Kategoriler

Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (Büyük Boy)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

515,00 412,00
260,00 208,00
335,00 268,00

Toplam

Yazar : Av. Lütfü Başöz , Av. Ramazan Çakmakcı
Basım Tarihi : Kasım 2014
Sayfa Sayısı : 450
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4847-43-3
ISBN (Online) : 978-605-315-441-9
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

YENİ TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN- BÜYÜK BOY

 

Av. Lütfü BAŞÖZ, Av. Ramazan ÇAKMAKCI


İÇİNDEKİLER

 

GENEL GEREKÇE.. 1

 

Yeni 6502 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI
HAKKINDA KANUN.. 9

 

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Madde 1. 11

Kapsam

Madde 2. 12

Tanımlar

Madde 3. 13

 

İKİNCİ KISIM

Genel Esaslar

Temel ilkeler

Madde 4. 15

Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar

Madde 5. 20

Satıştan kaçınma

Madde 6. 25

Sipariş Edilmeyen Mal veya Hizmetler

Madde 7. 26

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Ayıplı Mal ve Hizmetler

BİRİNCİ BÖLÜM

Ayıplı Mallar

Ayıplı Mal

Madde 8. 27

Ayıplı Maldan Sorumluluk

Madde 9. 29

 

İspat Yükü

Madde 10. 30

Tüketicinin Seçimlik Hakları

Madde 11. 33

Zamanaşımı

Madde 12. 37

 

İKİNCİ BÖLÜM

Ayıplı Hizmetler

Ayıplı Hizmet

Madde 13. 38

Ayıplı Hizmetten Sorumluluk

Madde 14. 39

Tüketicinin Seçimlik Hakları

Madde 15. 40

Zamanaşımı

Madde 16. 42

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Tüketici Sözleşmeleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Taksitle Satış

Taksitle Satış Sözleşmeleri

Madde 17. 42

Cayma Hakkı

Madde 18. 44

Temerrüt

Madde 19. 45

Erken Ödeme

Madde 20. 46

Diğer Hususlar

Madde 21. 47

 

İKİNCİ BÖLÜM

Tüketici Kredileri

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri

Madde 22. 48

Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Yükümlülüğü

Madde 23. 49

Cayma Hakkı

Madde 24. 49

Faiz Oranı

Madde 25. 51

Sözleşmede Değişiklik Yapılması

Madde 26. 53

Erken Ödeme

Madde 27. 54

Temerrüt

Madde 28. 56

Sigorta Yaptırılması

Madde 29. 57

Bağlı Krediler

Madde 30. 58

Diğer Hususlar

Madde 31. 62

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Konut Finansmanı

Konut Finansmanı Sözleşmeleri

Madde 32. 64

Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Yükümlülüğü

Madde 33. 65

Temerrüt

Madde 34. 66

Bağlı Krediler

Madde 35. 68

Faiz Oranı

Madde 36. 70

Erken Ödeme

Madde 37. 72

Sigorta Yaptırılması

Madde 38. 73

 

Diğer Hususlar

Madde 39. 74

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ön Ödemeli Konut Satışı

Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmeleri

Madde 40. 76

Şekil Şartı

Madde 41. 77

Teminat

Madde 42. 78

Cayma Hakkı

Madde 43. 80

Konutun Teslimi

Madde 44. 81

Sözleşmeden Dönme

Madde 45. 82

Diğer Hususlar

Madde 46. 84

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Tüketici Sözleşmeleri

İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler

Madde 47. 84

Mesafeli Sözleşmeler

Madde 48. 89

Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler

Madde 49. 93

Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri

Madde 50. 97

Paket Tur Sözleşmeleri

Madde 51. 102

Abonelik Sözleşmeleri

Madde 52. 107

 

 

 

Süreli Yayın Kuruluşlarınca Düzenlenen Promosyon Uygulamaları

Madde 53. 110

 

BEŞİNCİ KISIM

Tüketicinin Bilgilendirilmesi ve Menfaatlerinin Korunması

Fiyat Etiketi

Madde 54. 112

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu

Madde 55. 114

Garanti Belgesi

Madde 56. 116

İhtiyari Garanti

Madde 57. 118

Satış Sonrası Hizmetler

Madde 58. 119

Tüketicinin Bilinçlendirilmesi

Madde 59. 121

Tüketici Ödülleri

Madde 60. 123

 

ALTINCI KISIM

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar

Ticari Reklam

Madde 61. 123

Haksız Ticari Uygulamalar

Madde 62. 126

Reklam Kurulu

Madde 63. 128

 

YEDİNCİ KISIM

Tüketici Kuruluşları

BİRİNCİ BÖLÜM

Tüketici Konseyi ve Reklam Konseyi

Tüketici Konseyi

Madde 64. 133

Reklam Konseyi

Madde 65. 134

İKİNCİ BÖLÜM

Tüketici Hakem Heyeti

Kuruluşu ve Görev Alanı

Madde 66. 135

Raportör

Madde 67. 137

Başvuru

Madde 68. 137

İnceleme

Madde 69. 139

Karar ve Karara İtiraz

Madde 70. 140

Huzur Hakkı ve Ücreti

Madde 71. 142

Diğer Hususlar

Madde 72. 142

 

SEKİZİNCİ KISIM

Yargılama, Denetim ve Cezaya İlişkin Hükümler

Tüketici Mahkemeleri

Madde 73. 143

Üretimin Veya Satışın Durdurulması Ve Malın Toplatılması

Madde 74. 145

Denetim

Madde 75. 146

Tüketici Ürünü ve Hizmet Denetimi

Madde 76. 147

Ceza Hükümleri

Madde 77. 148

Cezalarda Yetki ve İtiraz

Madde 78. 152

 

 

 

DOKUZUNCU KISIM

Çeşitli Hükümler

Yiyecek Taklidi Ürünler

Madde 79. 154

Piramit Satış Sistemleri

Madde 80. 155

Test, Muayene ve Analizler

Madde 81. 156

Ödenek

Madde 82. 156

Diğer Hükümler

Madde 83. 157

Yönetmelikler ve Diğer Düzenleyici İşlemler

Madde 84. 157

Kadro İhdası

Madde 85. 158

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 86. 158

Geçiş Hükümleri

Geçici Madde 1. 159

Yürürlük

Madde 87. 160

Yürütme

Madde 88. 160

 

ALT KOMİSYON RAPORU (SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU) 163

 

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU RAPORU   193

 

TBMM GÖRÜŞME TUTANAKLARI. 231

BİRİNCİ BÖLÜM ÜZERİNDE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 272

1. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 290

2. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 293

3. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 297

4. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 300

5. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 309

6. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 312

7. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 312

8. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 312

9. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 312

10. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 313

11. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 314

12. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 314

13. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 314

14. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 314

15. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 316

16. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 316

17. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 316

18. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 317

19. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 317

20. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 317

21. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 317

22. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 317

23. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 317

24. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 318

25. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 318

26. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 318

27. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 318

28. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 320

29. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 320

30. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 320

İKİNCİ BÖLÜM ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 320

31. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 336

32. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 342

33. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 344

34. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 347

35. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 351

36. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 356

37. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 358

38. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 364

39. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 367

40. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 373

41. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 376

42. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 376

43. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 376

44. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 376

45. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 376

46. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 376

47. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 377

48. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 377

49. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 378

50. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 378

51. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 379

52. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 379

53. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 380

54. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 380

55. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 380

56. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 381

57. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 382

58. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 382

59. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 383

60. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 384

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 384

61. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 395

61. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 397

62. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 397

63. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 397

64. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 402

65. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 402

66. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 403

67. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 403

68. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 403

69. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 403

70. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 403

71. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 403

72. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 404

73. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 404

74. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 405

75. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 405

76. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 405

77. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 405

78. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 406

79. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 406

80. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 406

81. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 407

82. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 408

83. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 408

84. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 408

85. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 409

86. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 409

GEÇİCİ MADDE 1. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 409

87. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 409

88. MADDE ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER.. 409

ALEYHTE KONUŞMALAR.. 410

TEŞEKKÜR KONUŞMASI 412

 

ESKİ 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI
HAKKINDA KANUN.. 413