Kategoriler

Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi Kararları Işığında Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

445,00 356,00
225,00 180,00
290,00 232,00

Toplam

Yazar : Av. Ferit Barut , Av. Melisa Aydemir
Basım Tarihi : Kasım 2019
Sayfa Sayısı : 257
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-764-9
ISBN (Online) : 978-605-315-765-6
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Bu eserde uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları tüm yönleri ile incelenmiştir. Birinci bölümünde; uyuşturucu veya uyarıcı madde kavramı ve bu maddelerin sınıflandırılmaları, çeşitleri ile bu maddelerin neden ceza hukukunu ilgilendirdiği ve tedavisinin nasıl olması gerektiği ele alınmıştır. İkinci bölümde; Türk Ceza Hukuku bağlamında uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarının nasıl düzenlendiği ve yaptırımlarının ne şekilde ortaya konulduğu incelenmiş ve maddi, manevi unsurlar dahilinde suçların özel görünüş şekilleri beraber kaleme alınmıştır. Üçüncü bölümde ise; mezkur suçların uygulamada nasıl sonuçlara yol açtığı ve Yargıtay ile BAM’ın bu suçu nasıl ele aldığı ile hangi unsurlara ağırlık verdiği noktasında ışık olabilmesi için Yargıtay ve BAM kararlarına dair derlemeye yer verilmiştir.


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR III
GİRİŞ 1

-BİRİNCİ BÖLÜM-
UYUŞTURUCU MADDE KAVRAMI, UYUŞTURUCU VEYA  UYARICI MADDELER VE ETKİLERİ, ULUSLARARASI ALANDA UYUŞTURU VE UYARICI MADDELERLE MÜCADELE

1. UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE KAVRAMI 3
1. 1. GENEL OLARAK 3
1.2. UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDEYE DAİR TANIMLAR 4
1.3. UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDELERİN TASNİFİ 7
1.3.1. UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDELERİN ÇEŞİTLERİ 8
1.3.1.1. Merkezi Sinir Sistemini Yavaşlatan Uyuşturucu ve Uyarıcı
                        Maddeler (Depressantlar) 9
1.3.1.1.1. Tabii Uyuşturucu ve Uyarıcılar 9
1.3.1.1.1.1. AFYON 9
1.3.1.1.1.2. MORFİN 11
1.3.1.1.1.3. EROİN 12
1.3.1.1.1.4. KODEİN 13
1.3.1.1.2.2. TRANKİLİZANLAR 14
1.3.1.1.2.3. BARBİTÜRATLAR 15
1.3.1.2 Merkezi Sinir Sistemini Uyaran Uyuşturucu ve Uyarıcı
                       Maddeler (Stimülanlar) 15
1.3.1.2.1 Tabii Uyuşturucu ve Uyarıcılar 15
1.3.1.2.1.1 KOKA YAPRAĞI 15
1.3.1.2.1.2 KOKAİN 16
1.3.1.2.1.3 CRACK 17
1.3.1.2.2 Sentetik Uyuşturucu ve Uyarıcılar 18
1.3.1.2.1 AMFETAMİNLER 18

1.3.1.2.2 ECSTACY: (METİLEN-DİOKSİ-METAMPHETAFLHİFL)
                             MDMA 20
1.3.1.2.3 SPEED 23
1.3.1.3 Duyuların Bozulmasına Neden Olan Uyuşturucu ve Uyarıcılar
                       Halusinojenler (Hayal Gösterenler) 24
1.3.1.3.1 Tabii Uyuşturucu ve Uyarıcılar 24
1.3.1.3.1.1 ESRAR 24
1.3.1.3.1.2 MESKALİN 27
1.3.1.3.1.3 MARIJUANA 27
1.3.1.3.2 Sentetik Uyuşturucu ve Uyarıcılar 28
1.3.1.3.2.1 LSD (LYSERGIC ACID DIETHYLAMIDE) 28
2. UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE KAVRAMINA VE ETKİLERİNE
     SON BAKIŞ 29
2.1. UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE ETKİSİNDEN
             KURTULMAK VE TEDAVİSİ 30
2.1.1. TEDAVİDE BAŞVURULAN YÖNTEMLER 31

-İKİNCİ BÖLÜM-
TÜRK CEZA KANUNUNDA DÜZENLENEN
UYUŞTURUCU MADDE SUÇLARI

1. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL, İTHAL VE İHRAÇ SUÇU 35
1.1. KANUNİ DÜZENLEME VE AÇIKLAMALAR 35
1.2. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ YARAR 36
1.3. SUÇUN KONUSU 37
1.4. SUÇUN FAİLİ 40
1.5. SUÇUN MADDİ UNSURU (FİİLİ) 41
A) T.C.K. Madde 188/1. Fıkrada Tanımlanan Suçun Maddi Unsuru 41
B) T.C.K. Madde 188/3. Fıkrada Tanımlanan Suçun Maddi Unsuru 52
C) T.C.K. Madde 188/6. Fıkrada Tanımlanan Suçun Maddi Unsuru 64
D) T.C.K. Madde 188/7. Fıkrada Tanımlanan Suçun Maddi Unsuru 65
1.6. SUÇUN MANEVİ UNSURU 66
1.7. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 69
1.8. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER 70
a) Ceza Artırımı Gerektiren Nitelikli Haller 70
a-1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen ya da satılan kişinin
                           “Çocuk” olması (T.C.K. Madde 188/3-son cümle) 70
a-2) Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin türüne göre cezayı
                           artıran nitelikli haller (T.C.K. Madde 188/4) 70
a-3) Suçun üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte veya bir
                            örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi
                            (T.C.K. Madde 188/5) 71
a-4) Suçun sağlık mesleğinde çalışanlar tarafından işlenmesi
                           (T.C.K. Madde 188/8) 73
b) Etkin Pişmanlık (T.CK. Madde 192) 73
1.9. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 82
a) Teşebbüs 82
b) İştirak 85
c) İçtima 86
2. KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN
    ALMAK, KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK SUÇU 86
2.1 KANUNİ DÜZENLEME VE AÇIKLAMALAR 86
2.2. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ YARAR 88
2.3. SUÇUN KONUSU 88
2.4. SUÇUN FAİLİ 89
2.5. SUÇUN MADDİ UNSURU (FİİLİ) 89
2.6. SUÇUN MANEVİ UNSURU 90
2.7. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER 91
a) Ceza Artırımı Gerektiren Nitelikli Haller 91
b) Etkin Pişmanlık 91
2.8. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 93
a) Teşebbüs 93
b) İştirak 93
c) İçtima 93
3.UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI
    KOLAYLAŞTIRMA SUÇU 94
3.1. KANUNİ DÜZENLEME VE AÇIKLAMALAR 94
3.2. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ YARAR 95
3.3. SUÇUN FAİLİ VE MAĞDURU 95
3.4. SUÇUN MADDİ UNSURU (FİİLİ) 96
3.5. SUÇUN MANEVİ UNSURU 97
3.6. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER 98
3.7. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 98

-ÜÇÜNCÜ BÖLÜM-
MÜDAFİİNİN UYGULAMADA DİKKAT ETMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLARA İLİŞKİN DİYECEKLERİMİZ

1.1. Soruşturma evresinde dikkat edilmesi gereken hususlar 99
1.2. Kovuşturma aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlar 101

-DÖRDÜNCÜ BÖLÜM-
UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇLARI İLE İLGİLİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ VE
YARGITAY KARARLARI

a- TCK Madde 188/1 İle İlgili Kararların İncelenmesi 103
b- TCK Madde 188/3 İle İlgili Kararların İncelenmesi 114
c. TCK Madde 190 İle İlgili Kararların İncelenmesi 132
d- TCK Madde 191 İle İlgili Kararların İncelenmesi 134
e- TCK Madde 192 İle İlgili Kararların İncelenmesi 145

-BEŞİNCİ BÖLÜM-
İLGİLİ MEVZUAT VE EKLER

UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN 153
2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 164
KENEVİR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 175
UYUŞTURUCU MADDELERLE İLGİLİ KANUN 198
UYUŞTURUCU MADDELERE DAİR 1961 TEK SÖZLEŞMESİ 201
ULUSLARARASI 1961 UYUŞTURUCU MADDELER TEK SÖZLEŞMESİ 240
UYUŞTURUCU MADDELERE DAİR 1961 TEK SÖZLEŞMESİNİN TADİLİNE İLİŞKİN PROTOKOLUN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN 245
KAYNAKÇA 247