Dr. Öğr. Üyesi Coşkun Koç  

TOPLAM 4 KİTAP BULUNDU


TOPLAM 2 DERGİ BULUNDU
Dergi Adı: İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Yıl 2021 Sayı 72
  • Dergi Yılı: 2021
  • Dergi Sayısı: 72


Dergi Adı: Legal Hukuk Dergisi Yıl 2019 Sayı 199
  • Dergi Yılı: 2019
  • Dergi Sayısı: 199

TOPLAM 3 MAKALE BULUNDU