Kategoriler

Yasal Mal Rejimi Sempozyumu

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

715,00 572,00
360,00 288,00
465,00 372,00

Toplam

Yazar : Av. Afet Gülen Büberci , Arş. Gör. Ayşe Melek Turhan
Basım Tarihi : Haziran 2023
Sayfa Sayısı : 441
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-625-8200-65-2
ISBN (Online) : 978-625-8200-66-9
Boyut : 16 x 23
Dili : Türkçe
İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 19-20 Kasım 2022 tarihinde düzenlenen Yasal Mal Rejimi Sempozyumu, iki gün süresince toplam yedi oturumda, alanın duayenlerinin katılımıyla uygulama, doktrin ve içtihatlar çerçevesinde yasal mal rejimi konusunda katılımcıların deyimiyle bir BİLGİ ŞÖLENİ hazırlanmıştır.
Sempozyumda yasal mal rejimi, sadece medeni hukuk uzmanları ile değil, usul hukuku, vergi hukuku, ticaret hukuku, devletler özel hukuku alanlarından da değerlendirilmiş, yasal mal rejiminde şirket değerlerinin tasfiyesi konusu ise şirket değerleme uzmanı mali müşavir, akademisyen ve uzman avukatlar, medeni hukuk ve ticaret hukuku alanında uzman akademisyenler tarafından incelenmiştir.
Gerek ele alınan konuların  gerekse katılımcıların uzmanlık alanlarında yelpazenin son derece geniş olması doktrini uygulama ile bir araya getirmiş ve böylece sempozyum, alanda çalışan tüm hukukçular için kıymetli bir hizmet tesis etmiştir.    


İÇİNDEKİLER

KİTAP HAKKINDA III
SUNUŞ V
SUNUŞ 2 VII
DEKAN PROF.DR. AYŞE NUHOĞLU’NUN AÇILIŞ KONUŞMASI 1
YASAL MAL REJİMİ VE TEMEL İLKELERİ -20 YILDA NEREDEN 
NEREYE- 3
Prof. Dr. Şükran ŞIPKA
KATILMA ALACAĞI TALEBİNİN DİĞER EŞİN MALVARLIĞINA YÖNELİK BÜTÜNSEL BİR TALEP OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN ESASA VE USULE DAİR DEĞERLENDİRMELER 11
Av. Yusuf ULUÇ
MAL REJİMİ SÖZLEŞMELERİ İLE DÜZENLENEBİLECEK HUSUSLAR 35
Prof. Dr. Saibe Oktay ÖZDEMİR
YASAL MAL REJİMİNDE ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN ADINA KAYITLI MALIN EDİNİLMESİNE EŞİN YAPTIĞI KATKININ EKLENECEK DEĞER KAVRAMI KARŞISINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE HUKUK GENEL KURULUNUN SON DÖNEM YAKLAŞIMI 49
Prof. Dr. Faruk ACAR
KATILMA ALACAĞINDA EKLENECEK DEĞERLER VE ÜÇÜNCÜ KİŞİDEN TALEP HAKKINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 65
Arzu GENÇ ARIDEMİR
YARGITAY UYGULAMASINDA MAL REJİMİNE İLİŞKİN GÜNCEL GELİŞMELER 89
Ayça ÖZDOĞAN
YASAL MAL REJİMİNİN TASFİYESİNDE KATILMA ALACAĞINA MAHSUBEN AİLE KONUTUNUN  MÜLKİYETİ İSTEMİ 103
Doruk UTKU
YASAL MAL REJİMİNİN ÖLÜM HALİNDE TASFİYESİ 133
Av. Bahar ÜNLÜER ÖZTÜRK
KATILMA ALACAĞININ İFASINDA TAKASA İLİŞKİN SORUNLAR 163
Arş. Gör. Dr. Işıl YELKENCİ
MAL REJİMİNDE KATILMA ALACAĞININ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERCE TALEP EDİLMESİ EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ İŞLEMLERİNE KARŞI ALACAKLILARIN KORUNMASI 177
Prof. Dr. Ali Cem BUDAK
MEDENİ USÛL HUKUKU YÖNÜNDEN MAL REJİMİNİN TASFİYESİ: MAL REJİMİNİN TASFİYESİ DAVASINDA YARGILAMAYA HÂKİM OLAN İLKELER 187
Doç. Dr. Tolga AKKAYA
MAL REJİMİ TASFİYESİNDE EV EŞYALARI ve EV HAYVANLARINI TALEP HAKKINA İLİŞKİN SORUNLAR 219
Barış DEMİRSATAN
EDİNİLMİŞ MAL OLAN ŞİRKETLERDE ÖZVARLIK DEĞERİ 239
Emel YAVUZ ÇOBAN
MAL REJİMİNDE ŞİRKET DEĞERLERİNİN TASFİYESİ KAPSAMINDA «SERMAYE ARTIRIMI» 249
Derya İÇÖZ DEMİREL
MAL REJİMİNDE ŞİRKET DEĞERLERİNİN TASFİYESİNİN VERGİ HUKUKU ANLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 269
Doç. Dr. Ayhan Selçuk ÖZGENÇ
YASAL MAL REJİMİNDE ŞİRKET HİSSELERİNİN TASFİYESİNDE
 ‘‘GİZLİ KAR’’ 273
Prof. Dr. İsmail KAYAR
MAL REJİMİNDE ŞİRKET DEĞERLERİNİN TASFİYESİ KONUSUNDA SERMAYE ARTIRIMINDA BEDELSİZ PAYLARIN TASFİYESİ 287
İsmail Cem SOYKAN
ANLAŞMALI BOŞANMA DAVALARINDA  ŞİRKET DEĞERLERİNİN YASAL MAL REJİMİ  KAPSAMINDA TASFİYESİ 297
Av. Afet Gülen BÜBERCİ ÇİFÇİ
EDİNİLMİŞ MAL NİTELEMESİNE DAİR ÖLÇÜTLER ÇERÇEVESİNDE BAĞLI NAMA YAZILI PAYIN DEĞERLENDİRİLMESİ 333
Av. Esra CİVELEK ACAR
MAL REJİMİNİN TASFİYESİNDE ADİ ORTAKLIK VE ADİ ORTAKLIK PAYI 363
Muhammet Emin BİNGÖL
MAL REJİMİNİN TASFİYESİNDEN KAYNAKLI ALACAK İSTEMİ, DİĞER EŞİN TASFİYEYE GİRECEK MAL VARLIĞINI İSPAT SORUMLULUĞU YÜKLER Mİ? 383
Erdem ŞİMŞEK
MAL REJİMİNİN TASFİYESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK DAVALARINDA TAKAS 407
Selcan Ünal GÖKER, LLM
YASAL MAL REJİMİNDE İSPAT 423
Emin EROL