Kategoriler

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2010 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

65,00

Toplam

Basım Tarihi : 2010
Yayınlanma Süresi : 6 Aylık - Yılda 2 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

 

 

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKULTESİ DERGİSİ CİLT: 7 SAYI: 1 2010- Özel Hukuk

- İİK m. 53 f. II ve III'ün Ortaya Attığı Sorunlar - Prof. Dr. Bilge Umar

- Yabancı Unsurlu Sözleşmeler İçin Verilen Ayni Teminatların Paraya Çevrilmesi - Prof. Dr. Ali Cem Budak

- Roma Hukukunda Adalet (IUSTITIA) ve Hakkaniyetin (AEQUITAS) Anlamı ve Gerçekleşme Biçimi - Doç. Dr. Havva Karagöz

- Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Hak Edinimi - Yard. Doc. Dr. Bahar Ceyda Süral

- Amerikan Antitröst Yasalarının Özel Hukuk İlişkilerine Tatbiki Sonucu Ortaya Çıkan 'Treble Damages ' Kararlarının Avrupa ve Türkiye'de Tenfizi Sorunu - Yard. Doc. Dr. Ozan Turhan

- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Sermaye Piyasası

Mevzuatı Çerçevesinde Anonim Ortaklıklarda Tahvil İhracının Önşartlarının İncelenmesi - Av. Erenalp Rençber

- Kamu Hukuku

- Çoçuğun İnanç Özgürlüğü ve Bir Müdahale:Ana Babanın Çocuğun Dini Eğitimini Belirleme Hakkı - Yard. Doç. Dr. Sevgi Usta

- From The State-Centrıc To Dual Globalıst:A Paradıgm Shıft In Internatıonal Economıc Law ('Devlet-Merkezci' Paradigmadan İkili 'Küreselci'Paradigmaya Geçiş : Uluslararası Ekonomi Hukukunda Bir Paradigim Degişikliği ) - Yard. Doc. Dr. İlhami Alkan Olsson

- Die Einführung Der Verfassungbeschwerde In Der Türkei: Ein Effektiver Rechtsweg Zum Schutz Der Menschenrechte?

( Anayasal Şikayet Hakkının Türk Hukukunda Da Tanınması : İnsan Haklarının Korunması Bakımından Etkin Bir Hukuki Yol Mu?) - Araş. Gör. Saniye Öcal

- The Impacts Of The Lisbon Treaty On The Energy Charter Treaty: Can Potantial Conflicts Be Prevented ? ( Lizbon Anlaşmasının Enerji Şartı Sözleşmesi'ne Olan Etkileri: Potansiyel Çatışmalar Önlenebilirmi? )- Özge Varış

- Kadınlara Yönelik Pozitif Ayrımcılık Bağlamında Seçim Kotası Şafak Efendioğlu

Etiketler:
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 7 Sayı: 1 Yıl: 2010    9780003050009    Yayın Kurulu   
 

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yıl 2010 Sayı 1

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yıl 2010 Sayı 2

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2010 Yılı Aboneliği Sayıları