ, ALINAN YAĞ MİKTARININ BİR SEFERDE ALINMASININ UYGUN OLUP OLMADIĞININ, BUNUN HASTA İÇİN RİSKİNİN ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NDA TARTIŞILMAMASI HK. 
* PLASTİK VE ESTETİK CERRAHİ UZMANI * LİPOSUCTİON AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ * ENDİKASYON KARARI 311
DAVACI HASTA’NIN ŞİDDETLİ BAŞ AĞRISI ŞİKAYETLERİ İLE YAPTIĞI BAŞVURULARIN, DAVALI DOKTOR TARAFINDAN ETKİN TIBBİ TEŞHİS UYGULAMALARINA GÖRE, ZAMANINDA VE ÖZENLİ BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLMESİ HALİNDE MİDE AMELİYATI KOMPLİKASYONU OLARAK ORTAYA ÇIKAN RAHATSIZLIĞIN ERKEN TEŞHİSİNİN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞININ, ERKEN TEŞHİS EDİLMESİ HALİNDE HANGİ TIBBİ TEDAVİLERİN YAPILACAĞININ, İKİNCİ BİR AMELİYATA GEREK DUYULUP DUYULMAYACAĞININ ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ HK. 
* GENEL CERRAHİ UZMANI * MİDE AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ * AYNI ŞİKAYETLER İLE TEKRARLA BAŞVURAN HASTAYA YAKLAŞIM 314
HASTA DOSYASI’NI SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ; DAVALI DOKTOR VE HASTANE’DE OLUP, HASTA DOSYASI’NI MAHKEME’YE İBRAZ EDEMEYEN DAVALILARIN KUSURLU OLDUKLARI HK. 
* GÖZ HASTALIKLARI UZMANI * LAZER GÖZ AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * HASTA DOSYASI TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 315
ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NDA; DAVACI HASTA’NIN TABURCU SONRASI KONTROLE ÇAĞRILMASININ GEREKİP GEREKMEDİĞİNİN, ZAMANINDA KONTROLE ÇAĞRILSA İDİ, TEDAVİ SÜRESİNİN UZAYIP UZAMAYACAĞININ AÇIKLANMADIĞI HK. 
* ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI * OMURGA AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * TABURCULUK SONRASI KONTROL MUAYENELERİ * AYDINLATILMIŞ ONAM * BİYOTIP SÖZLEŞMESİ * HEKİMLİK MESLEK ETİĞİ  KURALLARI 318