Kategoriler

Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (Orta Boy)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

245,00 196,00
125,00 100,00
160,00 128,00

Toplam

Yazar : Av. Lütfü Başöz , Av. Ramazan Çakmakcı
Basım Tarihi : Ocak 2014
Sayfa Sayısı : 188
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4847-42-6
ISBN (Online) : 978-605-315-414-3
Boyut : 13,5*19,5
Dili : Türkçe

YENİ TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN- ORTA BOY

 

Av. Lütfü BAŞÖZ, Av. Ramazan ÇAKMAKCI

 

Genel ve Madde Gerekçeli


 

İÇİNDEKİLER

 

GENEL GEREKÇE. 1

 

Yeni 6502 sayılı  TÜKETİCİNİN KORUNMASI
HAKKINDA KANUN..
9

 

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Madde 1. 11

Kapsam

Madde 2. 11

Tanımlar

Madde 3. 12

 

İKİNCİ KISIM
Genel Esaslar

Temel ilkeler

Madde 4. 15

Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar

Madde 5. 19

Satıştan kaçınma

Madde 6. 24

Sipariş edilmeyen mal veya hizmetler

Madde 7. 25

ÜÇÜNCÜ KISIM
Ayıplı Mal ve Hizmetler

BİRİNCİ BÖLÜM
Ayıplı Mallar

Ayıplı mal

Madde 8. 26

Ayıplı maldan sorumluluk

Madde 9. 28

İspat yükü

Madde 10. 29

Tüketicinin seçimlik hakları

Madde 11. 32

Zamanaşımı

Madde 12. 35

İKİNCİ BÖLÜM
Ayıplı Hizmetler

Ayıplı hizmet

Madde 13. 36

Ayıplı hizmetten sorumluluk

Madde 14. 37

Tüketicinin seçimlik hakları

Madde 15. 38

Zamanaşımı

Madde 16. 40

 

DÖRDÜNCÜ KISIM
Tüketici Sözleşmeleri

BİRİNCİ BÖLÜM
Taksitle Satış

Taksitle satış sözleşmeleri

Madde 17. 40

Cayma hakkı

Madde 18. 42

Temerrüt

Madde 19. 43

Erken ödeme

Madde 20. 44

Diğer hususlar

Madde 21. 45

 

İKİNCİ BÖLÜM
Tüketici Kredileri

Tüketici kredisi sözleşmeleri

Madde 22. 45

Sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğü

Madde 23. 47

Cayma hakkı

Madde 24. 47

Faiz oranı

Madde 25. 49

Sözleşmede değişiklik yapılması

Madde 26. 50

Erken ödeme

Madde 27. 52

Temerrüt

Madde 28. 54

Sigorta yaptırılması

Madde 29. 55

Bağlı krediler

Madde 30. 56

Diğer hususlar

Madde 31. 59

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Konut Finansmanı

Konut finansmanı sözleşmeleri

Madde 32. 61

Sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğü

Madde 33. 62

Temerrüt

Madde 34. 63

Bağlı krediler

Madde 35. 64

Faiz oranı

Madde 36. 67

Erken ödeme

Madde 37. 68

Sigorta yaptırılması

Madde 38. 70

Diğer hususlar

Madde 39. 71

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ön Ödemeli Konut Satışı

Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri

Madde 40. 73

Şekil şartı

Madde 41. 73

Teminat

Madde 42. 74

Cayma hakkı

Madde 43. 76

Konutun teslimi

Madde 44. 78

Sözleşmeden dönme

Madde 45. 78

Diğer hususlar

Madde 46. 80

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
 Diğer Tüketici Sözleşmeleri

İş yeri dışında kurulan sözleşmeler

Madde 47. 80

Mesafeli sözleşmeler

Madde 48. 85

Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler

Madde 49. 88

Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri

Madde 50. 92

Paket tur sözleşmeleri

Madde 51. 97

Abonelik sözleşmeleri

Madde 52. 102

Süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen promosyon uygulamaları

Madde 53. 104

 

BEŞİNCİ KISIM
Tüketicinin Bilgilendirilmesi ve Menfaatlerinin Korunması

Fiyat etiketi

Madde 54. 106

Tanıtma ve kullanma kılavuzu

Madde 55. 108

Garanti belgesi

Madde 56. 110

İhtiyari garanti

Madde 57. 112

Satış sonrası hizmetler

Madde 58. 113

Tüketicinin bilinçlendirilmesi

Madde 59. 115

Tüketici ödülleri

Madde 60. 116

 

ALTINCI KISIM
Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar

Ticari reklam

Madde 61. 117

Haksız ticari uygulamalar

Madde 62. 119

Reklam Kurulu

Madde 63. 121

 

YEDİNCİ KISIM
Tüketici Kuruluşları

BİRİNCİ BÖLÜM
Tüketici Konseyi ve Reklam Konseyi

Tüketici Konseyi

Madde 64. 126

Reklam Konseyi

Madde 65. 127

 

İKİNCİ BÖLÜM
Tüketici Hakem Heyeti

Kuruluşu ve görev alanı

Madde 66. 127

Raportör

Madde 67. 129

Başvuru

Madde 68. 130

İnceleme

Madde 69. 132

Karar ve karara itiraz

Madde 70. 132

Huzur hakkı ve ücreti

Madde 71. 134

Diğer hususlar

Madde 72. 135

 

SEKİZİNCİ KISIM
Yargılama, Denetim ve Cezaya İlişkin Hükümler

Tüketici mahkemeleri

Madde 73. 135

Üretimin veya satışın durdurulması ve malın toplatılması

Madde 74. 137

Denetim

Madde 75. 139

Tüketici ürünü ve hizmet denetimi

Madde 76. 139

Ceza hükümleri

Madde 77. 140

Cezalarda yetki ve itiraz

Madde 78. 144

 

DOKUZUNCU KISIM
Çeşitli Hükümler

Yiyecek taklidi ürünler

Madde 79. 145

Piramit satış sistemleri

Madde 80. 147

Test, muayene ve analizler

Madde 81. 148

Ödenek

Madde 82. 148

Diğer hükümler

Madde 83. 148

Yönetmelikler ve diğer düzenleyici işlemler

Madde 84. 149

Kadro ihdası

Madde 85. 150

Yürürlükten kaldırılan hükümler

Madde 86. 150

Geçiş hükümleri

Geçici Madde 1. 150

Yürürlük

Madde 87. 151

Yürütme

Madde 88. 151

 

ESKİ 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI
HAKKINDA KANUN.. 153