Kategoriler

Basın Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

815,00 489,00
995,00 597,00
1.190,00 714,00
1.350,00 810,00
1.595,00 957,00
1.750,00 1.050,00
1.940,00 1.164,00
2.135,00 1.281,00
2.345,00 1.407,00
2.495,00 1.497,00

Toplam

Basın Mevzuatı ve İçtihatı Paketine Legalbank farkıyla erişin

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı “Basın Mevzuatı ve İçtihatı Paketi”nde; Basın Kanunu ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme(Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayıştay… vb.) kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere, hukuk haberlerine, önemli bilgilere en güncel haliyle ve “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.

Bu paketimizde;

Basın Kanunu başta olmak üzere,

Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun,

Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun,

Basın ve Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun,

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu,

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun,

Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu,

Basın Kartı Yönetmeliği,

Basın Mensupları İçinYurtiçi Yabancı Dil Eğitimi Yönetmeliği,

Basın Mensupları İçin Yurtdışı Mesleki Eğitim ve Staj Programlarının Düzenlenmesi ve Uygulanması Hakkında Yönetmelik,

Başbakanlık Basın-Yayın veEnformasyon Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği,

Basın-Yayın ve EnformasyonGenel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği,

Basın-Yayın ve EnformasyonGenel Müdürlüğü Yayın Yönetmeliği,

gibi Basın Mevzuatı ile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik, tebliğ, bakanlar kurulukararı, uluslararası sözleşme, protokol, genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz.

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm ilgili mevzuata KaliteYönetimi Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

Kalite Yönetim Mevzuat ve İçtihat Paketleri Grubunda;

Çevre Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Gıda Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Enerji Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Sağlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

İmalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Bilişim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Basın Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Turizm Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Sigortacılık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

bulunmaktadır.

Basın Mevzuatı ve İçtihatı Paketi