Dr. Serhat Eskiyörük

TOPLAM 1 KİTAP BULUNDU
TOPLAM 2 DERGİ BULUNDU
Dergi Adı: Legal Hukuk Dergisi Yıl 2021 Sayı 220
  • Dergi Yılı: 2021
  • Dergi Sayısı: 220


Dergi Adı: İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Yıl 2020 Sayı 67
  • Dergi Yılı: 2020
  • Dergi Sayısı: 67

TOPLAM 2 MAKALE BULUNDU